Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2011:BP5117

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
26-01-2011
Datum publicatie
21-02-2011
Zaaknummer
207783
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De vraag die in dit kort geding centraal staat, is of gedn.conv./eis.reconv. onrechtmatig handelen jegens eis.conv./verw.reconv. door in de periode na de televisie-uitzending van 4 januari 2009 steeds weer terugkerende berichten/uitlatingen over eis.conv./verw.reconv. op de diverse websites, hyves en weblogs te plaatsen en berichten naar media zoals kranten te sturen en anderen de gelegenheid te geven hierop te reageren

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 207783 / KG ZA 10-716

Vonnis in kort geding van 26 januari 2011

in de zaak van

[eis.conv./verw.reconv.],

wonende te [woonplaats],

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. I.P. Rietveld te Arnhem,

tegen

1. [vged.1conv./eis.1reconv.],

wonende te [woonplaats],

2. [ged.2conv./eis.2reconv.],

wonende te [woonplaats],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

bijgestaan door de heer [gemachtigde]

in welke procedure heeft verzocht te worden toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van gedaagde:

[eis.inc.],

wonende te Arnhem,

eiser in het incident,

bijgestaan door de heer [gemachtigde]

Partijen zullen hierna [eis.conv./verw.reconv.], [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] en [eis.inc.] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de mondelinge behandeling op 13 december 2010

- de pleitnota van [eis.conv./verw.reconv.]

- de voorlopige conclusie van antwoord van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.]

- het vervolg op de conclusie van antwoord van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.]

- het proces-verbaal van de zitting van 13 december 2010 waarin het wrakingsverzoek van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] gericht tegen de voorzieningenrechter, mr. O. Nijhuis, is opgenomen

- de beschikking van de wrakingskamer van 22 december 2010 waarin is beslist dat het wrakingsverzoek wordt afgewezen en waarin is bepaald dat een volgend wrakingsverzoek in deze zaak niet in behandeling zal worden genomen

- de brief van [eis.conv./verw.reconv.] van 6 januari 2011 met producties

- een faxbericht van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] van 10 januari 2011 met producties

- een faxbericht van 10 januari 2011 van [eis.conv./verw.reconv.]

- een faxbericht van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] van 10 januari 2011 met producties

- een faxbericht van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] van 10 januari 2011 met producties

- de mondelinge behandeling op 12 januari 2011

- de aanvullende pleitnota van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.]

- het verzoek tot voeging van [eis.inc.] en de beslissing hierop

- de pleitnota’s van [eis.conv./verw.reconv.].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten in conventie en in reconventie

2.1. [eis.conv./verw.reconv.] is werkzaam als vrijwilliger en staat ouders en kinderen bij die een conflict hebben met Bureau Jeugdzorg.

2.2. [ged.1conv./eis.1reconv.] heeft jarenlang gewerkt onder de naam kinderombudsman en zich als zodanig laten registreren bij Childs Rights Information Network (CRIN). [ged.2conv./eis.2reconv.] is een van de assistentes van [ged.1conv./eis.1reconv.] in zijn hoedanigheid van kinderombudsman.

Daarnaast is [ged.1conv./eis.1reconv.] oprichter en voorzitter van de Partij Rechten Kind. [ged.2conv./eis.2reconv.] is persvoorlichter van die partij en [eis.inc.] is secretaris.

2.3. [ged.1conv./eis.1reconv.] is beheerder van de websites: www.kinderombudsman.nl, http://familie4justice.jouwpagina.nl en www.partijrechtenkind.nl.

2.4. Op 4 januari 2009 heeft SBS6 een aflevering van de door Noordkaap TV Producties B.V. geproduceerde en door Alberto Stegeman gepresenteerde televisie-uitzending ‘Undercover in Nederland’ uitgezonden (hierna: de televisie-uitzending). Daarin is onder meer aandacht besteed aan hulpverleners die via internet (gratis) zorg aanbieden aan ouders en kinderen met problemen, zonder dat hun werk op enigerlei wijze wordt gecontroleerd. In dat verband zijn delen van telefoongesprekken en e-mailcorrespondentie tussen [eis.conv./verw.reconv.] en een fictief meisje (‘Iris’) weergegeven en is een gesprek tussen [eis.conv./verw.reconv.] en Stegeman uitgezonden. Verder is een interview getoond met de heer [betrokkene1], voorzitter van de branchecommissie Bureaus Jeugdzorg, en zijn beelden uitgezonden van een gesprek met de beheerder van de website www.gratisadviseurs.nl.

