Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ8073

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
12-08-2009
Datum publicatie
29-09-2009
Zaaknummer
155557
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Nu het debat tussen partijen zoch heeft ontwikkeld in de richting van de vraag of eventuele registraties ongedaan zijn gemaakt, geeft de rechtbank er de voorkeur aan de zaak opnieuw naar de rol te verwijzen teneinde daarover duidelijkheid te verkrijgen. Nationale-Nederlanden zal in de gelegenheid worden gesteld stukken in het geding te brengen waaruit kan blijken dat gedaagden noch extern bij de Stichting CIS noch intern in het incidentenregister staan geregistreerd althans dat eventuele registraties ongedaan zijn gemaakt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 155557 / HA ZA 07-788

Vonnis van 12 augustus 2009

in de zaak van

de naamloze vennootschap

NATIONALE-NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MIJ. N.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. S.E. Phoelich-Pontier te Den Haag,

tegen

1. de maatschap

[gedaagde] ACCOUNTANTS EN ADVISEURS,

gevestigd te [woonplaats],

2. [gedaagde],

wonende te [woonplaats],

3. [gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

Partijen zullen hierna Nationale-Nederlanden, [gedaagde sub 1], [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] genoemd worden. De gedaagden in conventie tevens eisers in reconventie zullen gezamenlijk ook [gedaagden] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 29 april 2009

- de akte van Nationale-Nederlanden

- de antwoordakte van [gedaagden]

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

in conventie en in reconventie

2.1. De rechtbank volhardt, met inachtneming van hetgeen hierna zal worden overwogen, bij het vonnis van 29 april 2009, waarnaar zij verwijst.

voorts in reconventie

2.2. Nationale-Nederlanden heeft in het geding gebracht:

- een brief van 3 juni 2009 van de Stichting CIS

- een verklaring in de vorm van een e-mailbericht van 4 juni 2009 van haar medewerker de heer [betrokkene]

- een uitdraai van het Fraude- en Informatiesysteem Holland (FISH) met als printdatum 4 juni 2009.

2.3. Onder verwijzing naar die stukken stelt Nationale-Nederlanden dat zij de externe registratie van [gedaagde sub 1] in het register van de Stichting CIS én de interne registratie ongedaan heeft gemaakt. Tegen de inhoud van deze stukken en het daaromtrent door Nationale-Nederlanden gestelde hebben [gedaagden] niets ingebracht. Daaruit trekt de rechtbank de conclusie dat Nationale-Nederlanden bedoelde registraties daadwerkelijk ongedaan heeft gemaakt.

2.4. In r.ov. 2.12 van haar vonnis van 29 april 2009 heeft de rechtbank beslist dat de vordering Nationale-Nederlanden te veroordelen tot doorhaling van de melding bij ING Verzekeringen N.V. zal worden toegewezen. Nu, zoals hiervoor is overwogen, Nationale-Nederlanden de interne registratie inmiddels ongedaan heeft gemaakt, moet [gedaagde sub 1] geacht worden niet langer belang te hebben bij een veroordeling tot doorhaling. De rechtbank zal daarom terugkomen op de hiervoor bedoelde beslissing en dit onderdeel van de vordering alsnog afwijzen.

2.5. [gedaagden] hebben aangevoerd dat die in r.ov. 2.2 bedoelde stukken uitsluitend betrekking hebben op [gedaagde sub 1] en niet op [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] in privé, hoewel ook zij de vordering tot ongedaanmaking van de registraties hebben ingesteld.

2.6. Dat die stukken uitsluitend betrekking hebben op [gedaagde sub 1], is op zichzelf juist.

En omtrent de vordering overweegt de rechtbank het volgende. In hun conclusie van eis in reconventie hebben [gedaagden] gevorderd Nationale-Nederlanden te veroordelen “zorg te dragen voor doorhaling van de hiervoor bedoelde meldingen bij het CIS en ING Verzekeringen N.V.”, een en ander als in hun vordering omschreven. Daarmee verwijzen [gedaagden] naar punt 10.1 van die conclusie, luidende:

Uit het vorenstaande – hetgeen als in reconventie herhaald en ingelast dient te worden beschouwd – volgt, dat Nationale-Nederlanden ten onrechte met een beroep op artikel 2.1.1 c.q. artikel 3.3 van de polisvoorwaarden de verzekering heeft beëindigd en in het verlengde daarvan [gedaagde sub 1] heeft doen vermelden in de databank van de Stichting CIS. Tevens is [gedaagde sub 1] opgenomen in de incidenten registratie van ING Verzekeringen N.V. Nationale-Nederlanden was daar in de gegeven omstandigheden niet toe gerechtigd en heeft aldus wanprestatie jegens [gedaagde sub 1] gepleegd c.q. onrechtmatig jegens haar gehandeld. De schade die [gedaagde sub 1] als gevolg hiervan heeft geleden dient Nationale-Nederlanden te vergoeden, alsmede dient Nationale-Nederlanden de beide meldingen ongedaan te maken.

Die vordering van [gedaagden] tot ongedaanmaking van de registratie had dus inderdaad betrekking op hen drieën, [gedaagde sub 1], [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3]. Aanvankelijk heeft de rechtbank de vordering ook als zodanig opgevat. Later, in het bijzonder in het tussenvonnis van 29 april 2009, heeft de rechtbank die vordering beperkter opgevat, namelijk als uitsluitend betrekking hebbende op de registratie van [gedaagde sub 1]. De rechtbank acht aannemelijk dat ook Nationale-Nederlanden de vordering in deze beperkte zin heeft opgevat.

2.7. De rechtbank zou de vordering tot ongedaanmaking van de registraties ten aanzien van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] kunnen toewijzen, voor zover zij althans staan geregistreerd. Omtrent dat laatste bestaat immers geen duidelijkheid. Nu het debat tussen partijen zich heeft ontwikkeld in de richting van de vraag of eventuele registraties ongedaan zijn gemaakt, geeft de rechtbank er de voorkeur aan de zaak opnieuw naar de rol verwijzen teneinde daarover duidelijkheid te verkrijgen. Nationale-Nederlanden zal in de gelegenheid worden gesteld stukken in het geding te brengen waaruit kan blijken dat [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] noch extern bij de Stichting CIS noch intern in het incidentenregister staan geregistreerd althans dat eventuele registraties ongedaan zijn gemaakt.

voorts in conventie en in reconventie

2.8. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3. De beslissing

De rechtbank

in conventie

3.1. verwijst de zaak naar de rol van woensdag 9 september 2009 voor overlegging stukken door Nationale-Nederlanden als bedoeld in r.ov. 2.7,

in conventie en in reconventie

3.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. O. Nijhuis en in het openbaar uitgesproken op 12 augustus 2009.