Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2010:BM8242

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
18-06-2010
Datum publicatie
18-06-2010
Zaaknummer
196976
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Naar aanleiding van een uitzending van ‘Undercover in Nederland’ van Alberto Stegeman van (datum) zijn er sindsdien op de website van gedaagde verschillende berichten geplaatst waarin uitlatingen zijn gedaan over eiser. De voorzieningenrechter te Arnhem heeft bij vonnis van 18 juni 2010 geoordeeld dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser, voor zover het ten aanzien van deze geplaatste berichten gaat om uitlatingen die de strekking hebben eiser neer te zetten als pedofiel of die hem in verband brengen met pedofiele praktijken en/of kinderporno. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat hiervoor geen feitelijke basis bestaat, zodat dergelijke uitlatingen slechts waardeoordelen betreffen die als onnodig grievend en beschadigend voor eiser kunnen worden aangemerkt. Het recht op bescherming van eer en goede naam weegt in dit geval zwaarder dan het recht op vrije meningsuiting. De voorzieningenrechter heeft gedaagde verboden om nog langer de hiervoor bedoelde uitlatingen op internet of in het openbaar te doen, alsmede gedaagde veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie op zijn website.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 196976 / KG ZA 10-137

Vonnis in kort geding van 18 juni 2010

in de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. I.P. Rietveld te [woonplaats],

tegen

1. de stichting

STICHTING DIMITRI,

gevestigd te Ede,

2. [gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

advocaat mr. M.K. Rack te Amsterdam.

Partijen zullen hierna respectievelijk [eiser], Stichting Dimitri en [gedaagde] worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de producties van Stichting Dimitri en [gedaagde]

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [eiser]

- de pleitnota van Stichting Dimitri en [gedaagde].

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van [eiser] is de dvd van de televisie-uitzending van [datum] met gesloten deuren ter terechtzitting bekeken. Daartoe heeft de voorzieningenrechter voor het afspelen sluiting van de deuren op de voet van artikel 27 lid 1 onder c Rv bevolen en dat bevel direct na afloop van het afspelen weer opgeheven.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Stichting Dimitri is een stichting die zich blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bezighoudt met het ondersteunen van personen met een bepaalde ziekte of functiebeperking als gevolg van een medische behandeling of als gevolg van het nalaten van een medische behandeling. Bestuurders van Stichting Dimitri zijn de heren [bestuurder 1], [bestuurder 2] en [gedaagde].

2.2. Op [datum] heeft SBS6 een aflevering van de door Noordkaap TV Producties B.V. geproduceerde en door Alberto Stegeman gepresenteerde televisie-uitzending ‘Undercover in Nederland’ uitgezonden (hierna: de televisie-uitzending). Daarin is onder meer aandacht besteed aan hulpverleners die via internet (gratis) zorg aanbieden aan ouders en kinderen met problemen, zonder dat hun werk op enigerlei wijze wordt gecontroleerd. In dat verband zijn delen van telefoongesprekken en e-mailcorrespondentie tussen [eiser] en een fictief meisje (‘[betrokkene]’) weergegeven en is een gesprek tussen [eiser] en Stegeman uitgezonden. Verder is een interview getoond met de heer [Z]f, voorzitter van de branchecommissie Bureaus Jeugdzorg, en zijn beelden uitgezonden van een gesprek met de beheerder van de website www.gratisadviseurs.nl.

2.3. Na de televisie-uitzending van [datum] zijn op de website www.dimitri.nu op verschillende momenten berichten over [eiser] verschenen. Hieronder volgen passages van een aantal van deze, voor de onderhavige procedure relevante berichten:

Undercover ontmaskert hulpverlener [voornaam] [eiser] als pedofiel – [gedaagde] tipte

Schokkende uitzending ‘Undercover in Nederland’ over ontmaskering hulpverlener [voornaam] [eiser] als pedofiel.

http://www.(...)

Ik wil natuurlijk het programma van “Uundercover” een enorm respect hierbij geven in

deze ontmaskering van deze enorm zieke persoon die op weg was om zich te vergrijpen aan

een minderjarig kind.

Ik werd er letterlijk helemaal misselijk van en ook enorm woedend bij het zien van deze

uitzending waaruit blijkt dat deze ziekte in alle lagen van de bevolking aanwezig is.

