Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BV1886

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
21-12-2011
Datum publicatie
10-02-2012
Zaaknummer
205916
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Eisers in conventie hebben onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld om te kunnen concluderen dat zij aan de gedragingen van OxglO London redelijkerwijze de betekenis mochten toekennen dat OxglO London zich wilde verbinden aan Balmoral Gardens en dat zij dus ook de voorgeschoten kosten voor haar rekening zou nemen. Derhalve is dienaangaande geen overeenkomst tot stand is gekomen en is van een toerekenbare tekortkoming evenmin sprake.

Nu ook overigens niet is komen vast te staan dat op OxglO London enige contractuele verplichting jegens eisers in conventie rustte, laat staan dat vast staat dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming daarvan, wordt aan schadevergoeding (waaronder vergoeding van reputatieschade) niet toegekomen.

Ook de subsidiaire vordering strandt hierop.

Vordering jegens de aandeelhouders van OxglO Group

Hun meer subsidiaire vordering baseren eisers in conventie op het verwijt dat de aandeelhouders onrechtmatig hebben meegewerkt aan aandeelhoudersbesluiten waarin werd besloten tot het staken van de ondernemingsactiviteit van OxglO London en dat zij die staking hebben toegelaten.

Die vordering wordt ook afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 205916 / HA ZA 10-1875

Vonnis van 21 december 2011

in de zaak van

[eisers]

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat dr. mr. L.L.M. Prinsen te Breda,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OXGLO GROUP INVESTMENTS B.V.,

gevestigd te Beuningen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OXGLO LONDON I B.V.,

gevestigd te Oss,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WASTE BROKERS B.V.,

gevestigd te Middelharnis,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde] BEHEER B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

5. [gedaagde],

wonende te [woonplaats],

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ESROVI BELASTING-ADVISEURS B.V.,

gevestigd te Oss,

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SCHRIJVERS HOLDING B.V.,

gevestigd te Oss,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HEDI BEHEER B.V.,

gevestigd te Oss,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat van gedaagden 3, 4 en 5 mr. A.D. Lindenbergh te Rotterdam,

advocaat van gedaagden 1, 2, 6, 7 en 8 onttrokken.

Eisers in conventie zullen gezamenlijk [eiser] c.s. genoemd worden en afzonderlijk [eiser] junior (eiser 1), [eiser] Beheer (eiseres 2) respectievelijk [eiser] senior (eiser 3). Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk worden aangeduid als OxglO Group, OxglO Londen, Waste Brokers, [gedaagde sub 4/5] Beheer, [gedaagde sub 4/5], Esrovi, [gedaagde sub 7] Holding respectievelijk Hedi Beheer. Gezamenlijk zullen zij OxglO c.s. worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 2 februari 2011

- het proces-verbaal van comparitie van 7 april 2011

- het proces-verbaal van voortzetting van comparitie van 7 september 2011.

1.2. Na de comparitie van 7 april 2011 hebben partijen een mediationtraject doorlopen dat niet heeft geresulteerd in een vaststellingsovereenkomst. Hierop is de comparitie op

7 september 2011 voortgezet.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. In 2008 ontwikkelen [eiser] junior en [eiser] senior samen met de heer [betrokkene 1] een investeringsplan, gericht op de vastgoedmarkt van het Verenigd Koninkrijk. Onder meer de heren [gedaagde sub 4/5] en [ ] [gedaagde sub 7] (hierna te noemen: [gedaagde sub 7]) worden door hen benaderd met het verzoek te investeren, later ook de heer [betrokkene 2].

2.2. Bij de stukken bevindt zich een ‘Notitie februari 2009’, waarin het investeringsplan is toegelicht. Deze notitie luidt, voor zover van belang, als volgt:

Het concept

1. Verwerving van appartementen in de regio Greater London (16 mio inwoners) met een forse onderwaardering, op veilingen en uit faillissementen.

