Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2010:BM4388

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
12-05-2010
Datum publicatie
17-05-2010
Zaaknummer
685341 BH VERZ 10-11068
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Curanda krijgt toestemming een testament op te maken, waardoor een eerder testament ongedaan wordt gemaakt, waarbij de klusjesman als enig erfgenaam was aangewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

Zaaknummer 685341 BH VERZ 10-11068

Kenmerk PH/31/RvH

Beschikking toestemming tot het maken van een uiterste wilsbeschikking

Bij brief van 5 mei 2010 heeft de curator van mevrouw [naam rechthebbende], de heer [naam curator], voor haar toestemming gevraagd voor het opmaken van een testament.

Als bijlage bij de brief is een verklaring van 17 maart 2010 gevoegd van de specialist ouderengeneeskunde, [naam specialist], die inhoudt dat hij mevrouw in staat acht een evenwichtig oordeel te geven omtrent de belangenbehartiging inzake het opmaken van een testament of het aanwijzen van "na te laten personen".

Tevens is bijgevoegd een concept testament, waarin alle eerder gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, waaronder begrepen codicillen, worden herroepen.

Overwegende

De kantonrechter overweegt dat hem ambtshalve bekend is geworden dat de destijds 80 jarige rechthebbende, ten tijde van de instelling van de curatele verkeerde in de situatie dat een persoon die in en rond haar huis allerlei werkzaamheden verrichtte (verder: de klusjesman) met instemming van rechthebbende haar financiën beheerde. Er waren signalen dat hij daarvan misbruik maakte. Mede om die reden is de curatele uitgesproken.

Nadat de curator de toestand van het vermogen had onderzocht, heeft hij tijdens een huisbezoek bij de klusjesman diverse contant bedragen tot een totaal van ongeveer € 30.000,- van deze ontvangen. Het betrof geld van rechthebbende dat de klusjesman zonder redelijke verklaring van de bankrekeningen van rechthebbende had opgenomen en bij zich thuis bewaarde.

Verder bleek dat rechthebbende na het overlijden van haar echtgenoot haar testament had gewijzigd. Alle familieleden werden toen onterfd en de klusjesman was als enige erfgenaam aangewezen.

De kantonrechter overweegt dat hij, noch de curator, de rechthebbende kunnen of mogen beïnvloeden wat betreft de inhoud van haar testament.

Van belang is echter dat de specialist ouderengeneeskunde heeft vastgesteld dat rechthebbende voldoende in staat is om haar wil te bepalen ten aanzien van de inhoud van haar testament en de daarin te begunstigen personen.

Om die reden geeft de kantonrechter - gelet op artikel 4:55 lid 2 BW toestemming aan rechthebbende om een testament op te maken.

Beschikkende

De kantonrechter

geeft mevrouw [naam rechthebbende], geboren [dag en maand] 1929, toestemming om een uiterste wilsbeschikking te maken.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. P.A. Huidekoper en in het openbaar uitgesproken op 12 mei 2010.

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld:

door de verzoeker(s) en door degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden binnen drie maanden na de dag van de uitspraak

door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening ervan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroep dient te worden ingesteld door de indiening van een beroepschrift ter griffie van het gerechtshof te Arnhem, welk beroepschrift opgesteld dient te worden door een advocaat.