Deze uitzending spreekt alle duidelijkheid en ook alle vermoedens die we hadden en er waren zijn hierbij een feit.

Ik heb zeker enorme moeite met deze man die nog vrij rond loopt en de wetenschap er zeker is dat hij zijn sexuele lusten al met een regelmaat heeft laten gaan op kinderen en ik denk ook misschien moeders die in een moeilijke positie hebben gezeten.

Hieronder ziet u de mail die ik naar een aantal programma’s heb gemaild en ook naar Undercover:

23.06.2008

Geachte heer/mevrouw

Ik wil jullie op de hoogte brengen dat mij het volgende aan informatie bekend is. [voornaam] [eiser] is een arts die zich bezig houdt in de missstanden jeugdzorg en een zeer bekende is als voorvechter voor ouders die met deze problematiek te maken hebben. Via een bekende van mij die mij hierover belde is er ruimschoots bewijs over deze persoon dat hij zich bezighoudt met kinderporno. Het bewijs is een persoonlijke computer die helemaal volstaat met echte kinderporno en ook genoeg ander bewijs.

[voornaam] [gedaagde] doet zijn verhaal over [voornaam] [eiser], arts - Ontmaskering door Undercover - video

Kijkt u eerst eens naar deze volledige uitzending van SBS6, Undercover waar Dhr. A. Stegeman de ontmaskering doet van de nobele hulpverlener [voornaam] [eiser], arts op 04.01.2009: http://www. (…)

Maar het is allemaal heel duidelijk en helder dat de geaardheid van deze [eiser] in strijd is met de wetgeving en valt onder de categorie Pedofiel. Het is ook belangrijk dat dit soort personen goed in de gaten worden gehouden en ook onacceptabel is dat deze personen direct of indirect met kinderen in contact komen en helemaal de activiteiten die deze [eiser] uitvoert.

Als arts maakt hij zich schuldig van machtsmisbruik, psychisch, emotioneel en/of fysiek. Het gaat dus om alle vormen van machtsmisbruik gepleegd door een professional met wie een afhankelijkheidsrelatie verkeerde en die binnen de professionele relatie misbruik van de kwetsbaarheid c.q. zijn/haar positie en macht heeft gemaakt. Misbruik maakt van de kwetsbaarheid van persoon. Grensoverschrijdend gedrag in behandelrelatie, GOG, door professional.

Inmiddels hebben zich meerdere personen gemeld op welke wijze deze [voornaam] [eiser] hun lastig valt, de frequentie die dit heeft valt onder stalking. Maar ook gaat de ronde dat hij ouders die geen zaken met hem willen doen, hij dit anoniem meldt bij de instanties zoals BjZ. Voorbeelden genoeg zou ik hierover willen zeggen.

Want door zijn gedrag hebben veel personen schade opgelopen door zijn liegen en bedriegen en de werkelijkheid te verdraaien en onfatsoenlijk en respectloos met personen omgaan die die schade ondervonden hebben. Maar dit is herkenbaar bij dit soort ongeneeslijke gevaarlijke personen voor kinderen.

Volgens mij was deze drs. [voornaam] [eiser], arts en BIG geregistreerd ook als arts, in zijn opaonderbroek voor de computer of laptop met zijn hand om zijn lul trekkend en of friemelend te chatten met in zijn beleving een minderjarig meisje van 14 jaar die in zijn beleving ook nog ernstige geestelijke problemen had. En hij was aan het afspreken met dit minderjarige meisje die geestelijke problemen heeft om samen naakt in zijn caravan te verblijven. Een hele bijzondere behandelrelatie als arts. En gezien de opnamen van Undercover toen het moment er was dat hij afgesproken had met deze [betrokkene], was deze arts niet in een strak pak met stropdas maar verscheen in een strak hoog opgetrokken pedojogging pakje. Slachtoffers en deskundigen herkennen deze gedragingen en uitspraken direct van deze arts drs. [voornaam] [eiser].

