Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BH5065

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
17-04-2008
Datum publicatie
06-03-2009
Zaaknummer
08-272
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek gedwongen schuldregeling artikel 287a Faillisssementswet

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Rechtsbijstand en schuldhulpverlening 2008/244 met annotatie van G.H. Lankhorst
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

rekestnummer: 08/272 /nd

uitspraakdatum: 17 april 2008

Verzoek gedwongen schuldregeling artikel 287a Faillissementswet

In de zaak van: [verzoekster],

wonende te [woonplaats],

nader te noemen verzoekster,

is bij de rechtbank op 14 maart 2008 een verzoek ingediend tot toepassing van de schuldsaneringsregeling. Daarbij is tevens verzocht Laser Services te bevelen in te stemmen met een vóór indiening van het verzoekschrift aangeboden schuldregeling als bedoeld in artikel 287a van de Faillissementswet.

Mevrouw Knoop is door de rechtbank gehoord ter terechtzitting van 7 april 2008. Op die zitting is tevens gehoord mevrouw [betrokkene] namens Laser Services. Ten slotte zijn gehoord mevrouw [betrokkenen] namens de Gemeentelijke Kredietbank.

feiten

In het verzoekschrift wordt gesteld dat verzoekster al het mogelijke heeft gedaan om middels de op haar rustende inspanningsverplichting, zowel arbeidsrechtelijk als financieel, aan haar crediteuren een zo gunstig mogelijk buitengerechtelijk akkoord voor te leggen.

Verzoekster is een alleenstaande ouder van drie kinderen, zij heeft twee banen en werkt in totaal 30 uur per week. Verzoekster heeft ter zitting verklaard dat een van haar kinderen een handicap heeft en dat het belangrijk is dat zij thuis is als hij uit school komt.

Voorts heeft verzoekster verklaard dat zij veel heeft gesolliciteerd maar dat het niet is gelukt om een fulltime baan te krijgen.

Uit de nadere toelichting van de Gemeente [woonplaats] volgt dat verzoekster al haar afspraken uiterst correct nakomt en zeer gemotiveerd is om een oplossing voor haar schulden tot stand te brengen. De schuldenlast van verzoekster bedroeg ten tijde van de aanbieding van het buitengerechtelijke akkoord € 17.427,99. Vijf van de zes schuldeisers gaan akkoord met het aangeboden betalingsvoorstel. Hiermee vertegenwoordigen zij 83,3% van de totale schuldeisers en 89% van de totale schuld. Laser Services, met een vordering van € 1.923,28, gaat niet akkoord.

Mevrouw Sierdal heeft ter zitting verklaard dat de preferente schuld aan de Belastingdienst van € 1.910, - is voldaan, waardoor het te verwachten uit te delen percentage hoger zal uitvallen. De gemeente [woonplaats] heeft haar akkoord gegeven voor de borgstelling van het saneringskrediet waardoor het aangeboden akkoord is gewaarborgd. De schuldeisers zullen per direct worden betaald.

Mevrouw Van Delft heeft ter zitting verklaard dat Laser Services niet akkoord gaat met het aangeboden akkoord omdat het verstrekte krediet niet is aangegaan voor de duur van 36 maanden. Voorts is Laser Services van mening dat het aangeboden percentage te laag is.

De beoordeling van het verzoek:

Het verzoek tot het opleggen van deze schuldregeling aan Laser Services dient te worden toegewezen indien Laser Services in redelijkheid niet tot weigering van instemming met deze schuldregeling heeft kunnen komen, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen het belang dat zij heeft bij uitoefening van de bevoegdheid tot weigering en de belangen van de verzoekster of van de overige schuldeisers die door de weigering worden geschaad. Blijkens de wetsgeschiedenis (MvT Kamerstukken II 2004/05 nr. 3 p. 18) bij de totstandkoming van artikel 287a Fw. kan een groot aantal toetsingscriteria van belang zijn bij de beantwoording van deze vraag.

Allereerst is de vraag of het voorstel goed is gedocumenteerd en of voldoende duidelijk is dat het bod het uiterste is waartoe de verzoekster financieel in staat moet worden geacht.

De rechtbank stelt vast dat verzoekster een alleenstaande ouder is met drie kinderen van wie één gehandicapt, verzoekster heeft twee banen en werkt thans 30 uur in de week. Een zodanige stijging van het inkomen of uitbreiding van het aantal uren, dat dit zou leiden tot een duidelijk hogere uitdeling in een wettelijke schuldsaneringsregeling valt gelet op het bovenstaande niet te verwachten.

De rechtbank houdt daarbij rekening met de kosten die een schuldsaneringsregeling meebrengt en de negatieve aflossingcapaciteit van verzoekster gelet op het feit dat zij slechts 30 uur in de week werkt.

Tevens is van belang dat Laser Services de enige schuldeiser is die niet met de aangeboden schuldregeling heeft ingestemd. De rechtbank komt tot de conclusie dat het belang dat Laser Services heeft bij het uitoefenen van de bevoegdheid tot weigering niet in een zodanige verhouding staat tot het belang van verzoekster dat Laser Services in redelijkheid tot het uitoefenen van de bevoegdheid tot weigeren heeft kunnen besluiten.

Het verzoek om Laser Services te bevelen in te stemmen met de schuldregeling wordt daarom op grond van artikel 287a lid 5 Faillissementswet toegewezen.

Gelet op artikel 287a, zesde lid van de Faillissementswet zal Laser Services worden veroordeeld in de kosten van het geding.

De beslissing

De rechtbank:

- beveelt Laser Services om in te stemmen met de door verzoekster aangeboden schuldregeling.

- veroordeelt Laser Services in de kosten van deze procedure.

-verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door R.A.Boon en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 april 2008.

de griffier, de rechter,