Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BS1141

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
09-09-2011
Datum publicatie
09-09-2011
Zaaknummer
10/603035-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank veroordeelt een Hongaarse verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaren voor het plegen van mensenhandel ten aanzien van zes vrouwen. Daarbij zijn vrouwen naar Nederland gehaald en in de prostitutie gebracht. Verdachte heeft ernstig psychisch- en lichamelijk geweld op de vrouwen uitgeoefend en aldus de persoonlijke en lichamelijke integriteit van deze jonge vrouwen aangetast in het belang van zijn eigen geldelijk gewin. Hij heeft daarbij ernstig misbruik gemaakt van zijn, uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en van de kwetsbare positie waarin de slachtoffers zich bevonden. In enkele gevallen sprake van medeplegen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM, ZITTING HOUDENDE TE ARNHEM

Sector strafrecht

Meervoudige kamer

Promis II

Parketnummer : 10/603035-08

Data zittingen : 22 juni 2010, 18 augustus 2010, 9 november 2010, 21 januari 2011,

18 maart 2011, 7 juni 2011 en 26 augustus 2011

Datum uitspraak : 09 september 2011

Tegenspraak

In de zaak van

de officier van justitie van het landelijk parket

tegen:

naam : [verdachte],

geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats],

adres : zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

thans gedetineerd in P.I. Haaglanden te Zoetermeer.

Raadsvrouw : mr. M. Krouwel, advocaat te Den Haag

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is, na een door de rechtbank toegewezen vordering wijziging tenlastelegging, tenlastegelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juni 2006 tot en met de maanden augustus 2008, althans de periode van de maand juni 2006 tot de maand juli 2007 te Alkmaar en/of Amsterdam en/of 's-Gravenhage

en/of (elders) in Nederland en/of Hongarije tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een ander, te weten de Hongaarse [slachtoffer1] (geboren op [geboortedatum]), (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of mislei-ding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeg-genschap over die [slachtoffer1] heeft/hebben, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer1] en/of

- die [slachtoffer1] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer1] heeft/hebben, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes rededaders) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer1]'s, seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [slachtoffer1] een liefdesrelatie onderhouden en/of die [slachtoffer1] (aldus) (emotioneel) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), afhankelijke gemaakt en/of

- die [slachtoffer1] - ook ongesteld en/of ziek - als prostituee laten werken en/of toegezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer1] als prostituee en/of die [slachtoffer1] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de keuze-/ bewegingsvrijheid van die [slachtoffer1] als prostituee ingeperkt en/of

- (het) door die [slachtoffer1] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of

gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer1] aan hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen afstaan/afdragen en/of doen overmaken/opsturen en/of die [slachtoffer1] (aldus) in een (verder) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededa-ders, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer1] met de 'blote' hand/vuist geslagen en/of gestompt en/of met een -van een spijker voorziene - bezemsteel en/of (een) (ander(e)) voorwerp(en) gestoken en/of geslagen en/of op (anderszins) agressieve/gewelddadige wijze benaderd en/of bedreigd en/of onder druk gezet en/of (aldus) een dermate dreigende sfeer gecreëerd dat die [slachtoffer1] geen of (te) weinig weerstand tegen verdachte en/of verdachtes mededader(s) kon/durfde te bieden en/of voortgebouwd op de bij die [slachtoffer1] door eerder agressief/gewelddadig handelen ontstane angst voor (verder) geweld van de zijde van verdachte en/of verdachtes mededader(s) en/of

- die [slachtoffer1] te verstaan gegeven dat zij, wanneer zij zou stoppen met haar werk (en daarmede haar inkomsten) als prostituee voor verdachte en/of verdachtes

mededader(s), een (afkoop)bedrag van 2.000 euro of daaromtrent, in elk geval enig oplopend (afkoop)bedrag, aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) moest (laten) betalen en/of

- die [slachtoffer1] verkocht;

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juni 2006 tot en met 09 oktober 2008 te Alkmaar en/of Amsterdam en/of ‘s-Gravenhage en/of Leiden en/of (el-ders) in Nederland en/of Hongarije tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een ander, te weten de Hongaarse [slachtoffer2] (geboren op [geboortedatum]), (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer2] heeft/hebben, heeft geworven en/of vervoerd en/of over-gebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer2] en/of

- die [slachtoffer2] (telkens) heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer2] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of

- die [slachtoffer2] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer2] heeft/hebben, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer2]

en/of

- die [slachtoffer2] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer2] heeft/hebben, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar,

[slachtoffer2]'s, seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [slachtoffer2] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [slachtoffer2] (aldus) (emotioneel) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), afhankelijk gemaakt en/of

- die [slachtoffer2] vanuit Hongarije naar/in Nederland overgebracht/vervoerd en/of

- die [slachtoffer2] - ook ongesteld en/of tijdens (een) zwangerschap(pen) en/of kort na een beval-ling en/of kort na een abortus - als prostituee laten werken en/of toegezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer2] als prosti-tuee en/of die [slachtoffer2] (verder) in de gaten gehouden en/of gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer2] als prostituee ingeperkt en/of

- (het) door die [slachtoffer2] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer2] aan hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [slachtoffer2] (aldus) in een (verder) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of - die [slachtoffer2] gedwongen/aangezet tot het laten onderbreken van een vergevorderde zwangerschap en/of

- die [slachtoffer2] in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon ont-trekken aan de van verdachte en/of verdachtes mededader(s) uitgaande (groeps)dwang en/of

- die [slachtoffer2] geschopt en/of - ook in (hoog)zwangere toestand en/of in aanwezigheid van haar (en verdachtes) dochtertje - met de 'blote' hand/vuist en/of met een tafelpoot en/of (een) (ander(e)) voorwerp(en) geslagen en/of gestompt en/of op (anderszins) agressie-ve/gewelddadige wijze benaderd en/of bedreigd en/of onder druk gezet en/of (aldus) een dermate dreigende sfeer gecreëerd dat die [slachtoffer2] geen of (te) weinig weerstand tegen verdachte en/of verdachtes mededader(s) kon/durfde te bieden en/of voortgebouwd op de bij die [slachtoffer2] door eerder agressief/gewelddadig handelen ontstane angst voor (verder) geweld van de zijde van verdachte en/of verdachtes mededader(s);

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand april 2006 tot 3 okto-ber 2006, althans de periode van de maand(en) juli en/of augustus 2006, te Alkmaar en/of (elders) in Nederland en/of Hongarije

- een ander, te weten de Hongaarse [slachtoffer3] (geboren op [geboortedatum]), (tel-kens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend over-wicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer3] heeft/hebben, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer3] en/of

- die [slachtoffer3] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te ver-krijgen die zeggenschap over die [slachtoffer3] heeft/hebben, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer3] en/of

- die [slachtoffer3] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voort-vloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer3] heeft/hebben, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer3]'s, seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers hebbende verdachte (telkens)

- voornoemde [slachtoffer3] te kennen gegeven dat hij, verdachte, op [slachtoffer3] zou passen en/of die [slachtoffer3] (aldus) (emotioneel) van hem afhankelijk gemaakt en/of

- die [slachtoffer3] in zijn/een woning ondergebracht, althans voor die [slachtoffer3] woonruimte/onderdak geregeld, en/of

- die [slachtoffer3] - ook ongesteld en/of ziek - als prostituee laten werken en/of toegezien op (een minimum aan (de) werktijd(en) (en daarmee (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer3] als prostituee en/of die [slachtoffer3] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of gecontroleerd en/of laten controleren en/of

- (het) door die [slachtoffer3] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk opgeëist en/of onder zich genomen en/of door die [slachtoffer3] aan hem, verdachte, doen afstaan en/of doen afdragen en/of

- die [slachtoffer3] in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte uitgaande dwang en/of

- die [slachtoffer3] geslagen en/of ge-/bedreigd en/of angst ingeboezemd;

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand september 2006 tot 01 augustus 2007, althans de periode van de maand september 2006 tot en met 22 maart 2007, te Alkmaar en/of Amsterdam en/of (elders) in Nederland en/of Hongarije tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een ander, te weten de Hongaarse [slachtoffer4] (geboren op [geboortedatum]), (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer4] heeft/hebben, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer4] en/of

- die [slachtoffer4] (telkens) heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer4] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of

- die [slachtoffer4] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer4] heeft/hebben, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer4] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer4]

en/of

- die [slachtoffer4] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te ver-krijgen die zeggenschap over die [slachtoffer4] heeft/hebben, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer4]'s, seksuele handeling(en) niet of voor (een) derde(n),

immers hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- voornoemde [slachtoffer4] vanuit Hongarije naar/in Nederland overgebracht/vervoerd en/of die [slachtoffer4] (vervolgens) (aldaar) in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die [slachtoffer4] (aldaar) woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- die [slachtoffer4] – ook ongesteld en/of ziek - als prostituee laten werken en/of toegezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer4] als prostituee en/of die [slachtoffer4] (verder) in de gaten gehouden en/of gecontroleerd en/of geïnstrueerd en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer4] als prostituee ingeperkt en/of

- (het) door die [slachtoffer4] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer4] aan hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [slachtoffer4] (aldus) in een (verder) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke positie

gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer4] in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon ont-trekken aan de van verdachte en/of verdachtes mededader(s) uitgaande (groeps)dwang en/of

- die [slachtoffer4] meerdere malen, althans eenmaal, verkracht en/of met kracht aan/bij haar ha-ren en/of (elders) hij haar lichaam vastgepakt en/of geschopt en/of met de 'blote' hand/vuist en/of met een (dweil)stok en/of (een) (ander(e)) voorwerp(en) geslagen en/of gestompt en/of op (anderszins) agressieve/gewelddadige wijze benaderd en/of bedreigd en/of onder druk gezet en/of (aldus) een dermate dreigende sfeer gecreëerd dat die [slachtoffer4] geen of (te) weinig weerstand tegen verdachte en/of verdachtes mededader(s) kon/durfde te bieden en/of voortgebouwd op de bij die [slachtoffer4] door eerder agressief/gewelddadig handelen ontstane angst voor (verder) geweld van de zijde van verdachte en/of verdachtes mededader(s);

5.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juli 2007 tot 07 sep-tember 2007 te Amsterdam en/of Alkmaar en/of (elders) in Nederland en/of Hongarije tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen,

- een ander, te weten de Hongaarse [slachtoffer5] (geboren op [geboortedatum]), (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of

ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer5] heeft/hebben, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer5] en/of

- die [slachtoffer5] (telkens) heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer5] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen

tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een)

derde(n) tegen betaling en/of

- die [slachtoffer5] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een)

perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer5] heeft/hebben, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten

van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer5] zich daardoor beschik-baar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard)

