Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2010:BM0584

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
19-03-2010
Datum publicatie
09-04-2010
Zaaknummer
663490
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Werkneemster, 30 jaar oud, is als assistent bedrijfsleider op 5 april 2004 in dienst getreden van werkgever. Haar salaris bedraagt € 1713,04 per maand excl vakantiegeld.

Werkneemster heeft vanaf januari 2006 een aantal ernstige ziektes voorgewend, die hebben geleid tot het ontzien van haar ten aanzien van het aantal te werken uren en het aanpassen van haar taken. Later bleek dat die ziektes waren verzonnen. Als gevolg van een en ander heeft werkgever het vertrouwen in haar verloren en is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Werkneemster heeft geen draagvlak meer. Werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter oordeelt dat door herhaaldelijk leugenachtig gedrag het vertrouwen in werkneemster

is komen te vervallen en dat daardoor de arbeidsrelatie is verstoord. De arbeidsovereenkomst wordt op die grond ontbonden.

Als vergoeding kent de kantonrechter toe een bedrag van € 2775,12 dat overeenkomt met de formule met een correctiefactor van 0,5.

Aan werkgever is niets te verwijten. Aan werkneemster gelet op haar psychische ziekte evenmin, maar het ontstaan van de vertrouwensbreuk en de verstoorde arbeidsrelatie komen wel voor haar rekening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RAR 2010/93
AR-Updates.nl 2010-0316
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

zaakgegevens 663490 \ HA VERZ 10-1044 \ 400djb

uitspraak van 19 maart 2010

beschikking

in de zaak van

de besloten vennootschap Fletcher Hotel Exploitaties B.V.

gevestigd te [vestigingsplaats]

verzoekende partij

gemachtigde mr. S.I. Faber

tegen

[werkneemster]

wonende te [plaats]

verwerende partij

gemachtigde mr. F.M. Schmitz

Partijen worden hierna Fletcher Hotel en [werkneemster] genoemd.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit

- het verzoekschrift met producties

- het verweerschrift met producties

- de door Fletcher Hotel overgelegde productie 8

- pleitaantekeningen van gemachtigde van Fletcher Hotel

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling.

2. De feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende vaststaande feiten.

2.1 [werkneemster], geboren op [datum], nu dus 30 jaar oud, is op 5 april 2004 in dienst getreden van Fletcher Hotel. Haar functie is assistent bedrijfsleider en haar inkomen bedraagt € 1713,04 bruto per maand exclusief vakantiegeld.

Op 17 januari 2006 heeft [werkneemster] zich ziek gemeld.

2.2 Tussen partijen is bij de rechtbank in Utrecht een loonvorderingsprocedure aanhangig.

2.3 [werkneemster] is vanaf 26 mei 2009 tot 26 januari 2010 opgenomen geweest in de Gelderse Roos, centrum voor psychotherapie.

3. Het verzoek en het verweer

3.1 Fletcher Hotel verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met [werkneemster] te ontbinden wegens gewichtige redenen.

Fletcher Hotel onderbouwt het verzoek, kort gezegd, als volgt.

[werkneemster] heeft op 17 januari 2006 zich ziek gemeld en daarbij aangegeven dat zij aan leukemie leed. Fletcher Hotel heeft nadien [werkneemster] ontzien ten aanzien van het aantal te werken uren, afhankelijk van haar gesteldheid, en haar taken aangepast. Aldus bleef [werkneemster] in het arbeidsproces betrokken.

Eind 2008 stelde [werkneemster] dat zij een borstamputatie moest ondergaan en dat er sprake zou zijn geweest van een abortus.

Fletcher Hotel heeft in een gesprek met [werkneemster] gevraagd of zij toestemming wilde verlenen om haar medische gegevens in te zien. Na een aanvankelijk positief antwoord trok [werkneemster] deze toestemming in.

Duidelijk werd dat [werkneemster] niet de waarheid had verteld. Zij leed niet aan leukemie, er was geen sprake van borstamputatie en evenmin van een abortus. De ziektes waren door [werkneemster] gefingeerd, waardoor Fletcher Hotel was misleid.

Door het handelen van [werkneemster] is er sprake van een vertrouwensbreuk en zijn de verhoudingen verstoord en wel in die mate dat de arbeidsovereenkomst wegens veranderingen in de omstandigheden moet worden ontbonden. Een vergoeding is niet op zijn plaats aangezien [werkneemster] heeft gelogen omtrent een ernstige ziekte en Fletcher Hotel de rekening hiervan gepresenteerd heeft gekregen.

[werkneemster] heeft geen althans onvoldoende draagvlak in de organisatie.

3.2 [werkneemster] voert verweer.

[werkneemster] lijdt aan een psychische aandoening waardoor zij gedwongen was te liegen over tal van zaken en daarbij ook ernstige ziektes te fingeren. [werkneemster] ontkent dat er sprake is van een vetrouwensbreuk en stelt dat zij na een deugdelijke behandeling en een open en eerlijk gesprek tussen partijen haar werkzaamheden kan hervatten.