2.5. Na de televisie-uitzending van 4 januari 2009 zijn op diverse websites op verschillende momenten berichten over [eis.conv./verw.reconv.] verschenen. In deze berichten wordt gesuggereerd dat [eis.conv./verw.reconv.] een pedofiel is, die zijn werk als hulpverlener misbruikt om in contact te komen met minderjarigen. Volgens [eis.conv./verw.reconv.] zijn [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] onder meer verantwoordelijk voor het verspreiden van de diverse berichten over [eis.conv./verw.reconv.] op internet.

2.6. [eis.conv./verw.reconv.] heeft op 4 januari 2010 en op 1 februari 2010 aangifte gedaan van laster en smaad gepleegd door [ged.1conv./eis.1reconv.].

2.7. De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft bij vonnis van 18 juni 2010 in een kort gedingprocedure tussen [eis.conv./verw.reconv.] als eiser en Stichting Dimitri en [eis.inc.] als gedaagden [eis.inc.] onder meer verboden om op de website www.dimitri.nu uitlatingen over [eis.conv./verw.reconv.] te doen of te doen plaatsen die de strekking hebben seksuele gedragingen van [eis.conv./verw.reconv.] zoals die in de televisie-uitzending van 4 januari 2009 aan de orde zijn gesteld te beschrijven of aan de orde stellen, of [eis.conv./verw.reconv.] neer te zetten als pedofiel of die [eis.conv./verw.reconv.] in verband brengen met pedofiele praktijken en/of kinderporno. Tevens is het [eis.inc.] verboden om op internet of in het openbaar uitlatingen te doen over [eis.conv./verw.reconv.] die de strekking hebben [eis.conv./verw.reconv.] neer te zetten als pedofiel of die [eis.conv./verw.reconv.] in verband brengen met pedofiele praktijken en/of kinderporno. Tot slot is [eis.inc.] veroordeeld om voor de duur van zes maanden duidelijk zichtbaar op de eerste pagina van de website www.dimitri.nu een rectificatie te plaatsen.

2.8. In september 2010 is [ged.1conv./eis.1reconv.] gestopt met zijn werkzaamheden als kinderombudsman, althans sindsdien neemt hij geen nieuwe zaken meer aan. Telefonisch en per e-mail is hij nog wel bereikbaar en adviseert hij kinderen.

2.9. [eis.conv./verw.reconv.] heeft [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] verschillende malen verzocht het op internet verspreiden van berichten over hem te staken en belastende informatie over [eis.conv./verw.reconv.] van internet te verwijderen.

3. Het verzoek tot voeging

3.1. [eis.inc.] heeft verzocht te worden toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van de [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.]. [eis.conv./verw.reconv.] heeft zich verzet tegen deze vordering tot voeging.

3.2. Een dergelijke incidentele vordering kan alleen worden gedaan door een partij die bij advocaat is verschenen, zoals is vastgelegd in artikel 7.1 van het Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie. Nu [eis.inc.] met zijn gemachtigde W.F. van Meegen is verschenen, en daarmee dus niet bij advocaat, zal [eis.inc.] niet-ontvankelijk in zijn vordering tot voeging worden verklaard.

3.3. [eis.inc.] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van dit incident worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eis.conv./verw.reconv.] worden – gelet op de beperkte kosten die het incident met zich heeft gebracht – gehalveerd en begroot op:

- salaris advocaat € 408,- (factor 0,5 × tarief € 816,-)

Totaal € 408,-

4. Het geschil in conventie

4.1. [eis.conv./verw.reconv.] vordert dat de voorzieningenrechter

1. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] verbiedt op straffe van verbeurte van een dwangsom uitlatingen over [eis.conv./verw.reconv.] te doen, zowel mondeling als schriftelijk, waaronder op internet, op eigen sites, hyves, weblogs danwel sites, hyves en weblogs van derden, onder eigen naam of onder pseudoniem of uit hoofde van een functie, welke de strekking hebben seksuele gedragingen van [eis.conv./verw.reconv.] zoals die in de televisie uitzending van 4 januari 2009 aan de orde zijn geweest te beschrijven of aan de orde te stellen of [eis.conv./verw.reconv.] neer te zetten als kindermisbruiker, pedofiel of [eis.conv./verw.reconv.] in verband te brengen met pedofiele praktijken of kinderporno, hiermede inbegrepen het plaatsen van video’s met de naam van [eis.conv./verw.reconv.] er in,

2. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] gelast binnen twee weken na betekening van dit vonnis op straffe van verbeurte van een dwangsom in het verleden geplaatste berichten over [eis.conv./verw.reconv.] te verwijderen (niet alleen de inhoud maar ook de URL’s),

3. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] beveelt op straffe van verbeurte van een dwangsom over te gaan tot het plaatsen van een bericht op de voorpagina van een zaterdageditie van de Volkskrant, de Telegraaf, het Algemeen Dagblad, de Stentor, de Limburger en de Gelderlander, in het formaat 50 x 94 mm, op de eerste zaterdag binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, met de volgende inhoud:

“Hierbij verklaren J. [ged.1conv./eis.1reconv.] en J. [ged.2conv./eis.2reconv.] onder eigen naam en in hun zelf aangenomen hoedanigheid van “kinderombudsman” en “assistente kinderombudsman” ten onrechte lasterlijke berichten over drs. N.J.M. [eis.conv./verw.reconv.] te hebben geplaatst op de eigen website en op

diverse andere websites. Deze berichten zijn geplaatst zonder dat er aanwijzingen waren dat drs. N.J.M. [eis.conv./verw.reconv.] zich zou hebben schuldig gemaakt aan welke vorm van pedofilie of kindermisbruik dan ook. Wij realiseren ons dat wij de goede naam van drs. N.J.M. [eis.conv./verw.reconv.] daarmee hebben geschaad en dat onze valse berichtgeving nodeloos leed heeft toegebracht aan drs. N.J.M. [eis.conv./verw.reconv.]. Wij bieden onze welgemeende excuses aan voor het plaatsen van deze berichten.”

4. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] beveelt binnen tien dagen na betekening van dit vonnis op straffe van verbeurte van een dwangsom over te gaan tot het gedurende drie maanden plaatsen van de onder 3. vermelde tekst op hun hyves (Jos.[ged.1conv./eis.1reconv.] Hyves en Yes!@!),

5. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] veroordeelt binnen tien dagen na betekening van dit vonnis een voorschot op immateriële schadevergoeding van € 5.000,- te betalen, des dat de één betalende de ander voor het deel van de betaling zal zijn bevrijd, en

6. gedaagde [ged.1conv./eis.1reconv.] verbiedt zich op straffe van verbeurte van een dwangsom in het openbaar en op internet voor te doen als ‘de kinderombudsman’ en hem veroordeelt op straffe van verbeurte van een dwangsom binnen twee weken na betekening van dit vonnis alle in het verleden geplaatste verwijzingen naar het zijn van kinderombudsman van internet te verwijderen en verwijderd te houden (zowel inhoud als de URL’s), waaronder de site www.kinderombudsman.nl.

4.2. [eis.conv./verw.reconv.] legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] onrechtmatig jegens hem handelen door zijn eer en goede naam in diskrediet te brengen. De aantijgingen van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] op verschillende websites, dat - kort gezegd - [eis.conv./verw.reconv.] pedofiel zou zijn, zijn nergens op gebaseerd. Er is geen aangifte tegen [eis.conv./verw.reconv.] gedaan en evenmin loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem. Ook is [eis.conv./verw.reconv.] nooit veroordeeld ter zake van enig zedenmisdrijf, waaronder het in bezit hebben van kinderporno. Onder deze omstandigheden dient het belang van [eis.conv./verw.reconv.] bij bescherming van zijn goede naam en reputatie te prevaleren boven het belang van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] bij vrijheid van meningsuiting. Nu [ged.1conv./eis.1reconv.] in zijn hoedanigheid, en zelf gekozen benaming, van kinderombudsman ook uitlatingen over [eis.conv./verw.reconv.] doet, moet het [ged.1conv./eis.1reconv.] verboden worden om zich nog langer als kinderombudsman voor te doen. Tot slot stelt [eis.conv./verw.reconv.] dat hij door het onrechtmatig handelen van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] immateriële schade heeft geleden, die voorlopig kan worden begroot op € 5.000,00.

4.3. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] voeren verweer.

4.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. Het geschil in reconventie

5.1. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] hebben ter zitting meerdere vorderingen in reconventie ingesteld. Volgens pagina 13 van de conclusie van antwoord vorderen [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] – kort gezegd – betaling van immateriële schadevergoeding, een verbod tot het doen van uitlatingen over [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.], verwijdering van op internet geplaatste berichten over [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.], rectificatie in diverse dagbladen en een bevel tot het schriftelijk aanbieden van excuses aan onder meer de nationale ombudsman.

[ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] vorderen bij faxbericht van 10 januari 2001 (23:29 uur) schrapping van [eis.conv./verw.reconv.] uit het BIG-register ex artikel 23 Sv. Tevens is een verzoek tot het horen van getuigen gedaan.

Ter zitting van 12 januari 2011 hebben [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] – samengevat – gevorderd dat [eis.conv./verw.reconv.] opnieuw wordt veroordeeld tot betaling van de proceskosten in de zaak [eis.conv./verw.reconv.] / Stichting Dimitri en [eis.inc.], dat wordt vastgesteld dat [eis.inc.] heeft voldaan aan het vonnis van 18 juni 2010, dat het proces-verbaal van de zitting in de zaak [eis.conv./verw.reconv.] / Stichting Dimitri en [eis.inc.] wordt gevoegd bij de onderhavige zaak, dat wordt vastgesteld dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar [eis.conv./verw.reconv.] (wegens smaad en laster van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.]), dat wordt vastgesteld dat er geen procedure is opgestart en lopende is bij de rechtbank Amsterdam tegen de heer A. Stegeman, dat het proces-verbaal van de zitting van 13 december 2010 wordt gecorrigeerd en aangevuld, dat alle processen-verbaal en beschikkingen van de wrakingskamer worden gevoegd bij de onderhavige zaak, dat [eis.conv./verw.reconv.] wordt verwezen naar een medisch behandelaar en dat [eis.conv./verw.reconv.] wordt verboden [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] via internet, telefonisch etc. te benaderen.

5.2. [eis.conv./verw.reconv.] voert verweer.

5.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

6. De beoordeling in conventie en in reconventie

6.1. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] hebben betoogd dat het spoedeisend belang bij de vorderingen zou ontbreken, nu [eis.conv./verw.reconv.] reeds voor het uitbrengen van de dagvaarding er zorg voor heeft gedragen dat alle vermeende en bestreden uitlatingen zijn verwijderd door de beheerders van diverse websites. [eis.conv./verw.reconv.] heeft erkend dat hij steeds als hij uitlatingen over hem op internet tegenkomt de betreffende websitebeheerder verzoekt deze te verwijderen, maar volgens [eis.conv./verw.reconv.] blijven er lasterlijke berichten over hem op internet verschijnen. De voorzieningenrechter overweegt dienaangaande dat nu de vorderingen van [eis.conv./verw.reconv.] (met uitzondering van de vordering onder 5.) een einde beogen te maken aan de gestelde voortdurende onrechtmatige uitlatingen die op internet over hem worden gedaan, het vereiste spoedeisend belang aanwezig is.

6.2. Feitelijk startpunt van het onderhavige geschil is de onder 2.4. genoemde televisie-uitzending van Alberto Stegeman. Deze televisie-uitzending is bekeken door de voorzieningenrechter tijdens de behandeling ter zitting van de kort gedingprocedure tussen [eis.conv./verw.reconv.] en Stichting Dimitri en [eis.inc.], welke procedure is uitgemond in het vonnis van 18 juni 2010 (zoals vermeld onder 2.7.). Deze televisie-uitzending staat in dit kort geding als zodanig niet ter discussie. Nadat de televisie-uitzending op 4 januari 2009 op televisie is vertoond, zijn – zo wordt ontleend aan dat vonnis – op diverse websites op verschillende momenten berichten verschenen over [eis.conv./verw.reconv.] (waarbij soms ook een deeplink naar deze uitzending is opgenomen) en waarin is aangegeven wat er zoal in die uitzending is te zien, namelijk - samengevat - dat [eis.conv./verw.reconv.] via msn in gesprek is met een 14-jarig meisje dat ernstige geestelijke problemen heeft en hulp zoekt bij een deskundige, BIG-geregistreerde arts, terwijl dit 14-jarig meisje in werkelijkheid Alberto Stegeman is, en waarbij via beelden van een door [eis.conv./verw.reconv.] geactiveerde webcam zichtbaar is dat [eis.conv./verw.reconv.] tijdens het gesprek met zijn hand in zijn onderbroek zit. Ook is aangegeven dat [eis.conv./verw.reconv.] een afspraak maakt met het 14-jarig meisje om samen met hem naakt in zijn camper te verblijven. [eis.conv./verw.reconv.] wordt in de geplaatste berichten telkens gekwalificeerd als een ‘pedo’ of ‘pedofiel’, waarbij bovendien datgene wat er in de televisie-uitzending is te zien, telkens wordt veralgemeniseerd, in die zin dat wordt aangegeven dat [eis.conv./verw.reconv.] zich vaker met dit soort handelingen heeft beziggehouden/bezighoudt. Verder is de televisie-uitzending ook op www.youtube.nl geplaatst.

