Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2010:BM9308

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
31-05-2010
Datum publicatie
25-06-2010
Zaaknummer
199066
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot rectificatie wegens misleidende reclame in de zin van art. 6:194 sub a en sub f BW m.b.t. de lichtreflectiewaarden (LRV's) van tapijttegels.

Interface voert als meest verstrekkende verweer aan dat de gedagvaarde vennootschappen zich niet bezighouden met marketing en/of verkoopactiviteiten. Geen van deze vennootschappen commuciceert iets over LRV en geen van de materialen die Desso heeft overgelegd is van een van deze vennootschappen afkomstig. Volgens Interface hebben zij de gestelde misleidende mededelingen dan ook niet gedaan, terwijl er evenmin een concrete bedreiging bestaat dat zij dat in de toekomst zullen doen.

Dit verweer treft doel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 199066 / KG ZA 10-258

Vonnis in kort geding van 31 mei 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DESSO GROUP B.V.,

gevestigd te Waalwijk,

eiseres,

advocaten mrs. M.L.J. van de Braak en M.H.G. Stevelink te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTERFACE EUROPE B.V.,

gevestigd te Scherpenzeel,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTERFACE INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Scherpenzeel,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTERFACE EASTERN EUROPE B.V.,

gevestigd te Scherpenzeel,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTERFACE BELGIUM B.V.,

gevestigd te Scherpenzeel,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HEUGA HOME FLOORING B.V.,

gevestigd te Scherpenzeel,

gedaagden,

advocaten mrs. K.A.J. Bisschop en H. Zagers te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Desso worden genoemd, gedaagden gezamenlijk Interface, dan wel ieder afzonderlijk respectievelijk Interface Europe, Interface International, Interface Eastern Europe, Interface Belgium en Heuga.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de producties van Interface

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Desso

- de pleitnota van Interface.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Desso is sinds 1930 producent en leverancier van vloersystemen, waaronder modulaire vloerbedekkingen (tapijttegels), voor zowel de zakelijke als de consumentenmarkt en is actief in een groot aantal landen. Zij heeft productielocaties in Nederland en België.

2.2. Interface ontwerpt en produceert eveneens tapijttegels voor zowel de zakelijke als de consumentenmarkt. Het hoofdkantoor van Interface is gevestigd in Atlanta in de Verenigde Staten. Zij heeft verder productielocaties in de Verenigde Staten, Engeland, Nederland, Australië en Thailand. Interface heeft wereldwijd verkoopkantoren. De tapijtproducten van Interface worden verkocht onder de merknaam ´InterfaceFLOR´.

2.3. Heuga is een 100% dochtervennootschap van Interface Europe en richt zich op de modulaire vloerbedekking voor consumenten.

2.4. Sinds enige tijd heeft Interface onder meer de navolgende tekst op haar website (www.interfaceflor.eu) geplaatst:

InterfaceFLOR is lightning the way for the modular carpet tile industry by detailing the light reflectance value (LRV) of its products on its shades cards and literature.

(…)

The LRV is the total quantity of visable light reflected by a surface when illuminated by a light source. The LRV scale runs from 0, which is a perfectly absorbing surface that would be assumed to be totally black, up to 100, a perfectly reflective surface that could be considered to be the perfect white.

(…)

With the vast range of colours, textures and designs available from InterfaceFLOR, the phasing in of LRV ratings on its shades cards and literature will mean that architects and designers can easily create appropriate flooring solutions which meet the needs of the widest user base.

2.5. In de zogenaamde ‘Autumn/Winter Collection 2009’ catalogus van Interface zijn op meerdere pagina’s de lichtreflectiewaarden (LRV’s) van de verschillende producten van Interface vermeld. Deze LRV’s zijn ook opgenomen op de stalen (shade cards) van Interface.

2.6. De hiervoor genoemde catalogus kan in alle talen van de verschillende lokale websites van Interface worden gedownload.