2. Verhuur van de appartementen met een bruto beginrendement van minimaal 8%.

3. De onderwaardering er uit laten lopen (max. 10 jaar) en op een gunstig moment de waardeaangroei verzilveren. Wij rekenen met een toename van 75%. […]

2.3. Na een eerste bespreking in december 2008, volgt een tweede bespreking op 10 maart 2009, waarbij onder meer [eiser] senior en de heren [gedaagde sub 4/5], [betrokkene 1] en [gedaagde sub 7] aanwezig zijn. Van die bespreking is een verslag gemaakt, dat onder meer als volgt luidt:

[…]

Ad 2. De februari notitie is toegelicht en het vooral het multiplier effect is uitgebreid aan de order geweest. […] Er zijn geen veranderingen in de uitgangspunten van de notitie aangebracht.

[…]

Ad 4. Het door [eiser junior] [lees: [eiser] junior, toevoeging rechtbank] opgestelde protocol is aangenomen. [ ] [lees: [eiser] senior, toevoeging rechtbank] beklemtoonde nog dat tenminste voor de 1e portfolio hij bij de selectiefase [ ] [lees: [eiser] junior, toevoeging rechtbank] zal assisteren door alle objecten op locatie mede te beoordelen. […] Dit is een garantie voor een transparant aankoop proces.

[…]

Ad 10. Er is nog gesproken over de out of pocket kosten en besloten is om deze voor iedereen te vergoeden.

2.4. Ter financiering van de aanschaf van beleggingsobjecten stort [gedaagde sub 7] Holding, waarvan [gedaagde sub 7] bestuurder is, op 25 september 2009 ten titel van geldlening een bedrag van € 125.000,00 op een rekeningnummer dat bestemd is voor de nog op te richten vennootschap OxglO Group. Op 28 september 2009 maakt Hedi Beheer, waarvan [betrokkene 2] bestuurder is, naar dat rekeningnummer een bedrag over van € 250.000,00, eveneens ten titel van geldlening.

2.5. Op 6 oktober 2009 richten [eiser] junior, [eiser] Beheer, [gedaagde sub 4/5] Beheer, Esrovi, [gedaagde sub 7] Holding en Hedi Beheer de besloten vennootschap OxglO Group op, waarvan de aandelen door genoemde (rechts)personen worden gehouden. De nominale waarde per aandeel bedraagt € 1,00. Waste Brokers, waarvan [gedaagde sub 4/5] Beheer bestuurder is, is tot enig bestuurder van OxglO Group benoemd. De bestuurder van [gedaagde sub 4/5] Beheer is [gedaagde sub 4/5], van [eiser] Beheer is dat [eiser] senior en van Esrovi is dat [betrokkene 1].

2.6. Aansluitend aan haar oprichting richt OxglO Group op 6 oktober 2009 de besloten vennootschap OxglO London op, waarvan zij enig bestuurder is en alle aandelen houdt.

2.7. Op 11 november 2009 ondertekent [gedaagde sub 4/5] de volgende verklaring (productie 14 bij akte overlegging producties na dagvaarding):

Power of Attorney

I [ ] [gedaagde sub 4/5], director of OxglO Group Investments B.V., grant [eiser junior] [ ] [eiser] the power to act in name of OxglO Group Investments B.V. and OxglO London 1 B.V. To perform or exercise any act, right, power, duty of obligation that I legally have.

This power shall be in full force and effect on the date written and shall remain in full force until 11-11-2022

2.8. Op 14 december 2009 maakt OxglO Group een bedrag van GBP 120.000,00 over op een bankrekening van OxglO London bij Coutts.

2.9. Bij e-mail van 19 december 2009 (productie 26 bij akte overlegging producties na dagvaarding) bericht [eiser] senior [gedaagde sub 4/5] en [betrokkene 1] als volgt:

Onderwerp: Balmoral Gardens

[…]

Wij hebben Balmoral Gardens nauwkeurig bekeken en komen tot de conclusie dat dit een hele mooie kans om een begin te maken met de portfolio. Balmoral Gardens, Catchgate, Stanley. […]

Wij hebben een optie genomen op 3 woningen maar moeten deze dinsdag voor 16.00 omzetten in een reservering. Kijk even mee en laat ons even afstemmen over deze opportuniteit. Betere investeringsmogelijkheden krijg je niet zo makkelijk. Alles klopt het enige is dat dit niet in de regio Great London ligt, maar dit zou geen overwegend bezwaar moeten zijn omdat de verhouding rendement/risico/winstmogelijkheid hier optimaal. […]

2.10. Op 28 december 2009 zet [eiser] junior namens OxglO London de optie met betrekking tot drie woningen in het project Balmoral Gardens om in een reservering (productie 28 bij akte overlegging producties na dagvaarding).