6.3. De vraag die in dit kort geding centraal staat, is of [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] onrechtmatig handelen jegens [eis.conv./verw.reconv.] door in de periode na de televisie-uitzending van 4 januari 2009 steeds weer terugkerende berichten/uitlatingen over [eis.conv./verw.reconv.] op de diverse websites, hyves en weblogs te plaatsen en berichten naar media zoals kranten te sturen en anderen de gelegenheid te geven hierop te reageren.

6.4. Uitgangspunt hierbij is dat de vorderingen van [eis.conv./verw.reconv.] in beginsel een beperking inhouden van het in artikel 10 lid 1 van het (Europese) Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) neergelegde grondrecht van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake, wanneer de uitlatingen van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW. Voor het antwoord op de vraag welk recht - het recht op vrijheid van meningsuiting of het recht op bescherming van eer of goede naam - in dit geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen. Het belang van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] is dat zij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend moeten kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. Het belang van [eis.conv./verw.reconv.] is erin gelegen dat zijn persoon niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan verdachtmakingen en/of voor hem ongewenste publiciteit omtrent zijn privégegevens en privésituatie. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven, hangt af van de omstandigheden van het geval. Ten slotte spelen nog een rol de vraag of de beweringen die worden gedaan op waarheid berusten en de manier waarop die beweringen worden gedaan.

6.5. [ged.1conv./eis.1reconv.] heeft ter zitting verklaard dat hij beheerder is van de websites www.kinderombudsman.nl, http://familie4justice.jouwpagina.nl en www.partijrechtenkind.nl. Dit betekent dat [ged.1conv./eis.1reconv.] verantwoordelijk kan worden gehouden voor mededelingen en uitlatingen die op deze websites worden geplaatst. Partijen zijn het er over eens dat er thans niets lasterlijks op deze websites over [eis.conv./verw.reconv.] staat. Op diverse andere websites staan volgens [eis.conv./verw.reconv.] nog steeds lasterlijke berichten over hem en ook worden er op verschillende websites door [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] voortdurend nieuwe berichten over [eis.conv./verw.reconv.] geplaatst.

6.6. [ged.1conv./eis.1reconv.] heeft zich op het standpunt gesteld dat hij het recht heeft [eis.conv./verw.reconv.] pedofiel te noemen. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] willen kinderen (en hun ouders) beschermen tegen personen zoals [eis.conv./verw.reconv.]. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] evenwel hebben weersproken dat zij geschreven zouden hebben dat [eis.conv./verw.reconv.] een kindermisbruiker, kinderlokker en/of pedoseksueel zou zijn of dat [eis.conv./verw.reconv.] kinderporno in zijn bezit zou hebben. Volgens [ged.1conv./eis.1reconv.] heeft [ged.2conv./eis.2reconv.] filmpjes over [eis.conv./verw.reconv.] op internet (www.youtube.nl) geplaatst. Dat er op bepaalde websites van bijvoorbeeld (landelijke) dagbladen nog berichten over [eis.conv./verw.reconv.] te vinden zijn, is volgens [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] niet aan hen te wijten.

