Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BU2893

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
29-09-2011
Datum publicatie
01-11-2011
Zaaknummer
218500
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kernvraag in conventie is of Fire Prevent BV met het gebruik van haar handelsnaam "Fire Prevent" en de domeinnaam "www.fireprevent.nl" inbreuk maakt op de handelsnaam "Prevent Brandbeveiliging/Prevent" en de domeinnaam "www.preventfire.nl". In reconventie vordert Fire Prevent een verbod op het gebruik van de domeinnamen www.preventfire.nl en www.fireprevent.eu.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 218500 / KG ZA 11-366

Vonnis in kort geding van 29 september 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PREVENT BRANDBEVEILIGING B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

kantoorhoudende te Wateringen, gemeente Westland,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaten mrs. W.J. Tielemans en R.R.E. Roosjen te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FIRE PREVENT B.V.,

gevestigd te Kootwijkerbroek, gemeente Barneveld,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat dr. mr. J.J.H. Post te Barneveld.

Partijen zullen hierna Prevent Brandbeveiliging en Fire Prevent genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de eis in reconventie

- de pleitnota van Prevent Brandbeveiliging

- de wijziging van eis

- de pleitnota van Fire Prevent.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op 1 april 1975 is de eenmanszaak ‘Kontroledienst Brandblusapparatuur “Prevent”’ gevestigd en vervolgens ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gravenhage. Als bedrijfsomschrijving was opgenomen: “onderhoud- en servicedienst voor brandblusapparatuur”. Op 1 september 1982 is de eenmanszaak ‘Prevent Service’ gevestigd en vervolgens ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gravenhage, met als bedrijfsomschrijving: “controle en service van brandbestrijdingsapparatuur”. Op diezelfde datum is de eenmanszaak ‘Prevent Brandbeveiliging’ gevestigd en ingeschreven in het handelsregister, met als bedrijfsomschrijving: “fabricage/verkoop en reparatie service van brandblusapparatuur/installaties/brandpreventieartikelen en installaties in de ruimste zin des woords”. Op 30 oktober 1995 is de eenmanszaak Prevent Brandbeveiliging omgezet in een besloten vennootschap genaamd Prevent Brandbeveiliging B.V., die op 3 november 1995 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor ‘s-Gravenhage. Blijkens het uittreksel uit dat handelsregister handelt zij onder de naam Prevent Brandbeveiliging B.V. en Prevent Brandblusapparatuur en heeft zij als bedrijfsomschrijving: “de im- en export en handel in brandbeveiligingsartikelen en brandbestrijdingsapparatuur; verkoop en aanleg van inbraak detectie-installaties en/of het onderhouden hiervan”.

2.2. Prevent Brandbeveiliging exploiteert sinds 24 november 2000 de domeinnaam www.prevent-brandbeveiliging.nl, sinds 7 april 2006 de domeinnaam www.fireprevent.eu en sinds 13 april 2006 de domeinnaam www.preventfire.nl.

2.3. Fire Prevent is op 6 mei 2004 opgericht en op 11 mei 2004 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland. In het uittreksel uit dat handelsregister wordt als handelsnaam vermeld: Fire Prevent B.V.. Als bedrijfsomschrijving is vermeld: “het brandwerend impregneren van diverse materialen, alsmede de exploitatie van een handelsonderneming in impregneermiddelen en andere roerende zaken, verkoop en onderhoud van kleine blusmiddelen en verrijdbare blusmiddelen en aanverwante artikelen”.

2.4. Fire Prevent exploiteert sinds 19 december 2002 de domeinnaam www.fireprevent.nl en sinds 4 oktober 2010 de domeinnaam www.fireprevent-kootwijkerbroek.nl.

2.5. Prevent Brandbeveiliging is gevestigd in Wateringen (ten zuiden van ’s-Gravenhage) en Fire Prevent in Kootwijkerbroek.

2.6. Bij brief van 7 augustus 2003 heeft Prevent Brandbeveiliging Fire Prevent verzocht de handelsnaam Fire Prevent per direct te wijzigen.

