Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ2352

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
13-07-2009
Datum publicatie
13-07-2009
Zaaknummer
623715 AZ VERZ 09-7548
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opheffing vereffening nalatenschap Karst T. wegens negatief saldo. Bekendmaking op internet in plaats van (kostbare) publicatie in Staatscourant en twee dagbladen.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 4
Burgerlijk Wetboek Boek 4 209
Burgerlijk Wetboek Boek 4 221
Burgerlijk Wetboek Boek 4 196
Burgerlijk Wetboek Boek 4 10
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2009, 134
JIN 2009/618
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Arnhem

zaakgegevens 623715 AZ VERZ 09-7548\PH\276\ma

uitspraak van 13 juli 2009

Beschikking

naar aanleiding van het verzoek van

1. A.

2. B, wonend op het zelfde adres als verzoeker onder 1,

3. C,

4. D en

5. E,

verzoekers;

gemachtigde mr. < naam en kantoor van de notaris >,

strekkende tot het nemen van enige beslissingen inzake de nalatenschap van

Karst T., overleden te Deventer op 1 mei 2009,

erflater.

De procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van het verzoekschrift van 7 juli 2009.

Verzoekers hebben meegedeeld dat zij afzien van het recht om te worden gehoord.

De feiten

Op 1 mei 2009 is te Deventer overleden Karst T., geboren<geboorteplaats en datum>. De erflater woonde laatstelijk in Huissen, gemeente Lingewaard, en heeft geen echtgenote, geregistreerd partner of kinderen nagelaten.

Verzoekers zijn alle erfgenamen van erflater. Zij hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard. Door de kantonrechter is niet gelast om de beneficiaire aanvaarding bekend te maken (art. 4:196 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW)).

Het verzoek

Verzoekers verzoeken de kantonrechter op grond van artikel 4:209 BW de vereffening van de nalatenschap op te heffen, de vereffeningskosten vast te stellen en hen te ontheffen van de publicatieplicht.

De beoordeling

Erfgenamen

Nu erflater niet was getrouwd, geen geregistreerd partner of kinderen had, zijn zijn ouders, broers en zuster tezamen erfgenamen (art. 4: 10, eerste lid, onder b, BW).

De wet legt op hen de plicht de nalatenschap te vereffenen.

De erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard. Dat wil zeggen dat de schulden van de nalatenschap niet op hen kunnen worden verhaald.

Negatieve nalatenschap

De notaris heeft een boedelbeschrijving met alle positieve posten en schulden overgelegd.

Volgens de beschrijving is het saldo van de nalatenschap € 5.566,60 negatief, terwijl nog geen rekening is gehouden met de hierna te noemen vereffeningskosten.

Dit betekent dat er geen geld is om de kosten voor de verdere afwikkeling van de nalatenschap te betalen.

De opheffing van de vereffening van de nalatenschap

Omdat er geen geld is, heeft het geen zin om een lichte variant van de wettelijke vereffening te bevelen (art. 4:221, eerste lid, BW). Daarom zal de kantonrechter de opheffing van de vereffening van de nalatenschap bevelen.

De vereffeningskosten

De kantonrechter zal de vereffeningskosten vaststellen op € 809,20 inclusief BTW (de nota van de notaris).

Omdat de erfgenamen beneficiair hebben aanvaard, kunnen deze kosten niet ten laste van de erfgenamen worden gebracht.

Bekendmaking van deze beschikking

De opheffing van de vereffening moet bekend worden gemaakt (art. 4:209, vierde lid, BW).

Nu er geen geld is, vindt de kantonrechter dat het in niemands belang is om daarvoor nog meer kosten te maken. Omdat de erfgenamen beneficiair hebben aanvaard, zouden de kosten van publicatie voor rekening van het budget voor de rechtspraak komen – dus voor rekening van de Staat.

Als daarvoor geen dwingende noodzaak is, vindt de kantonrechter dat dat niet moet gebeuren.

Hij zal daarom de – kostbare - wettelijke manier van bekendmaking (publicatie in de Staatscourant en advertentie in twee nieuwsbladen) niet voorschrijven. De belanghebbenden kunnen namelijk ook op een andere manier worden geïnformeerd.

De kantonrechter is van mening dat bekendmaking op internet een even goede, misschien zelfs betere mogelijkheid geeft aan iedere belanghebbende om op de hoogte te komen van de financiële situatie van de nalatenschap. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee.

De vindplaats zal in dit geval algemeen bekend worden gemaakt met een persbericht. De bekendmaking van de beschikking zal plaats vinden op rechtspraak.nl / uitspraken onder het LJN-nummer dat in het persbericht zal worden genoemd.

Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen (jaren ’90 van de vorige eeuw), toen de toegang tot internet nog niet algemeen was.

[In de toekomst kan mogelijk een vaste plek op rechtspraak.nl (“nalatenschappen / vereffeningen” ?) de site vormen, waarop dit soort rechterlijke uitspraken wordt bekend gemaakt.]

Verder zal de griffier de opheffing in het boedelregister laten inschrijven.

De verzoekers worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

De beslissing

De kantonrechter

stelt de vereffeningskosten vast op € 809,20 (inclusief btw.);

beveelt de opheffing van de vereffening van de nalatenschap;

ontheft verzoekers van de publicatieplicht;

draagt de griffier op deze beslissing in het boedelregister te laten inschrijven;

bepaalt dat deze uitspraak op internet (rechtspraak.nl) bekend wordt gemaakt en dat een persbericht daarover wordt uitgegeven.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. P.A. Huidekoper en in het openbaar uitgesproken op 13 juli 2009.