Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2009:BH4025

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
19-02-2009
Datum publicatie
25-02-2009
Zaaknummer
177079
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vervangende toestemming BJZ voor psychologische behandeling onder toezichtgestelde minderjarige

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector Familie en Jeugd

Zaakgegevens: 177079 / JE RK 08-17121

Datum uitspraak:

beschikking van de kinderrechter van 19 februari 2009

in de zaak van

het op 7 november 2008 ingediende verzoekschrift van de Bureau Jeugdzorg [plaats] mede kantoorhoudende te [plaats], tot het verlenen van vervangende toestemming medische behandeling ten aanzien van:

[minderjarige] [geboortedatum] te [geboorteplaats],

hierna te noemen de minderjarige.

De kinderrechter merkt naast de minderjarige als belanghebbende aan:

- [belanghebbende1]

wonende op een bij de rechtbank bekend adres,

- [belanghebbende2],

[adres],

Het ouderlijk gezag wordt uitgeoefend door de moeder, [belanghebbende1]

Het procesverloop

De minderjarige is ondertoezicht gesteld van voornoemde stichting. De ondertoezichtstelling loopt tot 27 september 2009. Tevens heeft de kinderrechter bij beschikking van 15 september 2008 de machtiging tot plaatsing van de minderjarige in een voorziening voor pleegzorg verlengd.

Voornoemde stichting heeft een verzoek met bijlage(n) ingediend, daartoe strekkende dat vervangende toestemming wordt verleend voor een medische behandeling ten aanzien van de minderjarige. Bij beschikking van 17 december 2008 heeft de kinderrechter reeds toestemming verleend voor een intakegesprek bij de psycholoog en de beslissing voor het overige aangehouden voor een nadere onderbouwing door de psycholoog van de noodzaak van een behandeling.

De kinderrechter heeft kennisgenomen van het faxbericht van de gezinsvoogd d.d. 9 januari 2009 met als bijlage het rapport van het intakegesprek met de psycholoog d.d. 19 december 2008.

Vaststellingen en overwegingen

Indien een medische behandeling van een minderjarige jonger dan twaalf jaren noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens gezondheid te voorkomen en de ouder die het gezag heeft zijn toestemming daarvoor weigert, kan deze toestemming op verzoek van de stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de Jeugdzorg worden vervangen door die van de kinderrechter op grond van het bepaalde in artikel 1:264 Burgerlijk Wetboek. De kinderrechter zal vervangende toestemming voor een medische behandeling verlenen en voert daartoe het volgende aan. Op 19 december 2008 heeft een intakegesprek met de minderjarige plaatsgevonden door een psycholoog. Uit dit gesprek en de onderbouwing daarvan in het rapport van de psycholoog is gebleken dat de minderjarige zelf behoefte heeft aan behandeling, dat zij veel traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt in haar leven en weerkerende zorgen en gedachten heeft die zij niet alleen kan doorbreken. Gelet op de leeftijd van de minderjarige is zij niet in staat om zelfstandig zaken in een ander perspectief te plaatsen. Om het gevaar voor de gezondheid van de minderjarige af te wenden zal de kinderrechter vervangende toestemming voor de behandeling verlenen, zodat de minderjarige de gelegenheid krijgt om door middel van therapie de traumatische gebeurtenissen te verwerken en geholpen kan worden eventuele niet functionele gedachtepatronen te doorbreken. De ouders van de minderjarige zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren op het rapport en advies van de psycholoog maar hebben dit nagelaten.

Beslissing

De kinderrechter:

verleent vervangende toestemming voor een psychologische behandeling van de minderjarige;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.W. Brands-Bottema, kinderrechter, in tegenwoordigheid van M.L.M. Josemanders als griffier en in het openbaar uitgesproken opIndien hoger beroep tegen deze beschikking mogelijk is, kan dat worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof te Arnhem.

Zaakgegevens 177079 JE RK 08-17121 2

beschikking