2.7. Prevent Brandbeveiliging heeft Fire Prevent bij brief van 13 september 2006 verzocht het gebruik van de handelsnaam Fire Prevent te wijzigen, in die zin dat in ieder geval het woord Prevent niet meer in de naam voorkomt. Fire Prevent heeft hierop bij brief van 21 september 2006 afwijzend gereageerd. Prevent Brandbeveiliging heeft Fire Prevent bij brief van 26 september 2006 opnieuw gemotiveerd verzocht haar handelsnaam te wijzigen. Fire Prevent heeft hierop bij brief van 8 oktober 2006 geantwoord dat zij geen aanleiding ziet om dit te doen.

2.8. Sinds 28 september 2009 is Fire Prevent een gecertificeerd REOB-onderhoudsbedrijf (Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen). Deze certificering ziet op draagbare en verrijdbare blusmiddelen en haspels. Prevent Brandbeveiliging is ook in het bezit van een dergelijke certificering. Prevent Brandbeveiliging stelt dat zij betrokken is geweest bij het vervaardigen van de REOB-richtlijn.

2.9. Bij brief van 7 september 2010 heeft Prevent Brandbeveiliging Fire Prevent – kort gezegd – verzocht het gebruik van de handelsnaam Fire Prevent en de domeinnaam www.fireprevent.nl te staken en gestaakt te houden. Op 24 september 2010 heeft Prevent Brandbeveiliging Fire Prevent een herinnering gestuurd. Fire Prevent heeft per brief gericht aan Prevent, ingekomen op 11 oktober 2010, geantwoord dat zij niet aan de sommatie zal voldoen en Prevent Brandbeveiliging verzocht om het gebruik van de domeinnaam www.preventfire.nl te staken.

2.10. De advocaat van Prevent Brandbeveiliging heeft bij brief van 17 maart 2011 Fire Prevent – kort gezegd – gesommeerd het gebruik van de naam Fire Prevent te staken. Hierop is bij brief van 23 maart 2011 afwijzend gereageerd door de advocaat van Fire Prevent.

2.11. Bij brief van 8 september 2011 heeft de advocaat van Fire Prevent Prevent Brandbeveiliging gesommeerd de domeinnamen www.fireprevent.eu en www.preventfire.nl niet langer te gebruiken.

3. Het geschil in conventie

Prevent Brandbeveiliging vordert in conventie – na een wijziging van eis – dat de voorzieningenrechter

I. Fire Prevent verbiedt onmiddellijk na betekening van dit vonnis op straffe van verbeurte van een dwangsom de handelsnaam “Fire Prevent B.V.” te gebruiken op welke wijze dan ook, althans de aanduiding “Fire Prevent (Brandbeveiliging)” (of “fire prevent (brandbeveiliging)” of “Fireprevent (brandbeveiliging)” of hoe dan ook geschreven) te gebruiken in haar handelsnaam op welke wijze dan ook, dan wel een andere handelsnaam te gebruiken waarin de aanduiding “Prevent” (of “prevent” of hoe dan ook geschreven) voorkomt op welke wijze dan ook, dan wel een andere handelsnaam te gebruiken op welke wijze dan ook, waardoor verwarring bij het publiek te duchten valt tussen de ondernemingen van eiseres en gedaagde,

II. Fire Prevent veroordeelt op straffe van verbeurte van een dwangsom de handelsnaam “Fire Prevent B.V.”, althans de aanduiding “Fire Prevent” te verwijderen van bedrijfspanden, documenten (waaronder – maar niet uitsluitend – uit het handelsregister) en goederen, voor zover aanwezig,

III. Fire Prevent veroordeelt om op straffe van verbeurte van een dwangsom het gebruik van de domeinnamen www.fireprevent.nl en/of “www.fireprevent-kootwijkerbroek.nl” op welke wijze dan ook te staken en gestaakt te (doen) houden,

IV. Fire Prevent veroordeelt tot vergoeding van de kosten van de onderhavige procedure, bestaande uit de volledige door eiseres gemaakte kosten van juridische bijstand, bestaande uit salarissen en verschotten van advocaat en deurwaarder, conform de overgelegde facturen, dan wel een door de voorzieningenrechter te bepalen vergoeding, op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), althans conform het gebruikelijke liquidatietarief conform rapport Voorwerk II, aan Prevent Brandbeveiliging te betalen, onder bepaling dat indien de gedingkosten niet binnen veertien dagen na de dag, waarop dit vonnis is gewezen aan Prevent Brandbeveiliging zullen zijn voldaan, daarover vanaf de veertiende dag wettelijke rente verschuldigd is,

V. zoveel mogelijk conform het sub I. tot en met IV. gevorderde, althans een zodanige veroordeling uitspreekt zoals de voorzieningenrechter zal vermenen te behoren, en

VI. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt op zes maanden na dit vonnis.

