Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BR4765

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
27-07-2011
Datum publicatie
11-08-2011
Zaaknummer
210025
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koopovereenkomst en aanneming van werk.

Uitleg (Haviltex). Beroep op schuldeisersverzuim faalt nu geen sprake is van bevoegde opschorting door schuldenaar. Schuldenaar evenmin bevoegd tot ontbinding. Vordering in conventie toegewezen, in reconventie afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 210025 / HA ZA 10-2595

Vonnis van 27 juli 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AB TELECOM SOLUTIONS B.V.,

gevestigd te Tiel,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. M.M.A. Timmermans te Tiel,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DEUREN SPECIALIST NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Bergeijk,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. I. Soetens te Eindhoven.

Partijen zullen hierna AB Telecom en DSN genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 23 februari 2011

- het proces-verbaal van comparitie van 16 mei 2011.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op 12 januari 2010 stuurt de heer [betrokkene1], werkzaam als adviseur bij AB Telecom, aan de directeur van DSN, de heer [betrokkene2], een offerte voor een NEC SV8100 telefooncentrale. In de offerte wordt toegelicht waarom deze specifieke telefooncentrale door AB Telecom aan DSN wordt geadviseerd.

2.2. Op 2 april 2010 wonen de heren [betrokkene1] en [betrokkene2] een demonstratie bij van deze telefooncentrale, verzorgd door de distributeur Nextel.

2.3. Bij brief van 6 april 2010 bevestigt AB Telecom aan DSN de opdracht voor het leveren en installeren van voormelde telefooncentrale voor een totaalbedrag van € 8.500,00 exclusief btw en verzoekt de brief voor akkoord te ondertekenen. Als bijlagen stuurt AB Telecom onder meer de “leveringsvoorwaarden installaties”. Daarin is, voor zover van belang, het volgende opgenomen:

Betaling:

Bij opdracht zal de betaling als volgt plaatsvinden.

- 50% bij opdracht gestort op giro nummer 9013685 voor aanvang van de werkzaamheden.

- 40% bij aanvang werkzaamheden

- 10% bij einde van de werkzaamheden met een betalingstermijn van 14 dagen

2.4. Bij brief van 16 april 2010 geeft de heer [betrokkene2] opdracht tot het leveren en monteren van voormelde telefooncentrale en vermeldt daarin, voor zover van belang, het volgende:

Betaling: 80% bij levering v.d. installatie (<= 5 werkdagen), 20% binnen 1 maand na oplevering.

Als bijlage stuurt de heer [betrokkene2] de opdrachtbevestiging, onder uitdrukkelijke verwijzing naar zijn inkoopopdracht voor akkoord getekend, retour. Op de bijlage leveringsvoorwaarden installaties is de passage over de betaling doorgestreept en is de volgende handgeschreven opmerking geplaatst: “zie inkoopopdracht”.

2.5. Op 4 mei 2010 maken de heren [betrokkene1] en T. [betrokkene3], als monteur werkzaam bij AB Telecom, samen met de heer [betrokkene2] een zogenaamde software-inventarisatie. Vervolgens start de heer [betrokkene3] met de installatiewerkzaamheden.

2.6. Op 19 mei 2010 stuurt AB Telecom een factuur (factuurnummer 10500307) aan DSN ten bedrage van € 8.092,00 inclusief btw, zijnde 80% van de aanneemsom. Daarop wordt vermeld dat betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.

2.7. Bij faxbericht van 8 juni 2010 bericht de directeur van AB Telecom, de heer [betrokkene4], de heer [betrokkene2] als volgt:

Allereerst betreuren wij de gang van zaken zoals dat nu loopt, echter heb ik met u op 26 mei jl. afgesproken en per e-mail bevestigd dat onze monteur op 8 juni in de middag langs zou komen om de restpunten af te handelen. […] De afspraak was dat 80% van de opdracht betaald zou worden binnen 5 dagen na levering en 20% een maand na oplevering. Dinsdag 1 juni hebben wij u een betalingsherinnering gezonden met het verzoek deze 80% per direct te betalen. Maandag 7 juni hebben wij u opgebeld omdat wij dit nog niet ontvangen hebben. We verzoeken u dan ook vandaag het afgesproken bedrag naar ons over te maken, zodat we de restpunten kunnen afhandelen.[…] Indien u de betaling vandaag voor 14.00 uur nog telefonisch overmaakt en de bank dit aan ons bevestigd heeft, zal de afspraak van vanmiddag doorgaan.

