Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6968

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
07-02-2011
Datum publicatie
07-03-2011
Zaaknummer
707829 - CV EXPL 10-11047
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Telefonische verkoop. Geen sprake van voldoende duidelijk gedaan aanbod en evenmin van (wil gericht op) aanvaarding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Arnhem

zaakgegevens 707829 \ CV EXPL 10-11047 \ PH\392\mvl

uitspraak van 7 februari 2011

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uitgeverij Sport Nederland B.V.

gevestigd te Heerhugowaard

eisende partij in conventie

verwerende partij in reconventie

gemachtigde [ naam gemachtigde]

rolgemachtigde [naam rolgemachtigde]

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.A.B. Arnhems Assurantiebedrijf B.V.

gevestigd te Arnhem

gedaagde partij in conventie

eisende partij in reconventie

procederend in persoon

Partijen worden hierna USN en AAB genoemd.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 1 september 2010

- de conclusie van antwoord in conventie, eis in reconventie met producties

- de conclusie van repliek in conventie, antwoord in reconventie met producties

- de conclusie van dupliek in conventie, repliek in reconventie met producties

- USN heeft afgezien van het nemen van een conclusie van dupliek in reconventie.

2. De feiten

2.1 Op enig moment heeft USN, zonder daartoe opdracht te hebben gekregen van AAB of AAB daarvan in kennis te stellen, de bedrijfsgegevens van AAB op de door USN verzorgde website www.onlinebedrijvengids.nl geplaatst.

2.2 Op 23 december 2009 is (de heer [A], hierna: ‘[A]’ van) AAB – ongevraagd – telefonisch benaderd door (een acquisiteur van) USN. Het gesprek, voor zover dat door USN is opgenomen, verliep als volgt:

Goedemorgen u spreekt met [naam medewerker] van Uitgeverij Sport Nederland BV www.onlinebedrijvengids.nl ik wil nog even een geluidsopname maken van uw opdracht tot vermelding van uw bedrijfsgegevens op onze website www.onlinebedrijvengids.nl.

U bent ervan op de hoogte dat dit gesprek wordt opgenomen?

Ja.

Heeft u daar bezwaar tegen?

Nee hoor.

De periode loopt van vandaag 23 december 2009 tot 23 december 2010 voor het bedrag van 398 euro exclusief de btw.

Uw bedrijfsnaam is A.A.B. Arnhems Assurantiebedrijf. U bent de heer [X].

Ja klopt.

Uw adres is [adres]

Ja.

Uw postcode is [postcode] Arnhem. En uw telefoonnummer [telefoonnummer].

Ja.

En mijn vraag is gaat u hiermee akkoord?

Ja, deze gegevens kloppen nog steeds.

Ja.

Ja.

Heb ik de vermeldingen en afspraken juist weergegeven?

Ja.

En u bent ook bevoegd om voor deze opdracht akkoord te geven?

Uhm ja ja.

Dan gaan wij het voor u in orde maken. U krijgt de bevestiging, de nota en de printuitdraai nog toegestuurd. Ik dank u voor de opdracht en dan wens ik u nog een hele fijne werkdag meneer [X].

Hetzelfde.

Bedankt.

Dag.

Dag.

2.3 Nadien ontving AAB een factuur van USN van 11 januari 2010. De factuur ziet op ‘advertentie op online-bedrijvengids.nl’ en bedraagt € 473,62 inclusief btw.

2.4 Op 19 januari 2010 heeft AAB de factuur teruggefaxt aan USN met daarop de handgeschreven tekst:

?

Wij zullen melding maken bij het steunpunt voor fraude waarbij wij zijn aangesloten.

2.5 AAB heeft contact gezocht met het Steunpunt Acquisitiefraude (hierna: ‘het SAF’), een organisatie ter bestrijding van misleidende advertentieverkoop. Het SAF ressorteert onder de Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland en wordt gesponsord door onder meer het Ministerie van Justitie, MKB Nederland en VNO NCW. Over USN zijn bij het SAF tussen 2001 en 2010 88 meldingen gedaan.

3. De vordering en het verweer in conventie

3.1 USN vordert veroordeling van AAB tot betaling van een bedrag van € 582,32, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de dag van dagvaarding. Voorts vordert USN veroordeling van AAB in de kosten van deze procedure.

3.2 USN legt aan haar vordering ten grondslag de stelling dat op 23 december 2009 tussen haar en AAB een overeenkomst tot stand is gekomen. Op grond van die overeenkomst heeft USN de bedrijfsgegevens van AAB een jaar lang op de door USN geëxploiteerde website geplaatst. De kosten daarvoor heeft AAB, ondanks herhaalde aanmaning, niet voldaan.