2.11. Bij e-mail van 8 januari 2010 (productie 35 bij akte overlegging producties na dagvaarding) bericht [eiser] senior [gedaagde sub 4/5] onder meer als volgt:

Zoals laatst afgesproken stuur ik je een overzicht van betalingen die gedaan moeten worden via de Rabobank van de rekening OxglO London 1 B.V. […]

Ad 1 Below are the UK bank details to transfer the funds into. Please put your name and the name of development (Balmoral Gardens) as a reference. […] Zie de bijlagen. De invoices zijn van 22-12-09 en hadden normaal gesproken binnen 7 dagen betaald moeten zijn. […]

Ad 3 Zie mijn declaraties van 2009 (2580,84 + 2836,00 = € 5416,84). Mag ik je vragen deze betaalbaar te stellen […] Dit is inclusief de declaratie van [eiser junior] [lees: [eiser] junior, toevoeging rechtbank], want ik heb die al aan hem voorgeschoten. […]

NB ik zal volgende week alle bonnetjes etc. van 2009 meenemen naar London zodat [betrokkene 1] [lees: mr. [betrokkene 1], toevoeging rechtbank] deze aan de accountant kan geven.

2.12. Op 11 januari 2010 stuurt [eiser] senior [gedaagde sub 4/5] de volgende e-mail:

Zijn de betalingen (zie e-mail 05-01-10) uitgevoerd, m.u.v. die van YPC? […] Wanneer informeer je de andere aandeelhouders over Balmoral Gardens?

2.13. Diezelfde dag antwoordt [gedaagde sub 4/5] als volgt:

Om te beginnen met je laatste vraag:

Nee, ik heb de aandeelhouders nog niet geïnformeerd. Doe dat eind volgende week na onze meeting, zodat zij op de hoogte zijn over de laatste stand van zaken.

[…] De betalingen en ik ga ervan uit met valutadatum 12 januari ingegeven en uitgevoerd. […]

2.14. Op 20 januari 2010 hebben de heren [eiser] senior, [eiser] junior, [gedaagde sub 4/5] en [betrokkene 1] in Londen een ontmoeting met solicitor [betrokkene 3], die dienaangaande de volgende verklaring heeft afgelegd (productie 30 bij akte overlegging producties na dagvaarding):

I confirm that my client [eiser junior] [ ] [eiser], is known to me as the Legal representative of OxglO Group Investments B.V. and OxglO London 1 B.V. He established his authority through a Power of Attorney received on 11/11/2009 and provided by the companies director Mr. L. [gedaagde sub 4/5] on 24/12/09.

Mr R. [eiser] signed on behalf of OxglO London 1 B.V. an agreement with Your Property Club YPC to purchase 3 properties in a development known as Balmoral Gardens. He instructed our office to arrange completion on behalf of OxglO London 1 B.V. We prepared completion […] and thereafter discussed the progress in a meeting held in London on 20/01/10 in the presence of Mr. L. [gedaagde sub 4/5], Mr [betrokkene 1], Mr. R. [eiser] and Mr. K. [eiser]. In this meeting I clearly stated that we were ready to complete on these properties and we decided to move straigt to completion. In my understanding the deal had the full approval of all people present. No indication whatsoever in the meeting was given that there were any doubts or reservations with regards to the purchase of all 3 plots at Balmoral Gardens.[…]

2.15. Op 20 januari 2010 tekent [gedaagde sub 4/5] bij Coutts bank in Londen namens OxglO London een ‘Company Mandate’, waarin [eiser] junior wordt gemachtigd om over de bankrekening van OxglO London bij die bank te beschikken (productie 17 bij akte overlegging producties na dagvaarding).

2.16. Bij brief van 25 januari 2010 gericht aan [gedaagde sub 4/5] (productie 24 akte overlegging producties na dagvaarding) berichten [eiser] Beheer, Hedi Beheer, [gedaagde sub 7] Holding en [eiser] junior hem als volgt:

Na telefonisch overleg – aan te merken als een aandeelhoudersvergadering waarin de meerderheid van aandeelhouders is vertegenwoordigd is het besluit genomen u met onmiddellijke ingang als bestuurder/statitair directeur van van OxglO Group Investments B.V. en OxglO London 1 B.V. te schorsen.