2.8. Dezelfde dag (8 juni 2010) stuurt AB Telecom aan DSN een factuur (factuurnummer 10500362) ad € 2.023,00 inclusief btw, zijnde 20% van de aanneemsom. Daarop wordt vermeld dat betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.

2.9. De heer [betrokkene1] stuurt op 9 juni 2010 een e-mail aan de heer [betrokkene2] met, voor zover van belang, de volgende inhoud:

Ik heb wederom met de directie om de tafel gezeten en het gesprek wat wij samen hebben gehad vanmorgen herhaald, waarbij ik jou stelling letterlijk heb vertegenwoordigd.

De directie van AB-Telecom Solutions wil al deze punten graag gaan behandelen, en ervoor zorgen dat al deze punten de juiste aandacht krijgen en worden correct opgelost zoals ze in de geel gemarkeerde antwoorden zijn verwoord.

Ze blijven bij de stelling dat jij van jou kant ook een gebaar moet maken en vooraf een betaling moet doen alvorens wij acte de présence geven, dit conform hetgeen jij zelf hebt geschreven, dat jij 80% bij levering zou betalen.

Zij zijn van mening dat er niet alleen is geleverd, er is ook …….. geïnstalleerd…….. en jullie kunnen bellen en gebeld worden.

De aandachtpunten die hieronder staan worden opgelost nadat jij jou gedane belofte ook nakomt en je welwillende medewerking in de ze hebt laten zien.

De 20% die dan nog openstaan zijn voor de ‘eventuele restpunten’ als ze niet zijn uitgevoerd zoals in offerte en opdrachtbevestiging zijn overeengekomen. […]

2.10. Bij brief van 10 juni 2010, gericht aan de heer [betrokkene4], antwoordt de heer [betrokkene2], voor zover van belang, als volgt:

In mijn inkoopopdracht staat duidelijk: “levering van de installatie” en niet zoals U doelt het leveren van het materiaal om de installatie te kunnen voltooien. Ik heb niets aan een doos materiaal welke misschien deels aangesloten is maar niet werkt en voor ons ook niet te controleren is of dit überhaupt wel werkt of gaat werken. […] Ook heb ik uzelf telefonisch nog eens aangegeven dat wij het allemaal erg lang vonden duren terwijl als U tijdig de juiste spullen bijvoorbeeld voorgeïnstalleerd had aangeleverd uw monteur in enkele dagen, zoals dus ook de afspraak was, alles had kunnen installeren en dus vrijwel direct over de 80% aanbetaling had kunnen beschikken […]. Nu zijn we dus meer dan een maand verder en is er discussie door uw eigen toedoen over de aanbetaling, werk het af en U heeft direct uw centen. […]

2.11. Op 11 juni 2010 betaalt DSN aan AB Telecom een bedrag van € 4.046,00, zijnde 40% van de aanneemsom.

2.12. Op 14 juni 2010 vindt een gesprek plaats tussen de heren [betrokkene4], [betrokkene1] en [betrokkene2]. Tijdens dat gesprek geeft de heer [betrokkene2] desgevraagd aan wat er volgens hem niet (goed) werkt, hetgeen wordt vastgelegd in een zogenaamde ‘staat van bemerkingen’.

2.13. Op 25 juni 2010 ondertekent de heer [betrokkene2] een ‘procesverbaal van oplevering AB Telecom Solutions’ met onder meer de volgende inhoud:

[…]

Leveren en instaleren van een telefooncentrale NEC SV8100

Verklaring van oplevering:

Hiermee verklaart opdrachtgever dat bovengenoemd werk d.d. 16-06-2010 is beproefd, goedgekeurd en bedrijfsklaar is opgeleverd, met inachtneming van de Staat van Bemerkingen en overeenkomstig de bijlagen, die deel uitmaken van het opleveringsprotocol.

Op de dag van de oplevering gaat de garantie termijn in […]

De heer [betrokkene2] heeft op 25 juni 2010 voorts het oplevering-protocol voor akkoord ondertekend, waarvan de staat van bemerkingen onderdeel uitmaakt, waarop bij alle punten van de staat van bemerkingen handgeschreven is aangetekend dat dit in orde is.

