Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2009:BL7608

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
15-11-2009
Datum publicatie
16-03-2010
Zaaknummer
09-183
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tussentijdse beeindiging schuldsaneringsregeling op grond van artikel 350 lid 3 sub d Fw.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

insolventienummers: 09/183 R en 09/184 R / rd

nummers verklaringen: SCZ0110800079 en SCZ0110900022

uitspraakdatum: 15 december 2009

tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling

Bij vonnis van deze rechtbank van 9 juni 2009 is de schuldsa¬nering uitgesproken ten aanzien van respectievelijk:

[schuldenaar1]

geboren op [geb.datum+plaats]

en

[schuldenaar2],

Geboren op [geb.datum+plaats],

beiden wonende te [adres]

De rechtbank heeft kennis genomen van de brief van de bewindvoerder van 18 september 2009. Naar aanleiding van deze brief en op verzoek van de rechter-commissaris zijn de schuldenaren gehoord ter zitting van 3 december 2009. Met de schuldenaren is eveneens mr. J.D. van Vlastuin, advocaat te Utrecht, verschenen. Tevens is de bewindvoerder gehoord.

Uit de stukken en hetgeen ter zitting is verklaard is gebleken dat er sprake is van een bovenmatige nieuwe schuld.

Schuldenaar, de heer [schuldenaar1], had een eenmanszaak aan het adres [adres]. Aldaar werd een bedrijfspand gehuurd. Door het te laat opzeggen van de huur zijn gedurende de schuldsaneringsregeling maandelijks de lopende huurtermijnen (van juni 2009 tot september 2009) vervallen. De nieuwe schuld aan de verhuurder bedraagt

€ 10.450,63.

De rechtbank stelt vast dat de schuldenaren in gemeenschap van goederen getrouwd zijn zodat de nieuwe schuld op de gemeenschap van goederen verhaald kan worden.

Deze nieuwe schuld valt niet onder de werking van de schuldsaneringsregeling en daarmee niet onder de “schone lei”.

Door een onjuiste interpretatie van de gegevens van de huurovereenkomst ten tijde van de toelating tot de schuldsaneringsregeling door de betrokkenen wordt het beoogde resultaat van de schuldsaneringsregeling op deze wijze niet gehaald.

De rechtbank zal de toepassing van de schuldsaneringsregeling op grond van de bovenstaande nieuwe schuld tussentijds beëindigen ingevolge artikel 350 lid 3 sub d Faillissementswet.

De rechtbank neemt daarbij wel in aanmerking dat zij aannemelijk acht dat een nieuw verzoek door de schuldenaren om te worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling op korte termijn kans van slagen heeft in verband met de “tenzij-bepaling” in de afwijzingsgrond van artikel 288 lid 2 sub d Faillissementswet.

Aangezien er onvoldoende baten beschikbaar zijn om tot een uitkering aan de schuldeisers te komen, zullen de schuldenaren niet van rechtswege in staat van faillissement komen te verkeren.

De rechtbank zal het salaris van de bewindvoerder en de door deze gemaakte kosten vaststellen.

Beslissing

De rechtbank:

- bepaalt dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling eindigt met ingang van één maand na het onherroepelijk worden van dit vonnis;

- stelt het salaris van de bewindvoerder vast op een bedrag van € 406,98, inclusief de omzetbelasting en bepaalt dat dit bedrag, voor zover dit niet uit de boedel kan worden voldaan, ten laste van schuldenaar komt.

Gewezen door mr. R.A. Boon en uitge¬spro¬ken ter open¬bare te¬rechtzit¬ting van 15 december 2009 in tegen¬woor¬dig¬heid van de grif¬fier.

De schuldenaar heeft gedurende acht dagen na de dag van deze uitspraak het recht van hoger beroep. Het recht van hoger beroep kan uitsluitend door een advocaat worden ingesteld bij verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het gerechtshof dat van de zaak kennis moet nemen