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting

van die [slachtoffer5] en/of

- die [slachtoffer5] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer5] heeft/hebben, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer5]'s, seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- voornoemde [slachtoffer5] - ter vereffening van een schuld van (een van ) verdachtes mede-dader(s) aan (een van) verdachtes andere mededader(s) - aan elkaar verkocht en/of overhandigd en/of als ruilmiddel gebruikt en/of

- die [slachtoffer5] (onder het mom van een baan in de horeca) vanuit Hongarije naar/in Ne-derland overgebracht/vervoerd of laten overbrengen/vervoeren en/of die [slachtoffer5] (vervolgens) (aldaar) in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die [slachtoffer5] (aldaar) woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- die [slachtoffer5] - ook ongesteld - als prostituee laten werken en/of toegezien of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer5] als prostituee en/of die [slachtoffer5] (verder) in de gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of middels belcontact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer5] als prostituee ingeperkt of laten inperken en/of

- (het) door die [slachtoffer5] met/in de prostitutie verdiend geld ((mede) ter vereffening van bovengenoemde schuld) geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer5] aan hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [slachtoffer5] (aldus) in een (verder) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer5] in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte en/of verdachtes mededader(s) uitgaande (groeps)dwang en/of

- het dochtertje van die [slachtoffer5] in hun/zijn invloedssfeer gebracht en/of gehouden, ten gevolge waarvan zij, [slachtoffer5], in een afhankelijke positie verkeerde en/of in bedwang werd gehouden en/of angst werd ingeboezemd, en/of die [slachtoffer5] gedreigd haar dochtertje wat aan te doen en/of ervoor te zorgen dat zij, [slachtoffer5], haar dochtertje nooit meer zou zien (indien zij, [slachtoffer5], niet meer zou verdienen) en/of

- die [slachtoffer5] geslagen en/of geschopt en/of op (anderszins) agressieve/gewelddadige wijze benaderd en/of bedreigd en/of onder druk gezet en/of (aldus) een dermate dreigende sfeer gecreëerd dat die [slachtoffer5] geen of (te) weinig weerstand tegen verdachte en/of verdachtes mededader(s) kon/durfde te bieden en/of voortgebouwd op de bij die [slachtoffer5] door eerder agressief/gewelddadig handelen ontstane angst voor (verder) geweld van de zijde van verdachte en/of verdachtes mededader(s) en/of

- getracht die [slachtoffer5] aan een derde (door) te verkopen;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

L. [mededader] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juli 2007 tot 07 september 2007 te Amsterdam en/of Alkmaar en/of (elders) in Nederland en/of Hongarije tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een ander, te weten de Hongaarse [slachtoffer5] (geboren op [geboortedatum]), (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend over-wicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of

ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer5] heeft/hebben, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer5] en/of

- die [slachtoffer5] (telkens) heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer5] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen

- tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of

- die [slachtoffer5] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) per-so(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer5] heeft/hebben,

heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten

van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan die [mededader] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer5] zich daardoor beschik-baar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard)

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer5] en/of

- die [slachtoffer5] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) per-so(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer5] heeft/hebben, heeft gedwon-gen dan wel bewogen die [mededader] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer5]'s, seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers hebbende die [mededader] en/of diens mededader(s) (telkens)

- voornoemde [slachtoffer5] - ter vereffening van een schuld van (een van ) de mededader(s) van die [mededader] aan diezelfde [mededader] - aan elkaar verkocht en/of overhandigd en/of als ruilmiddel gebruikt en/of

- die [slachtoffer5] (onder het mom van een baan in de horeca) vanuit Hongarije naar/in Nederland overgebracht/vervoerd en/of die [slachtoffer5] (vervolgens) (aldaar) in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die [slachtoffer5] (aldaar) woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- die [slachtoffer5] - ook ongesteld - als prostituee laten werken en/of toegezien of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer5] als prostituee en/of

- (het) door die [slachtoffer5] met/in de prostitutie verdiend geld ((mede) ter vereffening van bovengenoemde schuld) geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer5] aan hen/hem, [mededader] en/of diens mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [slachtoffer5] (aldus) in een (verder) van hen/hem, [mededader] en/of diens mededaders, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer5] in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van die [mededader] en/of diens mededader(s) uitgaande (groeps)dwang en/of

- het dochtertje van die [slachtoffer5] in hun/zijn invloedssfeer gebracht en/of gehouden, ten gevolge waarvan zij, [slachtoffer5], in een afhankelijke positie verkeerde en/of in bedwang werd gehouden en/of angst werd ingeboezemd, en/of die [slachtoffer5] gedreigd haar dochtertje wat aan te doen en/of ervoor te zorgen dat zij, [slachtoffer5], haar dochtertje nooit meer zou zien (indien zij, [slachtoffer5], niet meer zou verdienen) en/of

- die [slachtoffer5] geslagen en/of geschopt en/of op (anderszins) agressieve/gewelddadige wijze benaderd en/of bedreigd en/of onder druk gezet en/of (aldus) een dermate dreigende sfeer gecreëerd dat die [slachtoffer5] geen of (te) weinig weerstand tegen die [mededader] en/of diens mededader(s) kon/durfde te bieden en/of voortgebouwd op de bij die [slachtoffer5] door eerder agressief/gewelddadig handelen ontstane angst voor (verder) geweld van de zijde van die [mededader] en/of diens mededader(s),

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte op een of

meer tijdstippen in of omstreeks bovengenoemde periode te Amsterdam en/of Alkmaar en/of (elders) in Nederland en/of Hongarije (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door (mede) (het) door voornoemde [slachtoffer5] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk (voor voormelde [mededader]) onder zich te nemen/houden en/of aan die [mededader] af te dragen en/of over te maken en/of die [slachtoffer5] (voor voormelde [mededader]) te controleren en/of in de gaten te houden en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer5] in te perken en/of te trachten die [slachtoffer5] (voor voormelde [mededader]) (door) te verkopen;

6.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand

augustus 2007 tot 07 september 2007 te Amsterdam en/of Alkmaar en/of (elders) in Neder-land en/of Hongarije tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een ander, te weten de Hongaarse [slachtoffer6] (geboren op [geboortedatum]), (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer6] heeft/hebben, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer6] en/of

- die [slachtoffer6] (telkens) heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer6] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of

- die [slachtoffer6] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer6] heeft/hebben, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer6] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard)

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer6]

en/of

- die [slachtoffer6] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voort-vloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer6] heeft/hebben, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer6]'s, seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- voornoemde [slachtoffer6] (onder het mom van een baan in de horeca) vanuit Hongarije naar/in Nederland overgebracht/vervoerd of laten overbrengen/vervoeren en/of die [slachtoffer6] (vervolgens) (aldaar) in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die [slachtoffer6] (aldaar) woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- die [slachtoffer6] - ook ongesteld - als prostituee laten werken en/of wegwijs gemaakt en/of toe-gezien of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer6] als prostituee en/of die [slachtoffer6] van haar werkplek opgehaald of laten ophalen en/of die [slachtoffer6] (verder) in de gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of middels belcontact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de keuze-/bewe- gingsvrijheid van die [slachtoffer6] als prostituee ingeperkt of laten inperken en/of

- (het) door die [slachtoffer6] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of

gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer6] aan hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [slachtoffer6] (aldus) in een (verder) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer6] in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon ont-trekken aan de van verdachte en/of verdachtes mededader(s) uitgaande (groeps)dwang en/of

- die [slachtoffer6] bij haar haren vastgepakt en/of geslagen en/of geschopt en/of op (anderszins) agressieve/gewelddadige wijze benaderd en/of bedreigd en/of onder druk gezet en/of (aldus) een dermate dreigende sfeer gecreëerd dat die [slachtoffer6] geen of (te) weinig weerstand tegen verdachte en/of verdachtes mededader(s) kon/durfde te bieden en/of voortgebouwd op de bij die [slachtoffer6] door eerder agressief/gewelddadig handelen ontstane angst voor (verder) geweld van de zijde van verdachte en/of verdachtes mededader(s) en/of

- getracht die [slachtoffer6] aan een derde (door) te verkopen;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

D. [medeverdachte] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand augustus 2007 tot 07 september 2007 te Amsterdam en/of Alkmaar en/of (elders) in Nederland en/of Hongarije tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een ander, te weten de Hongaarse [slachtoffer6] (geboren op [geboortedatum]), (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer6] heeft/hebben, heeft geworven en/of vervoerd en/of over-gebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer6] en/of

- die [slachtoffer6] (telkens) heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer6] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of

- die [slachtoffer6] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voort-vloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer6] heeft/hebben, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer6] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer6]

en/of

- die [slachtoffer6] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te ver-krijgen die zeggenschap over die [slachtoffer6] heeft/hebben, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer6]'s, seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers hebbende die [medeverdachte] en/of diens mededader(s) (telkens)

- voornoemde [slachtoffer6] (onder het mom van een baan in de horeca) vanuit Hongarije naar/in Nederland overgebracht/vervoerd of laten overbrengen/vervoeren en/of die [slachtoffer6] (vervolgens) (aldaar) in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die [slachtoffer6] (aldaar) woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- die [slachtoffer6] - ook ongesteld - als prostituee laten werken en/of toegezien of

laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer6] als prostituee en/of die [slachtoffer6] van haar werkplek opgehaald of laten ophalen en/of die [slachtoffer6] (verder) in de gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of middels belcontact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer6] als prostituee ingeperkt of laten inperken en/of

- (het) door die [slachtoffer6] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer6] aan hen/hem, [medeverdachte] en/of diens mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [slachtoffer6] (aldus) in een (verder) van hen/hem, [medeverdachte] en/of diens mededader(s), afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer6] in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon ont-trekken aan de van die [medeverdachte] en/of diens mededader(s) uitgaande (groeps)dwang en/of

- die [slachtoffer6] bij haar haren vastgepakt en/of geslagen en/of geschopt en/of op (anderszins) agressieve/gewelddadige wijze benaderd en/of bedreigd en/of onder druk gezet en/of (aldus) een dermate dreigende sfeer gecreëerd dat die [slachtoffer6] geen of (te) weinig weerstand tegen die [medeverdachte] en/of diens mededader(s) kon/durfde te bieden en/of voortgebouwd op de bij die [slachtoffer6] door eerder agressief/gewelddadig handelen ontstane angst voor (verder) geweld van de zijde van die [medeverdachte] en/of diens mededader(s),

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte op een of meer tijdstippen in of omstreeks bovengenoemde periode te Amsterdam en/of Alkmaar en/of (elders) in Nederland en/of Hongarije (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door voornoemde [slachtoffer6] (voor voormelde [medeverdachte] en/of diens mededader(s)) wegwijs te maken en/of te controleren en/of in de gaten te houden en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer6] in te perken en/of te trachten die [slachtoffer6] (voor (een van) de mededader(s) van voormelde [medeverdachte]) (door) te verkopen;