2.14. Op 9 juli 2010 vindt een e-mailwisseling plaats tussen de heer [betrokkene2] en de heer [betrokkene5] van AB Telecom. Deze vangt aan met een e-mail van de heer [betrokkene2]:

Het ligt niet aan het ene dect toestel maar aan de programmering, in tegenstelling wat op de opleverlijst als goed opgeleverd staat, blijkt dat niet alleen die ene (tst222)maar alle dects van thuis niet op de zaak werken en omgekeerd ook, dus ook alle dects van de zaak werken niet thuis?

GSM gateway inbellen lukt niet welk nummer ik ook kies, ze gaan wel over en op een gegeven ogenblik krijg je de Telfort voicemail. Maar geen receptie of eigenlijk toestel 203 (monteurslijn/planning of dect 213).

Du rs via onderling bellen werkt niet, waardoor deze toch weer naar het vaste nummer moeten bellen.

Graag snel actie, dan zorg ik dat de nog openstaande termijn ook snel betaald gaat worden.

De heer [betrokkene5] antwoordt, voor zover van belang, als volgt:

Ik heb van onze monteur begrepen dat hij samen met u alle punten heeft doorgenomen en ook samen met u heeft getest. U heeft ook de restpuntenlijst afgetekend voor juiste werking.

Hierop reageert de heer [betrokkene2] als volgt:

Wat bedoel je nu, dat we het maar moeten bekijken omdat ik dit heb ondertekend? Timo (lees: Timo [betrokkene3], toevoeging rechtbank) heeft mij gezegd dat alles werkte en in orde was, moet ik dan daar dus aan gaan twijfelen en vooraf alles gaan testen. Ik hoop dat je kunt begrijpen dat met deze woordkeuze van jou ik niet erg blij ben. Verwacht dan ook per omgaande actie. Per dag dat dit probleem niet verholpen is gaat er €350 euro per dag van de nog openstaande factuur af.

Bekijk het even, ja.

Tot slot antwoordt de heer [betrokkene5], voor zover van belang:

Uiteraard zijn wij bereid om te kijken of er problemen met het systeem zijn. Afspraak is dat u na oplevering het volledig openstaande bedrag direct zou overmaken, dit is tot op heden niet gebeurd. Na volledige betaling zullen wij uw storingsmelding in behandeling nemen.

2.15. Bij e-mail van 12 juli 2010 reageert de heer [betrokkene2] als volgt:

Zoals reeds gemeld zijn deze problemen al sinds dag 1 gemeld, wij wachten dus rustig af. Jullie zouden het op jullie fatsoen moeten trekken om nu ons weer het mes op de keel te zetten. Echter deze keer houdt ik me aan mijn woorden en ga niets betalen maar verrekenen. Wat is dit nu met jullie firma? Denken jullie nu echt dat jullie alle macht in handen hebben en de klant met de problemen kunnen laten zitten? Op het blad toevoegingen (Verklaring van Oplevering d.d. 25-06) heb ik duidelijk de tekortkomingen aangegeven lasmede de nog openstaande zaken. Tot op heden heb ik hier niets van vernomen en naar nu blijkt zijn een aantal volgens jullie monteur Timo voor goed aangemerkte zaken ook niet eens gedaan. Dus hoe langer jullie wachten hoe liever wij het hebben.

3. Het geschil

in conventie

3.1. AB Telecom vordert – samengevat – veroordeling van DSN, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van € 6.069,00, vermeerderd met wettelijke handelsrente vanaf de vervaldata van de facturen. Voorts vordert AB Telecom vergoeding van € 768,00 aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met wettelijke handelsrente vanaf datum dagvaarding alsmede veroordeling in de kosten van dit geding, de nakosten daaronder begrepen.

3.2. AB Telecom legt aan haar vordering in hoofdsom ten grondslag dat DSN op grond van een tussen partijen gesloten overeenkomst nog betaling verschuldigd is van de (deels) openstaande facturen vermeld onder 2.6 en 2.8. Nu DSN geen geldige reden had om daarvan een bedrag van € 6.069,00 onbetaald te laten, is zij daarover tevens wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de verschillende vervaldata van de facturen.