Heel Nederland was dit aankijken in mijn beleving. Ik en veel anderen worden hiermee geconfronteerd met deze arts. Hij was hiervan uitgebreid op de hoogte en heeft samen met meerdere velen anderen bewust en opzettelijk meegetrokken in zijn schadeveroorzakende handelen. Hij heeft iedereen misleid en gelogen over de daadwerkelijkheid van gebeurtenissen. En hierdoor willens en wetens schade willen berokkenen aan derden. Hij gelooft zijn eigen onzin en leugens. Hij manipuleert iedereen en alles. Hij probeert met zoveel aantoongevende personen die van dit verhaal niet af weten. Brutaal, onbeschoft en bedreigend ook nog.

Want ik zou toch wel helemaal staan te kijken als deze IGZ dit geen reden vindt om hier een zorgvuldig volledig vooronderzoek te doen naar de gedragingen van deze geregistreerde arts en zijn optreden in het filmpje. Het optreden als artiest in Undercover is precies de [voornaam] [eiser] zoals deze is. Hij handelde precies instinctief zoals hij altijd zich gedraagt. Alleen dan zonder camera.

Ik hoop hiermee voor veel mensen een duidelijkheid te verschaffen.

Daarnaast is er voor dit soort personen maar 1 plek.

Bij elkaar en als pijpleiding aan elkaar op een onbewoond eiland of midden in de woestijn zonder water!

Dit zal het ongeveer wel zijn.

Dit is een andere weergave zoals deze krankzinnige idioot doet!

Flyeractie geweest bij de omstreden kindvriendelijke big geregistreerde arts?

Door [voornaam] [gedaagde]

We hebben betrouwbare informatie in ons bezit en dit ook gecontroleerd inmiddels dat onlangs in de wijk waar deze omstreden kindvriendelijke tv arts [voorletter] [eiser] woonachtig is, zijn directe omgeving is geïnformeerd over zijn hoofdrol in de SBS6 programma van UNDERCOVER van Alberto Stegeman.

Hierin is hij te zien als kindvriendelijke jeugdhulpverlenende big geregistreerde arts.

Hierin is te zien dat hij in gesprek was met client via msn, deze client was een minderjarig meisje van 14 jaar die ernstige geestelijke problemen had en hulp zocht bij een deskundige erkende big geregistreerde arts. Maar achteraf in de confrontatie met Alberto Stegeman bleek dat dit meisje van 14 jaar de Undcercover journalist Alberto Stegeman te zijn. Maar dit wist deze arts niet toen hij afsprak. De intentie was er wel om met een minderjarige af te spreken en gedachten over de minderjarige was er ook gezien hij met zijn pinkeltje aan het spelen was tijdens zijn gesprek met deze minderjarige.

In zijn onderbroek en met zijn lul in de hand maakte deze arts een afspraak met dit kind om bij hem naakt in zijn camper te komen. Dit was allemaal fysiek te zien in dit programma van SBS6 Undercover.

Maar er is meer te zien en te horen over zijn pedofiele gedragingen.

Dat was de reden dat burgers zich ernstig zorgen hebben gemaakt over deze persoon over zijn ware identiteit.

Belangrijk is dat zijn directe en indirecte omgeving weet wie die geregistreerde kindvriendelijke arts daadwerkelijk is en dat wil inhouden zijn optreden zelf in dit tv programma waarin hij zijn eigen presentatie deed als big geregistreerde arts.

Op welke wijze hij de behandeling toepast en handleiding in omgang met minderjarige ernstig ziek meisje van 14 jaar.

Zijn buren en omgeving zijn naar horen zeggen voorzien van een flyer A4 formaat, ruim honderdvijftig zijn er verspreid.

We kregen tevens door dat op de bewuste avond de omstreden behandelings- werkcamper voor de deur op de inrit stond. En licht brandde op zijn werkruimte slaapkamer zat, er brandde licht. Hier is deze persoon zichzelf landelijk overal aan het promoten als deskundige big geregistreerde jeugdhulpverlenende arts op websites van organisaties en media om hier vertrouwen en bekendheid te realiseren.

Belangrijk is dat omgeving van dit soort personen op de hoogte zijn van dit soort personen en met hun gedragingen zodat we deze personen zelf in de gaten houden als ze de fout in gaan.

