Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2009:BK4024

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
17-11-2009
Datum publicatie
20-11-2009
Zaaknummer
BM 1706
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beloning prof. bewindvoerder voor beheer PGB. Redelijke inschatting tijdsbeslag op basis van taakelementen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Geachte mevrouw,

Hierbij reageer ik op uw brief van 19 september 2009 (ontvangen 9 oktober 2009) inzake een verhoging van uw vergoeding als bewindvoerster van het vermogen van de heer [A] in verband met het aan hem toegekende persoonsgebonden budget (verder: PGB).

Op 13 augustus 2008 bent u door de kantonrechter in Tiel als bewindvoerster benoemd. Op 2 april 2009 heeft het Zorgkantoor aan de heer [A] voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 1 juni 2012 een PGB toegekend voor twee typen zorg, namelijk ondersteunende begeleiding voor 2,0 - 3,9 uur per week en persoonlijke verzorging voor 13,0 - 15,9 uur per week. Voor het jaar 2009 zijn hiervoor toegekend € 5.512,00, respectievelijk € 21.327,00, bij elkaar € 26.839,00.

In uw brief schrijft u dat reeds eerder een PGB aan de heer [A] is toegekend, maar dat het Zorgkantoor een bedrag van € 40.000 terugvordert, omdat zijn ouders geen verantwoording hebben afgelegd over de besteding van de gelden. Moeder en zuster zijn de zorgverleensters. Moeder zit in de wettelijke schuldsanering en voor zuster is een aanvraag daartoe ingediend. Omdat moeder steeds weer aanspraak wil maken op het PGB en niet schuwt om via omwegen extra geld voor haar zoon te genereren, heeft u extra werk aan het gezin. U schat uw extra werkzaamheden in verband met het sluiten van zorgverleningsovereenkomsten, het na declaratie uitbetalen van de salarissen en toezicht op de kwaliteit op gemiddeld 4 tot 6 uur per maand. Uw verzoek betreft de toekenning van een suppletoire beloning van € 300,00 per maand (5 uur ad € 60,00) voor de periode dat u bent aangesteld als budgethouder, te weten van 17 april tot en met 31 december 2009, tot een bedrag van € 2.550,00.

Voor de beoordeling van uw verzoek ontleen ik de volgende gegevens aan de Toekenningsbeschikking van het Zorgkantoor, die u met uw verzoek heeft meegestuurd.

De uitkering van het PGB zal plaats vinden in de vorm van maandelijkse voorschotten die niet elke maand exact hetzelfde bedrag betreffen. Omdat het budget meer dan € 5.000 bedraagt, dient u twee maal per jaar verantwoording aan het Zorgkantoor af te leggen door middel van een formulier dat het Zorgkantoor toestuurt. Aan de heer [A] zal een eigen bijdrage worden opgelegd, die voorlopig is vastgesteld op € 150, 22. Van het PGB is een bedrag van € 400,33 vrij besteedbaar. Daarover behoeft geen verantwoording te worden afgelegd. De door u in te kopen zorg moet kwalitatief verantwoord zijn en schriftelijk worden vastgelegd, bij voorkeur in modelovereenkomsten, die het Zorgkantoor beschikbaar stelt. Wijziging in de omstandigheden moeten tijdig aan het Zorgkantoor worden gemeld. Aan het eind van de bevoorschottingsperiode (november 2008) dient een opgaafformulier ten dienste van de belastingdienst te worden ingevuld.

Uit het voorgaande begrijp ik dat de taak van de bewindvoerder als budgethouder PGB jaarlijks bestaat uit het volgende elementen.

(a) Het sluiten van twee contracten met de beide hulpverleensters volgens model dat door het Zorgkantoor beschikbaar wordt gesteld en

(b) vervolgens periodieke uitbetaling van gedeclareerde uren.

(c) Het uitoefenen van controle op de kwantiteit en de kwaliteit van de geleverde dienst en

(d) het afleggen van verantwoording, twee maal per jaar op een verantwoordingsformulier van het Zorgkantoor en eenmaal per jaar met een opgaafformulier voor de belastingdienst.

(e) Het aanvragen van PGB voor de volgende periode.

Aan deze taken voeg ik toe:

(f) het jaarlijks - bij de verantwoording aan de kantonrechter over het gevoerde bewind over het overig vermogen van de heer [A] - toevoegen van een kopie van het opgaafformulier aan de belastingdienst.

Bij de onderdelen (b) en (c) ga ik ervan uit dat u gaat werken met wekelijkse urenbriefjes die door de zorgverleensters per dag worden ingevuld en wekelijks aan u worden toegestuurd. Verder veronderstel ik dat u op onregelmatige tijden controle op het leveren van de diensten en de kwaliteit uitoefent.

In redelijkheid schat ik de werkzaamheden verbonden aan deze taakonderdelen als volgt in.

ad (a) voor de eerste maal twee contracten sluiten met twee dienstverleensters volgens modelovereenkomst: 2 uur

ad (b) maandelijkse uitbetaling op basis van wekelijks ingeleverde urenbriefjes (inclusief rappel en het vragen van toelichting) : per uitbetaling per dienstverlener 15 min : 6 uur per jaar

ad (c) onregelmatige controle max. 4 maal per jaar ad 30 min (voor 2009 vanaf 17 april max. 3 maal): 2 uur per jaar (2009: 1,5 uur)

ad (d) en (f) twee maal een verantwoordingsformulier voor het Zorgkantoor; een maal een opgaafformulier met kopie voor kantonrechter: 2 uur per jaar

ad (e) aanvraag PGB volgende periode : 1 uur per jaar

In totaal 12,5 uur in 2009 en in de volgende jaren 11 uur.

Als professionele bewindvoerder, aangesloten bij de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders (BPBI) kunt u het uurtarief inclusief forfaitaire onkostenvergoeding declareren. Voor 2009 bedraagt dat € 60,- exclusief BTW.

Bij dezen geef ik u machtiging om voor 2009 een bedrag van € 750,- als beloning te declareren.

Voor het geval u zou overwegen om het vrijgelaten budget van de heer [A] ad € 400,33 voor dit doel in te zetten, geef ik daarvoor bij dezen machtiging.

Ik merk hierbij op dat werkzaamheden in verband met de terugvordering van onrechtmatig ontvangen PGB in het verleden apart door u kunnen worden begroot en na verkregen machtiging in rekening kunnen worden gebracht.

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen drie maanden na heden met behulp van een advocaat hoger beroep aantekenen bij het gerechtshof in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

mr. P.A. Huidekoper,

kantonrechter