Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BU4015

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
11-11-2011
Datum publicatie
11-11-2011
Zaaknummer
05/701102-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank veroordeelt een 53-jarige bestuurder van een bedrijfsauto tot een werkstraf van 240 uren en tot een voorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor de duur van 15 maanden. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een grove verkeersfout door zonder enige aanleiding en zonder acht te slaan op eventuele fietsers op het rechts van zijn rijbaan gelegen fietspad te gaan rijden en daarbij een fietser aan te rijden. De bestuurder is, hoewel hij zich ervan bewust was dat hij "iets" geraakt had, niet direct gestopt om zijn identiteit kenbaar te maken.

Voor het slachtoffer heeft het ongeval grote gevolgen gehad, waar deze nog iedere dag mee wordt geconfronteerd, zoals ter zitting door het slachtoffer naar voren is gebracht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector strafrecht

Meervoudige kamer

Promis II

Parketnummer : 05/701102-10

Datum zitting : 28 oktober 2011

Datum uitspraak : 11 november 2011

Tegenspraak

In de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem

tegen:

naam : [verdachte],

geboren op : [geboortedatum],

adres : [adres],

plaats : [woonplaats].

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1. hij op of omstreeks 15 september 2009, te Buurmalsen, gemeente Geldermalsen,

in elk geval in Nederland, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig

(bedrijfsauto) daarmede rijdende over de voor het openbaar verkeer openstaande weg, de Rijksstraatweg, zeer, althans aanmerkelijk onoplettend, onvoorzichtig en/of onachtzaam, terwijl het zicht ter plaatse niet werd belemmerd, beperkt en/of werd gehinderd, niet, althans in onvoldoende mate op het voor hem en/of rechts voor hem liggende weggedeelte van die weg heeft gelet en/of is blijven letten, en/of

(daarbij) naar rechts heeft gestuurd en/of van zijn (rechter) rijbaan is afgeweken, en/of

(daarbij) is terecht gekomen op het voor hem, verdachte, aan de rechter zijde van die weg gelegen (brom)fietspad, terwijl dit (brom)fietspad met een dubbele doorgetrokken streep was afgescheiden van de rijstrook waarop verdachte op dat moment reed en/of zonder dat er enige te rechtvaardigen aanleiding of reden was om op dat (brom)fietspad te (gaan) rijden, en/of

(daarbij) in strijd met artikel 76 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 die dubbele doorgetrokken streep heeft overschreden, en/of

(vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met een op dat (brom)fietspad rijdende fiets/fietser,

en aldus zich zodanig heeft gedragen dat een aan verdachtes schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden, waardoor een ander ([slachtoffer]) zwaar lichamelijk letsel, althans zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan, werd toegebracht;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

hij op of omstreeks 15 september 2009 te Buurmalsen, gemeente Geldermalsen, in elk geval in Nederland, als bestuurder van een voertuig (bedrijfsauto), daarmee rijdende op de weg, de

Rijksstraatweg, terwijl het zicht ter plaatse niet werd belemmerd, beperkt en/of werd gehinderd, niet, althans in onvoldoende mate op het voor hem en/of rechts voor hem liggende weggedeelte van die weg heeft gelet en/of is blijven letten, en/of (daarbij) naar rechts heeft gestuurd en/of van zijn (rechter) rijbaan is afgeweken, en/of (daarbij) is terecht gekomen op het voor hem, verdachte, aan de rechter zijde van die weg gelegen (brom)fietspad, terwijl dit (brom)fietspad met een dubbele doorgetrokken streep was afgescheiden van de rijstrook waarop verdachte op dat moment reed en/of zonder dat er enige te rechtvaardigen aanleiding of reden was om op dat (brom)fietspad te (gaan) rijden, en/of (daarbij) in strijd met artikel 76 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 die dubbele doorgetrokken streep heeft overschreden, en/of (vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met een

op dat (brom)fietspad rijdende fiets/fietser, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

2. hij op of omstreeks 15 september 2009, te Buurmalsen, gemeente Geldermalsen,

in elk geval in Nederland, als bestuurder van een motorrijtuig betrokken bij een verkeersongeval op de Rijksstraatweg, de plaats van het ongeval heeft verlaten, terwijl bij dat ongeval naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden aan een ander (te weten [slachtoffer]) letsel en/of schade was toegebracht, zonder dat de verdachte behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot

vaststelling van zijn identiteit en/of de identiteit van het door verdachte bestuurde motorrijtuig;

2. Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 28 oktober 2011 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen.