Pedofiele hulpverlener(s) met big registratie geen enkel probleem bij de IGZ

Ik heb hierover al eens vaker meldingen gemaakt en ik had ook wel verwacht dat de IGZ zelf zijn verantwoordelijkheid hierin zou nemen nadat we gemeld hebben.

Wat nu heel bijzonder is dat er een onderzoek is geweest en dat dit onderzoek is afgerond en dat de IGZ helemaal niets onderneemt tegen deze pedoarts.

Als de IGZ niets doet, zullen we als burger zelf moeten handelen en dit zullen we ook gaan doen.

PEDOFIELEN ARTSEN BIG GEREGISTREERD, MOETEN WE ONS ERNSTIGE ZORGEN MAKEN OVER DEZE KWALITEIT VAN DE BIG REGISTRATIE.

Hieronder een van de artikelen die ik heb geplaatst.

Undercover ontmaskert hulpverlener [voornaam] [eiser] als pedofiel – [gedaagde] tipte

Schokkende uitzending ‘Undercover’ over ontmaskering hulpverlener [voornaam] [eiser] als pedofiel.

http://www.(...)

2.4. [eiser] heeft Stichting Dimitri en [gedaagde] verschillende malen verzocht hun activiteiten te staken en belastende informatie over [eiser] van internet te verwijderen. Aan deze verzoeken hebben zij geen gehoor gegeven.

3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert dat:

1. Stichting Dimitri en [gedaagde] worden veroordeeld tot het voldoen van een dwangsom van

€ 500,00 voor iedere dag na betekening van dit vonnis dat informatie over [eiser] op

internet wordt gepubliceerd op de door hen beheerde website www.dimitri.nu, dan wel

enige andere website,

2. Stichting Dimitri en [gedaagde] worden veroordeeld tot het voldoen van een dwangsom van

€ 500,00 voor iedere keer na betekening van dit vonnis dat door hen op internet, per post,

per telefoon of in het openbaar negatieve uitlatingen worden gedaan met betrekking tot

[eiser],

3. wordt bepaald dat Stichting Dimitri en [gedaagde] gedurende zes maanden op de gehele eerste

pagina van de website www.dimitri.nu een rectificatie plaatsen met de hieronder

vermelde inhoud, binnen één dag na betekening van dit vonnis, op straffe van een

dwangsom van € 500,00 voor iedere dag dat de rectificatie niet is geplaatst:

“Hierbij verklaren de bestuurders van de Stichting Dimitri ten onrechte lasterlijke berichtgeving over Dr. [voornaam] [eiser] te hebben geplaatst op de eigen site en op andere sites. Deze berichten zijn geplaatst zonder dat er aanwijzingen waren dat Dr. [voornaam] [eiser] zich zou hebben schuldig gemaakt aan welke vorm van pedofilie dan ook. Wij realiseren ons dat wij de goede naam van Dr. [voornaam] [eiser] daarmee hebben geschaad en dat onze valse berichtgeving nodeloos leed heeft toegebracht aan Dr. [voorletters] [eiser]. Wij bieden als bestuur van de Stichting Dimitri onze welgemeende excuses aan voor het plaatsen van deze berichten”.

4. Stichting Dimitri en [gedaagde] hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling van een voorlopige

schadevergoeding van € 25.000,00,

5. Stichting Dimitri en [gedaagde] worden veroordeeld om binnen zeven dagen na betekening

van dit vonnis aan Alberto Stegeman, Noordkaap Producties, SBS6, Peter R. de Vries, de

Kinderombudsman en Stichting BACA per aangetekend schrijven de hiervoor bedoelde

rectificatie toe te zenden, alsmede het dringend verzoek in het vervolg zich te onthouden

van het plaatsen van berichten met betrekking tot [eiser], dan wel links naar het programma

van Alberto Stegeman over [eiser], alsmede deze rectificatie en het genoemde verzoek te

verzenden naar de in de dagvaarding vermelde e-mailadressen, met de bepaling dat

Stichting Dimitri en [gedaagde] de bewijzen van de aangetekende verzending en van de

verzonden berichten aan [eiser] leveren, een en ander op straffe van een dwangsom van