2.7. Omdat Desso van mening is dat Interface in haar marketing- en sample materialen en in haar overige reclame-uitingen onjuiste, namelijk veel te hoge, LRV’s bij haar producten vermeldt, heeft zij een aantal stalen van Interface onderzocht met een spectrofotometer en heeft zij een onafhankelijk onderzoeksbureau ingeschakeld dat een aantal monsters van Interface heeft onderzocht.

2.8. De resultaten van het eigen onderzoek van Desso zijn als volgt:

Results Desso Results Interface

colour L p (LRV) colour L

6801 47,69 16,55 6801 44,2

6803 30,50 6,44 6803 31,4

6856 38,77 10,52 6856 37

6817 36,38 9,21 6817 38

6865 52,35 20,45 6865 51,9

6831 46,53 15,67 6831 44,2

6869 29,56 6,06 6869 29,1

6862 26,23 4,82 6862 25,6

6873 51,94 20,09 6873 49,9

6853 22,48 3,65 6853 22,7

2.9. Het hiervoor bedoelde onderzoeksbureau, SATRA technology centre, heeft in totaal acht monsters onderzocht: vier van Desso en vier van Interface (samples A tot en met D). Samengevat zijn de resultaten van het onderzoek met betrekking tot de samples van Interface als volgt:

Sample Naam tapijttegel door Interface L* waard e LRV volgens

gecommuniceerde volgens SATRA SATRA

LRV

A Interface X Loop 5387

Lemonade Marked 48,9 48,59 17,18

B Interface X Loop 5381

Black/White Marked 54,2 55,10 22,60

C Interface Heuga 580

6855 Hay Marked 45,9 45,97 15,56

D Interface Heuga 580

6804 Grey Marked 30,6 46,04 15,42

2.10. Desso heeft Interface verschillende malen gesommeerd, een en ander

overeenkomstig de hieronder geformuleerde vorderingen. Interface heeft niet aan deze sommaties voldaan. Wel is Interface uit praktische overwegingen overgegaan tot het aanpassen van haar marketingmateriaal voor zover daarin de LRV’s van haar producten worden vermeld. Een deel van dit materiaal is reeds aangepast (een aantal stalenkaarten), het overige materiaal wordt in de komende maanden aangepast. Die aanpassing houdt in dat zowel de L*-waarden als de Y-waarden (waarover hieronder meer) in het marketingmateriaal worden vermeld. Voorts heeft Interface op 29 april 2010 een e-mail aan alle Nederlandse klanten gezonden, waarin - kort gezegd - wordt uitgelegd dat Interface in het verleden uitsluitend L*-waarden heeft gecommuniceerd, maar vanaf nu zowel L*-waarden als Y-waarden zal communiceren. In deze e-mail heeft Interface bovendien een link opgenomen naar een lijst op internet waarin van alle producten van Interface zowel de L*-waarde als de Y-waarde is vermeld.

3. Het geschil

3.1. Desso vordert dat:

a. primair voor alle lidstaten van de Europese Gemeenschap,

b. subsidiair voor Nederland,

(i) Interface wordt bevolen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis zich te onthouden van het openbaar (doen) maken van reclame-uitingen, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, waarin melding wordt gemaakt van onjuiste LRV's,

(ii) Interface wordt bevolen binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis op de homepages van de websites www.interfaceflor.eu, www.interfaceflor.com en www.heuga. com en alle lokale extensies van deze websites (waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

.com, .nl, .be, .eu/si, .eu/mea, .dk, .de, .fr, .co.uk, .ie, .eu/Nordic, .in, .it, .lt, .no, .at, .pl, .ro,

.ru, .es, .eu/ua, .eu/by, .se en .ch) een rectificatie te plaatsen, waarvan de tekst bij het openen van de homepage direct zichtbaar is en zichtbaar blijft, zonder dat de bezoeker hoeft te scrollen, zonder enig commentaar of enige toevoeging in welke vorm dan ook, op een neutrale achtergrond en met zwarte letters (lettergrootte 16) in de gebruikelijke opmaak van

Interface met het logo van Interface, onder de kop "IMPORTANT NOTICE - RECTIFICATION INTERFACEFLOR REGARDING MISLEADING LIGHT REFLECTANCE VALUES", of een andere door de voorzieningenrechter te bevelen tekst:

"Dear Visitor,

Hereby we inform you, that we have been communicating (by means of our

advertising material, shade cards and on our website) Light Reflectance Values

(LRVs) of our carpets which are significantly too high. The actual LRVs are on

average approximately 25 points lower than the LRVs communicated by us. The

information communicated by us is incorrect and therefore misleading and unlawful towards our customers and our competitors.