2.17. Bij e-mail van 28 januari 2010 (productie 31 bij akte overlegging producties na dagvaarding) bericht [eiser] senior [betrokkene 1], [betrokkene 2], [gedaagde sub 7] en [eiser] junior, naar aanleiding van een betalingsherinnering van YPC, dat een schadeclaim aanstaande is en stelt voor, teneinde dat te voorkomen, om zelf tot aankoop van de drie woningen van Balmoral Gardens over te gaan.

2.18. Bij e-mail van 1 februari 2010 (productie 45 bij antwoord) stuurt [gedaagde sub 7] het volgende bericht aan [eiser] senior, met een kopie aan [betrokkene 2]:

[…] Na lang beraad hebben Jules [lees: [betrokkene 2], toevoeging rechtbank] en ondergetekende besloten te stoppen met het Oxglo project. Er zijn té veel verschillende inzichten bij de actieve investeerders waar wij als passieve investeerder te veel afhankelijk van zijn (blijkt nu). Hierdoor hebben, kunnen en willen wij geen grip meer krijgen op de ontstane (emotionele) situatie. Roger en jij zijn oprecht in jullie inzichten maar dat geldt ook voor [gedaagde sub 5] [lees: [gedaagde sub 4/5], toevoeging rechtbank] en [betrokkene 1] [lees: [betrokkene 1], toevoeging rechtbank] m.b.t. hun inzichten. Wij vinden het niet prettig en zeker niet passen om tussen jullie heen en weer ‘geslingerd’ te worden. Jammer van het experiment, wij willen ons (onbenutte) geïnvesteerde kapitaal terughalen van de bankrekeningen om alvast vrij te komen van Oxglo. […]

2.19. Op 25 februari 2010 koopt [eiser] senior de drie woningen van Balmoral Gardens op eigen naam.

2.20. Op 1 maart 2010 vindt een de algemene vergadering van aandeelhouders van OxglO London plaats waarin wordt besloten om de activiteiten van OxglO London volledig te staken. Bij brief van hun advocaat van 11 maart 2010 (productie 38 bij akte overlegging producties na dagvaarding) roepen [eiser] c.s. de nietigheid en vernietigbaarheid van het besluit in.

3. Het geschil

in conventie

3.1. [eiser] c.s. vorderen – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad – :

primair OxglO Londen uit hoofde van toerekenbare tekortkoming te veroordelen om aan hen te betalen binnen zeven dagen na betekening van het vonnis:

1. de declaraties van [eiser] c.s. van 2009 tot en met mei 2010 tot een bedrag van

€ 7.816,75, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de vervaldata van de verschillende declaraties;

2. een bedrag van € 15.733,85, wegens in het kader van het project ‘Balmoral Gardens’ gemaakte door [eiser] c.s. voorgeschoten kosten, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 1 januari 2010;

3. een bedrag van € 57.000,00 wegens door [eiser] junior geleden verlies aan inkomen en gemaakte kosten ten behoeve van zijn verblijf in Londen in het kader van het Project ‘Great Londen’ dat in OxglO London zou worden uitgevoerd, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 1 januari 2010;

4. de door [eiser] c.s. gederfde winst door de kennelijke beëindiging van de activiteiten in OxglO London, nader op te maken bij staat;

5. de buitengerechtelijke incassokosten volgens het rapport Voorwerk;

6. een bedrag van € 15.000,00 aan reputatieschade;

met veroordeling van gedaagden in de proceskosten,

subsidiair, in geval betaling door OxglO London binnen de gestelde termijn uitblijft:

OxglO Group te veroordelen om wegens jegens [eiser] c.s. in de onderhavige besloten verhouding onrechtmatig te achten betalingsonwil, aan [eiser] c.s. te betalen de hiervoor onder de nummers 1 tot en met 6 gevorderde bedragen, vermeerderd met de wettelijke rentes met veroordeling van gedaagden in de proceskosten, en

tegelijk hoofdelijk tot betaling van dezelfde bedragen op basis van artikel 2:11 Burgerlijk Wetboek (BW) Waste Brokers, [gedaagde sub 4/5] Beheer en [gedaagde sub 4/5],

en wel binnen zeven dagen na betekening aan hen van het te wijzen vonnis,

meer subsidiair, in geval betaling door OxglO Group, Waste Brokers, [gedaagde sub 4/5] Beheer en [gedaagde sub 4/5] binnen de gestelde termijn uitblijft:

[gedaagde sub 4/5] Beheer, Esrovi, [gedaagde sub 7] Holdings en Hedi Beheer te veroordelen om wegens jegens [eiser] c.s. in de onderhavige besloten verhouding onrechtmatig te achten medewerking aan aandeelhoudersbesluiten, neerkomende op de beëindiging van bedrijfsactiviteit van OxglO London zonder daarbij rekening te houden met (compensatie van) de door [eiser] c.s. geleden en nog te lijden schade, en neerkomende op een passieve houding waar optreden als aandeelhouders ten behoeve van eisers in de onderhavige besloten verhouding ex artikel 2:8 BW evident geïndiceerd zou zijn geweest, aan [eiser] c.s. te betalen de hiervoor onder de nummers 1 tot en met 6 gevorderde bedragen, vermeerderd met de wettelijke rentes, met veroordeling van gedaagden in de proceskosten,

en wel binnen zeven dagen na betekening aan hen van het te wijzen vonnis,

3.2. [eiser] c.s. verwijten OxglO London en haar (indirecte) bestuurders in de kern dat zij de ondernemingsactiviteit op een jegens [eiser] c.s. onrechtmatige wijze hebben beëindigd zonder de voor [eiser] c.s. daaruit voortvloeiende schade en kosten te vergoeden en zij verwijten de aandeelhouders dat zij dat hebben laten gebeuren. Volgens [eiser] c.s. levert dit zowel een onrechtmatige daad op van OxglO London, van de (indirect) bestuurders als van de aandeelhouders alsmede deels een toerekenbare tekortkoming van OxglO London (paragraaf 11 en 12 van de dagvaarding). Wat betreft deze toerekenbare tekortkoming stellen [eiser] c.s. dat OxglO London gebonden is aan de afspraak tot vergoeding ‘out of pocket’ (laatste comparitie), dan wel dat zij tot vergoeding gehouden is op basis van zaakwaarneming (paragraaf 87 van de dagvaarding).

3.3. Gedaagden voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. [gedaagde sub 4/5] Beheer, Esrovi, [gedaagde sub 7] Beheer en Hedi Beheer vorderen veroordeling van [eiser] c.s. tot:

a) overdracht van hun aandelen in het geplaatste kapitaal van OxglO Group aan [gedaagde sub 4/5] Beheer, Esrovi, [gedaagde sub 7] Beheer en Hedi Beheer naar rato van hun aandelenbezit overeenkomstig artikel 2:336, eerste lid, BW;

b) de prijs van genoemde aandelen te stellen op de intrinsieke waarde te berekenen door een of drie door de rechtbank te benoemen deskundigen of tegen de nominale waarde van € 1,00 per aandeel;

c) dat het [eiser] junior en [eiser] Beheer overeenkomstig artikel 2:339, tweede lid, BW verboden wordt om het stemrecht uit te oefenen;

d) betaling van de door [gedaagde sub 4/5] Beheer, Esrovi, [gedaagde sub 7] Beheer en Hedi Beheer geleden schade veroorzaakt door het onrechtmatig handelen van [eiser] c.s., op te maken bij staat,

met veroordeling van [eiser] c.s. in de kosten van dit geding.

3.5. [gedaagde sub 4/5] Beheer, Esrovi, [gedaagde sub 7] Beheer en Hedi Beheer leggen aan hun vorderingen, die zij hebben ingesteld uit hoofde van hun aandeelhouderschap in Oxglo Group, ten grondslag – samengevat – dat [eiser] c.s. de ontbinding van de OxglO vennootschappen tegenhouden terwijl deze om financiële redenen niet meer in staat zijn om actief deel te nemen aan het economisch verkeer waardoor [eiser] c.s. het belang van de vennootschappen zodanig schaden dat het voortduren van hun aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden gevergd. Voorts stellen zij dat [eiser] c.s. zich onvoldoende hebben ingespannen om renderende projecten aan te dragen waardoor winst is gederfd, dat zij onnodig kosten hebben gemaakt voor een project dat buiten het Business Model viel (Balmoral), dat zij [gedaagde sub 4/5] valselijk hebben beschuldigd waardoor het vertrouwen is geschaad en de samenwerking is geëindigd waardoor eveneens winst is gederfd en dat [eiser] c.s. zich jegens derden smadelijk over hen hebben uitgelaten waardoor zij schade hebben geleden.