€ 500,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij hiermee na het verstrijken van de

termijn en betekening van dit vonnis in gebreke zullen blijven,

6. Stichting Dimitri en [gedaagde] worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

3.2. [eiser] legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat Stichting Dimitri en [gedaagde] onrechtmatig jegens hem handelen door zijn eer en goede naam in diskrediet te brengen. De aantijgingen van Stichting Dimitri en [gedaagde] op verschillende websites, dat - kort gezegd - [eiser] pedofiel zou zijn, zijn nergens op gebaseerd. Er is geen aangifte tegen [eiser] gedaan en evenmin loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem. Ook is [eiser] nooit veroordeeld ter zake van enig zedenmisdrijf, waaronder het in bezit hebben van kinderporno. Onder deze omstandigheden dient het belang van [eiser] bij bescherming van zijn goede naam en reputatie te prevaleren boven het belang van Stichting Dimitri en [gedaagde] op vrijheid van meningsuiting. Door het onrechtmatig handelen van Stichting Dimitri en [gedaagde] heeft [eiser] schade geleden, welke schade voorlopig kan worden begroot op € 25.000,00.

3.3. Stichting Dimitri en [gedaagde] voeren gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Anders dan Stichting Dimitri en [gedaagde] hebben betoogd, heeft [eiser] naar het oordeel van de voorzieningenrechter wel een spoedeisend belang bij zijn vorderingen, nu deze beogen een einde te maken aan gestelde voortdurende onrechtmatige uitlatingen over [eiser] die worden gedaan op een wijze zoals hiervoor onder de feiten is weergegeven.

4.2. Voorop wordt gesteld dat in dit kort geding onvoldoende aannemelijk is geworden dat Stichting Dimitri op enige wijze te maken heeft (gehad) met de website www.dimitri.nu of enige andere in de dagvaarding genoemde website (www.kinderombudsman.nl, hyves.ekzvmz.nl, www.stopkinderseks.com, www.BACA-nl.nl en www.danger4Kids.nl). Het door Stichting Dimitri en [gedaagde] in het geding gebrachte uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Stichting Dimitri lijkt hier ook op te wijzen, nu daarin als domeinnaam van de stichting slechts wordt genoemd ‘www.stichtingdimitri.nu’. [eiser] heeft onvoldoende concrete feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat Stichting Dimitri wel iets te maken heeft met de website www.dimitri.nu en/of enige andere hiervoor genoemde website. Reeds hierom kan niet worden geoordeeld dat Stichting Dimitri onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eiser], zodat de vorderingen ten aanzien van Stichting Dimitri zullen worden afgewezen. De verdere beoordeling zal zich hierna dan ook alleen richten op [gedaagde].

4.3. [gedaagde] heeft ter zitting aangegeven dat hij beheerder is van de website www.dimitri.nu. Dit betekent dat [gedaagde] verantwoordelijk kan worden gehouden voor mededelingen en uitlatingen die op deze website worden geplaatst. [gedaagde] heeft echter gemotiveerd betwist dat hij daarnaast betrokken is (geweest) bij enige andere in de dagvaarding genoemde website. Nu [eiser] dit ter zitting onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken, zal bij de verdere beoordeling dan ook alleen maar de website www.dimitri.nu worden betrokken.

4.4. Feitelijk startpunt van de onderhavige procedure is de onder 2.2 genoemde televisie-uitzending van Alberto Stegeman. Deze televisie-uitzending staat in dit kort geding als zodanig niet ter discussie. Nadat de televisie-uitzending op [datum] op televisie is vertoond, zijn op de website www.dimitri.nu op verschillende momenten berichten verschenen over [eiser], waarin een deeplink naar deze uitzending is opgenomen en waarin is aangegeven wat er zoal in die uitzending is te zien, namelijk - samengevat - dat [eiser] via msn in gesprek is met een 14-jarig meisje dat ernstige geestelijke problemen heeft en hulp zoekt bij een deskundige, BIG-geregistreerde arts, terwijl dit 14-jarig meisje in werkelijkheid Alberto Stegeman is, en waarbij via beelden van een door [eiser] geactiveerde webcam zichtbaar is dat [eiser] tijdens het gesprek met zijn hand in zijn onderbroek zit. Ook is aangegeven dat [eiser] een afspraak maakt met het 14-jarig meisje om samen met hem naakt in zijn camper te verblijven. In dat verband wordt [eiser] in de geplaatste berichten telkens gekwalificeerd als een ‘pedo’ of ‘pedofiel’, waarbij bovendien datgene wat er in de televisie-uitzending is te zien, telkens wordt veralgemeniseerd, in die zin dat wordt aangegeven dat [eiser] zich vaker met dit soort handelingen heeft beziggehouden/bezighoudt.