6.7. Door de televisie-uitzending van 4 januari 2009 is in het openbaar aandacht besteed aan een mogelijke misstand die de samenleving raakt, namelijk dat er in Nederland hulpverleners via internet (gratis) zorg aanbieden aan ouders en kinderen met problemen, zonder dat hun werk op enigerlei wijze wordt gecontroleerd. Op grond van de televisie-uitzending zou ook [eis.conv./verw.reconv.] tot dergelijke hulpverleners kunnen worden gerekend. Het is op zichzelf niet ongeoorloofd dat daarnaast op particuliere websites aandacht wordt gevraagd voor een dergelijke misstand. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het te ver gaat om steeds opnieuw dezelfde feiten zoals die in de televisie-uitzending zijn gepresenteerd op websites te plaatsen en daaraan telkens de conclusie te verbinden dat [eis.conv./verw.reconv.] dus een pedofiel is én de suggestie te wekken dat [eis.conv./verw.reconv.] behalve dit incident zich ook meer structureel bezighoudt met pedofiele praktijken en/of kinderporno, zonder dat daarvoor enige feitelijke grond wordt aangevoerd waaruit dit zou blijken. Ook in dit kort geding is, afgezien van wat er in de televisie-uitzending is gebeurd, verder op geen enkele wijze gebleken dat zulke praktijken aan [eis.conv./verw.reconv.] zijn toe te schrijven. Daarentegen is voorshands wel komen vast te staan dat [eis.conv./verw.reconv.] nooit strafrechtelijk is veroordeeld ter zake van enig misdrijf tegen de zeden en dat er thans ook geen enkel strafrechtelijk onderzoek tegen hem loopt. Evenmin is gebleken van tegen [eis.conv./verw.reconv.] gerichte aangiftes van mogelijke slachtoffers of van een lopende beklagprocedure ex artikel 12 Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv). Nu daarvoor geen feitelijke basis bestaat, zijn de geplaatste uitlatingen slechts waardeoordelen die als excessief kunnen worden aangemerkt en voorts als onnodig grievend en beschadigend voor [eis.conv./verw.reconv.].

Bovendien geldt nog dat de wijze waarop naar de televisie-uitzending wordt verwezen, namelijk door telkens opnieuw alle details te openbaren van wat er in die televisie-uitzending is te zien, niet noodzakelijk is om aandacht te vragen voor de hiervoor reeds genoemde misstand.

6.8. Het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien leidt tot de conclusie dat het belang van [eis.conv./verw.reconv.] om gevrijwaard te worden van ongefundeerde verdachtmakingen en beschuldigingen zwaarder dient te wegen dan het belang dat [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] kennelijk stellen te hebben bij hun uitlatingen.

6.9. De vordering van [eis.conv./verw.reconv.] onder 1. zal dan ook in zoverre worden toegewezen dat het [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] zal worden verboden om zowel mondeling als schriftelijk, waaronder op internet, op eigen websites, hyves, weblogs danwel websites, hyves en weblogs van derden, onder eigen naam of onder een pseudoniem of uit hoofde van een functie, [eis.conv./verw.reconv.] neer te zetten als kindermisbruiker, pedofiel of [eis.conv./verw.reconv.] in verband te brengen met pedofiele praktijken of kinderporno, en om video’s op internet te plaatsen met de naam van [eis.conv./verw.reconv.] er in die een dergelijke strekking hebben. Het gedeelte van de vordering waarin een verbod wordt gevraagd om uitlatingen over [eis.conv./verw.reconv.] te doen, die de strekking hebben seksuele handelingen van [eis.conv./verw.reconv.] zoals die in de televisie-uitzending van 4 januari 2009 aan de orde zijn geweest te beschrijven of aan de orde te stellen, zal worden afgewezen. Dit deel van de vordering is te ruim geformuleerd. Het is immers ook mogelijk een objectieve en terughoudende beschrijving te geven van hetgeen te zien was in de betreffende televisie-uitzending, hetgeen in beginsel is geoorloofd. Aan deze veroordeling zal een dwangsom worden verbonden die zal worden gemaximeerd zoals hierna is weergegeven.

6.10. De vordering sub 2. (het verwijderen van in het verleden geplaatste berichten) zal worden afgewezen, nu deze vordering te onbepaald is. Onvoldoende duidelijk is om welke berichten het hier gaat en dus ook of deze (alle) onrechtmatig zijn jegens [eis.conv./verw.reconv.], nog los van de omstandigheid dat het naar alle waarschijnlijkheid niet in de macht ligt van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] om de berichten te (doen) verwijderen. [ged.1conv./eis.1reconv.] is immers slechts beheerder van de drie onder 2.3. genoemde websites, waarop zich – zo is door partijen vastgesteld – thans geen lasterlijke berichten over [eis.conv./verw.reconv.] bevinden, terwijl gesteld noch gebleken is dat [ged.2conv./eis.2reconv.] websites (waarop berichten zouden zijn geplaatst over [eis.conv./verw.reconv.]) beheert.

