Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2009:BH1710

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
28-01-2009
Datum publicatie
03-02-2009
Zaaknummer
08-1475 WOB
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Wraking van de wrakingskamer. Het verzoek is ingekomen nadat de rechters van de wrakingskamer een eindbeslissing hebben gegeven. Verzoekster is niet-ontvankelijk in haar verzoek (HR 18 december 1998, NJ 1999, 271). Omdat aanstonds duidelijk is dat verzoekster niet-ontvankelijk is, wordt afgezien van een mondelinge behandeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ARNHEM

Wrakingskamer

rekestnummer: 08-1475 WOB 121

Beschikking van 28 januari 2009

inzake

VERENIGING SURINAAMSE NEDERLANDERS (VSN),

gevestigd te Nijmegen,

verzoekster tot wraking,

en

MRS. [voorzitter], [rechter 1] EN [rechter 2],

in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en rechters van de wrakingskamer, die het verzoek van verzoekster hebben behandeld tot wraking van [rechter 3] in haar hoedanigheid van bestuursrechter in de zaak tussen verzoekster en anderen, als eisers, en de Minister van Buitenlandse Zaken, als verweerder (procedurenummer 08-1475 WOB 121).

1. De procedure

1.1. Het verloop van de wrakingsprocedure blijkt uit

- het verzoekschrift met bijlage van 8 januari 2009, ingekomen bij de rechtbank op 8 januari 2009, waarin het wrakingsverzoek is neergelegd

- een aanvulling op het verzoekschrift van 9 januari 2009, ingekomen bij de rechtbank op 9 januari 2009.

1.2. De uitspraak op het verzoekschrift is bepaald op heden. Hieronder staan de overwegingen waarop de uitspraak stoelt.

2. De feiten

2.1. Verzoekster heeft, als eiseres, samen met anderen bij de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, een procedure aanhangig gemaakt tegen de Minister van Buitenlandse Zaken. Op 21 november 2008 heeft in die procedure een mondelinge behandeling plaatsgevonden. [rechter 3] trad daarin op als voorzitter van de rechtbank. Na de behandeling heeft [rechter 3] partijen meegedeeld dat binnen zes weken uitspraak zal worden gedaan. Alvorens die uitspraak kon plaatsvinden heeft verzoekster samen met anderen bij verzoekschrift, gedateerd 1 december 2008, bij de rechtbank ingekomen op 30 november 2008, [rechter 3] gewraakt. De mondelinge behandeling van dit verzoekschrift door de wrakingskamer heeft plaatsgevonden ter zitting van 8 januari 2009. Aan het einde van die zitting heeft de wrakingskamer mondeling uitspraak gedaan en verzoekster en anderen niet-ontvankelijk verklaard in hun wrakingsverzoek. Nadat deze uitspraak was gedaan heeft verzoekster de leden van de wrakingskamer gewraakt.

3. Het verzoek

Verzoekster stelt, kort gezegd, dat de wrakingsprocedure tegen [rechter 3] een schijnprocedure is geweest, omdat de wrakingskamer reeds het voornemen had het wrakingsverzoek ongegrond te verklaren. Dit volgt volgens verzoekster uit de omstandigheid dat tegen [rechter 3] is gezegd dat zij niet ter zitting aanwezig behoefde te zijn. Verder heeft de wrakingskamer volgens verzoekster in strijd gehandeld met het (bestuurs)procesrecht en met het recht op een eerlijk proces door ter zitting vragen te stellen over punten die verzoekster niet heeft aangevoerd en door de afwijzing van het verzoek te motiveren op gronden waarop verzoekster niet heeft kunnen reageren.

4. De motivering van de beslissing

4.1. Het verzoek strekt tot wraking van mrs. [voorzitter], [rechter 1] en [rechter 2] ter zake van een procedure die is geƫindigd met een door deze rechters op 8 januari 2009 ter zitting uitgesproken beslissing.

4.2. De wet voorziet niet in de mogelijkheid om, wanneer de behandeling van de zaak is geƫindigd door het geven van een einduitspraak, wraking te verzoeken van de rechters die deze uitspraak hebben gedaan (HR 18 december 1998, NJ 1999, 271). Verzoekster is om die reden niet-ontvankelijk in haar wrakingsverzoek .

4.3. Nu aanstonds duidelijk is dat verzoekster niet-ontvankelijk is in haar wrakingsverzoek, zal worden afgezien van een mondelinge behandeling van het verzoek.

4.4. Ten slotte wordt nog het volgende overwogen. Verzoekster heeft in haar verzoekschriften van 8 januari 2009 en 9 januari 2009 ook een klacht ingediend tegen de leden van de wrakingskamer. Een beslissing op een klacht over rechters is voorbehouden aan het bestuur van de rechtbank, zodat op deze plaats niet over de klacht kan worden geoordeeld.

5. De beslissing

De rechtbank

verklaart verzoekster niet-ontvankelijk in haar verzoek tot wraking.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.D.A. den Tonkelaar, E.A.A.M. Pfeil en C.M.E. Lagarde en in het openbaar uitgesproken op 28 januari 2009.

de griffier de voorzitter

coll.: JO