3.6. [eiser] c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

Vordering jegens OxglO London

4.1. Vooropgesteld wordt dat [eiser] c.s. in het petitum hun vorderingen jegens OxglO London nadrukkelijk hebben gebaseerd op toerekenbare tekortkoming, welke grondslag zij ter comparitie van 7 september 2011 hebben herhaald. De rechtbank zal zich dan ook tot die grondslag beperken en gaat er daarbij vanuit dat de vorderingen alle schadevergoeding betreffen.

Vergoeding ‘out of pocket’ (vordering 1)

4.2. [eiser] c.s. vorderen vergoeding van de onkosten van [eiser] junior en [eiser] senior met betrekking tot de periode 2009 tot en met mei 2010. [eiser] c.s. stellen in dat verband dat OxglO London gebonden is aan de afspraak die [eiser] senior, [gedaagde sub 4/5], [betrokkene 1] en [gedaagde sub 7] hebben gemaakt om ‘out of pocket’ kosten voor iedereen te vergoeden en verwijzen daarvoor naar het verslag van de bijeenkomst van 10 maart 2009 (2.3).

4.3. Vast staat dat de desbetreffende afspraak is gemaakt vóór de oprichtingsfase van OxglO London, ook als uit wordt gegaan van de oprichtingsdatum die [eiser] c.s. voorstaan, te weten 28 mei 2009. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt dan niet in te zien hoe OxglO London partij is geworden bij de gestelde overeenkomst. Niet is gesteld dat en, zo ja, hoe en wanneer de daaruit voortvloeiende contractuele verplichting is overgegaan op OxglO London. In het bijzonder is niet gesteld dat deze afspraak na de oprichting op 6 oktober 2009 door OxglO London is bekrachtigd. De enkele opmerking van [gedaagde sub 4/5] bij e-mail van 11 januari 2010 dat hij de betalingen heeft uitgevoerd (2.13) in reactie op het verzoek van [eiser] senior om hun declaraties van 2009 door OxglO London te laten betalen (2.11) is in elk geval onvoldoende om een dergelijke bekrachtiging uit af te leiden, ook al omdat OxglO London niet daadwerkelijk tot betaling is overgegaan. Gelet hierop kan niet worden aangenomen dat tussen [eiser] senior en/of [eiser] junior enerzijds en OxglO London anderzijds dienaangaande een overeenkomst tot stand is gekomen. Van een toerekenbare tekortkoming is dan evenmin sprake.

Kosten Balmoral Gardens (vordering 2)

4.4. [eiser] c.s. vorderen voorts vergoeding van kosten die zijn gemaakt in het kader van het project Balmoral, welke door [eiser] c.s. voor OxglO London zijn voorgeschoten. Ook hier ligt allereerst de vraag voor of er dienaangaande een overeenkomst tot stand is gekomen tussen [eiser] c.s. en OxglO London.