6.11. Ten aanzien van de vordering sub 3. tot rectificatie in meerdere zaterdagedities van diverse (landelijke) dagbladen en de vordering sub 4. tot rectificatie op de hyvespagina’s van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] wordt het volgende overwogen. Gesteld noch gebleken is dat [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] in een (landelijk) dagblad onrechtmatige uitlatingen hebben gedaan over [eis.conv./verw.reconv.]. Dat er op weblogs van diverse kranten berichten over [eis.conv./verw.reconv.] zouden zijn verschenen, moge zo zijn, maar onvoldoende aannemelijk is geworden dat deze door toedoen van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] zijn geplaatst. Voor de berichten over [eis.conv./verw.reconv.] op de hyvespagina’s van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] geldt hetzelfde. Bovendien heeft [ged.1conv./eis.1reconv.] ter zitting verklaard dat hij iedere dag controleert of er geen lasterlijke berichten over [eis.conv./verw.reconv.] zijn geplaatst op de door hem beheerde websites en zijn hyvespagina en zo ja, dat hij in dat geval tot verwijdering van deze berichten overgaat. De beide vorderingen tot rectificatie zullen derhalve worden afgewezen.

6.12. Het gevorderde sub 5. ziet op veroordeling van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] tot betaling van een voorlopige immateriële schadevergoeding van € 5.000,00. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat ten aanzien van deze vordering van een spoedeisend belang aan de zijde van [eis.conv./verw.reconv.] niet is gebleken. Ingevolge vaste jurisprudentie is met betrekking tot een geldvordering in kort geding in het algemeen terughoudendheid op haar plaats en dienen door de eisende partij, in dit geval [eis.conv./verw.reconv.], naar behoren feiten en omstandigheden te worden gesteld die meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed is geboden. Dit heeft [eis.conv./verw.reconv.] evenwel niet gedaan, zodat deze vordering zal worden afgewezen, in aanmerking genomen dat de gepretendeerde schade weersproken is.

6.13. [eis.conv./verw.reconv.] heeft tot slot onder 6. nog gevorderd dat het [ged.1conv./eis.1reconv.] wordt verboden zich voor te doen als kinderombudsman en dat hij wordt veroordeeld alle in het verleden geplaatste verwijzingen naar het zijn van kinderombudsman van internet te verwijderen, nu hij vanuit die positie/functie zowel direct als indirect waarschuwt voor [eis.conv./verw.reconv.]. [ged.1conv./eis.1reconv.] heeft zich hier tegen verzet. Dienaangaande wordt als volgt overwogen.

6.14. Vastgesteld kan worden dat [ged.1conv./eis.1reconv.] zich gedurende tien jaar heeft gepresenteerd als kinderombudsman en als zodanig werkzaam is geweest. [ged.1conv./eis.1reconv.] heeft onder meer hulp verleend aan kinderen, in die zin dat hij kinderen adviezen heeft gegeven en hen heeft bijgestaan bij klachten over de overheid en andere instanties met een taak op jeugdgebied. Tevens is [ged.1conv./eis.1reconv.] beheerder van de website www.kinderombudsman.nl. De nationale ombudsman is, nadat het initiatief wetsvoorstel Kinderombudsman door de ministerraad in september 2010 was bekrachtigd, thans doende een nationale kinderombudsman aan te stellen. Daarmee wordt de benaming kinderombudsman een beschermde titel.

6.15. Dat [ged.1conv./eis.1reconv.] zich jarenlang als kinderombudsman, een zelf gekozen benaming, heeft gepresenteerd en thans nog steeds als zodanig op internet is te vinden, kan voorshands geoordeeld niet als onrechtmatig jegens [eis.conv./verw.reconv.] worden beschouwd. Weliswaar zal er door de overheid naast de nationale ombudsman een nationale kinderombudsman worden aangesteld, maar dat betekent vooralsnog niet dat het [ged.1conv./eis.1reconv.] reeds thans moet worden verboden om zich als zodanig voor te doen. [ged.1conv./eis.1reconv.] heeft te kennen gegeven dat hij sinds september 2010 is gestopt met zijn werkzaamheden als kinderombudsman en dat hij overleg heeft gevoerd met de nationale ombudsman over de overdracht van zaken. [ged.1conv./eis.1reconv.] neemt thans geen nieuwe zaken meer aan en geeft alleen nog telefonisch of per e-mail advies. Onvoldoende aannemelijk is derhalve geworden dat [ged.1conv./eis.1reconv.] zich zal blijven voordoen als kinderombudsman, indien (op korte termijn) een nationale kinderombudsman zal worden benoemd. Bovendien is tussen partijen in confesso dat op de website www.kinderombudsman.nl geen lasterlijke berichten (meer) zijn geplaatst. [eis.conv./verw.reconv.] wijst er nog op dat [ged.1conv./eis.1reconv.] zich zelfs bij het Europees Parlement voordoet als kinderombudsman. Wat daar verder ook van zij, uit het door [ged.1conv./eis.1reconv.] overgelegde stuk blijkt enkel dat hij in 2008 namens de kinderombudsman – en dus niet in zijn hoedanigheid van kinderombudsman – een verzoekschrift heeft ingediend over verplichte installatie van bewegingsmelders in personenauto’s. Het voert te ver om in dit verband hieruit de conclusie te trekken dat [eis.conv./verw.reconv.] hierdoor wordt benadeeld, althans dat dit zou leiden tot onrechtmatig handelen jegens [eis.conv./verw.reconv.]. De vordering onder 6. zal dus worden afgewezen.