4.5. De vraag die in dit kort geding centraal staat, is of [gedaagde] onrechtmatig handelt jegens [eiser] door in de periode na de televisie-uitzending van [datum] steeds weer terugkerende berichten/uitlatingen over [eiser] op de door [gedaagde] beheerde, private website www.dimitri.nu te plaatsen, althans anderen daarvoor de gelegenheid te geven, een en ander op een wijze zoals hiervoor is omschreven.

4.6. Uitgangspunt hierbij is dat de vorderingen van [eiser] in beginsel een beperking inhouden van het in artikel 10 lid 1 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) neergelegde grondrecht van [gedaagde] op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake, wanneer de uitlatingen op de website van [gedaagde] onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW. Voor het antwoord op de vraag welk recht - het recht op vrije meningsuiting of het recht op bescherming van eer of goede naam - in dit geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen. Het belang van [gedaagde] is dat hij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend moet kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. Het belang van [eiser] is erin gelegen dat zijn persoon niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan verdachtmakingen en/of voor hem ongewenste publiciteit omtrent zijn privé-gegevens en privé-situatie. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven, hangt af van de omstandigheden van het geval. Ten slotte spelen nog een rol de vraag of de beweringen die worden gedaan op waarheid berusten en de manier waarop die beweringen worden gedaan.

4.7. Door de televisie-uitzending van [datum] - die de voorzieningenrechter ter zitting van 4 juni 2010 met toelating van bepaalde personen heeft bekeken - is in het openbaar aandacht besteed aan een mogelijke misstand die de samenleving raakt, namelijk dat er in Nederland hulpverleners via internet (gratis) zorg aanbieden aan ouders en kinderen met problemen, zonder dat hun werk op enigerlei wijze wordt gecontroleerd. Op grond van de televisie-uitzending zou ook [eiser] tot dergelijke hulpverleners kunnen worden gerekend. Het is op zichzelf niet ongeoorloofd dat daarnaast op een particuliere website (www.dimitri.nu) aandacht wordt gevraagd voor een dergelijke misstand. Het gaat echter te ver om steeds opnieuw dezelfde feiten zoals die in de televisie-uitzending zijn gepresenteerd op de website te plaatsen en daaraan telkens de conclusie te verbinden dat [eiser] dus een pedofiel is én de suggestie te wekken dat [eiser] behalve dit incident zich ook meer structureel bezighoudt met pedofiele praktijken en kinderporno, zonder dat daarvoor enige feitelijke grond wordt aangevoerd waaruit dit zou blijken. Ook in dit kort geding is, afgezien van wat er in de televisie-uitzending is gebeurd, verder op geen enkele wijze gebleken dat zulke praktijken aan [eiser] zijn toe te schrijven. Daarentegen is voorshands wél komen vast te staan dat [eiser] nooit strafrechtelijk is veroordeeld ter zake van enig misdrijf tegen de zeden en dat er thans ook geen enkel strafrechtelijk onderzoek tegen hem loopt. Evenmin is gebleken van tegen [eiser] gerichte aangiftes van mogelijke slachtoffers. Voor zover op de website www.dimitri.nu wordt verwezen naar meer dan alleen de televisie-uitzending, ontbreekt daarvoor dus iedere feitelijke grond. Nu daarvoor geen feitelijke basis bestaat, zijn die geplaatste uitlatingen slechts waardeoordelen die als excessief kunnen worden aangemerkt en voorts als onnodig grievend en beschadigend voor [eiser]. Dit geldt te meer nu de website www.dimitri.nu zich richt tot een groot publiek en ook feitelijk veel bezoekers trekt. Daarenboven geldt dat de wijze waarop naar de televisie-uitzending wordt verwezen, namelijk door telkens opnieuw alle details te openbaren van wat er in die televisie-uitzending is te zien, niet noodzakelijk is om aandacht te vragen voor de hiervoor reeds genoemde misstand. Het gaat bovendien niet aan om daarop in een particuliere sfeer telkens de aandacht te vestigen op een wijze zoals dat feitelijk gebeurt.