3.3. Het verweer van DSN zal, voor zover nodig, bij de beoordeling worden weergegeven.

in reconventie

3.4. DSN vordert – samengevat –, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

1) te verklaren voor recht dat de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang is ontbonden,

2) AB Telecom te veroordelen tot betaling van € 4.046,00,

3) te verklaren voor recht dat DSN zich rechtsgeldig mag beroepen op haar retentierecht ten aanzien van de door AB Telecom geleverde materialen.

Voorts vordert DSN om AB Telecom te veroordelen in de kosten van deze procedure, vermeerderd met wettelijke handelsrente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis, de nakosten daaronder begrepen.

3.5. DSN legt aan haar vorderingen ten grondslag dat AB Telecom toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht en stelt dat AB Telecom op grond van haar ongedaanmakingsverbintenis gehouden is tot restitutie van het door haar betaalde deel van de factuurbedragen, oftewel € 4.046,00 (2.11).

3.6. Het verweer van AB Telecom zal, voor zover nodig, bij de beoordeling worden weergegeven.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Niet in geschil is dat de tussen partijen gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de inkoopopdracht van de heer [betrokkene2] van 16 april 2010, met als bijlage de opdrachtbevestiging van AB Telecom met daarop de handgeschreven opmerkingen van de heer [betrokkene2] (2.4). Deze afspraken kwalificeren gedeeltelijk als koopovereenkomst (het leveren van de telefooncentrale) en gedeeltelijk als aanneming van werk (het installeren van de telefooncentrale). Partijen verschillen van mening over de uitleg van het betalingsbeding “80% bij levering v.d. installatie (<= 5 werkdagen), 20% binnen 1 maand na oplevering”,

in het bijzonder of onder levering van de installatie enkel moet worden begrepen de levering van de apparatuur, zoals AB Telecom stelt, of tevens de uitvoering van de installatie-werkzaamheden, zoals DSN voorstaat.

4.2. Volgens vaste jurisprudentie kan de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, niet worden beantwoord op grond van alleen maar een taalkundige uitleg van de bewoordingen waarin dat contract gesteld is. In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die deze bewoordingen, gelezen in de context van dat geschrift als geheel, in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben, bij de uitleg van dat geschrift vaak wel van groot belang. Tevens is van belang de uitleg die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (het zogenaamde Haviltexcriterium).

4.3. Vooropgesteld wordt dat aan de taalkundige uitleg van de bewuste bepaling in dit geval in beginsel veel betekenis toekomt, omdat het gaat om een essentiële bepaling uit een koopovereenkomst die is aangegaan tussen twee gelijkwaardig te achten professionele partijen – ondernemers uit het zakenleven – en die betrekking heeft op een zuiver commerciële transactie. De tekst van het betalingsbeding maakt een duidelijk onderscheid tussen levering en oplevering. Deze terminologie duidt op een onderscheid tussen de koop, oftewel de levering van de telefooncentrale, en de aanneming van werk, het installeren van de telefooncentrale. Dit onderscheid is eveneens gemaakt in het aanvankelijk door AB Telecom voorgestane betalingsbeding (2.3), dat erop neerkwam dat 90% moest zijn betaald alvorens AB Telecom gehouden zou zijn om haar installatiewerkzaamheden aan te vangen. Weliswaar moet het voor AB Telecom duidelijk zijn geweest dat de heer [betrokkene2] met zijn inkoopopdracht uitdrukkelijk heeft willen afwijken van het betalingsbeding van AB Telecom, maar zij hoefde op basis van de tekst van het betalingsbeding van de heer [betrokkene2] redelijkerwijs niet te begrijpen dat zij dientengevolge zonder enige betaling vooraf gehouden zou zijn zowel de telefooncentrale te leveren als de installatiewerkzaamheden uit te voeren. Het lag veeleer voor de hand dat enkel het percentage van de betaling na levering van de telefooncentrale voorafgaand aan de aanvang van de installatiewerkzaamheden ten gunste van DSN was bijgesteld van 90 naar 80. Onder die omstandigheden kon AB Telecom redelijkerwijs begrijpen dat DSN met het woord installatie volgens normaal spraakgebruik het geheel van apparaten, te weten de telefooncentrale bedoelde.