[werkneemster] stelt verder dat de reden voor het indienen van het onderhavige ontbindingsverzoek gelegen is in de door [werkneemster] bij de rechtbank Utrecht ingeleide loonvorderingsprocedure.

Primair verzoekt [werkneemster] het verzoek af te wijzen en subsidiair bij toewijzing aan haar een vergoeding toe te kennen van € 5550,25 bruto.

4. De beoordeling

4.1 Het verzoek van Fletcher Hotel is gebaseerd op een vertrouwensbreuk en verstoring van de arbeidsverhoudingen. Daartoe voert Fletcher Hotel aan dat [werkneemster] gedurende een periode van bijna drie jaar ernstige ziektes heeft gefingeerd, die hebben geleid tot (beweerdelijke) arbeidsongeschiktheid. Als gevolg van dat herhaaldelijk leugenachtig gedrag is het vertrouwen in haar vervallen en is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie.

De kantonrechter is van oordeel dat Fletcher Hotel zich terecht op het standpunt stelt dat de gedragingen van [werkneemster] de vertrouwensbreuk hebben veroorzaakt en de arbeidsrelatie hebben verstoord.

De omstandigheid dat het verzoek is ingediend na het door [werkneemster] inleiden van de loonvorderingsprocedure bij de rechtbank Utrecht doet daaraan niet af, nu die vertrouwensbreuk en verstoorde arbeidsrelatie al eerder waren ontstaan.

Daar komt bij dat [werkneemster] geen draagvlak meer in de organisatie heeft.

Gelet op een en ander wordt geconcludeerd dat een verdere samenwerking tussen partijen niet meer mogelijk is en dat de arbeidsovereenkomst moet eindigen.

4.2 Fletcher Hotel heeft onweersproken gesteld dat zij [werkneemster] niet vanwege haar huidige ziekte wil ontslaan maar wegens een vertrouwensbreuk. Het verzoek houdt dus geen verband met het opzegverbod tijdens ziekte. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het verband houdt met enig ander opzegverbod.

4.3 De vraag of aan [werkneemster] een vergoeding toekomt wordt beantwoord door een oordeel te geven over de toerekenbaarheid van partijen ten aanzien van de ontstane vertrouwensbreuk en de verstoorde arbeidsrelatie. Daarbij moeten alle omstandigheden in aanmerking worden genomen.

[werkneemster], op 5 april 2004 in dienst getreden, heeft zich op 17 januari 2006 ziek gemeld, door een ernstige ziekte - leukemie - voor te wenden. Fletcher Hotel heeft nadien haar ontzien ten aanzien van het aantal te werken uren, afhankelijk van haar gesteldheid en haar taken aangepast. Ook later, toen [werkneemster] ernstige ingrepen - borstamputatie en abortus - fingeerde, heeft Fletcher Hotel zich opgesteld zoals van een goed werkgever mocht worden verwacht. Fletcher Hotel heeft gedurende de eerste twee jaar van de (gefingeerde) arbeidsongeschiktheid [werkneemster] conform de bepalingen van de toepasselijke CAO betaald.

Fletcher Hotel valt redelijkerwijs geen verwijt te maken.

Hoewel aan [werkneemster] gelet op haar ziekte evenmin een verwijt gemaakt kan worden komt het ontstaan van de vertrouwensbreuk en de verstoorde arbeidsrelatie wel voor haar rekening.

Gelet op een en ander acht de kantonrechter een vergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule met een correctiefactor 0,5 billijk.

4.4 De kantonrechter is van plan de arbeidsovereenkomst te ontbinden met ingang van 1 april 2010 en daarbij aan [werkneemster] een vergoeding van € 2775,12 bruto toe te kennen.

Daarom krijgt Fletcher Hotel de gelegenheid het verzoek in te trekken.

4.5 Als Fletcher Hotel het verzoek niet intrekt, moeten partijen hun eigen kosten dragen. Als Fletcher Hotel het verzoek intrekt, moet zij de proceskosten dragen.

5. De beslissing

De kantonrechter

5.1 stelt Fletcher Hotel in de gelegenheid het verzoek uiterlijk op 26 maart 2010 in te trekken door een schriftelijke mededeling aan de griffier van de rechtbank, Sector kanton, Locatie Nijmegen, Postbus 1006, 6501 BA Nijmegen

als Fletcher Hotel het verzoek niet intrekt:

5.2 ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 april 2010 en kent aan [werkneemster] ten laste van Fletcher Hotel een vergoeding toe van € 2775,12 bruto;

5.3 compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

als Fletcher Hotel het verzoek intrekt:

5.4 veroordeelt Fletcher Hotel in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van [werkneemster] begroot op € 500,00 aan salaris voor de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. D.J. Bender en in het openbaar uitgesproken op