6.16. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering van [eis.conv./verw.reconv.] onder 1. gedeeltelijk wordt toegewezen en dat de overige vorderingen van [eis.conv./verw.reconv.] zullen worden afgewezen.

6.17. Aangezien elk van partijen in conventie als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten (in conventie) worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

6.18. Aan een inhoudelijke bespreking van de vorderingen in reconventie kan niet worden toegekomen, omdat ze niet op de in artikel 7.1 van het Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie voorgeschreven wijze door een advocaat zijn ingediend. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] worden dan ook niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen in reconventie.

6.19. Het verzoek van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] (bij faxbericht van 10 januari 2011 (17:52 uur)) om een bevel te geven tot het overleggen van geluidsopnames ex artikel 22 Rv zal worden afgewezen, nu er geen aanleiding bestaat deze opnames te doen beluisteren. Evenmin is er aanleiding om de onderhavige zaak vanwege de complexiteit te verwijzen naar een meervoudige kamer.

Voor het horen van getuigen (de advocaat van [eis.conv./verw.reconv.] en de nationale ombudsman) is in kort geding geen plaats, zodat ook deze verzoeken zullen worden afgewezen.

Nu één van de vorderingen van [eis.conv./verw.reconv.] (gedeeltelijk) wordt toegewezen, is niet aannemelijk geworden dat [eis.conv./verw.reconv.] misbruik maakt van procesrecht. De vordering van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] tot het vaststellen dat daarvan sprake is, is dan ook niet toewijsbaar.

6.20. De overige verzoeken van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] (tot het opmaken van een proces-verbaal van de zitting, tot het verkrijgen van een afschrift van de door de voorzieningenrechter te waarmerken, te nummeren en te voorzien van dagstempeling van ontvangst van alle producties, tot het aantonen op internet door [eis.conv./verw.reconv.] van de aantijgingen en tot het niet als bewijs toelaten van het kort geding vonnis van 18 juni 2010), die zijn gedaan in de voorlopige conclusie van antwoord, ontberen een wettelijke grondslag en zullen daarom niet nader besproken worden.

6.21. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eis.conv./verw.reconv.] worden begroot op:

- salaris advocaat € 408,- (factor 0,5 × tarief € 816,-)

Totaal € 408,-

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in het incident

7.1. verklaart [eis.inc.] niet-ontvankelijk in zijn vordering tot voeging aan de zijde van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.],

7.2. veroordeelt [eis.inc.] in de proceskosten, aan de zijde van [eis.conv./verw.reconv.] tot op heden begroot op € 408,-,

in conventie

7.3. verbiedt [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] zowel mondeling als schriftelijk, waaronder op internet, op eigen websites, hyves, weblogs danwel websites, hyves en weblogs van derden, onder eigen naam of onder een pseudoniem of uit hoofde van een functie, [eis.conv./verw.reconv.] neer te zetten als kindermisbruiker, pedofiel of [eis.conv./verw.reconv.] in verband te brengen met pedofiele praktijken of kinderporno, en om video’s op internet te plaatsen met de naam van [eis.conv./verw.reconv.] er in die een dergelijke strekking hebben,

7.4. bepaalt dat [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] voor iedere dag dat zij in strijd handelen met het onder 7.3. bepaalde, aan [eis.conv./verw.reconv.] een dwangsom verbeuren van € 500,-, tot een maximum van

€ 20.000,-,

7.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.6. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

7.7. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

7.8. verklaart [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] niet-ontvankelijk in hun vorderingen in reconventie,

7.9. veroordeelt [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] in de proceskosten, aan de zijde van [eis.conv./verw.reconv.] tot op heden begroot op € 408,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. O. Nijhuis en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. B.J.M. Vermulst op 26 januari 2011.