7.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand maart 2008 tot en met 10 juni 2008 te Alkmaar en/of (elders) in Nederland en/of Hongarije tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een ander, te weten de Hongaarse [slachtoffer7] (geboren op [geboortedatum]), (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of mislei-ding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer7] heeft/hebben, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer7] en/of

- die [slachtoffer7] (telkens) heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer7] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of

- die [slachtoffer7] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te ver-krijgen die zeggenschap over die [slachtoffer7] heeft/hebben, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer7] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer7]

en/of

- die [slachtoffer7] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of(een)andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voort-vloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer7] heeft/hebben, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer7]’s, seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- voornoemde [slachtoffer7] vanuit Hongarije naar/in Nederland overgebracht/vervoerd en/of die[slachtoffer7] (vervolgens) (aldaar) in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die [slachtoffer7] (aldaar) woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

- voor die [slachtoffer7] (een) werkplek(ken) geregeld waar zij als prostituee kon werken en/of

- die[slachtoffer7] ook ongesteld en/of ziek als prostituee laten werken en/of aangedron-gen/gewezen op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer7] als prostituee en/of die[slachtoffer7] (verder) in de gaten gehouden en/of in ga-ten laten houden en/of gecontroleerd en/of laten controleren en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer7] als prostituee ingeperkt en/of

- (het) door die [slachtoffer7] met/in prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk opgeëist en/of onder zich genomen en/of door die [slachtoffer7] aan hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen/overmaken en/of

- die [slachtoffer7] in (een)positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon ont-trekken aan de van verdachte en/of verdachtes mededader(s) uitgaande (groeps)dwang en/of

- die [slachtoffer7] angst ingeboezemd en/of

- die [slachtoffer7] geslagen en/of gestompt en/of op (anderszins) agressieve/gewelddadige wijze benaderd en/of bedreigd en/of onder druk gezet en/of (aldus) een dermate dreigende sfeer gecreëerd dat die [slachtoffer7] geen of (te) weinig weerstand tegen verdachte en/of verdachtes mededader(s) kon/durfde te bieden en/of

- die [slachtoffer7] te verstaan gegeven dat, wilde zij (verder) werken als prostituee (in Alkmaar) en/of (als prostituee) in Nederland blijven, zij een geldbedrag van 50 euro of daaromtrent per dag, althans (telkens) (een) geldbedrag(en), aan verdachte en/of verdachtes mededa-der(s) moest (laten) betalen;

8.

hij op of omstreeks 10 juni 2008 te Alkmaar opzettelijk mishandelend de Hongaarse [slachtoffer7] (geboren op [geboortedatum]) meerdere malen, althans eenmaal, in/tegen haar gezicht heeft geslagen en/of gestompt, waardoor deze [slachtoffer7] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

2. Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is laatstelijk op 26 augustus 2011 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. M. Krouwel, advocaat te Den Haag.

De officier van justitie, mr. I.A.H.M. Schepers, heeft gerekwireerd.

Verdachte en zijn raadsvrouw hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs

3a. De bruikbaarheid van de verklaringen voor het bewijs

Het standpunt van de verdediging.

Door de raadsvrouw is aangevoerd dat de verklaringen van [slachtoffer1], [slachtoffer2], [slachtoffer4], [slachtoffer6] en [medeverdachte] van het bewijs uitgesloten dienen te worden, aangezien de door hen afgelegde verklaringen onbetrouwbaar, ongeloofwaardig en onderling tegenstrijdig zijn.

Dat geldt allereerst voor de verklaringen van [slachtoffer1]. Verdachte zou [slachtoffer1] zeer regelmatig hebben geslagen. Zelfs met een stok waaraan een spijker bevestigd was. Naar de mening van de raadsvrouw zou [slachtoffer1] niet hebben kunnen werken indien zij werkelijk zo vaak en zo zwaar zou zijn mishandeld. Immers, er zou dan letsel te zien zijn geweest. Ook zou [slachtoffer1] ieder uur zijn gebeld, hetgeen eveneens ongeloofwaardig voorkomt. Immers, als verdachte daadwerkelijk geld aan haar wilde verdienen, zou hij haar op deze manier van haar werk-zaamheden afhouden. Ten aanzien van [slachtoffer3] is door [slachtoffer1] verklaard dat deze een half jaar voor verdachte werkzaam is geweest, terwijl [slachtoffer3] zelf heeft verklaard dat het een periode van drie weken betrof.

Wat betreft [slachtoffer2] valt op dat zij lang heeft gewacht met het afleggen van verklaringen en dat zij pas negatief over verdachte is gaan verklaren toen zij zelf als verdachte werd aangemerkt. Ook worden haar verklaringen waaruit moet blijken dat sprake was van een afhanke-lijkheidsrelatie tussen [slachtoffer2] en verdachte, onder meer weersproken door verschillende tapgesprekken. Daaruit volgt dat [slachtoffer2] ongeloofwaardig en onbetrouwbaar is.

Het voorgaande in combinatie met het feit dat de verdediging geen gelegenheid heeft gehad om [slachtoffer2] te horen als getuige maakt dat de verklaringen van [slachtoffer2] niet voor het bewijs kunnen en mogen worden gebruikt.

Voorts staan de verklaringen van [slachtoffer4] haaks op de verklaringen van verdachte. Op 1 au-gustus 2007 heeft zij verklaard geen seksuele relatie met verdachte te hebben onderhouden, terwijl zij op 2 juli 2007 heeft verklaard door verdachte te zijn verkracht, hetgeen zij in haar verklaring bij de rechter-commissaris van 23 augustus 2011 heeft bevestigd. Ook de verklaringen van [slachtoffer4] met betrekking tot de mishandelingen zijn innerlijk en onderling tegen-strijdig. De ernstige mishandelingen waarover zij in eerste instantie heeft verklaard tijdens haar intake, zijn door haar afgezwakt in haar verklaring op 27 november 2008. Ook aangaande haar letsel heeft zij inconsistent verklaard.

Ten aanzien van de verklaringen van [medeverdachte] en [slachtoffer6] ten slotte, stelt de raadsvrouwe dat deze op belangrijke punten niet overeenkomen, zodat ook bij deze verklaringen ten aanzien van de betrouwbaarheid vraagtekens geplaatst dienen te worden.

Het standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft aangevoerd dat de betrouwbaarheid van de verklaringen door haar worden opgemerkt als bewijs- en strafmaatverweren en hun weerlegging vinden in het door haar gebezigde bewijsmateriaal. Zij verwijst naar het door haar overgelegde requisitoir en de bijbehorende bijlage.

De beoordeling door de rechtbank

De rechtbank overweegt dat aangeefsters, allen afkomstig uit Hongarije, in een vreemd land hebben gewoond en gewerkt, terwijl zij de taal van dat land niet spraken en merendeels in een geïsoleerde positie verkeerden. Zij maakten vaak lange werkdagen en hadden nauwelijks vrije tijd. Zij hadden vrijwel alleen contact met andere Hongaarse vrouwen en mannen die op enigerlei wijze werkzaam waren in de prostitutie. Deze omstandigheden maken dat voor aangeefsters in die periode van hun leven in tijd en in omgeving weinig ijkpunten zullen hebben bestaan aan de hand waarvan bepaalde voorvallen en personen te plaatsen zijn. Om die reden acht de rechtbank het aannemelijk dat aangeefsters/slachtoffers, met name na een bepaald verloop van tijd, verschillende voorvallen niet meer duidelijk in tijd hebben kunnen plaatsen of in ernst hebben afgezwakt. Inconsistenties of innerlijke tegenstrijdigheden in -met name - tijd of plaats, zijn in dat licht bezien niet onbegrijpelijk en maken niet op voorhand dat een verklaring in zijn geheel onbetrouwbaar of ongeloofwaardig is.

Van belang is met name dat de verklaringen van aangeefsters in de kern, daar waar het gaat om de typerende kenmerken van mensenhandel, op hetzelfde neerkomen. Ten aanzien van de namen van verdachte en degenen met wie hij samenwerkte, de modus operandi van verdachte, de wijze van het innen van het geld, de plaatsen waar aangeefsters te werk zijn gesteld en de wijze waarop zij werden gecontroleerd, concludeert de rechtbank, zoals hierna nader per feit zal worden beargumenteerd, dat de verklaringen in de kern overeenkomen en op elkaar aansluiten.

De verdediging heeft aangeefster [slachtoffer2] niet kunnen ondervragen; zij is spoorloos en diverse naspeuringen door de politie hebben haar verblijfplaats niet aan het licht kunnen brengen. Dat staat echter aan het gebruik van haar verklaringen voor het bewijs niet in de weg, nu haar verklaring op wezenlijke punten worden ondersteund door andere bewijsmiddelen, zo-als volgt uit hetgeen hierna ten aanzien van feit 2 wordt overwogen.

De rechtbank zal dan ook het verweer van de verdediging op dat punt verwerpen.

3b. De getuige A. [getuige1]

Ter terechtzitting is door de raadsvrouw aan de orde gesteld dat de getuige A. [getuige1] nog niet door de rechter-commissaris gehoord. Voor zover de raadsvrouw hiermee bedoeld heeft, ter fine van verwijzing naar de rechter-commissaris voor verhoor van de getuige [getuige1], een al dan niet voorwaardelijk verzoek tot heropening van het onderzoek ter terechtzitting te doen, overweegt de rechtbank als volgt.

Uit de sluitbrief van de rechter-commissaris d.d. 24 augustus 2011 volgt dat weliswaar is gepoogd deze getuige tijdig te (doen) horen door middel van een rechtshulpverzoek, maar dat dit niet op tijd is gelukt. In een eerder stadium is gebleken dat de getuige [getuige1] geen gevolg heeft gegeven aan eerdere pogingen om haar als getuige te (doen) horen.

De rechtbank is daarom van oordeel dat het onaannemelijk is dat de getuige binnen een aanvaardbare termijn kan worden gehoord. Mede in aanmerking genomen dat het onderzoek ter terechtzitting al geruime tijd duurt en dat er ook een maatschappelijk belang is bij voortva-rende afdoening van de zaak, zal de rechtbank dan ook van het verhoor van deze getuige afzien.

3c. De feiten

Feit 7.

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte onder 7. is tenlastegelegd en zal verdachte daarvan vrijspreken.

Verdachte heeft het hem onder dit feit tenlastegelegde ontkend.