4.5. Naar de rechtbank begrijpt, beroepen [eiser] c.s. zich er in dit verband op dat zij gedragingen van OxglO London, overeenkomstig de zin die zij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen, hebben opgevat als een jegens hen gerichte verklaring dat OxglO London zich wilde verbinden aan Balmoral Gardens en dat zij dus ook de voorgeschoten kosten voor haar rekening zou nemen. Daartoe voeren [eiser] c.s. aan dat [gedaagde sub 4/5] en [betrokkene 1] uitgebreid waren ingelicht over Balmoral Gardens (2.9) en dat zij noch de aandeelhouders van OxglO Group daartegen bezwaar hebben gemaakt, ook niet nadat op 28 december 2009 op naam van OxglO London een reservering was gedaan. Dit betoog faalt. Nu het project Balmoral Gardens ook volgens [eiser] c.s. buiten het Business Model viel, mochten [eiser] c.s. zonder uitdrukkelijke instemming van [gedaagde sub 4/5] als (indirect) bestuurder van OxglO London – of van de algemene vergadering van aandeelhouders als dat in de statuten van OxglO London is voorgeschreven – er niet op vertrouwen dat OxglO London zich inderdaad aan dat project wilde verbinden. Deze instemming valt niet af te leiden uit het feit dat [gedaagde sub 4/5] niet onmiddellijk afwijzend op het voorstel van [eiser] senior heeft gereageerd en eerst de ontmoeting in Londen op 20 januari 2010 heeft afgewacht. Ook uit de e-mail correspondentie betreffende de voorschotten valt, anders dan [eiser] c.s. stellen, een dergelijke instemming niet af te leiden omdat [gedaagde sub 4/5] geen betalingstoezeggingen aangaande Balmoral Gardens heeft gedaan, nu de betalingen aan YPC – oftewel Your Property Club, zijnde de eigenaar van Balmoral Gardens –, daar uitdrukkelijk buiten zijn gelaten (2.12). Aan het voorgaande doet bovendien niet af dat [eiser] junior ten tijde van de reservering op basis van de zogenaamde power of attorney (2.7) zelfstandig bevoegd was om OxglO London te vertegenwoordigen. Dit brengt enkel mee dat OxglO London zich jegens derden niet kan beroepen op onbevoegde vertegenwoordiging, maar is niet bepalend voor de reikwijdte van het interne mandaat van [eiser] junior.

4.6. [eiser] c.s. hebben derhalve onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld om te kunnen concluderen dat zij aan de gedragingen van OxglO London redelijkerwijze de betekenis mochten toekennen dat OxglO London zich wilde verbinden aan Balmoral Gardens en dat zij dus ook de voorgeschoten kosten voor haar rekening zou nemen. Derhalve is dienaangaande geen overeenkomst tot stand is gekomen en is van een toerekenbare tekortkoming evenmin sprake.

Gederfd inkomen, verblijfskosten, gederfde winst en reputatieschade (vorderingen 3, 4 en 6)

4.7. [eiser] c.s. vorderen voorts vergoeding van het door [eiser] junior geleden verlies aan inkomen hangende het project Great London, van de verblijfskosten die hij in dat verband heeft gemaakt, van de door [eiser] c.s. gederfde winst als gevolg van de beëindiging van de activiteiten in OxglO London en van hun reputatieschade.

4.8. Vooropgesteld wordt dat [eiser] c.s. niet hebben gesteld dat er op OxglO London een contractuele verplichting rustte om loon te betalen aan [eiser] junior, om zijn verblijfkosten te vergoeden en evenmin om aan [eiser] c.s. winst uit te keren en/of om de ondernemingsactiviteiten voort te zetten. Nu ook overigens niet is komen vast te staan dat op OxglO London enige contractuele verplichting jegens [eiser] c.s. rustte, laat staan dat vast staat dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming daarvan, wordt aan schadevergoeding (waaronder vergoeding van reputatieschade) niet toegekomen.

4.9. Gelet op het voorgaande dienen de vorderingen jegens OxglO London te worden afgewezen.

Vordering jegens de (indirect) bestuurders van OxglO London

4.10. Aan hun subsidiaire vordering hebben [eiser] c.s. volgens het petitum enkel ten grondslag gelegd dat er sprake is van aan de (indirect) bestuurders van OxglO London toe te rekenen onrechtmatige betalingsonwil in het geval dat OxglO London ondanks veroordeling daartoe, niet tot betaling zou overgaan. Nu de vorderingen jegens OxglO London evenwel worden afgewezen en geen betalingsverplichting bij OxglO London kan worden aangenomen, strandt daarop ook de subsidiaire vordering.

Vordering jegens de aandeelhouders van OxglO Group

4.11. Hun meer subsidiaire vordering baseren [eiser] c.s. op het verwijt dat de aandeelhouders onrechtmatig hebben meegewerkt aan aandeelhoudersbesluiten waarin werd besloten tot het staken van de ondernemingsactiviteit van OxglO London en dat zij die staking hebben toegelaten.

