Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BH1564

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
02-05-2008
Datum publicatie
02-02-2009
Zaaknummer
08/346
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek dwangregeling/gedwongen schuldregeling ex. art. 287a Fw.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

rekestnummer: 08/346

uitspraakdatum: 29 mei 2008

Verzoek gedwongen schuldregeling artikel 287a Faillissementswet

In de zaak van: [verzoeker],

wonende te Nijmegen,

nader te noemen verzoeker,

Het verzoek en de gang van zaken

Op 9 april 2008 is bij de rechtbank een verzoek ingediend tot toepassing van de schuldsaneringsregeling. Daarbij is tevens verzocht de Postbank N.V. gevestigd te Amsterdam, te bevelen in te stemmen met een vóór indiening van het verzoekschrift aangeboden schuldregeling als bedoeld in artikel 287a van de Faillissementswet (Fw.).

Het verzoek betreft het opleggen van een schuldregeling aan Postbank N.V. inhoudende dat verzoeker drie jaar lang zijn inkomen ter beschikking stelt aan de gemeente Nijmegen en dat deze instelling het conform de uniforme rekenmethode van Recofa vast te stellen vrij te laten bedrag betaalt aan verzoeker en het meerdere reserveert voor de schuldeisers. Het gereserveerde bedrag wordt elk jaar (drie keer in totaal) aan de schuldeisers uitgekeerd. Voor deze werkzaamheden wordt door de gemeente Nijmegen 9% van de gereserveerde bedragen ingehouden. De gemeente heeft het voor verzoeker geldende vrij te laten bedrag uitgerekend en heeft de schuldeisers bericht dat naar verwachting 38,21% op de vordering kan worden uitbetaald. De Postbank N.V. is met dit voorstel niet akkoord gegaan.

Verzoeker is door de rechtbank gehoord ter terechtzitting van 19 mei 2008. Tevens is gehoord mevrouw [betrokkene] van de gemeente Nijmegen. Namens Postbank N.V. zijn [twee personen] verschenen.

De beoordeling

Het verzoek tot het opleggen van deze schuldregeling aan Postbank N.V. dient te worden toegewezen indien Postbank N.V. in redelijkheid niet tot weigering van instemming met deze schuldregeling heeft kunnen komen, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen het belang dat zij heeft bij uitoefening van de bevoegdheid tot weigering en de belangen van verzoeer of van de overige schuldeisers die door de weigering worden geschaad (art. 287a Fw.).

Allereerst is de vraag of het voorstel goed en betrouwbaar is gedocumenteerd en of voldoende duidelijk is dat het bod het uiterste is waartoe verzoekster financieel in staat moet worden geacht. Het voorstel - althans het aanbodpercentage - is onvoldoende gedocumenteerd. Het is onduidelijk hoe het aan de schuldeisers aangeboden percentage is opgebouwd en welke inkomensbestanddelen en vaste lasten zijn meegenomen.

Het netto inkomen uit de berekening van de gemeente stemt niet overeen met het in de arbeidsovereenkomst genoemde loon. Dit loon is gebaseerd op een 32-uurscontract. De rechtbank is van oordeel dat het toezicht op de naleving van de sollicitatieplicht – met het oog op fulltime werk – in een wettelijke schuldsaneringsregeling beter is gewaarborgd dan in de schuldregeling via de gemeente. Daarnaast is er geen huisbezoek en geen postblokkade.

Tegen de achtergrond van voorgaande kan niet geoordeeld worden dat Postbank N.V. in redelijkheid niet tot weigering van instemming kon komen. Het verzoek dient daarom te worden afgewezen. Het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling zal in behandeling worden genomen.

De beslissing

De rechtbank:

- wijst het verzoek af;

- bepaalt dat het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling in behandeling zal worden genomen;

- bepaalt dat verzoekster voor een nadere zitting wordt opgeroepen.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Boon en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 mei 2008.

de griffier, de rechter,