Aangeefster [slachtoffer7] heeft in eerste instantie verklaard dat zij in het voorjaar van 2008 naar Nederland is gekomen en daar in de prostitutie heeft gewerkt. Zij verbleef bij verdachte in huis. Verdachte wilde wel eens geld van haar en haar partner maar daar zijn zij niet op ingegaan. Oorspronkelijk was [naam] haar pooier. Ook in haar latere verklaring bij de rechter-commissaris geeft [slachtoffer7] aan dat zij niet voor verdachte heeft gewerkt. Toen zij en haar partner [naam] naar Den Haag gingen, pakte haar partner al het geld van haar af. Zij heeft tegen de Nederlandse politie gezegd dat zij in Hongarije al had afgesproken in de prostitutie te gaan werken, omdat zij met haar partner had afgesproken hem er niet bij te betrekken. Hij mishandelde haar toen nog niet.

Ook [slachtoffer1] heeft verklaard dat het meisje dat door verdachte was geslagen, en die zij van een foto herkent als [slachtoffer7], niet voor verdachte heeft gewerkt.

Gelet op deze verklaringen acht de rechtbank onvoldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig om tot een bewezenverklaring van feit 7 te komen.

Feit 1.

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

In juni 2006 is verdachte [verdachte] naar Nederland gekomen. Verdachte is bij [slachtoffer1] (geboren [geboortedatum] te Hongarije ) in Alkmaar gaan wonen. [slachtoffer1] werkte aanvankelijk als prostituee in Alkmaar en is vanaf augustus 2006 naar Amsterdam gegaan om in de prostitutie te gaan werken. Vanaf september of oktober 2006 is [slachtoffer1] gaan werken voor “[naam]”, een Marokkaanse man. Verdachte kent aangeefster.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het feit wettig en overtuigend bewezen.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat verdachte van het ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken nu niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel. [slachtoffer1] heeft weliswaar langere tijd in de prostitutie gewerkt maar haar verklaringen zijn onbetrouwbaar en zonder die verklaringen blijkt onvoldoende dat verdachte zich aan het hem ten laste gelegde heeft schuldig gemaakt.

De beoordeling door de rechtbank

Door [slachtoffer1] is beschreven dat verdachte haar de opdracht gaf iedere dag 500 euro te verdienen en dat zij haar geld moest afgeven aan verdachte. Voorts werd zij elk uur dat zij aan het werk was, gebeld door verdachte en hij vroeg haar dan hoeveel zij had verdiend en hoeveel klanten zij had gehad. [slachtoffer1] moest ook werken wanneer zij ziek of ongesteld was. Verdachte heeft tegen [slachtoffer1] geweld uitgeoefend. Zo heeft hij een bezem uit elkaar gehaald waardoor een spijker uitstak en heeft hij [slachtoffer1] daarmee geslagen, waardoor [slachtoffer1] een litteken heeft opgelopen. Het slaan van verdachte maakte dat [slachtoffer1] deed wat hij wilde, waardoor ze hard aan het werk ging. Als zij hem haar geld niet gaf, sloeg hij haar.

De verklaringen van [slachtoffer1], en de daarin gestelde werkwijze van verdachte, vinden bevestiging in de verklaringen van getuige [slachtoffer4]. [slachtoffer4] heeft verklaard dat zij door verdachte in september 2006 naar Nederland is gehaald en tot februari 2007 voor hem in Alkmaar in de prostitutie heeft gewerkt. Verdachte heeft haar in die tijd bedreigd en mishandeld. Na die periode heeft hij haar achtervolgd toen zij in Amsterdam is gaan werken en heeft hij door het gebruik van geweld en bedreigingen geprobeerd haar kamer binnen te komen. De rechtbank hecht met name waarde aan deze verklaring van [slachtoffer4], nu zij het voorgaande op 2 juli 2007 spontaan heeft verklaard tegenover politieagenten die een zedencontrole uitvoerden, naar aanleiding van de melding van [slachtoffer4] dat verdachte voor haar deur stond.

Tijdens de zedencontrole op 2 juli 2007 is ook [slachtoffer1] in beeld gekomen. Zij heeft op dat moment uit zich zelf verklaard dat zij de pooier waar het andere meisje (rechtbank: [slachtoffer4]) zo’n last mee had wel kende. Zij had in het verleden ook voor hem gewerkt en hij deed toen hetzelfde bij haar.

Voorts ziet de rechtbank een bevestiging van de verklaringen van [slachtoffer1] in de verklaring van getuige [slachtoffer3]. [slachtoffer3] heeft verklaard dat zij op 7 juli 2006 naar Nederland is gekomen om in de prostitutie in Alkmaar te gaan werken. Zij is meegenomen naar het huis van verdachte. [slachtoffer3] heeft verklaard dat zij geld voor [verdachte] op het tafeltje moest leggen, net zoals [slachtoffer1] heeft verklaard (uit hetgeen hierna wordt overwogen ten aanzien van de aangeefsters [slachtoffer5] en [slachtoffer6], vloeit voort dat hetzelfde geldt voor hen) dat zij door hem werd bedreigd en daardoor werd gedwongen voor hem in de prostitutie te werken en voorts dat zij heeft gezien dat [slachtoffer1] blauwe plekken heeft gehad.

Voor het door verdachte toegepaste geweld, zoals beschreven door [slachtoffer1], vindt de rechtbank bevestiging in een afgeluisterd telefoongesprek, waarin verdachte zegt dat hij toen “die dikke” in elkaar had geslagen omdat ze met € 400 naar huis is gekomen. Hierover verhoord, heeft verdachte verklaard, dat hij met “die dikke” doelde op [slachtoffer1].

Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer1] gedurende de bewezenverklaarde periode voor zich in de prostitutie heeft laten werken, het geld van haar incasseerde, haar controleerde en mishandelde, waardoor zij in een afhankelijkheidspositie is gekomen en zich gedwongen heeft gevoeld voor verdachte te werken.

De rechtbank acht ten aanzien van feit 1 wettig en overtuigend bewezen dat:

hij op meer tijdstippen in de periode van de maand juni 2006 tot en met de maand september 2006 te Alkmaar en Amsterdam,

- een ander, te weten de Hongaarse [slachtoffer1] (geboren op [geboortedatum]), (telkens) door dwang en/of geweld en/of door dreiging met geweld dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard en

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer1]

en

- die [slachtoffer1] (telkens) door dwang en/of geweld en/of door dreiging met geweld of door mis-bruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer1]'s, seksuele handeling(en) met of voor derden, immers hebbende verdachte (telkens)

- die [slachtoffer1] - ook ongesteld en ziek - als prostituee laten werken en toegezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer1] als prostituee en/of die [slachtoffer1] (verder) in de gaten gehouden en/of middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de keuze-/ bewegingsvrijheid van die [slachtoffer1] als prostituee ingeperkt en/of

- (het) door die [slachtoffer1] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en door die [slachtoffer1] aan hem, verdachte doen afstaan/afdragen en/of die [slachtoffer1] (aldus) in een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer1] met de 'blote' hand/vuist geslagen en met een -van een spijker voorziene - bezemsteel geslagen en op (anderszins) agressieve/gewelddadige wijze benaderd en bedreigd en onder druk gezet en (aldus) een dermate dreigende sfeer gecreëerd dat die [slachtoffer1] geen of (te) weinig weerstand tegen verdachte en kon/durfde te bieden en voortgebouwd op de bij die [slachtoffer1] door eerder agressief/gewelddadig handelen ontstane angst voor (verder) geweld van de zijde van verdachte.

Feit 2.

Op grond van de bewijsmiddelen stelt de rechtbank het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vast.

Verdachte heeft een liefdesrelatie gehad met [slachtoffer2], geboren op [geboortedatum] te Jaszbereny, Hongarije. Zij woonden in de periode van juni 2006 tot oktober 2008 samen in Nederland en zij hebben samen een dochtertje gekregen . [slachtoffer2] was werkzaam als prostituee in respectievelijk Amsterdam , Alkmaar en Den Haag .

Verdachte en [slachtoffer2] hadden een gezamenlijke huishouding en [slachtoffer2] was kostwin-naar voor het gezin. Verdachte werkte niet en leefde van het geld dat [slachtoffer2] verdiende. Op 9 oktober 2008 is verdachte aangehouden en in voorlopige hechtenis geno-men.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het ten laste gelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw van verdachte heeft vrijspraak bepleit aangezien het naar haar mening aan voldoende wettig en overtuigend bewijs ontbreekt. M. [slachtoffer2] heeft weliswaar gedurende langere tijd in de prostitutie gewerkt, maar dit heeft zij uit eigen vrije wil gedaan.

Nu naast de, zoals hiervoor reeds besproken, door de verdediging als onbetrouwbaar gekwa-lificeerde verklaringen van M. [slachtoffer2], slechts verklaringen van getuigen in het dossier aanwezig zijn, die ook niet tot bewijs van het ten laste gelegde kunnen worden gebezigd en bo-vendien nergens blijkt van een nauwe en bewuste samenwerking van haar cliënt met ande-ren, noch van enig door haar cliënt uitgeoefend geweld, kan niet worden bewezen dat haar cliënt zich heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel.

De beoordeling door de rechtbank

[slachtoffer2] heeft verklaard dat zij in juni of juli 2006 samen met verdachte, in de auto van een vriend van verdachte, vanuit Hongarije naar Nederland is gegaan om te werken als prostituee. Verdachte heeft voor haar de reis betaald. Eenmaal aan het werk, moest [slachtoffer2] het door haar verdiende geld aan verdachte geven. Als zij dit niet deed, dan pakte hij het uit haar tas. Getuige [getuige2] heeft verklaard dat [slachtoffer2] niet zelf kon beschikken over haar geld. [slachtoffer2] moest volgens [slachtoffer1] van verdachte, net als andere meisjes die voor hem werkten , elke dag minimaal 500 euro verdienen. Als dit niet lukte, begon verdachte te schreeuwen of hij sloeg haar. Getuige [slachtoffer1] heeft ook van [slachtoffer2] gehoord dat verdachte haar sloeg. [slachtoffer2] heeft verder verklaard dat het is voorgekomen dat verdachte haar gezicht zo had toegetakeld, dat zij twee weken niet kon werken. Verdachte sloeg [slachtoffer2] met haar hoofd tegen de muur, trapte op haar en sloeg haar in haar zij. Hij deed dit waar haar dochtertje bij was. [slachtoffer2] vond dit niet leuk, maar zij had van niemand hulp en was heel bang voor verdachte. [slachtoffer1] heeft aangegeven op dagen waarop zij meer dan 500 verdiende, geld achter te houden om een “slechte” dag te kunnen compenseren en zo klappen van verdachte te voorkomen. [slachtoffer1] heeft verklaard te weten dat [slachtoffer2] dit ook zo deed. [slachtoffer2] heeft voorts in haar aangifte verklaard niet bij verdachte te zijn weggegaan omdat ze niet de contacten had en omdat verdachte haar niemand liet ontmoeten. Een half jaar nadat zij in Nederland aankwam, was [slachtoffer2] zwanger van verdachte. Zij heeft doorgewerkt tot de zesde maand van haar zwangerschap. Dit heeft getuige [slachtoffer4] bevestigd. Verdachte zei dat zij moest werken, dus deed ze het, aldus [slachtoffer2] in haar aangifte. Zij was bang voor verdachte. Kort na haar bevalling is [slachtoffer2] weer aan het werk gegaan. Toen zij later opnieuw zwanger bleek te zijn, moest ze van verdachte abortus laten plegen. [slachtoffer1] heeft dit gehoord van verdachte en van [slachtoffer2]. Verdachte heeft tegen [slachtoffer2] gezegd dat hij het kind uit haar zou slaan als ze geen abortus zou laten plegen. Verdachte heeft [slachtoffer2] tijdens een ruzie hierover met een tafelpoot geslagen. Getuige [slachtoffer1] heeft verklaard dat verdachte [slachtoffer2] twee dagen voordat zij het kindje zou laten aborteren nog in elkaar heeft geslagen.