4.12. De rechtbank stelt voorop dat het besluit van 1 maart 2010 tot staking van de ondernemingsactiviteiten van OxglO London is genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders van OxglO London, zijnde OxglO Group. De aandeelhouders van OxglO Group hebben dit besluit derhalve niet genomen. Dan resteert de vraag of zij daartegen hadden moeten optreden in de algemene vergadering van aandeelhouders van OxglO Group. Naar het oordeel van de rechtbank kan de beantwoording van deze vraag evenwel in het midden blijven, omdat onvoldoende concrete feiten en omstandigheden zijn gesteld om aan te kunnen nemen dat [eiser] c.s. dientengevolge schade hebben geleden die voor vergoeding in aanmerking komt.

4.13. Zo valt niet in te zien waarom de onkosten van [eiser] junior en [eiser] senior, de kosten die zijn gemaakt in het kader van het project Balmoral, het door [eiser] junior geleden verlies aan inkomen hangende het project Great London en de verblijfkosten die hij in dat verband heeft gemaakt (vorderingen 1 tot en met 3) in causaal verband (in de zin van conditio sine qua non-verband) staan tot het verwijt dat de aandeelhouders niet hebben opgetreden tegen staking van de ondernemingsactiviteit van OxglO London.

4.14. Wat betreft de gederfde winst (vordering 4) is niet gesteld dat eventuele winst in geval van voortzetting van de ondernemingsactiviteiten van OxglO London anders dan via hun aandeelhouderschap in OxglO Group aan [eiser] c.s. ten goede zou kunnen komen. [eiser] c.s. hebben niet gesteld dat de overige aandeelhouders een specifieke zorgvuldigheidsnorm jegens hen hebben geschonden. Derhalve moet worden aangenomen dat de gevorderde gederfde winst enkel afgeleide schade is die niet voor vergoeding in aanmerking komt (ABP/Poot, HR 2 december 1994, NJ 1995, 288).

4.15. De geclaimde reputatieschade (vordering 6) tot slot is met de enkele toelichting van [eiser] junior (productie 44 bij akte overlegging producties na dagvaarding) onvoldoende concreet onderbouwd.

4.16. De rechtbank komt dan ook tot de slotsom dat in conventie alle vorderingen dienen te worden afgewezen. [eiser] c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van OxglO c.s. worden begroot op:

- griffierecht € 2.130,00

- salaris advocaat 2.682,00 (3,0 punten × tarief € 894,00)

Totaal € 4.812,00

in reconventie

4.17. Hoewel alle gedaagden in conventie optreden als eisers in reconventie, leidt de rechtbank uit het petitum af dat de uitstootvordering alleen wordt ingesteld door [gedaagde sub 4/5] Beheer, Esrovi, [gedaagde sub 7] Holding en Hedi Beheer. De rechtbank gaat er vanuit dat de vordering uit onrechtmatige daad daarentegen wordt ingesteld door alle gedaagden in conventie.

4.18. [eiser] c.s. hebben ter comparitie te kennen gegeven dat de beslissing in conventie van invloed kan zijn op het verweer tegen de vorderingen in reconventie en mr. Lindenbergh heeft aldaar verzocht om in de gelegenheid te worden gesteld om de vorderingen in reconventie met de nieuwe advocaat van de overige eisers in reconventie af te stemmen. De rechtbank ziet daarin aanleiding om de zaak naar de rol te verwijzen voor uitlating aan de zijde van de eisers in reconventie over de gevolgen van de beslissing in conventie voor de vorderingen in reconventie. Volledigheidshalve merkt de rechtbank op dat OxglO London, OxglO Group, Esrovi, [gedaagde sub 7] Holding en Hedi Beheer, indien zij van deze gelegenheid gebruik willen maken, zich alsnog tot een nieuwe advocaat dienen te wenden die zich in deze procedure dient te stellen.

4.19. Uiteraard zullen [eiser] c.s. vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om daarop bij antwoordakte te reageren.

4.20. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiser] c.s. in de proceskosten, aan de zijde van OxglO c.s. tot op heden begroot op € 4.812,00,

5.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.4. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 18 januari 2012 voor het nemen van een akte door eisers in conventie over hetgeen is vermeld onder rechtsoverweging 4.18, waarna [eiser] c.s. op de rol van 15 februari 2012 een antwoordakte kunnen nemen,

5.5. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen, mr. D.T. Boks en mr. M.J.P. Heijmans en in het openbaar uitgesproken op 21 december 2011.

Coll: MJH