3.1. Prevent Brandbeveiliging legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Fire Prevent met het gebruik van de handelsnaam Fire Prevent en de domeinnaam www.fireprevent.nl (die doorlinkt naar www.fireprevent-kootwijkerbroek.nl) inbreuk maakt op de handelsnaam Prevent Brandbeveiliging/Prevent en de domeinnaam www.preventfire.nl, nu zij slechts in zeer geringe mate afwijken hiervan. Bovendien is de aard van de ondernemingen (deels) identiek, nu beide ondernemingen zich bezig houden met de verkoop van (kleine) blusartikelen, het onderhoud van blusmiddelen, althans brandbestrijdingsapparatuur en de aanleg van preventieve brandbestrijdingsmiddelen. Partijen begeven zich dus op dezelfde markt. Gezien de landelijke bedrijfsactiviteiten van Prevent Brandbeveiliging is directe concurrentie te duchten, waardoor er verwarring tussen beide ondernemingen kan ontstaan, welke verwarring zich ook reeds concreet heeft voorgedaan. Fire Prevent handelt dan ook in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw), althans onrechtmatig. Doordat Fire Prevent een belangrijk deel van de handelsnaam van Prevent Brandbeveiliging overneemt in haar handels- en domeinnaam ontstaat daarnaast concreet verwarringsgevaar op internet.

3.2. Fire Prevent voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. Fire Prevent vordert in reconventie dat de voorzieningenrechter

1. Prevent Brandbeveiliging beveelt op straffe van verbeurte van een dwangsom iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Fire Prevent op de naam “Fire Prevent” door middel van de domeinnamen www.preventfire.nl met bijbehorende e-mailadressen en www.fireprevent.eu met bijbehorende e-mailadressen te staken en gestaakt te houden en de toegang tot deze twee websites ontoegankelijk te (doen) maken binnen twee werkdagen na betekening, althans subsidiair die voorziening treft tegen het onrechtmatige gedrag van Prevent Brandbeveiliging die de voorzieningenrechter passend en geboden acht,

2. Prevent Brandbeveiliging veroordeelt in de proceskosten, berekend op basis van artikel 1019h Rv.

4.2. Fire Prevent legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Prevent Brandbeveiliging de naam Fire Prevent heeft omgedraaid en ook heeft gekopieerd met de extensie .eu teneinde deze als domeinnamen te gebruiken, terwijl Prevent Brandbeveiliging wist dat Fire Prevent deze woordcombinatie eerder dan zij voerde. Bovendien had Prevent Brandbeveiliging al een alternatief, namelijk www.prevent-brandbeveiliging.nl. Volgens Fire Prevent is er dan ook sprake van misleiding en handelt Prevent Brandbeveiliging onrechtmatig.

4.3. Prevent Brandbeveiliging voert verweer.

4.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

5.1. Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten.

5.2. Voorop wordt gesteld dat een handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw de naam is waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe (op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Uit de door Prevent Brandbeveiliging overgelegde producties en het verhandelde ter zitting is voldoende gebleken dat Prevent Brandbeveiliging en/of Prevent (waarbij zij opgemerkt dat laatstgenoemde benaming niet als zodanig in het handelsregister is opgenomen) en Fire Prevent de namen zijn die in het handelsverkeer worden gebruikt als aanduiding van de door eiseres respectievelijk gedaagde gedreven ondernemingen.

5.3. Niet in geschil is dat de handelsnaam Prevent Brandbeveiliging/Prevent eerder werd gevoerd dan de handelsnaam Fire Prevent. Prevent Brandbeveiliging heeft zich op het standpunt gesteld dat Prevent het dominerende en kenmerkende deel van beide handelsnamen is.

5.4. Cruciaal is de vraag of de mate waarin de handelsnaam Fire Prevent afwijkt van de handelsnaam Prevent Brandbeveiliging, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, tot gevolg heeft dat bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, dat wil zeggen gevaar voor verwarring bij het publiek kan doen ontstaan. Voorwaarde is daarbij dat de handelsnaam van Prevent Brandbeveiliging voldoende onderscheidend vermogen heeft.