Uit angst voor verdachte, had [slachtoffer2] het gevoel dat ze geen keuze had ten aanzien van het laten uitvoeren van de abortus. Kort na de abortus is [slachtoffer2] weer aan het werk gegaan. Als hij in Nederland was, belde verdachte [slachtoffer2] één- à tweemaal per dag. In getapte telefoongesprekken tussen [slachtoffer2] en verdachte is te horen dat verdachte tegen [slachtoffer2], die op dat moment aan het werk is, heeft gezegd: “nog twee klootzakken naar binnen te trekken” en dat hij haar heeft gevraagd “of zij haar peeskamertje al bij elkaar had verdiend”. Tijdens haar werk mocht [slachtoffer2] van verdachte met niemand kletsen omdat ze dan geen geld verdiende.

De rechtbank constateert voorts dat zich in het dossier de volgende uitwerking van een tussen verdachte (JO) en een NN-man opgenomen telefoongesprek bevindt:

Tapgesprek d.d. 10 augustus 2008, ordner 21, p. 318

JO: ik krijg 350 vast op de boot, en alles wat [slachtoffer2] daar boven verdient, je kunt je voorstellen snap je dat? Mijn vast bedrag voor elke dag is 350 euro. Reken het maar uit. (…) Ja ze werkt (…) als hoer weet je wel, (…). Ze neemt 350 mee naar huis in een dat twee dagen, en ik roep haar tot verantwoording, heb je klanten gehad, wat is er aan de hand, wat ben jij aan het doen, ik pak haar aan. (…) Ik heb haar lekker slim aan het werk gezet.

Gezien bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat verdachte [slachtoffer2] mee naar Nederland heeft genomen om via de prostitutie geld aan haar te verdienen. Hoewel [slachtoffer2] wist dat zij als prostituee zou gaan werken in Nederland en in die zin mogelijk sprake was van een zekere vrijwilligheid bij [slachtoffer2], is de rechtbank van oordeel dat verdachte haar vrijwel direct na haar aankomst in Nederland op zodanig wijze binnen zijn allesomvattende invloedssfeer heeft gebracht, dat van vrijwilligheid geen sprake meer was. De rechtbank acht bewezen dat verdachte haar ook met dat doel naar Nederland heeft gebracht en de kosten voor haar heeft betaald. Dat aangeefster op dat moment iets anders voor ogen stond en van plan was vrijwillig in de prostitutie te werken, doet aan het opzet van verdachte niet af. Verdachte heeft haar integriteit aangetast en heeft haar keuze- en bewegingsvrijheid ingeperkt. Hij heeft psychisch en fysiek geweld op haar uitgeoefend, hij heeft haar gecontroleerd en geïnstrueerd. Verdachte heeft voordeel genoten van de seksuele uitbuiting van [slachtoffer2], het-geen mede blijkt uit zijn bevestiging ter zitting dat hij van het geld dat [slachtoffer2] verdiende dagelijks €500, - opzij legde om na een periode van een paar maanden een Audi A6 te kunnen kopen.

Concluderend acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 2. tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

hij op meer tijdstippen in de periode van de maand juni 2006 tot en met 09 oktober 2008 te Alkmaar en/of Amsterdam en ’s-Gravenhage,

- een ander, te weten de Hongaarse [slachtoffer2] (geboren op [geboortedatum]), (telkens) door dwang en/of geweld en/of andere feitelijkheden en/of door dreiging met geweld of andere feitelijkheden dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft vervoerd en overgebracht en gehuisvest met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer2] en

- die [slachtoffer2] (telkens) heeft medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer2] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor derden tegen betaling en

- die [slachtoffer2] (telkens) door dwang en/of geweld en/of andere feitelijkheden en/of door dreiging met geweld of andere feitelijkheden en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsba-re positie, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van ar-beid of diensten (van seksuele aard) en

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die [slachtoffer2] en

- die [slachtoffer2] (telkens) door dwang en/of geweld en/of andere feitelijkheden en/of door dreiging met geweld of andere feitelijkheden dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar,

[slachtoffer2]'s, seksuele handeling(en) met derden, immers hebbende verdachte

- met voornoemde [slachtoffer2] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [slachtoffer2] (emotioneel) van hem, verdachte, afhankelijk gemaakt en/of

- die [slachtoffer2] vanuit Hongarije naar Nederland overgebracht/vervoerd en

- die [slachtoffer2] - tijdens zwangerschappen en kort na een bevalling en kort na een abortus - als prostituee laten werken en toegezien op de werktijden en daarmede de inkomsten van die [slachtoffer2] als prostituee en die [slachtoffer2] (verder) in de gaten gehouden en gecontroleerd en gedirigeerd en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer2] als prostituee ingeperkt en

- (het) door die [slachtoffer2] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en door die [slachtoffer2] aan hem, verdachte doen afstaan en/of die [slachtoffer2] (aldus) in een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden en - die [slachtoffer2] gedwongen tot het laten onderbreken van een vergevorderde zwangerschap en

- die [slachtoffer2] in een positie gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte uitgaande dwang en/of

- die [slachtoffer2] - ook in zwangere toestand en in aanwezigheid van haar en verdachtes dochter-tje - geslagen en op anderszins agressieve/gewelddadige wijze benaderd en bedreigd en onder druk gezet en (aldus) een dermate dreigende sfeer gecreëerd dat die [slachtoffer2] geen of (te) weinig weerstand tegen verdachte kon/durfde te bieden en voortgebouwd op de bij die [slachtoffer2] door eerder agressief/gewelddadig handelen ontstane angst voor (verder) geweld van de zijde van verdachte.

Feit 3.

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

[slachtoffer3] heeft in Alkmaar in de prostitutie gewerkt. Zij heeft enkele weken na haar aankomst in Nederland verdachte ontmoet toen zij al in de prostitutie werkte. Verdachte heeft seks gehad met [slachtoffer3]. [slachtoffer3] voelde zich altijd ziek omdat ze altijd moest werken. Ze had scheurtjes en schimmelziektes.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het feit wettig en overtuigend bewezen.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat verdachte van het tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken aangezien dat getuigenverklaringen niet betrouwbaar zijn, zodat er geen wettig en overtuigend bewijs is dat verdachte het feit heeft begaan.

De beoordeling door de rechtbank

[slachtoffer3] is op 7 juli 2006 naar Nederland gekomen om in de prostitutie in Alkmaar te gaan werken. Op 4 oktober 2006 heeft zij een verklaring bij de politie afgelegd waarin zij stelt dat zij door verdachte [verdachte] is meegenomen naar zijn huis, waar veel prostituees wonen, en waar hij op haar zou passen. Voorts geeft zij bij de politie aan geen aangifte te willen doen uit angst. Ze werkte zeven dagen in de week en verdiende elke dag 300 tot 400 euro, waarvan ze de helft aan verdachte moest afgeven. Als [slachtoffer3] thuis kwam, werd het door haar verdiende geld op een tafeltje gelegd. Zij heeft weleens gezien dat verdachte het geld wegpakte en in zijn zak stopte. [slachtoffer1] en [slachtoffer4] hebben verklaard op dezelfde wijze te handelen ten aanzien van het neerleggen van het geld. [slachtoffer3] voelde zich gedwongen iedere dag voor verdachte te werken omdat zij anders haar kamer kwijt zou raken en omdat zij niet thuis durfde te blijven uit angst dat verdachte haar iets zou aandoen. Hij werd boos wanneer zij haar kamer wilde verlaten. Gedurende het uitvoeren van haar werkzaamheden, werd [slachtoffer3] twee á drie keer per dag door verdachte gecontroleerd doordat hij door de straat liep. [slachtoffer3] is voor verdachte blijven werken omdat zij bang was en verdachte had gedreigd haar dood te maken, indien zij hem zou verlaten. Na de kermis in Alkmaar is [slachtoffer3], geholpen door haar Vietnamese vriend [naam], bij verdachte weggegaan.

[slachtoffer4] heeft verklaard dat onder andere [slachtoffer3] voor verdachte heeft gewerkt en dat zij kort daarna is weggegaan met een Chinees.

[slachtoffer1] heeft aangegeven dat [slachtoffer3] in Alkmaar tegenover haar werkte en dat [slachtoffer3] voor verdachte [verdachte] heeft gewerkt.

Verdachte heeft zelf verklaard dat hij met [slachtoffer3] in Alkmaar heeft gewoond. Nadat hij is gecon-fronteerd met de verklaringen van de aangeefsters, geeft verdachte aan dat de vrouwen waarschijnlijk boos op hem zijn omdat hij dingen heeft gedaan die hij beter niet had kunnen doen, maar dat hij hen dreigde omdat hij hier recht op had.

Gelet op hetgeen verdachte zelf heeft verklaard, in onderlinge samenhang met de verklaringen die door [slachtoffer3], Kadar en [slachtoffer1] zijn afgelegd, is de rechtbank van oordeel dat verdachte geprofi-teerd heeft van de opbrengsten van [slachtoffer3] en daarbij misbruik heeft gemaakt van het feit dat zij bang en afhankelijk was van hem.