3.3 AAB voert gemotiveerd verweer waarop hierna, waar nodig, wordt ingegaan.

4. De vordering en het verweer in voorwaardelijke reconventie

4.1 AAB vordert in voorwaardelijke reconventie, voor het geval zou worden geoordeeld dat sprake is van een rechtsgeldige overeenkomst tussen USN en AAB, ontbinding van deze overeenkomst. Voorts vordert AAB veroordeling van USN in de kosten van deze procedure.

4.2 AAB legt aan haar vordering ten grondslag de stelling dat USN toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de met AAB gesloten overeenkomst nu de door USN geëxploiteerde website niet professioneel is en (daarom) plaatsing van bedrijfsgegevens daarop geen waarde heeft.

4.3 USN voert gemotiveerd verweer waarop hierna, waar nodig, wordt ingegaan.

5. De beoordeling in conventie en in reconventie

5.1 Beoordeeld dient te worden of een overeenkomst tot stand is gekomen tussen AAB en USN. USN grondt haar stelling dat dit het geval is op de inhoud van het telefoongesprek op 23 december 2009. AAB betwist dat sprake is van een (rechtsgeldige) overeenkomst.

5.2 De kantonrechter oordeelt als volgt. In het telefoongesprek op 23 december 2009 – althans het deel dat door USN is opgenomen – is door USN een aanbod gedaan, althans er is een periode en een prijs genoemd. Er is echter allerminst sprake van een op niet mis te verstane wijze gedaan aanbod. USN begint klaarblijkelijk direct na aanvang van het gesprek over “de bevestiging van uw opdracht” terwijl voordien – zo is onweersproken – door AAB geen opdracht was gegeven aan USN. Vervolgens worden allerlei gegevens van AAB genoemd (die klaarblijkelijk juist zijn) en daartussen wordt op hoge snelheid het daadwerkelijke aanbod gedaan, althans een prijs en periode worden genoemd. Wat door USN precies wordt gedaan in die periode en voor die prijs wordt niet gezegd, evenmin wordt gesproken over de eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden, betalingstermijn enzovoorts.

5.3 Die omstandigheden maken dat de kantonrechter van oordeel is dat geen sprake is van een duidelijk aanbod dat door AAB is aanvaard, althans is onvoldoende onderbouwd dat de wil van AAB gericht was op het aanvaarden van het aanbod van USN. Uit de opname volgt duidelijk dat [A] meent enkel de door USN gebruikte gegevens, die inmiddels op de door USN geëxploiteerde website stonden, te controleren. Dat sprake is van het door hem aangaan van een overeenkomst, is voor [A] – door de onduidelijke wijze waarop het aanbod is gedaan – niet duidelijk. Op het moment waarop het door USN gedane aanbod door [A] volgens USN zou zijn aanvaard, zegt [A] immers: “Ja, deze gegevens kloppen nog steeds.” Naar het oordeel van de kantonrechter kan daaruit niet worden afgeleid dat [A] zich op dat moment bewust was van alle aspecten van het door USN gedane aanbod en vervolgens namens AAB het door USN gedane aanbod heeft aanvaard. AAB heeft zich ook vanaf de ontvangst van de factuur van USN op dat standpunt gesteld.

5.4 Op grond van het vorenstaande is geen sprake van een door USN gedaan voldoende duidelijk aanbod en een ondubbelzinnige aanvaarding door AAB. Er is derhalve naar het oordeel van de kantonrechter geen overeenkomst tussen USN en AAB tot stand gekomen. Nu de vordering van USN (enkel) op de gestelde overeenkomst is gegrond, wordt de vordering afgewezen.

5.5 Gezien het vorenstaande behoeft de vordering in reconventie geen bespreking, nu die voorwaardelijk was ingesteld voor het geval zou worden geoordeeld dat een rechtsgeldige overeenkomst tussen USN en AAB bestaat.

5.6 USN wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten dragen. De kantonrechter begrijpt dat de namens AAB genomen conclusies tegen betaling zijn opgesteld door het SAF. AAB heeft daarvan ook facturen overgelegd. AAB heeft de werkelijk door haar gemaakte kosten wel genoemd, doch die niet in reconventie gevorderd, zodat die niet kunnen worden toegewezen. Aan AAB wordt wel het gemachtigdensalaris conform de staffel toegekend.

6. De beslissing

De kantonrechter

in conventie

6.1 wijst de vordering af;

6.2 veroordeelt USN in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de zijde van AAB begroot op € 200,00;

in reconventie

6.3 verstaat dat de vordering in reconventie geen bespreking behoeft.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. P.A. Huidekoper en in het

openbaar uitgesproken op