4.4. Weliswaar heeft de heer [betrokkene2] ter comparitie verklaard dat hij na de demonstratie bij Nextel aan de heer [betrokkene1] heeft aangegeven dat hij pas zou betalen als de centrale geïnstalleerd was, maar hij heeft voorts verklaard dat de heer [betrokkene1] daarop heeft geantwoord dat hij dit met zijn baas moest kortsluiten. Dat deze daarmee kennelijk niet akkoord ging, blijkt uit het feit dat AB Telecom in haar opdrachtbevestiging het betalingsbeding uit de offerte heeft herhaald. Vervolgens heeft de heer [betrokkene2] eenzijdig een afwijkend betalingsbeding geformuleerd in zijn inkoopopdracht. Niet is gesteld dat daarover nog contact is geweest. Daaruit volgt dat onvoldoende feiten of omstandigheden zijn gesteld om aan te kunnen nemen dat de partijen andere, van de tekst van het betalingsbeding afwijkende, wederzijds kenbare bedoelingen hadden.

4.5. Vast staat derhalve dat AB Telecom een opeisbare vordering had op DSN ter hoogte van 80% van de aanneemsom vanaf vijf werkdagen na de levering van de telefooncentrale. De heer [betrokkene2] heeft in dat verband ter comparitie verklaard dat de doos met spullen er al was op de dag van de risico-inventaristatie, waarvan niet in geschil is dat die op 4 mei 2010 heeft plaatsgevonden, en dat de monteur in de eerste week alle apparatuur heeft uitgepakt en de centrale in elkaar heeft gezet. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat de telefooncentrale op 4 mei 2010 reeds was geleverd. Dit ligt ook voor de hand aangezien de monteur vanaf dat moment is begonnen met de installatiewerkzaamheden. Weliswaar heeft de heer [betrokkene2] voorts verklaard dat bij het opmaken van de staat van bemerkingen op 14 juni 2010 nog niet alle apparatuur binnen was, maar hij heeft niet concreet aangegeven wat er volgens hem ontbrak, zodat daaraan (reeds daarom) voorbij wordt gegaan.

4.6. DSN meent desondanks niet tot betaling van de factuur van 19 mei 2010 dienaangaande gehouden te zijn, omdat AB Telecom toerekenbaar zou zijn tekortgeschoten in de uitvoering van de overeengekomen installatiewerkzaamheden. Zij beroept zich in dat verband op schuldeisersverzuim ingevolge artikel 6:59 juncto artikel 6:52 Burgerlijk Wetboek (BW). Dit verweer gaat niet op, nu geen sprake is van bevoegde opschorting door DSN als schuldenaar. DSN heeft immers niet gesteld dat er een termijn is overeengekomen voor het voltooien van de installatiewerkzaamheden, zodat van een opeisbare vordering van DSN op AB Telecom op het moment dat AB Telecom betaling kon opeisen, te weten vijf werkdagen na de levering van de telefooncentrale, geen sprake was. AB Telecom had derhalve als eerste een opeisbare vordering op DSN. Dit brengt mee dat niet DSN maar AB Telecom een opschortingsrecht ex artikel 6:52 BW toekwam, welk recht AB Telecom ook heeft ingeroepen door haar werkzaamheden te staken in afwachting van betaling van haar factuur van 19 mei 2010, zoals blijkt uit de tussen partijen gevoerde correspondentie (2.7, 2.9 en 2.14). Nu derhalve geen sprake is van schuldeisersverzuim aan de zijde van AB Telecom, komt DSN evenmin een beroep toe op artikel 6:61, tweede lid BW.

4.7. Tussen de partijen is niet in geschil dat met betrekking tot de resterende 20% van de aanneemsom is afgesproken dat deze verschuldigd zou worden één maand na oplevering. Volgens AB Telecom is de geïnstalleerde telefooncentrale opgeleverd op 25 juni 2010. Zij verwijst hiervoor naar het door de heer [betrokkene2] op die datum voor akkoord getekende proces-verbaal van oplevering (2.13). DSN erkent weliswaar dat de heer [betrokkene2] dit proces-verbaal heeft ondertekend, maar zij stelt dat daaraan geen juridische consequenties kunnen worden toegekend, omdat, kort gezegd, onduidelijk is wat AB Telecom heeft gedaan aan de verschillende punten van de staat van bemerkingen. Ter comparitie heeft DSN verklaard dat later is gebleken dat een aantal punten van de staat van bemerkingen – anders dan de heer [betrokkene3] had aangegeven – niet was verholpen. De heer [betrokkene2] zou het proces-verbaal in goed vertrouwen hebben getekend. Bovendien heeft DSN gesteld dat de staat van bemerkingen is opgemaakt op een moment dat de installatiewerkzaamheden nog niet waren voltooid (14 juni 2010), zodat die staat niet compleet was.