De rechtbank acht daarom wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde onder 3. heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

hij op meer tijdstippen in de periode van 7 juli 2006 tot 3 oktober 2006, te Alkmaar

- een ander, te weten de Hongaarse [slachtoffer3] (geboren op [geboortedatum]), door misleiding dan wel door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of ge-huisvest met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer3] en/of

- die [slachtoffer3] (telkens) door dwang en/of andere feitelijkheden en/of door dreiging met ge-weld of andere feitelijkheden en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard en

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die [slachtoffer3] en

- die [slachtoffer3] (telkens) door dwang en/of andere feitelijkheden en/of door dreiging met geweld of andere feitelijkheden en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer3]'s, seksuele handeling(en), immers hebbende verdachte (telkens)

- voornoemde [slachtoffer3] te kennen gegeven dat hij, verdachte, op [slachtoffer3] zou passen en die [slachtoffer3] aldus (emotioneel) van hem afhankelijk gemaakt en

- die [slachtoffer3] in zijn/een woning ondergebracht, althans voor die [slachtoffer3] woonruimte/onderdak geregeld, en

- die [slachtoffer3] - ook ziek - als prostituee laten werken en toegezien op (een minimum aan (de) werktijd(en) (en daarmee (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer3] als prostituee en die [slachtoffer3] (verder) in de gaten gehouden en gecontroleerd

- (het) door die [slachtoffer3] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk opgeëist en onder zich genomen en door die [slachtoffer3] aan hem, verdachte, doen afstaan en doen afdragen en

- die [slachtoffer3] in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte uitgaande dwang en

- die [slachtoffer3] ge-/bedreigd en angst ingeboezemd.

Feit 4.

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

[slachtoffer4], geboren op [geboortedatum] te Szeged, Hongarije, is in september 2006 vanuit Hon-garije naar Nederland gekomen. Zij heeft in de periode tussen september 2006 tot en met 22 maart 2007 als prostituee in Alkmaar gewerkt. Verdachte kent [slachtoffer4] uit die periode. Hij kwam elke dag bij haar en heeft seks met haar gehad. Hij heeft in 2006 voor haar een woning gehuurd, omdat hij een emotionele band met haar kreeg. Verdachte heeft [slachtoffer4] bedreigd.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw van verdachte heeft vrijspraak bepleit aangezien het naar haar mening aan voldoende wettig en overtuigend bewijs ontbreekt. Aangezien naast de, zoals hiervoor reeds besproken, door de verdediging als onbetrouwbaar gekwalificeerde verklaringen van E. [slachtoffer4], nauwelijks andere bewijsmiddelen in het dossier aanwezig zijn, kan niet worden bewe-zen dat haar cliënt zich heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel.

De beoordeling door de rechtbank

Tijdens een zedencontrole op 2 juli 2007 op de Molensteeg te Amsterdam is [slachtoffer4], aldaar werkend als prostituee, aangetroffen. Zij heeft verklaard door haar toenmalige pooier, genaamd [verdachte], in september 2006 vanuit Hongarije meegenomen te zijn naar Neder-land. Zij is met hem in een auto naar Nederland gekomen waarna zij tot 22 maart 2007 voor hem gewerkt heeft. Zij heeft verklaard in die tijd door hem bedreigd en mishandeld te zijn en al het door haar verdiende geld aan hem te hebben moeten geven.

De rechtbank acht de verklaring van [slachtoffer4] onder meer geloofwaardig nu zij op 2 juli 2007 te-genover de zedenpolitie spontaan heeft verklaard over de rol van verdachte. Tijdens die zedencontrole op 2 juli 2007 is ook [slachtoffer1] in beeld gekomen. Zij heeft op dat moment uit zich zelf verklaard dat zij de pooier waar het andere meisje (rechtbank: [slachtoffer4]) zo’n last mee had, wel kende. [slachtoffer1] had in het verleden ook voor hem gewerkt en verdachte deed toen hetzelfde bij haar. Zij heeft voorts verklaard van [slachtoffer4] te hebben gehoord dat zij door verdachte naar Nederland gekomen was, voor hem moest werken en dat zij regelmatig door hem geslagen werd.

In haar aangifte heeft [slachtoffer4] verklaard dat zij van het begin af aan wist wat voor werk zij in Nederland zou gaan doen. Verdachte had haar laten zien hoeveel geld hij had en had haar ver-teld “dat je in Nederland van alles geld kunt maken”. Dat geloofde [slachtoffer4]. Zij had met verdachte afgesproken dat zij haar inkomsten, verdiend als prostituee, fiftyfifty zouden verdelen. Aan deze afspraak heeft verdachte zich nooit gehouden. [slachtoffer4] heeft al het door haar verdiende geld afgegeven aan verdachte en er zelf niets aan overgehouden. [slachtoffer4] heeft verklaard bijna alle dagen van de week te hebben gewerkt. Verdachte viel haar de hele dag lastig. Hij belde haar voortdurend op, hetgeen door [slachtoffer1] wordt bevestigd , en zij moest hem vertellen wat zij verdiend had. Verdachte vertelde haar hoe zij te werk moest gaan. Hij vertelde haar iedere dag hoeveel ze die dag moest verdienen en ze moest een kasboek bijhouden. Ze moest voor vijf-endertig euro seksuele handelingen verrichten gedurende twintig minuten. Hij vertelde haar op welke wijze ze seks moest hebben om meer te kunnen verdienen. [slachtoffer1] heeft verklaard over vergelijkbare instructies door verdachte in de tijd dat zij voor hem werkte.

Verdachte kocht condooms en glijmiddel voor [slachtoffer4] en telde de condooms die hij uitdeelde. Verdachte kwam iedere ochtend langs en dan moest [slachtoffer4] het door haar verdiende geld afgeven, of ze moest het ‘s nachts bij thuiskomst op de tafel leggen. [slachtoffer1] heeft verklaard dat zij en twee andere meisjes die eveneens voor verdachte werkten, ook het door hen verdiende geld ‘s avonds op tafel moesten leggen. Ze mochten niet naar bed voordat het geld was afgedragen. Als verdachte daar zin in had, doorzocht hij alle spullen van de meisjes en deelde klappen uit als er een tientje door een van de meisjes was achtergehouden. [slachtoffer4] heeft verklaard altijd haar geld aan verdachte te hebben gegeven. Er zijn geen andere mannen geweest die geld hebben opgehaald bij haar.

[slachtoffer4] heeft aangegeven door verdachte te zijn mishandeld. Hij sloeg haar met zijn handen of hij trapte. Voorts heeft [slachtoffer4] verklaard dat ze meerdere keren niet heeft kunnen werken doordat verdachte haar met van alles heeft geslagen, bijvoorbeeld met een dweilstok, waardoor ze blauwe plekken had. Ook heeft verdachte [slachtoffer4] bij haar haren vastgepakt en eraan gerukt en heeft hij geprobeerd haar te wurgen met een doucheslang. Verdachte heeft [slachtoffer4] ook verkracht. Zij heeft tegen haar wil seks met hem gehad. [slachtoffer4] heeft voorts verklaard een aantal keren door verdachte verkocht te zijn, onder meer aan Albanezen. Het was steeds de bedoeling dat [slachtoffer4] terugkeerde naar verdachte, die op deze wijze mensen oplichtte.

[slachtoffer4] is uiteindelijk bij verdachte weggegaan en is in Amsterdam gaan werken. Nadat [slachtoffer4] naar Amsterdam was vertrokken, stond verdachte iedere dag voor haar raam en hield haar en [slachtoffer1], die naast haar werkte, in de gaten. De broer van [slachtoffer4], die naar Nederland was gekomen om zijn zus tegen verdachte te beschermen, is door verdachte in elkaar geslagen. [slachtoffer4] heeft verklaard heel erg bang voor verdachte te zijn. [slachtoffer1] heeft dit bevestigd, door te stellen dat zij en [slachtoffer4] zo bang waren dat ze in Amsterdam iedere dag de deur op slot deden. Uit angst voor verdachte heeft [slachtoffer4] pas in tweede instantie aangifte tegen hem dur-ven doen.

Gezien bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat verdachte [slachtoffer4] mee naar Nederland heeft genomen om via de prostitutie geld aan haar te verdienen. Eenmaal in Nederland aangekomen, heeft verdachte een woning voor haar geregeld. Daarna is zijn gedrag veranderd. Van de afspraak tussen [slachtoffer4] en verdachte om haar inkomsten te delen, is nooit iets terecht gekomen. Verdachte heeft psychisch en fysiek geweld op haar uitgeoefend, hij heeft haar gecontroleerd en geïnstrueerd. Verdachte heeft haar gedwongen hele dagen te werken en haar geld aan hem af te geven.

De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde onder 4. heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

hij op meer tijdstippen in de periode van de maand september 2006 tot en met 22 maart 2007, te Alkmaar,

- een ander, te weten de Hongaarse [slachtoffer4] (geboren op [geboortedatum]), door mis-leiding heeft geworven en vervoerd en gehuisvest met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer4] en

- die [slachtoffer4] heeft aangeworven en medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer4] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor derden tegen betaling en

- die [slachtoffer4] telkens door dwang en/of geweld en/of andere feitelijkheden en/of door drei-ging met geweld of andere feitelijkheden dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder genoemde omstandigheden enige handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer4] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard en

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die [slachtoffer4] en

- die [slachtoffer4] telkens door dwang en/of geweld en/of andere feitelijkheden en/of door drei-ging met geweld dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer4]'s, seksuele handelingen met derden,

immers hebbende verdachte (telkens)

- voornoemde [slachtoffer4] vanuit Hongarije naar Nederland vervoerd en die [slachtoffer4] (vervolgens) (aldaar) in een woning ondergebracht en

- die [slachtoffer4] – als prostituee laten werken en toegezien op werktijden en daarmede de inkomsten van die [slachtoffer4] als prostituee en die [slachtoffer4] (verder) in de gaten gehouden en gecontroleerd en geïnstrueerd en aldus de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer4] als prostituee ingeperkt en

- (het) door die [slachtoffer4] met de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en door die [slachtoffer4] aan hem, verdachte doen afstaan of doen afdragen en die [slachtoffer4] (aldus) in een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden en

- die [slachtoffer4] in een positie gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte uitgaande dwang en

- die [slachtoffer4] meerdere malen, verkracht en met kracht bij haar haren en bij haar lichaam vastgepakt en met de 'blote' hand en met een (dweil)stok en andere voorwerpen geslagen en op anderszins agressieve/gewelddadige wijze benaderd en bedreigd en onder druk ge-zet en (aldus) een dermate dreigende sfeer gecreëerd dat die [slachtoffer4] geen of (te) weinig weerstand tegen verdachte kon/durfde te bieden en voortgebouwd op de bij die [slachtoffer4] door eerder agressief/gewelddadig handelen ontstane angst voor (verder) geweld van de zijde van verdachte.

Feit 5.