5.5. Volgens Fire Prevent is de handelsnaam Prevent Brandbeveiliging/Prevent zuiver beschrijvend en heeft deze handelsnaam daarom een geringe beschermingsomvang. Prevent Brandbeveiliging heeft hier tegenover gesteld dat Prevent wel degelijk een beschermingswaardige handelsnaam is. Volgens Prevent Brandbeveiliging is de handelsnaam Prevent Brandbeveiliging/Prevent niet (te) beschrijvend en geldt bovendien dat eveneens bescherming toekomt aan beschrijvende handelsnamen. In dit kader heeft Prevent Brandbeveiliging aangevoerd dat zij de naam Prevent al sinds 1975 gebruikt en daarmee een grote naamsbekendheid heeft opgebouwd. Daarom komt volgens Prevent Brandbeveiliging aan haar handelsnaam een onderscheidend vermogen toe.

5.6. Naar vaste rechtsopvatting komt aan een handelsnaam naar mate dat deze een meer beschrijvend karakter heeft, weinig tot geen onderscheidend vermogen toe. Een dergelijke handelsnaam heeft daarom slechts een geringe beschermingswaarde, in die zin dat niet al te snel kan worden geoordeeld dat van verwarringsgevaar sprake is wanneer een andere onderneming een handelsnaam voert met gelijke beschrijvende bewoordingen. Hiermee wordt voorkomen dat algemeen gangbare woorden worden gemonopoliseerd.

5.7. In de handelsnamen van beide partijen vormt het woord ‘prevent’ het gemeenschappelijke bestanddeel. Dit gangbare Engelstalige woord, waarvan de betekenis bij het publiek waarop de ondernemingen van partijen zich richten voldoende bekend verondersteld mag worden, is – in combinatie met het woord ‘brandbeveiliging’ respectievelijk ‘fire’ – beschrijvend van aard voor de activiteiten van partijen, te weten het voorkomen van brand. Partijen bieden beide producten en diensten aan die gerelateerd zijn aan het voorkomen (‘to prevent’) van brand.

5.8. Dat de handelsnaam Prevent Brandbeveiliging/Prevent desondanks een voldoende sterk onderscheidend vermogen heeft, is gemotiveerd weersproken door Fire Prevent. Volgens Fire Prevent wordt het woord ‘prevent’ in combinatie met een ander woord ook door andere bedrijven gebruikt die zich bezighouden met brandbestrijding. Ter ondersteuning hiervan heeft Fire Prevent diverse printscreens van websites van bedrijven die in diezelfde branche opereren overgelegd. Daarnaast heeft Fire Prevent een uitdraai overgelegd van bedrijven die in hun handelsnaam het woord ‘prevent’ hebben opgenomen. Hieruit blijkt dat in de brandbeveiligingsbranche in tal van handelsnamen het woord ‘prevent’ wordt gebruikt. Daar komt bij dat onweersproken is gebleven dat ook in andere branches, zoals in de gezondheidszorg, bedrijven dit woord regelmatig in hun handelsnaam gebruiken. Vooralsnog kan daarom niet gezegd worden dat de handelsnaam Prevent Brandbeveiliging/Prevent een sterk onderscheidend vermogen heeft. Dat Prevent Brandbeveiliging al jaren klanten bedient over heel Nederland betekent nog niet dat zij een zeer ruime bovenregionale naamsbekendheid geniet, in die zin dat aan haar handelsnaam een voldoende onderscheidend vermogen toekomt.

5.9. Gelet daarop kan Prevent Brandbeveiliging haar handelsnaam, althans het woord ‘Prevent’ niet monopoliseren en staat het Fire Prevent in beginsel vrij om in haar handelsnaam hetzelfde beschrijvende woord (prevent) te gebruiken, zij het dat dit niet op verwarrende wijze mag geschieden. Dit laatste is, voorshands geoordeeld, niet het geval. Vastgesteld kan worden dat de handelsnamen van partijen visueel en auditief van elkaar afwijken. De handelsnaam van gedaagde is geheel in het Engels, terwijl de handelsnaam van eiseres een Engels en een Nederlands woord bevat. Daarnaast is de woordvolgorde anders. De handelsnaam van eiseres begint met het woord ‘Prevent’, terwijl de handelsnaam van gedaagde begint met ‘Fire’, waardoor de beginletter van beide handelsnamen dus ook anders is.