4.8. Naar de rechtbank begrijpt, stelt DSN dat op 25 juni 2010 de telefooncentrale, anders dan in het proces-verbaal is verklaard, niet door haar is beproefd en goedgekeurd en dat de telefooncentrale op die datum ook niet bedrijfsklaar was. Wat daar ook van zij, DSN betwist op zichzelf niet dat AB Telecom de telefooncentrale op 25 juni 2010 met haar goedvinden heeft opgeleverd, zij het in goed vertrouwen. Dit enkele feit brengt ingevolge de overeengekomen betalingsvoorwaarden mee dat DSN een maand later, oftewel 25 juli 2010, de resterende 20% van de aanneemsom aan AB Telecom verschuldigd werd. Nog daargelaten of de telefooncentrale ten tijde van de oplevering gebreken vertoonde, zoals DSN stelt en AB Telecom gemotiveerd betwist, was ook op dat moment geen sprake van schuldeisersverzuim aan de zijde van AB Telecom ingevolge artikel 6:59 juncto 6:52 BW, reeds omdat DSN nog steeds nalatig was in de voldoening van de factuur van 19 mei 2010.

4.9. Tot slot stelt DSN dat zij niet gehouden is de openstaande facturen te betalen, omdat zij bevoegd is de overeenkomst te ontbinden vanwege tien tekortkomingen aan de telefooncentrale. Van enige tekortkoming door AB Telecom is echter hoe dan ook geen sprake zolang DSN voormelde facturen niet voldoet en AB Telecom zich met recht kan beroepen op het opschortingsrecht uit artikel 6:52 BW, zoals overwogen in rechtsoverweging 4.6. Ingevolge artikel 6:265 BW is DSN dan ook niet bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

4.10. Het voorgaande brengt mee dat de vordering in hoofdsom in conventie toewijsbaar is, alsmede de daarover gevorderde en afzonderlijk niet betwiste wettelijke handelsrente over € 4.046,00 vanaf 15 dagen na 19 mei 2010, oftewel per 4 juni 2010, en over € 2.023,00 vanaf 25 juli 2010 (zie rechtsoverweging 4.8). De vorderingen in reconventie dienen te worden afgewezen.

4.11. De vordering in conventie tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten zal worden afgewezen. AB Telecom heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat zij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt en dat die kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

4.12. DSN zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van AB Telecom in conventie worden begroot op:

- dagvaarding € 78,39

- griffierecht 560,00

- salaris advocaat 768,00 (2,0 punt × tarief € 384,00)

Totaal € 1.406,39

De gevorderde nakosten zijn, op de voet van het arrest van de Hoge Raad van 19 maart 2010, LJN: BL1116, voor toewijzing vatbaar als na te melden.

De kosten aan de zijde van AB Telecom in reconventie worden begroot op € 384,00 (2,0 punten × factor 0,5 × tarief € 384,00) aan salaris advocaat.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. veroordeelt DSN om aan AB Telecom te betalen een bedrag van € 6.069,00 (zesduizendnegenenzestig euro), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW over het bedrag van € 4.046,00 vanaf 4 juni 2010 tot de dag van volledige betaling en over het bedrag van € 2.023,00 vanaf 25 juli 2020 tot de dag van volledige betaling,

5.2. veroordeelt DSN in de proceskosten, aan de zijde van AB Telecom tot op heden begroot op € 1.406,39,

5.3. veroordeelt DSN in de nakosten, aan de zijde van AB Telecom bepaald op € 131,00, dan wel, als betekening van dit vonnis plaatsvindt, € 199,00, vermeerderd met de wettelijke rente over die kosten vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.4. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.6. wijst de vorderingen af,

5.7. veroordeelt DSN in de proceskosten, aan de zijde van AB Telecom tot op heden begroot op € 384,00,

5.8. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.P. Heijmans en in het openbaar uitgesproken op

27 juli 2011.