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

De Hongaarse [slachtoffer5], geboren op 1 april 1987, heeft in Hongarije in de prostitutie gewerkt. Na ongeveer anderhalf jaar is zij met haar dochter gevlucht en door haar schoonzus voorgesteld aan verdachte’s medeverdachte Dezso [medeverdachte]. Deze heeft [slachtoffer5] en haar dochter ondergebracht in de woning van [mededader]. In juli 2007 is [slachtoffer5] door [mededader] mee-genomen naar Nederland en in een woning aan de Reguliersdwarsstraat te Amsterdam ondergebracht. De volgende dag is zij naar het ‘red light’ district gebracht om in de prostitutie te gaan werken. Het dochtertje van [slachtoffer5] is in Hongarije achtergebleven in de woning van [mededader]. Op 7 september 2007 heeft zij aangifte gedaan van mensenhandel.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het primair tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat aangeefster [slachtoffer5] tijdens haar verhoren diverse malen met verdachte is geconfronteerd en hem niet heeft herkend. [slachtoffer6] heeft verklaard dat [slachtoffer5] voor [mededader] werkte. Er is geen onderbouwing gegeven voor het feit dat verdach-te hiervan meegeprofiteerd zou kunnen hebben. Het enkele feit dat verdachte wel zou zijn omgegaan met [mededader] en [medeverdachte], maakt nog niet dat tot een bewezenverklaring van een nauwe en bewuste samenwerking gekomen kan worden. De raadsvrouw stelt zich op het standpunt dat verdachte wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs, dient te worden vrijgesproken van zowel het primair als subsidiair ten laste gelegde feit.

De beoordeling door de rechtbank

Verdachte heeft verklaard aangeefster [slachtoffer5] te kennen; [mededader] was haar pooier, het-geen door [slachtoffer5] is bevestigd. In Hongarije is [slachtoffer5] volgens [slachtoffer6] door [medeverdachte] over-gedragen aan [mededader] ter vereffening van een schuld. Tussen [mededader] en [slachtoffer5] is een vertrouwensband ontstaan, waardoor zij erop vertrouwde dat haar achtergebleven dochter bij zijn vrouw in goede handen zou zijn. Op het moment dat zij in Nederland was aangekomen, bleek dat zij niet in de horeca zou gaan werken, zoals zij veronderstelde, maar in de prostitu-tie. Toen zij dit aanvankelijk weigerde, werd haar door [mededader] voorgehouden dat hij ervoor zou zorgen dat zij nooit meer thuis zou komen en dat hij zou regelen dat zij haar dochter nooit meer zou zien, als ze niet als prostituee zou werken, aldus [slachtoffer5] in haar aangifte. [slachtoffer5] was bang dat haar dochter, net als zij zelf en haar zus, ook verkocht zou worden. Ook is [slachtoffer5] door [mededader] geslagen en geschopt in haar zij. [slachtoffer5] heeft in Amsterdam in dezelfde woning als mede-aangeefster [slachtoffer6] gewoond.

[slachtoffer6] heeft verklaard dat zij toen zij in de woning in Amsterdam aankwam, zij daar [slachtoffer5] en verdachte aantrof. Verdachte is met [slachtoffer5] en [slachtoffer6] de eerste keer meegegaan naar het kamerverhuurbedrijf en hij heeft zaken voor hen geregeld. De vrouwen werd door de mannen [verdachte], [mededader] en [medeverdachte], opgedragen 800 tot 1000 euro per dag te verdienen. Deze mannen, [mededader], [verdachte] en [medeverdachte], controleerden de vrouwen door te bellen of langs te komen. [slachtoffer5] werd door [mededader] regelmatig telefonisch gecontroleerd op haar verdiensten en als ze te weinig had verdiend, dan bleef ze doorwerken omdat ze geen zin had in ruzie. [slachtoffer5] werd ook gecontroleerd door [medeverdachte] en [verdachte]. Dit deden zij in opdracht van [mededader]. De momenten dat [mededader] in Hongarije was, gaf [slachtoffer5] haar verdiende geld aan verdachte en deze stuurde dit op naar [mededader] in Hongarije. Het geld was door [slachtoffer5] verdiend in de prostitutie. Al het geld dat door [slachtoffer5] werd verdiend moest zij, voorzien van een briefje met haar naam, op een tafeltje leggen. Deze werkwijze werd ook bij andere meisjes gehan-teerd, zoals bij [slachtoffer1] en [slachtoffer4]. Ze moesten zoveel mogelijk werken, ook indien zij ziek of ongesteld waren.

Verdachte heeft, in opdracht van [mededader], [slachtoffer5] en [slachtoffer6] meegenomen in de auto naar Alkmaar. In die woning werden zij in een kamer gelaten waar aan de binnenzijde van de deur geen deurknop aanwezig was. Teruggekomen in Amsterdam hoorde [slachtoffer5] dat [mededader] boos werd op verdachte en hem vroeg waarom hij de vrouwen niet in Alkmaar had achtergelaten. Vanaf dat moment ontstond het vermoeden bij [slachtoffer5] en [slachtoffer6] dat zij zouden worden verkocht. Uit angst daarvoor heeft [slachtoffer5] aangifte gedaan.

Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank bewezen dat verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, door gezamenlijk voordeel te trekken uit het geld dat door aangeefster werd verdiend, samen te werken met anderen door haar te controleren en aan het werk te houden en er-voor te zorgen dat haar afhankelijke positie in stand werd gehouden. De betrokkenen, te weten verdachte, [medeverdachte] en [mededader], wisten van elkaar wat ze deden. Laatstgenoemde gaf de anderen opdracht om [slachtoffer5] te controleren en het geld te innen, ook in [mededader]s afwezigheid. Daaruit leidt de rechtbank af dat er sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking ten aanzien van de exploitatie van [slachtoffer5].

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde onder 5. heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

hij op tijdstippen in de periode van de maand juli 2007 tot 07 september 2007 te Amsterdam en Alkmaar en Hongarije tezamen en in vereniging met anderen,

- een ander, te weten de Hongaarse [slachtoffer5] (geboren op [geboortedatum]), door misleiding en door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en vervoerd en gehuisvest en, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer5] en

- die [slachtoffer5] heeft aangeworven en medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer5] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met derden tegen betaling en

- die [slachtoffer5] (telkens) door dwang en/of geweld en/of andere feitelijkheden en/of door dreiging met andere feitelijkheden en/of door afpersing en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder genoemde omstandigheden enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en verdachtes mededaders wisten of redelijkerwijs moesten vermoeden dat die [slachtoffer5] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard en

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die

[slachtoffer5] en

- die [slachtoffer5] (telkens) door dwang en/of geweld en/of andere feitelijkheden en/of door dreiging met andere feitelijkheden en/of door afpersing en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en verdachtes mededaders te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer5]'s, seksuele handelingen met of voor derden,

immers hebbende verdachte en verdachtes mededaders (telkens)

- voornoemde [slachtoffer5] - ter vereffening van een schuld aan elkaar overhandigd en/of als ruilmiddel gebruikt en

- die [slachtoffer5] (onder het mom van een baan in de horeca) vanuit Hongarije naar Neder-land overgebracht of laten overbrengen en die [slachtoffer5] (vervolgens) (aldaar) in een wo-ning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die [slachtoffer5] (aldaar) woonruimte/onderdak geregeld of laten regelen, en

- die [slachtoffer5] - ook ongesteld - als prostituee laten werken en toegezien of laten toezien op de werktijden (en daarmede de inkomsten) van die [slachtoffer5] als prostituee en die [slachtoffer5] (verder) in de gaten gehouden of in de gaten laten houden en middels belcontact gecontroleerd en gedirigeerd en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer5] als prostituee ingeperkt of laten inperken en

- (het) door die [slachtoffer5] met de prostitutie verdiend geld (mede) ter vereffening van bo-vengenoemde schuld) geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en door die [slachtoffer5] aan hen, verdachte en verdachtes mededaders, doen afstaan en doen afdragen en die [slachtoffer5] (aldus) in een (verder) van hen, verdachte en verdachtes mededaders, afhankelijke positie gebracht/gehouden en

- die [slachtoffer5] in een positie gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte en verdachtes mededaders uitgaande groepsdwang en

- het dochtertje van die [slachtoffer5] in hun invloedssfeer gebracht en gehouden, ten gevolge waarvan zij, [slachtoffer5], in een afhankelijke positie verkeerde en in bedwang werd gehouden en angst werd ingeboezemd, en die [slachtoffer5] gedreigd haar dochtertje wat aan te doen en ervoor te zorgen dat zij, [slachtoffer5], haar dochtertje nooit meer zou zien en

- die [slachtoffer5] geslagen en geschopt en op (anderszins) agressieve/gewelddadige wijze benaderd en bedreigd en onder druk gezet en (aldus) een dermate dreigende sfeer gecreeerd dat die [slachtoffer5] geen of (te) weinig weerstand tegen verdachte en verdachtes mededaders kon/durfde te bieden en voortgebouwd op de bij die [slachtoffer5] door eerder agressief/gewelddadig handelen ontstane angst voor (verder) geweld van de zijde van verdachte en verdachtes mededaders en

- getracht die [slachtoffer5] aan een derde (door) te verkopen.

Feit 6.

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

Aangeefster [slachtoffer6] heeft in de jaren 2006 en 2007 in Hongarije in de prostitutie gewerkt.

Zij is daar met verdachte’s medeverdachte [medeverdachte] in aanraking gekomen.

Tevens is zij in Hongarije voorgesteld aan [mededader]. In augustus 2007 is [slachtoffer6] door [medeverdachte] naar Nederland gebracht en ondergebracht in een woning aan de Reguliersdwarsstraat te Amsterdam. [slachtoffer6] is toen gaan werken als prostituee, maar verkeerde aanvankelijk in de veronderstelling dat zij in Nederland in de horeca zou gaan werken. Op 7 september 2007 heeft [slachtoffer6] aangifte gedaan van mensenhandel. Verdachte kent aangeefster.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het primair tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen.

Het standpunt van de verdediging

Door de raadsvrouw is aangevoerd dat verdachte weliswaar in hetzelfde huis heeft gewoond, maar dat hij niet met haar te maken heeft gehad. Ten aanzien van het overige kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat verdachte betrokken is geweest bij mensenhandel en derhalve dient te worden vrijgesproken.

De beoordeling door de rechtbank

[slachtoffer6] heeft als volgt verklaard. Nadat zij in de woning in Amsterdam was aangekomen, trof zij daar mede-aangeefster [slachtoffer5] en verdachte [verdachte] aan. Haar werd verteld dat zij in de prostitutie moest gaan werken. Daar was zij het niet mee eens, maar zij had geen keuze aangezien zij naar een vreemd land was gebracht. Verdachte is met [slachtoffer5] en [slachtoffer6] de eerste keer meegegaan naar het kamerverhuurbedrijf, vertelde haar hoe zij een kamer moest huren en hij heeft zaken voor hen geregeld. De vrouwen werd door de mannen, [verdachte], [mededader] en [medeverdachte], opgedragen 800 tot 1000 euro per dag te verdienen. Deze mannen, [mededader], [verdachte] en [medeverdachte], controleerden de vrouwen door te bellen of langs te komen.

