Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2010:BN4409

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
27-07-2010
Datum publicatie
18-08-2010
Zaaknummer
BM 220, 1694 en Cb 26352
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

In één nalatenschap leidt analoge toepassing schenkingsaanbeveling LOK tot weigering van, respectievelijk machtiging tot verwerping erfdelen van broer met beschermingsbewind en onder curatele gestelde broer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RN 2010/100
KWEP 2010/57
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Geachte heer [naam bewindvoerder],

In uw brief van 14 juli 2010 geeft u een beschrijving van de moeilijke jaren die u en uw ouderlijk gezin in het verleden hebben gehad. De gezinsleden hebben elkaar jarenlang bijgestaan. U zelf bent onder meer bewindvoerder geweest van uw thans overleden zuster, mevrouw [naam zus van bewindvoerder]. Daarnaast bent u bewindvoerder van uw broer [broer 1] en curator van uw broer [broer 2].

In het belang van de overige broers en zusters vraagt u nu om machtiging tot het doen van afstand van het erfdeel dat deze beide broers hebben in de nalatenschap van uw overleden zuster.

Uit uw vraagstelling maak ik op dat uw zuster geen testament heeft gemaakt en dat de erfenis volgens de wettelijke verdeling wordt verdeeld. In zo'n geval hebben alle broers en zusters in beginsel gelijke aanspraak op een deel van de nalatenschap. Door "verwerping" van de erfenis, kunnen zij afstand doen van het erfdeel.

In het geval van uw broer [broer 1], geboren op [dag en maand] 1944, acht ik van belang dat hij inmiddels meer dan 65 jaar oud is en dat zijn spaarsaldo volgens uw opgaaf over 2009 een bedrag van ruim € 26.000 omvat.

Daarbij overweeg ik dat het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK) aanbeveelt om - in het geval van beschermingsbewind - bij schenkingen ten laste van het vermogen van 65-plussers tenminste een overblijvend liquide vermogen van € 20.000 aan te houden. Omdat verwerping van een erfdeel tot gevolg heeft dat de erfdelen van de andere erfgenamen groter worden, heeft verwerping een effect vergelijkbaar met het doen van een schenking aan de broers en zusters. Daarom pas ik deze norm in dit geval naar analogie toe.

Nu het spaarsaldo van deze broer hoger is dan € 20.000,- , geef ik u, als bewindvoerder, toestemming om namens hem de erfenis van zijn zuster, mevrouw [naam zus van bewindvoerder], te verwerpen.

Informeert u op welke manier en binnen welke termijn u kunt verwerpen, bijvoorbeeld bij de publieksbalie van de rechtbank!

In het geval van uw broer [broer 2], geboren op [dag en maand] 1949, moet ik anders beslissen.

Zijn liquide vermogen (het spaargeld) bedroeg volgens uw jaaropgaaf 2009 een bedrag van € 10.400,-

Volgens de aanbeveling van het LOK dient - in het geval van schenkingen ten laste van het vermogen van mensen onder de 65 jaar die onder curatele staan - een overblijvend liquide vermogen van tenminste € 40.000,- te worden aangehouden.

Om de hiervoor gegeven reden geef ik u, als curator, geen machtiging om in zijn geval de erfenis te verwerpen.

Indien u het niet eens bent met deze twee beslissingen, kunt u binnen drie maanden door een advocaat hoger beroep laten instellen bij het gerechtshof in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

mr. P.A. Huidekoper,

kantonrechter