De officier van justitie, mr. T. Feuth, heeft gerekwireerd.

Verdachte heeft het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende dat niet ter discussie staat, vastgesteld.

Op 15 september 2009 reed verdachte te Buurmalsen, gemeente Geldermalsen, als bestuurder van een bedrijfsauto over de voor het openbaar verkeer openstaande weg, de Rijkstraatweg, zijnde een weg waar een maximum snelheid geldt van 80 km/u. Ter plaatse werd het zicht niet belemmerd, beperkt of gehinderd. Rechts naast de rijbaan lag een (brom)fietspad, dat door middel van een dubbele doorgetrokken streep van de rijbaan was afgescheiden. Op enig moment is verdachte van zijn (rechter) rijbaan naar rechts afgeweken en is terecht gekomen op het aldaar gelegen (brom)fietspad. Vervolgens is verdachte in aanrijding gekomen met een op dat fietspad rijdende fietser. Ten gevolge van deze aanrijding was er bij [slachtoffer] (hierna: het slachtoffer) sprake van een gedeeltelijke amputatie van de duim, een femurfractuur links en een bovenarmbreuk links, waarvoor een pin is geplaatst. Tevens was er sprake van hersenletsel. De fiets van [slachtoffer] is door het ongeval beschadigd geraakt.

Verdachte is niet gestopt op de plaats van het ongeval, maar is zonder te stoppen doorgereden.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte een grove verkeersfout heeft begaan ten gevolge waarvan het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel is toegebracht. Tevens acht hij wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de plaats van het ongeval heeft verlaten zonder de gelegenheid te bieden zijn identiteit of dat van het door hem bestuurde motorrijtuig vast te laten stellen.

Het standpunt van verdachte

Verdachte heeft naar voren gebracht dat hij na een nacht werken op die weg reed toen hij merkte dat hij iets raakte. Hij zag vervolgens dat zijn rechter buitenspiegel was dicht geklapt. Na 600 a 700 meter is verdachte gestopt en is hij uit de auto gestapt. Hij heeft de dichtgeklapte spiegel terug geklapt, is om de auto heen gelopen en is zo’n 100 meter terug gelopen. Vervolgens is hij weer in zijn auto gestapt en weggereden, aldus verdachte. Verdachte heeft geen verklaring kunnen geven waarom hij naar rechts heeft gestuurd en het fietspad is opgereden.

De beoordeling door de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat uit bovenstaande bewijsmiddelen volgt dat verdachte een zeer ernstige verkeersovertreding heeft begaan. Van een bestuurder, rijdend op een 80-kilometer weg met direkt daarnaast een fietspad, mag worden verwacht dat hij extra alert is op zich op dat fietspad bevindende fietsers. Door met de door hem bestuurde bedrijfsauto plotseling en zonder acht te slaan op eventuele fietsers, naar rechts te sturen en het fietspad op te rijden, heeft verdachte zeer onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam gereden. De rechtbank is niet gebleken van omstandigheden waaruit zou kunnen volgen dat sprake is van een verminderde mate van verwijtbaarheid.

Verdachte was zich ervan bewust dat hij ‘iets’ geraakt had. Verdachte is evenwel niet direct gestopt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte hiermee onvoldoende gelegenheid geboden zijn identiteit (en dat van zijn auto) kenbaar te maken aan het slachtoffer.

Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank bewezen dat verdachte het onder 1, primair, en het onder 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

1. hij op 15 september 2009, te Buurmalsen, gemeente Geldermalsen,

in elk geval in Nederland, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig

(bedrijfsauto) daarmede rijdende over de voor het openbaar verkeer openstaande weg, de Rijksstraatweg, zeer,onoplettend, onvoorzichtig en onachtzaam, terwijl het zicht ter plaatse niet werd belemmerd, beperkt of gehinderd, in onvoldoende mate op het voor hem en/of rechts voor hem liggende weggedeelte van die weg heeft gelet en/of is blijven letten, en (daarbij) naar rechts heeft gestuurd en van zijn (rechter) rijbaan is afgeweken, en (daarbij) is terecht gekomen op het voor hem, verdachte, aan de rechter zijde van die weg gelegen (brom)fietspad, terwijl dit (brom)fietspad met een dubbele doorgetrokken streep was afgescheiden van de rijstrook waarop verdachte op dat moment reed en/of zonder dat er enige te rechtvaardigen aanleiding of reden was om op dat (brom)fietspad te (gaan) rijden, en/of (daarbij) in strijd met artikel 76 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 die dubbele doorgetrokken streep heeft overschreden, en (vervolgens) in aanrijding is gekomen met een op dat (brom)fietspad rijdende fietser, en aldus zich zodanig heeft gedragen dat een aan verdachtes schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden, waardoor een ander ([slachtoffer]) zwaar lichamelijk letselwerd toegebracht;

2. hij op 15 september 2009, te Buurmalsen, gemeente Geldermalsen,

in elk geval in Nederland, als bestuurder van een motorrijtuig betrokken bij een verkeersongeval op de Rijksstraatweg, de plaats van het ongeval heeft verlaten, terwijl bij dat ongeval naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden aan een ander (te weten [slachtoffer]) letsel en/of schade was toegebracht, zonder dat de verdachte behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot

vaststelling van zijn identiteit en/of de identiteit van het door verdachte bestuurde motorrijtuig.

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten bewezen zijn verklaard, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben.

4. De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

Overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht.

Ten aanzien van feit 2:

Overtreding van artikel 7, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

De feiten zijn strafbaar.

5. De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten.

6. De motivering van de sanctie(s)

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 240 uren, te vervangen door 120 dagen hechtenis en tot een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 15 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Het standpunt verdediging

Verdachte heeft geen reactie op de vordering van de officier van justitie gegeven.

De beoordeling door de rechtbank

Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan en met de persoon van verdachte, waarbij onder meer is gelet op de justitiële documentatie betreffende verdachte, gedateerd 23 september 2011.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een grove verkeersfout door zonder enige aanleiding op een fietspad te rijden en daarbij een fietser aan te rijden.

Voor het slachtoffer heeft het ongeval grote gevolgen gehad, waar deze nog iedere dag mee wordt geconfronteerd, zoals ter zitting door het slachtoffer naar voren is gebracht.

Uit de justitiële documentatie blijkt dat verdachte niet eerder (voor soortgelijk delicten) is veroordeeld,

De rechtbank houdt er ten nadele van verdachte rekening mee dat verdachte geen contact heeft gezocht met het slachtoffer. Verdachte heeft ter terechtzitting laten zien dat het gebeurde hem in hoge mate heeft aangegrepen. Dit laat de rechtbank in het voordeel van verdachte meewegen.

Alles afwegende, is de rechtbank van oordeel dat een straf zoals door de officier van justitie is geëist, passend is.

7. De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57 en 91 van het Wetboek van Strafrecht en op de artikelen 6, 7, 175, 176, 178 en 179 van de Wegenverkeerswet 1994.

8. De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

- het verrichten van een werkstraf gedurende 240 (tweehonderd veertig) uren.

Bepaalt dat deze werkstraf binnen één (1) jaar na het onherroepelijk worden van dit vonnis moet worden voltooid.

De termijn binnen welke de werkstraf moet worden verricht, wordt verlengd met de tijd dat de veroordeelde rechtens zijn vrijheid is ontnomen alsmede met de tijd dat hij ongeoorloofd afwezig is.

Beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast.

Stelt deze vervangende hechtenis vast op 120 (honderd twintig) dagen.

- de maatregel van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, bromfietsen daaronder begrepen, voor de duur van 10 (tien) maanden, vanwege feit 1, met aftrek overeenkomstig artikel 179, lid 6, van de Wegenverkeerswet 1994.

- de maatregel van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, bromfietsen daaronder begrepen, voor de duur van 5 (vijf) maanden, vanwege feit 2.

Bepaalt dat van deze maatregelen niet ten uitvoer zullen worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.

Aldus gewezen door mr. J.W.T.M. Follender Grossfeld, als voorzitter, mr. C. van Linschoten, en mr. H.G. Eskes, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C. Aalders, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 11 november 2011.