Currently we are recalling all advertising material and shade cards containing the

incorrect LRVs. In case you possess any such material, we kindly request you to

destruct it or otherwise return it to the address mentioned below, upon which you

will be reimbursed for any costs made for returning it.

Interface Inc.

(in te vullen door Interface)"

(iii) Interface wordt bevolen binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Desso volledige en door een registeraccountant geaccordeerde schriftelijke opgave te doen van alle namen, adressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van alle architecten, interieur designers, aannemers, vloeraannemers, eindgebruikers, groothandelaren en alle andere derden aan wie Desso reclamemateriaal heeft gezonden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de stalen als overgelegd als productie 6 en de Herfst/Wintercollectie brochure van InterfaceFLOR als overgelegd als productie 5), waarin

melding wordt gemaakt van de onjuiste LRV's,

(iv) Interface wordt bevolen binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de partijen aan wie zij het gewraakte reclamemateriaal heeft verzonden (zoals opgenomen onder sub (iii)), op haar eigen kosten een brief te sturen, waarin is opgenomen:

a. de mededeling dat Interface binnen tien werkdagen het gewraakte reclamemateriaal komt

ophalen,

b. als bijlage een overzicht van alle producten van Interface waarin per product duidelijk en

inzichtelijk wordt vermeld wat de oude en onjuiste LRV is en wat de correcte LRV is, en

c. een rectificatie, zonder enig commentaar of enige toevoeging in welke vorm dan ook,

enkelzijdig bedrukt, opgemaakt conform goed drukkersgebruik in de gebruikelijke

opmaak van Interface en met het logo van Interface, onder de kop "RECTIFICATIE" ter

grootte van 2cm, met de onderstaande tekst, of een andere door de voorzieningenrechter

te bevelen tekst:

“Dear Customer,

Hereby we inform you, that we have been communicating (by means of our

advertising material, shade cards and on our website) Light Reflectance Values

(LRV) of our carpets which are significantly too high. The actual LRVs are on

average approximately 25 points lower than the LRVs communicated by us. The

information communicated by us is incorrect and therefore misleading and

unlawful towards our customers and our competitors.

Currently we are recalling all advertising material and shade cards containing the

incorrect LRVs. We kindly request you to collect it all together so that we can

come pick it up on short notice.

Interface Inc."

(v) Interface wordt bevolen binnen twintig werkdagen na betekening van dit vonnis het teruggestuurde reclamemateriaal, zoals bedoeld onder sub (ii), het opgehaalde reclamemateriaal, zoals bedoeld onder sub (iv) en al het ongebruikte of nog niet gedistribueerde reclamemateriaal, waarin de onjuiste LRV’s zijn opgenomen, op eigen kosten te (doen) vernietigen, en daarvan telkens binnen twee dagen na de vernietiging een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering, gespecificeerd naar aantal en soort, te verschaffen aan de advocaten van Desso,

(vi) Interface wordt bevolen om binnen twintig werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Desso een verklaring te sturen, opgesteld op kosten van Interface door een onafhankelijke registeraccountant, waarin is opgenomen bij welke partijen, opgenomen op het overzicht zoals opgenomen onder sub (iii), het gewraakte reclamemateriaal is opgehaald,

(vii) Interface wordt bevolen om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Desso een verklaring te sturen, opgesteld op kosten van Interface door een onafhankelijke registeraccountant, dat Interface volledig en tijdig aan de onder sub (ii) tot en met (vi) gevorderde bevelen heeft voldaan,

(viii) Interface wordt veroordeeld tot betaling van een dwangsom van (i) € 50.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van (ii) € 15.000,- per keer - zulks ter uitsluitende keuze van Desso - dat Interface een van de sub (i) tot en met (vii) gevorderde bevelen geheel of gedeeltelijk overtreedt, dan wel niet of niet volledig nakomt, een en ander met een maximum van € 1.500.000,-,

(ix) Interface wordt veroordeeld in de kosten van dit geding, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de veertiende dag na de datum van dit vonnis.