4.8. Op grond van het voorgaande komt de voorzieningenrechter, alle bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval in onderling verband en samenhang in aanmerking nemend, tot de conclusie dat [gedaagde], als de beheerder van de website www.dimitri.nu, onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld door de hier aan de orde zijnde uitlatingen telkens weer op die website te plaatsen en geplaatst te houden. Voorshands geoordeeld komt in dit geval dan ook de doorslag toe aan het belang dat [eiser] niet door (openbare of openbaar gemaakte) uitlatingen via de website www.dimitri.nu wordt blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Hierbij wordt nog opgemerkt dat in dit kort geding ook voldoende aannemelijk is geworden dat [gedaagde] betrokken is geweest bij het vervaardigen en/of verspreiden van pamfletten in de directe woonomgeving van [eiser], gelet op hetgeen hij daarover zelf heeft verklaard op de website www.dimitri.nu in het stuk ‘Flyeractie geweest bij de omstreden kindvriendelijke big geregistreerde arts?’ (zie 2.3). Ook dit is voorshands geoordeeld onrechtmatig jegens [eiser]. Het gevorderde ligt dan ook voor toewijzing gereed, met inachtneming van het navolgende.

4.9. De voorzieningenrechter is ten aanzien van de vorderingen onder 3.1 sub 1 en 2 van oordeel dat deze te ruim zijn geformuleerd. In dit kort geding is onvoldoende aangetoond dat [gedaagde] naast de website www.dimitri.nu ook betrokken is (geweest) bij enige andere in de dagvaarding genoemde website. Daarnaast is het gevorderde verbod op ‘informatie over [eiser]’ (in het gevorderde onder 3.1 sub 1), dan wel ‘negatieve uitlatingen met betrekking tot [eiser]’ (in het gevorderde onder 3.1 sub 2) te ruim en te vaag geformuleerd. De voorzieningenrechter zal dit nader specificeren op de wijze zoals hierna is aangegeven. Ten slotte is met betrekking tot het gevorderde onder 3.1 sub 2 niet aannemelijk geworden dat [gedaagde] uitlatingen over [eiser] per post en/of telefoon heeft gedaan. Dit deel van deze vordering zal dan ook worden afgewezen. De vordering tot rectificatie (onder 3.1 sub 3) zal worden toegewezen, met dien verstande dat de voorzieningenrechter de tekst, als te verstrekkend, zal aanpassen in voege zoals hierna is aangegeven. Er bestaat aanleiding de gevorderde dwangsommen te matigen en te maximeren. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om aan de toe te wijzen vorderingen de uitvoerbaar bij voorraadverklaring te onthouden of daaraan de voorwaarde te verbinden dat [eiser] tot een bepaald bedrag zekerheid stelt.

4.10. Het gevorderde onder 3.1 sub 4 ziet op veroordeling van [gedaagde] tot betaling van een voorlopige schadevergoeding van € 25.000,00. De voorzieningenrechter is voorshands met de advocaat van [gedaagde] van oordeel dat ten aanzien van deze vordering van een spoedeisend belang aan de zijde van [eiser] niet is gebleken. Ingevolge vaste jurisprudentie is met betrekking tot een geldvordering in kort geding in het algemeen terughoudendheid op haar plaats en dienen door de eisende partij, in dit geval [eiser], naar behoren feiten en omstandigheden te worden gesteld die meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed is geboden. Dit heeft [eiser] evenwel niet gedaan, zodat deze vordering zal worden afgewezen, in aanmerking genomen dat de gepretendeerde schade weersproken is.

