Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2010:BN5570

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
31-08-2010
Datum publicatie
31-08-2010
Zaaknummer
201788
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Krakerszaak. Verstek.

Uit brief B&W blijkt geen informatie op grond waarvan de gevorderde ontruimingstermijn moet worden verlengd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 201788 / KG ZA 10-397

Vonnis in kort geding van 31 augustus 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STELLA B.V.,

gevestigd te Winssen,

eiseres,

advocaat mr. M.B.J. Thijssen te Nijmegen,

tegen

DE PERSONEN, NIET ZIJNDE GEBRUIKERS OF GEWEZEN GEBRUIKERS KRACHTENS EEN PERSOONLIJK OF ZAKELIJK RECHT, DIE VERBLIJVEN IN DE ONROERENDE ZAKEN, GELEGEN TE (6521 NK) NIJMEGEN AAN DE TOOROPSTRAAT 95 EN 97A, KADASTRAAL BEKEND GEMEENTE HATERT, SECTIE H, NUMMER 2318,

verblijvende te Nijmegen,

gedaagden,

niet verschenen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling op 17 augustus 2010

- het tegen gedaagden verleende verstek

- de faxbrief van de griffier aan het college van B&W van de gemeente Nijmegen van 17 augustus 2010 met verzoek om inlichtingen als bedoeld in artikel 557a Rv

- de brief van het college van B&W van de gemeente Nijmegen van 19 augustus 2010 met inlichtingen als bedoeld in artikel 557a Rv.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De beoordeling

2.1. Op grond van de stellingen van eiseres, die door gedaagden niet zijn weersproken, is de voorzieningenrechter van oordeel dat sprake is van een voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde ontruiming.

2.2. Het gevorderde komt de voorzieningenrechter ook overigens niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal daarom worden toegewezen. Uit de brief van het college van B&W van de gemeente Nijmegen van 19 augustus 2010 blijkt geen informatie op grond waarvan de gevorderde ontruimingstermijn moet worden verlengd. De termijn waarop de ontruiming moet plaatsvinden, zal dan ook overeenkomstig de vordering worden bepaald op vijf dagen na betekening van dit vonnis.

2.3. De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd als in het dictum vermeld.

2.4. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiser worden begroot op:

- dagvaarding € 73,89

- vast recht 263,00

- salaris advocaat 527,00

Totaal € 863,89.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. veroordeelt gedaagden om binnen vijf (5) dagen na de betekening van dit vonnis de panden aan de Tooropstraat 95 en 97a te (6521 NK) Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie H, nummer 2318, met alle personen en met alle zaken die zich aldaar bevinden met afgifte van de sleutels in behoorlijke staat te ontruimen en te verlaten en aldus ontruimd en verlaten te houden en ter vrije en algehele beschikking van eiseres te stellen,

3.2. bepaalt dat gedaagden voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelen met het onder 3.1 bepaalde hoofdelijk, zodat indien en voor zover één van hen betaalt de anderen zullen zijn bevrijd, aan eiseres een dwangsom verbeuren van € 1.000,00, tot een maximum van € 10.000,00,

3.3. machtigt eiseres om, indien gedaagden in gebreke blijven met de ontruiming van voornoemde panden, de tenuitvoerlegging van de ontruiming te bewerkstelligen met behulp van de sterke arm van politie en justitie,

3.4. veroordeelt gedaagden in het onder 3.3 genoemde geval tot voldoening van de met de ontruiming gepaard gaande kosten,

3.5. bepaalt dat deze veroordeling binnen de in artikel 557a lid 3 Rv genoemde termijn van één jaar ook ten uitvoer zal kunnen worden gelegd tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging daar bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer dat zich voordoet,

3.6. veroordeelt gedaagden in de proceskosten aan de zijde van eiseres, tot op heden begroot op € 863,89,

3.7. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

3.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.H. Bokx-Boom en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. J.C.D. Crezée op 31 augustus 2010.