5.10. Partijen begeven zich evenwel deels op dezelfde markt, maar de stelling van Prevent Brandbeveiliging dat dit een niche markt zou zijn, is gemotiveerd betwist door Fire Prevent. Zij heeft daarvoor verwezen naar een lijst van ongeveer 200 bedrijven die net als partijen REOB-gecertificeerd zijn op het gebied van kleine brandblusmiddelen. Bovendien is de vestiging van Prevent Brandbeveiliging meer dan 100 kilometer verwijderd van die van Fire Prevent. Dat maakt het bestaan van verwarringsgevaar nog minder aannemelijk. Dat mede door het gebruik van internet derden van buiten de regio waarin Fire Prevent haar bedrijf exploiteert kennis kunnen nemen van het bestaan van haar bedrijf is een onvermijdbare omstandigheid, maar betekent nog niet dat daardoor mogelijk verwarring zou kunnen optreden. Bovendien is het enkele feit dat de domeinnaam van Fire Prevent verwarring kan doen ontstaan onvoldoende voor het opleggen van het verbod van artikel 5 Hnw. Prevent Brandbeveiliging heeft stukken overgelegd waaruit zou moeten blijken dat zich reeds concrete verwarring heeft voorgedaan. Deze stelling is evenwel gemotiveerd betwist door Fire Prevent, waarbij zij zich op het standpunt heeft gesteld dat het er op lijkt dat de gestelde verwarring bewust is georganiseerd door Prevent Brandbeveiliging. Dat verwarring zich daadwerkelijk heeft verwezenlijkt is, kan in het beperkte kader van dit kort geding daarom niet worden aangenomen. Ter zitting heeft Prevent Brandbeveiliging nog toegelicht dat zij voornemens is in het oosten van het land een depot van haar onderneming te vestigen. Een eventueel toekomstig verwarringsgevaar als gevolg daarvan valt echter buiten het bereik van dit kort geding.

5.11. Uit het voorgaande volgt dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat bij het relevante publiek – in het bijzonder het professionele publiek dat overweegt producten of diensten af te nemen bij één van de ondernemingen van partijen – gevaar voor verwarring valt te duchten tussen enerzijds de handelsnaam Prevent Brandbeveiliging/Prevent en anderzijds Fire Prevent. Evenmin is voldoende aannemelijk geworden dat Fire Prevent onrechtmatig handelt jegens Prevent Brandbeveiliging door het voeren van haar handelsnaam.

5.12. Wat de tekst op de bedrijfsauto van Fire Prevent betreft heeft Fire Prevent uitdrukkelijk weersproken dat zij als handelsnaam Fire Prevent Brandbeveiliging – een naam die veel/meer gelijkenissen vertoont met die van Prevent Brandbeveiliging – voert. Nu Fire Prevent ter zitting heeft verklaard dat zij desgewenst het woord ‘brandbeveiliging’ zal veranderen in bijvoorbeeld ‘protectie’ is voor het opleggen van een verbod tot het voeren van de (handels)naam Fire Prevent Brandbeveiliging vooralsnog geen aanleiding. Overigens heeft Prevent Brandbeveiliging zich steeds op het standpunt gesteld dat het haar gaat om het gebruik van het woord ‘prevent’.

5.13. Dit alles leidt er toe dat de vorderingen in conventie onder I. en II. zullen worden afgewezen. Dit geldt eveneens voor de vordering tot het staken van het gebruik van de domeinnamen www.fireprevent.nl en www.fireprevent-kootwijkerbroek.nl. Deze domeinnamen kunnen evenwel als handelsnamen worden aangemerkt, maar vooralsnog is onvoldoende aannemelijk is geworden dat door het gebruik van deze namen bij het publiek verwarring is te duchten. De vordering onder VI. komt gelet op de afwijzing van de vorderingen onder I. tot en met III. evenmin voor toewijzing in aanmerking.