4.11. Het gevorderde onder 3.1 sub 5 strekt - kort gezegd - tot veroordeling van [gedaagde] om (1) aan verschillende personen/organisaties de voornoemde rectificatie toe te zenden, alsmede het dringend verzoek in het vervolg zich te onthouden van het plaatsen van berichten met betrekking tot [eiser], dan wel links naar het programma van Alberto Stegeman over [eiser], alsmede (2) deze rectificatie en het genoemde verzoek te verzenden naar de in de dagvaarding vermelde e-mailadressen. Deze vordering zal worden afgewezen. Wat de feitelijke grond voor deze vordering is, wat [eiser] ermee wil bereiken en wat zijn belang erbij is, is in dit kort geding niet uit de verf gekomen. Indien [eiser] van mening is dat de door Alberto Stegeman gemaakte opnames onrechtmatig zijn jegens hem en/of ten onrechte zijn uitgezonden, alsmede dat andere personen/organisaties onrechtmatig jegens hem hebben gehandeld, dient [eiser] zich direct tot hen te wenden en eventueel in een (bodem)procedure te betrekken. Daarvoor leent dit kort geding zich in ieder geval niet.

4.12. [gedaagde] zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van [eiser] worden veroordeeld. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om het griffierecht te relateren aan de toe te wijzen vorderingen, zodat het meerdere voor rekening van [eiser] dient te blijven. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:

- dagvaarding € 87,93

- betaald vast recht € 65,75

- in debet gesteld vast recht € 263,00

- salaris advocaat € 816,00

Totaal € 1.166,93

[eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Stichting Dimitri worden veroordeeld. Nu gedaagden gezamenlijk worden bijgestaan door dezelfde advocaat, worden de kosten aan de zijde van Stichting Dimitri begroot op:

- vast recht € 131,50 (50% van € 263,00)

- salaris advocaat € 408,00 (50% van € 816,00)

Totaal € 539,50

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt [gedaagde] om op de website www.dimitri.nu uitlatingen over [eiser] te doen of te doen plaatsen die de strekking hebben seksuele gedragingen van [eiser] zoals die in de televisie-uitzending van [datum] aan de orde zijn gesteld te beschrijven of aan de orde stellen, of [eiser] neer te zetten als pedofiel of die [eiser] in verband brengen met pedofiele praktijken en/of kinderporno, op straffe van een dwangsom van € 250,00 per keer en voor iedere dag dat die uitlating voortduurt, met een maximum van € 15.000,00,

5.2. verbiedt [gedaagde] om op internet of in het openbaar uitlatingen te doen over [eiser] die de strekking hebben [eiser] neer te zetten als pedofiel of die [eiser] in verband brengen met pedofiele praktijken en/of kinderporno, op straffe van een dwangsom van € 250,00 per keer, met een maximum van € 15.000,00,

5.3. veroordeelt [gedaagde] om binnen drie (3) dagen na betekening van dit vonnis voor de duur van zes (6) maanden duidelijk zichtbaar op de eerste pagina van de website www.dimitri.nu een rectificatie te plaatsen met de navolgende inhoud, op straffe van een dwangsom van € 500,00 voor iedere dag dat hij daarmee in gebreke blijft, met een maximum van € 20.000,00:

Rectificatie

Naar aanleiding van een uitzending van ‘Undercover in Nederland’ van Alberto

Stegeman van [datum] zijn er sindsdien op deze website verschillende

berichten geplaatst waarin uitlatingen zijn gedaan over de heer [voorletters] [eiser]. De

voorzieningenrechter te Arnhem heeft bij vonnis van 18 juni 2010 geoordeeld dat

ik, [voornaam] [gedaagde], onrechtmatig heb gehandeld jegens de heer [eiser], voor zover het ten

aanzien van deze geplaatste berichten gaat om uitlatingen die de strekking hebben

de heer [eiser] neer te zetten als pedofiel of die de heer [eiser] in verband brengen met

pedofiele praktijken en/of kinderporno. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld

dat hiervoor geen feitelijke basis bestaat, zodat dergelijke uitlatingen slechts

waardeoordelen betreffen die als onnodig grievend en beschadigend voor de heer

[eiser] kunnen worden aangemerkt. De voorzieningenrechter heeft mij veroordeeld

tot het plaatsen van deze rectificatie.

[voornaam] [gedaagde]

5.4. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 1.166,93, te voldoen aan de griffier door overmaking op rekeningnummer 56.99.90.548 ten name van MvJ arrondissement Arnhem onder vermelding van "proceskostenveroordeling" en het zaak- en rolnummer,

5.5. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van Stichting Dimitri tot op heden begroot op € 539,50,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren op 18 juni 2010.