Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BV7447

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
01-03-2012
Datum publicatie
01-03-2012
Zaaknummer
05/898003-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling vanwege het bezit van kinderporno.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector strafrecht

Meervoudige kamer

Parketnummer : 05/898003-11

Datum zitting : 16 februari 2012

Datum uitspraak : 1 maart 2012

Tegenspraak

In de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem

tegen:

naam : [verdachte],

geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats],

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

Raadsman : mr. G.J.B.C. Maton, advocaat te 's-Hertogenbosch.

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2009 tot 11 maart 2011 te Kerkdriel in de gemeente Maasdriel, in elk geval in Nederland, één of meermalen 51.198 en/of (aldus) een (groot) aantal in elk geval een of meer afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) te weten een of meer computers en/of hard-disks en/of cd-roms en/of dvd's, bevattende 51.198 en/of (aldus) een (groot) aantal in elk geval een of meer afbeeldingen, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of

schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2. Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 16 februari 2012 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. G.J.B.C. Maton, advocaat te 's-Hertogenbosch.

De officier van justitie, mr. V.G. Smink, heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde – en ten aanzien van de handelingen van verdachte: uitsluitend het in bezit hebben van kinderpornografie – zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, met de bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in het omtrent verdachte opgemaakte reclasseringsrapport, alsmede tot een werkstraf voor de duur van 240 uur, subsidiair 120 dagen hechtenis.

Verdachte en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Door de raadsman zijn verweren gevoerd die slaan op de bewezenverklaring. Door het uitwerken van de bewijsmiddelen, in voorkomend geval, worden deze verweren verworpen.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

hij in de periode van 1 maart 2009 tot 11 maart 2011 te Kerkdriel in de gemeente Maasdriel, gegevensdragers te weten computers en hard-disks en/of cd-roms en/of dvd's, bevattende 51.198 en aldus een groot aantal afbeeldingen, in bezit gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of

schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong),

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong),

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed en/of opgemaakt zijn en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij hun leeftijd passen en/of waarbij deze personen zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze personen en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen zullen worden uitgewerkt in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist en zullen dan in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.

4. De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, in bezit hebben, meermalen gepleegd, terwijl hij van het plegen van het delict een gewoonte heeft gemaakt.

Het feit is strafbaar.

5. De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten.

6. De motivering van de sanctie(s)

De beoordeling door de rechtbank

Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

• de justitiële documentatie betreffende verdachte, gedateerd 20 januari 2012;

• een voorlichtingsrapport van Reclassering Nederland, gedateerd 15 augustus 2011, betreffende verdachte;

• een psychologisch rapport, opgemaakt door de klinisch psycholoog M. Kemink d.d. 04 januari 2012.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft gedurende een periode van ruim 2 jaar een zeer grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal voorhanden gehad. Dit betrof niet alleen afbeeldingen, maar ook films c.q. filmfragmenten. Verdachte heeft dit kinderpornografisch materiaal weliswaar verkregen zonder daarvoor te betalen, maar door het downloaden daarvan wordt de industrie rond kinderpornografie in stand gehouden.

Kinderpornografie is maatschappelijk onaanvaardbaar. Kinderen, soms op zeer jonge leeftijd, worden op de meest vreselijke wijze gebruikt en misbruikt om dit materiaal, louter ten behoeve van de seksuele bevrediging van anderen, te vervaardigen. Niet voor niets heeft de wetgever de laatste jaren de strafmaat voor het in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal aanzienlijk verhoogd.

Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank enerzijds rekening te houden met het voorgaande doch anderzijds met de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Omtrent verdachte is een uitvoering reclasseringsrapport en psychologisch rapport opgesteld.

Verdachte onderkent zijn problematiek en is bereid daaraan te werken om recidive te voorkomen. Ook heeft de rechtbank rekening gehouden met de bevinding dat, zoals de officier van justitie en de raadsman hebben benadrukt, de bij verdachte aangetroffen afbeeldingen grotendeels betrekking hadden op meisjes in de leeftijd van 11 tot 15 jaar, en dan met name poserend. Op grond hiervan is het aannemelijk dat verdachtes interesse niet uitging naar de meest kwalijke vormen van kinderpornografisch materiaal.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat een straf, zoals door de officier van justitie geëist, passend en geboden is. Daarbij heeft de rechtbank tevens rekening gehouden met de conclusie van de psycholoog dat bij verdachte geen sprake is geweest van een persoonlijkheidsstoornis en dat hij volledig toerekeningsvatbaar was ten tijde van het plegen van de feiten.

Met betrekking tot het beslag is de rechtbank van oordeel, nu er kennelijk ook beslag rust op goederen waarop geen kinderpornografisch materiaal aanwezig is, dat het materiaal waarop kinderpornografie staat, dient te worden onttrokken aan het verkeer, nu het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang en het materiaal, waarop geen kinderpornografisch materiaal aanwezig is, aan verdachte kan worden geretourneerd.

7. De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22b, 22c, 26b, 36c, 57, 240b van het Wetboek van Strafrecht.

8. De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

Een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden.

Bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit of niet heeft nageleefd de hierna te melden bijzondere voorwaarden:

1. Veroordeelde dient zich te houden aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft, voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in een andere bijzondere voorwaarde. Daartoe moet hij zich gedurende de proeftijd melden bij Reclassering Nederland, zo frequent als de reclassering nodig acht.

2. Veroordeelde dient zich ambulant te laten behandelen door een forensisch psychiatrische polikliniek zolang dit in overleg met Reclassering Nederland in overleg met de behandelaars nodig wordt geacht.

3. Veroordeelde dient zich gedurende de proeftijd te gedragen naar de hiermee verband houdende (nadere) aanwijzingen van de reclassering, voor zolang dat door de reclassering noodzakelijk wordt geacht.

Geeft opdracht aan de reclassering om aan veroordeelde bij naleving van voornoemde voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Het verrichten van een werkstraf gedurende 240 (tweehonderdveertig) uren.

Bepaalt dat deze werkstraf binnen één (1) jaar na het onherroepelijk worden van dit vonnis moet worden voltooid.

De termijn binnen welke de werkstraf moet worden verricht, wordt verlengd met de tijd dat de veroordeelde rechtens zijn vrijheid is ontnomen alsmede met de tijd dat hij ongeoorloofd afwezig is.

Beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast.

Stelt deze vervangende hechtenis vast op 120 (honderdtwintig) dagen.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de zaken waarop nog beslag rust, voor zover daarop kinderpornografisch materiaal voorhanden is.

Gelast de teruggave aan veroordeelde van de overige in beslaggenomen zaken.

Aldus gewezen door mrs. J.J.H. van Laethem (voorzitter), E. de Boer en F.M.A. 't Hart, rechters, in tegenwoordigheid van R. van Dijk, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 1 maart 2012.