Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2009:BH0211

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
14-01-2009
Datum publicatie
19-01-2009
Zaaknummer
171801
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Op grond van artikel 7:17 BW moet de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoorden. Dat is niet het geval als de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. In ieder geval mag de koper verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Bij de koop van een tweedehands auto is het niet zo dat elke onvolkomenheid daaraan maakt dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt. De koper van een tweedehands auto zal, afhankelijk van de ouderdom, het aantal gereden kilometers en de koopprijs, tot op zekere hoogte rekening moeten houden met het bestaan van mankementen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 171801 / HA ZA 08-1073

Vonnis van 14 januari 2009

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. N.L.J.M. Rijssenbeek te Arnhem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTO RIMA B.V.,

gevestigd te Druten,

gedaagde,

advocaat mr. P.J.M. Hermsen te Bemmel.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Auto Rima genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 17 september 2008

- het proces-verbaal van comparitie van 5 december 2008.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiseres] heeft op 6 november 2007 van Auto Rima een personenauto gekocht van het merk Ford, type USA Windstar, met kenteken 64-DD-FT. De auto is van het bouwjaar 1999 en had bij de verkoop een kilometerstand van 158.000. De auto werd via internet te koop aangeboden voor € 4.450,00. De uiteindelijke koopsom bedroeg € 4.000,00. Op de factuur staat vermeld “auto gekocht zoals gezien, geen garantie”.

2.2. Kort na de koop heeft Auto Rima op verzoek van [eiseres] de accu van de auto vervangen, omdat deze niet bleek te functioneren. In verband met nadien gebleken gebreken heeft [eiseres] de auto voor controle en reparatie naar garagebedrijf Auto Foolen gebracht.

2.3. [eiseres] en haar echtgenoot hebben op 15 november 2007 een doorlopend krediet bij de Ribank afgesloten voor € 5.600,00.

2.4. Op 16 november 2007 heeft de echtgenoot van [eiseres] Auto Rima het volgende emailbericht gestuurd.

Met goed vertrouwen kochten we twee weken geleden de ford windstar bij jullie. Een kat in de zak dus … niks… maar dan ook niks is nog goed aan deze auto.

Het maken kost me 6200 euro. […]

We laten het dus hier ook echt niet bij zitten en willen juridische stappen volgen omdat dit volgens de wet ook niet mag. Of jullie moeten een oplossing hebben.

2.5. Op 20 november 2007 heeft Auto Rima hierop het volgende geantwoord.

Een erg vervelende zaak dat er verschillende mankementen aan de auto geconstateerd zijn.

We hebben contact gehad met dhr [betrokkene] waar u de Ford had laten controleren, m.b.t. de mankementen die er aan de Ford geconstateerd zijn. […]

Tot onze spijt kunnen wij deze reparaties niet voor u oplossen. de Ford is in overleg met u zonder garantie verkocht. wat ook op de factuur vermeld is.

2.6. De reactie van de zijde van [eiseres] luidde als volgt.

[…]

Ten derde hadden jullie best kunnen zeggen dat de auto slecht onderhouden was.

Ten vierde … natuurlijk kunnen jullie wat oplossen en ons in de kosten tegemoet komen.

Nu hebben we niks.

Geen auto … reparatie onbetaalbaar.

En wat betreft die factuur zonder garantie… ja die bon krijg je als alles betaald is!!!

[…]

2.7. Daarop heeft Auto Rima als volgt geantwoord.

[…]

3e als wij het wisten dat deze auto niet goed was, zouden wij deze wellicht gerepareerd hebben, maar dan zou ook de verkoopprijs anders zijn.

en zoals ik u al melde wisten wij niet dat deze auto diverse mankementen had.

4e Als we dit repareren zijn er voor ons ook kosten aan verbonden en deze zijn ook niet aan u in de verkoopsprijs doorberekend.

5e Er is duidelijk door [betrokkene] en [betrokkene] aan u doorgegeven dat er geen garantie op zit.

2.8. [eiseres] heeft de auto door garagebedrijf Auto Foolen laten repareren.