3.2. Desso legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Interface vermeldt sinds enige tijd in haar reclamemateriaal - stalenkaarten, brochures, 'The Book' en websites - expliciet en uitdrukkelijk de lichtreflectiewaarden (LRV’s) van haar tapijttegels. LRV is een waarde die aangeeft hoeveel lichtenergie een bepaalde kleur of materiaal reflecteert. Deze LRV's zijn volgens Desso echter veel te hoog. Bij nadere analyse is namelijk gebleken dat Interface de L*-waarde van haar producten presenteert als de LRV van haar producten. De L*-waarde staat voor 'lightness' of lichtheid en is een waarde die aangeeft hoe licht, donker of grijs een bepaalde kleur wordt gepercipieerd. De LRV en de L*-waarde zijn derhalve twee van elkaar verschillende waarden. De L*-waarde zegt niets over de hoeveelheid lichtenergie die een bepaalde kleur of materiaal reflecteert en is dus ongeschikt om LRV - lichtreflectiewaarde - aan te geven. Het presenteren van de L*-waarde als LRV is dan ook onjuist en daarmee misleidend. In plaats van de L*-waarde had Interface de Y-waarde moeten gebruiken. Deze Y-waarde is volgens Desso immers de enige juiste indicator voor LRV. De hele tapijtmarkt (zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde), behalve Interface, werkt met de Y=LRV waarde. De in de bouwwereld gebruikelijke standaarden en certificeringssystemen schrijven ook voor dat de Y-waarde moet worden gebruikt om de LRV aan te geven. Ten slotte is volgens Desso van belang dat de L*-waarde steeds stukken hoger ligt dan de Y-waarde, terwijl zij bovendien niet lineair correleert met de L*-waarde. Een en ander leidt naar het oordeel van Desso tot de conclusie dat Interface zich schuldig maakt aan misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 sub a (misleiding ten aanzien van de eigenschap van tapijten) en sub f (misleiding ten aanzien van de gebezigde wetenschappelijke en vaktermen) BW. Voor zover al zou kunnen worden aangenomen dat LRV kan worden uitgedrukt in zowel Y als L, dan nog handelt Interface volgens Desso in strijd met artikel 6:194 BW, omdat Interface nergens in haar materialen aangeeft welke van de twee waarden zij gebruikt om de LRV aan te geven.

3.3. Interface voert gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de stellingen van Desso.

4.2. Interface voert als meest verstrekkende verweer aan dat de gedagvaarde vennootschappen zich niet bezighouden met marketing en/of verkoopactiviteiten. Geen van deze vennootschappen communiceert iets over LRV en geen van de materialen die Desso heeft overgelegd is van een van deze vennootschappen afkomstig. Volgens Interface hebben zij de gestelde misleidende mededelingen dan ook niet gedaan, terwijl er evenmin een concrete bedreiging bestaat dat zij dat in de toekomst zullen doen.