Indien [mededader] in het buitenland was, werd in opdracht van hem gecontroleerd door verdachte. Er moest elke dag worden gewerkt en het liefst zo lang mogelijk, ook bij ziekte of ongesteldheid. Er waren afspraken gemaakt over het werk en het was duidelijk dat de mannen zouden beschikken over al het geld dat werd verdiend. De vrouwen kwamen laat thuis en als zij wakker werden, dan hadden de mannen het geld al afgenomen. Het geld voor de huur van de kamer moest tevoren worden betaald, maar vaak lieten de mannen de 100 euro voor de kamerhuur niet achter, zodat [slachtoffer6] en [slachtoffer5] zelf met het kantoor moesten regelen hoe de huur werd betaald. Een dag voordat [slachtoffer6] aangifte heeft gedaan, is zij nog door medeverdachte [medeverdachte] mishandeld. Hij pakte haar van achteren bij haar haren en sloeg en schopte tegen haar lichaam en armen. In opdracht van [mededader] heeft verdachte aangeefsters [slachtoffer5] en [slachtoffer6] meegenomen in de auto naar Alkmaar. In die woning werden zij in een kamer gelaten waar aan de binnenzijde van de deur geen deurknop aanwezig was.

Teruggekomen in Amsterdam hoorde [slachtoffer6] dat [mededader] boos werd op verdachte en hem vroeg waarom hij [slachtoffer5] en [slachtoffer6] niet in Alkmaar had achtergelaten. Vanaf dat moment ontstond het vermoeden bij [slachtoffer6] dat zij zou worden verkocht. Uit angst daarvoor heeft zij aangifte gedaan.

Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank bewezen dat verdachte het primair tenlastegelegde onder 6. heeft begaan, door gezamenlijk voordeel te trekken uit het geld dat door aangeefster werd verdiend, samen te werken met anderen door haar te controleren en aan het werk te houden en ervoor te zorgen dat haar afhankelijke positie in stand werd gehouden. De betrokkenen, te weten verdachte, [medeverdachte] en [mededader], wisten van elkaar wat ze deden, Laatstgenoemde gaf de anderen opdracht om [slachtoffer6] te controleren en het geld te innen, ook in [mededader]s afwezigheid. Daaruit leidt de rechtbank af dat er sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking ten aanzien van de exploitatie van [slachtoffer6].

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat:

hij op meer tijdstippen in de periode van de maand augustus 2007 tot 07 september 2007 te Amsterdam en Alkmaar en Hongarije tezamen en in vereniging met anderen,

- een ander, te weten de Hongaarse [slachtoffer6] (geboren op [geboortedatum]), door geweld en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft geworven en overgebracht en gehuisvest met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer6] en

- die [slachtoffer6] heeft aangeworven en medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer6] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met derden tegen betaling en

- die [slachtoffer6] (telkens) door dwang en/of geweld en/of andere feitelijkheden en/of door drei-ging met andere feitelijkheden en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandigheden enige handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte en verdachtes mededaders wisten of redelijkerwijs moesten vermoeden dat die [slachtoffer6] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard en

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die [slachtoffer6] en

- die [slachtoffer6] (telkens) door dwang en/of geweld en/of andere feitelijkheden en door dreiging andere feitelijkheden en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en verdachtes mededaders te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer6]'s, seksuele handelingen met derden, immers hebbende verdachte en verdachtes mededaders (telkens)

- voornoemde [slachtoffer6] (onder het mom van een baan in de horeca) vanuit Hongarije naar Nederland overgebracht of laten overbrengen en die [slachtoffer6] (vervolgens) (aldaar) in een woning ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor die [slachtoffer6] (aldaar) woonruim-te/onderdak geregeld of laten regelen, en

- die [slachtoffer6] - ook ongesteld - als prostituee laten werken en toegezien of laten toezien op de werktijden (en daarmede de inkomsten) van die [slachtoffer6] als prostituee en die [slachtoffer6] (verder) in de gaten gehouden of in de gaten laten houden en middels belcontact gecontroleerd en gedirigeerd en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer6] als prostituee ingeperkt of laten inperken en

- (het) door die [slachtoffer6] in de prostitutie verdiend geld geheel onder zich genomen/gehouden en door die [slachtoffer6] aan hen, verdachte en verdachtes mededaders, doen afstaan en doen afdragen en die [slachtoffer6] (aldus) in een (verder) van hen, verdachte en verdachtes mededaders, afhankelijke positie gebracht/gehouden en

- die [slachtoffer6] in een positie gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte en verdachtes mededaders uitgaande groepsdwang en

- die [slachtoffer6] bij haar haren vastgepakt en geslagen en geschopt en op (anderszins) agressie-ve/gewelddadige wijze benaderd en bedreigd en onder druk gezet en (aldus) een dermate dreigende sfeer gecreëerd dat die [slachtoffer6] geen of (te) weinig weerstand tegen verdachte en verdachtes mededaders kon/durfde te bieden en voortgebouwd op de bij die [slachtoffer6] door eerder agressief/gewelddadig handelen ontstane angst voor (verder) geweld van de zijde van verdachte en verdachtes mededader(s) en

- getracht die [slachtoffer6] aan een derde (door) te verkopen.

Feit 8.

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste zin, van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmidde-len:

• De verklaring door verdachte afgelegd ter terechtzitting van 26 augustus 2011 onder meer inhoudende: “Het klopt dat ik [slachtoffer7] bij het postkantoor in Alkmaar in haar gezicht heb geslagen.”;

• Het proces-verbaal van aangifte door H. [slachtoffer7], d.d. 12 juni 2008, ordner 22, pag. 38;

• Een schriftelijk bescheid betreffende een foto van het letsel, pag. 46.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

hij op 10 juni 2008 te Alkmaar opzettelijk mishandelend de Hongaarse [slachtoffer7] (geboren op [geboortedatum]) , in haar gezicht heeft geslagen, waardoor deze [slachtoffer7] letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden.

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten bewezen zijn verklaard, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben.

4. De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van de feiten 1 tot en met 4 telkens:

Mensenhandel

Ten aanzien van feit 5 primair en feit 6 primair, telkens:

Mensenhandel terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

Ten aanzien van feit 8:

Mishandeling

De feiten zijn strafbaar.

5. De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitslui-ten.

6. De motivering van de sanctie(s)

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes (6) jaren met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

Daarnaast heeft de officier van justitie aangekondigd dat er een vordering ontneming tegen ver-dachte zal volgen.

Het standpunt verdediging

De raadsvrouw heeft de rechtbank verzocht haar cliënt een gevangenisstraf op te leggen, met een duur gelijk aan het aantal dagen dat thans reeds door hem in detentie is doorgebracht, te weten 522 dagen en op grond van artikel 67a lid 3 van het Wetboek van Strafvordering de voor-lopige hechtenis van haar cliënt met onmiddellijke ingang op te heffen.

De beoordeling door de rechtbank

Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op de justitiële documentatie betreffende verdachte in respectievelijk Nederland, gedateerd 3 mei 2011, Hongarije, geda-teerd 30 juni 2011 en Oostenrijk, gedateerd 20 juni 2011.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte en zijn medeverdachte(n) hebben diverse vrouwen vanuit het buitenland naar Nederland gehaald of laten halen en hen ertoe gebracht in de prostitutie te werken. Verdachte heeft hen misleid door hen te doen geloven dat zij in Nederland veel geld zouden gaan ver-dienen in de horeca of de prostitutie. Uit tapgesprekken blijkt dat de vrouwen respectloos werden verhandeld of geruild om onderlinge schulden af te kopen; hen werd voorgehouden dat tegenwerking nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Doordat de vrouwen de Nederlandse taal niet spraken en geheel onbekend waren in Nederland, was het voor hen geen optie te vluchten. Ten aanzien van alle vrouwen heeft verdachte dwang uitgeoefend door ernstig psychisch- en lichamelijk geweld op hen uit te oefenen. Verdachte vertelde hoe lang de slachtoffers moesten werken en dicteerde in een aantal gevallen hoeveel zij per dag moesten verdienen. Verdachte oefende controle op hen uit. Hij onderhield daartoe veelvuldig telefonisch contact met de slachtoffers over hun werk en liep regelmatig langs hun raam. Verdach-te heeft vaak zijn slachtoffers geslagen, soms in zeer ernstige mate. In een aantal gevallen heeft verdachte zelfs gedreigd de baby’s van de slachtoffers iets aan te doen. Verdachte heeft op grove wijze de persoonlijke en lichamelijke integriteit van deze jonge vrouwen aangetast in het belang van zijn eigen geldelijk gewin. Hierbij is verdachte zelfs zover gegaan dat hij een van de slachtoffers, met wie hij een 'liefdesrelatie' had, in een zeer laat stadium, heeft gedwongen tot abortus. Zijn wijze van handelen was mensonterend. Verdachte heeft er aldus voor gezorgd dat de slachtoffers geen keuzevrijheid hadden en onder totale controle stonden van verdachte. Hij heeft daarbij ernstig misbruik gemaakt van zijn, uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en van de kwetsbare positie waarin de slachtoffers zich bevonden. Verdachte, die zelf geen betaald werk had, heeft zich bevoordeeld uit de opbreng-sten van de prostitutiewerkzaamheden van de slachtoffers.

De rechtbank rekent dat verdachte zwaar aan en acht, gezien de ernst van de feiten en het feit dat uit de aangehaalde uittreksels van de justitiële documentatieregisters blijkt dat verdachte eerder buiten Nederland is veroordeeld tot langere gevangenisstraffen - hetgeen hem er kennelijk niet van weerhoudt om ernstige feiten als onderhavige te plegen en daarmee een hoge gevangenisstraf in Nederland te riskeren - slechts een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meerdere jaren passend en geboden is. Het feit dat de rechtbank verdachte vrijspreekt van feit 7 en in een aantal gevallen een kortere periode bewezen verklaart, laat de rechtbank bij de hoogte van de op te leggen straf in het voordeel van verdachte meewegen. Mede gelet op de straffen zoals die zijn opgelegd in soortgelijke zaken, zal de rechtbank daarom de door de officier van justitie geëiste duur van de gevangenisstraf enigszins matigen.

7. De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 27, 47, 57, 273a (oud), 273f en 300 van het

Wetboek van Strafrecht.

8. De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Spreekt verdachte vrij van het onder 7 tenlastegelegde feit.

Verklaart bewezen dat verdachte de overige tenlastegelegde feiten, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) jaren.

Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht.

Aldus gewezen door

mr. F.J.H. Hovens, als voorzitter, mr. P.C. Quak en mr. M.G.J. Post, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M.E. Cosijn en E. Terlouw-Boeijink, griffiers,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 9 september 2011.