5.14. Prevent Brandbeveiliging zal als de in conventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten voor juridische bijstand zullen worden vastgesteld op € 3.582,80. Voor toewijzing van een hoger bedrag ziet de voorzieningenrechter, mede gelet op HR 30 mei 2008, IER 2008, 58 (De Endstra Tapes), geen aanleiding nu een (gespecificeerde) opgave van de na 12 september 2011 door de advocaat van Fire Prevent gemaakte kosten ontbreekt. De kosten aan de zijde van Fire Prevent worden begroot op:

- griffierecht € 560,00

- salaris advocaat 3.582,80

Totaal € 4.142,80

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Ter beoordeling in reconventie ligt voor de vraag of het gebruik van de domeinnamen www.fireprevent.eu en www.preventfire.nl onrechtmatig is jegens Fire Prevent.

6.2. Vooropgesteld dient te worden dat Fire Prevent de domeinnaam www.fireprevent.nl op 19 december 2002 heeft geregistreerd, terwijl Prevent Brandbeveiliging de domeinnamen www.fireprevent.eu en www.preventfire.nl op respectievelijk 4 april 2006 en 13 april 2006 heeft laten vastleggen.

6.3. Vastgesteld kan worden dat de domeinnaam www.fireprevent.eu identiek is aan de domeinnaam www.fireprevent.nl van Fire Prevent en dat de domeinnaam www.preventfire.nl dezelfde woorden bevat, maar dan in omgekeerde volgorde, terwijl aan de toevoegingen “.eu” respectievelijk “.nl” geen zelfstandige betekenis toekomt. Prevent Brandbeveiliging is daartoe overgegaan hoewel zij blijkens haar als productie 3 bij dagvaarding overgelegde brief al sinds augustus 2003 op de hoogte was met het feit dat Fire Prevent deze naam als haar handelsnaam gebruikt, terwijl evenmin is gebleken welk concreet belang Prevent Brandbeveiliging er bij had om in 2006 (nagenoeg) identieke domeinnamen (www.fireprevent.eu respectievelijk www.preventfire.nl) als de sedert 2002 door Fire Prevent geregistreerde domeinnaam (www.fireprevent.nl) te gebruiken. Prevent Brandbeveiliging heeft desgevraagd ter zitting daarvoor geen deugdelijk argument kunnen geven, behalve dat zij op verzoek van haar klanten een kortere domeinnaam wilde gebruiken. Dat argument overtuigt niet, omdat in dat geval evenzeer voor een andere naam gekozen had kunnen worden. Dat impliceert dat het zonder redelijk belang gebruik maken van (nagenoeg) identieke domeinnamen door Prevent Brandbeveiliging jegens Fire Prevent als onrechtmatig moet worden gekwalificeerd.

6.4. De vordering tot staking van de domeinnamen www.fireprevent.eu en www.preventfire.nl met bijhorende e-mailadressen zal worden toegewezen. Aan deze veroordeling zal een dwangsom worden verbonden, die zal worden gematigd en gemaximeerd.

6.5. Prevent Brandbeveiliging zal als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Nu, bij gebrek aan stukken hieromtrent, onduidelijk is wat de hoogte van het bedrag is dat de advocaat van Fire Prevent in rekening heeft gebracht (of nog zal brengen) voor door hem verleende juridische bijstand in reconventie zal ten aanzien van de vordering in reconventie voor het salaris van de advocaat het gebruikelijke tarief gehanteerd worden. De kosten aan de zijde van Fire Prevent worden begroot op:

- griffierecht € 560,00

- salaris advocaat 408,00 (factor 0,5 × tarief € 816,00)

Totaal € 968,00

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1. wijst de vorderingen af,

7.2. veroordeelt Prevent Brandbeveiliging in de proceskosten, aan de zijde van Fire Prevent tot op heden begroot op € 4.142,80,

in reconventie

7.3. beveelt Prevent Brandbeveiliging binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnamen www.preventfire.nl met bijbehorende e-mailadressen en www.fireprevent.eu met bijbehorende e-mailadressen te staken en gestaakt te houden en de toegang tot deze twee websites ontoegankelijk te (doen) maken,

7.4. veroordeelt Prevent Brandbeveiliging om aan Fire Prevent een dwangsom te betalen van € 10.000,- ineens en vervolgens € 5.000,- voor iedere dag dat zij niet aan de in 7.3. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 250.000,- is bereikt,

7.5. veroordeelt Prevent Brandbeveiliging in de proceskosten, aan de zijde van Fire Prevent tot op heden begroot op € 968,00,

7.6. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A van der Pol en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. B.J.M. Vermulst op 29 september 2011.