4.3. Dit verweer treft doel. Met betrekking tot Interface Europe, Interface International, Interface Eastern Europe en Interface Belgium heeft Interface voldoende aannemelijk gemaakt dat zij zich geen van allen bezighouden met marketing en/of verkoopactiviteiten. Interface heeft in dit verband gesteld dat Interface Europe niet meer is dan een houdstermaatschappij. Desso heeft het ten aanzien van deze vennootschap in haar dagvaarding zelf ook over de 'moedermaatschappij van de Europese werkmaatschappijen'. Verder heeft Interface gesteld dat Interface International slechts tapijttegels produceert. Zij verkoopt deze vervolgens 'intercompany' door aan de verschillende verkoopmaatschappijen in Europa, maar niet aan derden buiten het Interface-concern. Ook maakt zij geen reclame. De verkoopmaatschappij voor Nederland die wel het relevante marketingmateriaal verspreidt, is de niet gedagvaarde vennootschap Interface Nederland B.V. Zij bedient zakelijke klanten in Nederland. Buitenlandse klanten worden per land bediend door lokale groepsmaatschappijen van Interface, zoals is te zien op verschillende screenshots van de website www.interfaceflor.eu, welke screenshots ook door Interface in het geding zijn gebracht. Interface heeft voorts gesteld dat Interface Eastern Europe vroeger de enige verkoopmaatschappij voor Rusland was, maar dat zij thans nog slechts een kleine hoeveelheid voorraad heeft voor het afhandelen van lopende contracten. De verkoop en marketing in Rusland geschiedt voor het overige vanuit de lokale vennootschap in Moskou. Ten slotte heeft Interface gesteld dat Interface Belgium slechts een houdstermaatschappij is van de Belgische tak van Interface. De Belgische marketing geschiedt door een andere vennootschap, te weten de niet gedagvaarde vennootschap Interface Belgium N.V.-S.A.

4.4. Tegenover deze uitgebreide en gemotiveerde stellingen van Interface heeft Desso naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende concrete feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat de gedagvaarde vennootschappen zich wel bezighouden met marketing en/of verkoopactiviteiten. Zonder nadere toelichting van Desso - die ontbreekt - kan vooralsnog niet worden aangenomen dat het enkele feit dat alle Interface-vennootschappen deel uitmaken van één groot Interface-concern reeds met zich meebrengt dat de gedagvaarde vennootschappen onrechtmatig hebben gehandeld jegens Desso. De verschillende bedrijfsomschrijvingen van de vennootschappen zoals opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn in dit verband niet van doorslaggevend belang, nu zij niets zeggen over de feitelijke activiteiten van elke vennootschap. Voor zover Desso nog heeft willen betogen dat er grond is voor doorbraak van aansprakelijkheid in concernverhoudingen wordt overwogen dat, gelet op de strenge eisen die volgens vaste rechtspraak hieraan worden gesteld, alsmede de bewijsrechtelijke aspecten ervan, dit betoog zich niet leent voor behandeling in kort geding, terwijl Desso bovendien geen enkele concrete feiten of omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat er grond is voor doorbraak van aansprakelijkheid.

4.5. Met betrekking tot Heuga heeft Interface gemotiveerd gesteld dat Heuga in Nederland slechts actief is op de consumentenmarkt onder de naam ‘FLOR by Heuga’. Zij heeft geen marketingmateriaal met LRV-waarden, nu dit de gewone consument niets zegt. Interface heeft hierbij nog verwezen naar enkele door haar in het geding gebrachte producties en heeft ter zitting een FLOR by Heuga-staal (zonder LRV-waarden) voor de consumentenmarkt getoond. Desso heeft een en ander niet betwist. Zij heeft slechts gesteld dat het niet is uitgesloten dat Heuga zich in de (nabije) toekomst schuldig zal maken aan misleidende reclame. Voorshands geoordeeld kan een enkel dreigend onrechtmatig handelen door Heuga echter niet leiden tot toewijzing van een of meer bevelen zoals gevorderd. Voor het overige heeft Desso onvoldoende concrete feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat Heuga zich daadwerkelijk heeft bezighouden met marketing en/of verkoopactiviteiten waarbij LRV-waarden zijn gecommuniceerd naar derden.

4.6. Het voorgaande leidt reeds tot de conclusie dat de vorderingen jegens alle gedagvaarde vennootschappen moeten worden afgewezen. Desso zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Interface worden begroot op:

- vast recht € 263,00

- salaris advocaat € 816,00

Totaal € 1.079,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Desso in de proceskosten, aan de zijde van Interface tot op heden begroot op € 1.079,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. O. Nijhuis en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren op 31 mei 2010.