3. Het geschil

3.1. [eiseres] beroept zich erop dat de auto aanzienlijke gebreken had en dat deze daarom niet die eigenschappen bezat die zij daarvan mocht verwachten. Zij stelt dat zij hierdoor schade heeft geleden. In de eerste plaats heeft zij € 8.334,53 aan herstelkosten moeten betalen. Voorts heeft zij een geldlening van € 5.600,00 moeten afsluiten om de kosten van reparatie te voldoen. De rente die zij hierover moet betalen alsmede de kosten voor het afsluiten van de lening ad € 615,00 merkt zij aan als schade. Tot slot stelt zij dat zij gedurende enige tijd dubbele kosten heeft gehad, omdat zij haar oude auto moest aanhouden. Het gaat volgens haar om € 104,04 wegens dubbele autoverzekering en

-belasting.

3.2. [eiseres] wenst deze schade door Auto Rima vergoed te krijgen. Zij vordert daarom dat de rechtbank Auto Rima veroordeelt

- tot betaling van € 9.053,57

- tot betaling van de rente die zij aan de Ribank verschuldigd is in verband met de geldlening van € 5.600,00

- tot betaling van € 833,03 aan buitengerechtelijke kosten

- in de proceskosten

alles vermeerderd met de wettelijke rente.

3.3. Auto Rima voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen zal, voor zover nodig, hierna worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Op grond van artikel 7:17 BW moet de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoorden. Dat is niet het geval als de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. In ieder geval mag de koper verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Bij de koop van een tweedehands auto is het niet zo dat elke onvolkomenheid daaraan maakt dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt. De koper van een tweedehands auto zal, afhankelijk van de ouderdom, het aantal gereden kilometers en de koopprijs, tot op zekere hoogte rekening moeten houden met het bestaan van mankementen.

4.2. De rechtbank stelt vast dat het hier gaat om een auto die ten tijde van de koop ongeveer 8 jaar oud was en 158.000 kilometers op de teller had. Verder heeft Auto Rima stukken overgelegd waaruit blijkt dat andere, vergelijkbare auto’s in diezelfde tijd voor een hogere prijs te koop werden aangeboden. Dat laatste is door [eiseres] betwist, maar deze betwisting is ongemotiveerd gebleven, zodat de rechtbank daaraan voorbij zal gaan. Het voorgaande brengt mee dat [eiseres] in ieder geval in enige mate rekening moest houden met het bestaan van mankementen aan de auto.

4.3. [eiseres] heeft niet concreet gemaakt welke gebreken de auto had. De in de dagvaarding opgenomen lijst van herstelwerkzaamheden die volgens het door haar ingeschakelde garagebedrijf zouden moeten worden uitgevoerd is daartoe onvoldoende. Daaruit valt immers niet op te maken welke gebreken aan de auto geconstateerd waren en wat de aard en de ernst daarvan was. Auto Rima heeft de noodzaak van de genoemde werkzaamheden betwist. Zij heeft tevens betwist dat de auto zodanige gebreken had, dat deze daardoor niet aan de overeenkomst beantwoordde. Gelet op deze betwisting had het op de weg van [eiseres] gelegen haar stellingen nader (met bewijsstukken) te onderbouwen. Dat heeft zij niet gedaan.

4.4. Uit het voorgaande volgt dat niet kan worden vastgesteld dat de auto zodanige mankementen had dat de auto daardoor, gelet op de leeftijd, de kilometerstand en de koopprijs, niet aan de overeenkomst beantwoordde. Hierop stuit de vordering van [eiseres] af. De - door Auto Rima overigens betwiste - stelling van [eiseres] dat de verkoper haar had medegedeeld dat de auto geen (noemenswaardige) gebreken had kan haar niet baten. Omdat niet kan worden vastgesteld welke gebreken de auto had, kan evenmin worden bepaald of deze gebreken, gelet op de beweerde mededeling van de verkoper, de conclusie rechtvaardigen dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordde. Zoals hiervoor reeds is overwogen heeft [eiseres] haar stellingen op dit punt onvoldoende geconcretiseerd. Aan bewijslevering komt de rechtbank daarom niet toe.

4.5. Op grond van het voorgaande zal de vordering van [eiseres] worden afgewezen. Alle overige stellingen en weren kunnen daarbij verder onbesproken blijven.

4.6. [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Auto Rima worden begroot op:

- vast recht € 303,00

- salaris advocaat 768,00 (2,0 punten × tarief € 384,00)

Totaal € 1.071,00

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van Auto Rima tot op heden begroot op € 1.071,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.E.M. Overkamp en in het openbaar uitgesproken op 14 januari 2009.