Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BF0094

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
09-09-2008
Datum publicatie
09-09-2008
Zaaknummer
05/800696-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Militaire kamer veroordeelt verdachte tot 3maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een werkstraf van 240 uur; hij wordt schuldig bevonden aan het in Nederland in bezit hebben van kinderporno(bestanden) op zijn computer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector strafrecht

Militaire kamer

Parketnummer : 05/800696-07

Datum zitting : 25 augustus 2008

Datum uitspraak : 8 september 2008

Verstek

In de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem

tegen:

naam : [verdachte],

geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats].

Raadsman : mr G.M.M. van Tilborg, advocaat te Sittard.

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 mei 2005 tot en met 09 november 2006, althans de periode van 19 juli 2006 tot en met 9 november 2006, te Geleen, gemeente Sittard-Geleen, althans in Nederland, en/of in Afghanistan (telkens) (een) afbeelding(en) - en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende (een) afbeelding(en) - van (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) perso(o)n(en) is/zijn betrokken en/of schijnbaar is/zijn betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt, in bezit heeft gehad, bestaande die afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) uit (een) geheel of gedeeltelijk ontklede minderjarige(n) die

- vaginaal wordt/worden gepenetreerd en/of

- een penis betast(en) en/of vastpakt/vastpakken en/of in de mond neemt/nemen en/of

- (een) (andere) seksuele handeling(en) van (een) volwassene(n) ondergaat/ondergaan en/of

- op een dusdanige wijze poseert/poseren dat zijn/haar/hun geslachtsdeel nadrukkelijk in beeld wordt/worden gebracht, welke wijze van poserenkennelijk bedoeld is om seksuele prikkeling op te wekken,van welke afgebeelde seksuele gedraging(en) een selectie - zakelijk weergegeven - als volgt is omschreven (pag. 106 t/m 109):

- (12yo son and pedo Mom; Leeftijd afgebeelde: 12-14 jaar) Een minderjarigenaakte jongen wordt oraal bevredigd door een volwassen naakte vrouw;

- (0-Kiddy-Pthc Bw 026-Fucking My 5Yo Daughter (2); Leeftijd afgebeelde: 6-8 jaar) Minderjarig naakt meisje ligt voorovergebogen op een kast. Zij wordt gepenetreerd door een volwassen naakte man;

- (Amy childlover pedo kiddy porn pthc 088; Leeftijd afgebeelde: 12-14 jaar) Minderjarig naakt meisje zit op haar knieën op een stoel waarbij er duidelijk zicht is op haar vagina;

- (goorlapperij2; Leeftijd afgebeelde: 12-14 jaar) Een volwassen vrouw heeft de stijve penis van een naakte minderjarige jongen in haar hand. Een minderjarig meisje heeft de penis in haar mond;

- (FILE0021; Leeftijd afgebeelde: 10-12 jaar) Minderjarig naakt meisje ligt op een rood kleed met haar benen gespreid. Hierdoor is er duidelijk zicht op haar vagina,

en zijnde voornoemde seksuele gedraging(en) afgebeeld en/of vastgelegd op/in een harddisk (goednummer DE 2006-278) en/of een (harddisk in een) laptop (goednummer DE 2006-279);

2. Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 25 augustus 2008 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte, hoewel rechtsgeldig opgeroepen, noch zijn raadsman verschenen.

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de onder verdachte inbeslaggenomen laptop wordt onttrokken aan het verkeer.

3. De beslissing inzake het bewijs

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De militaire kamer acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

hij op tijdstippen in de periode van 19 juli 2006 tot en met 09 november 2006, te Geleen, gemeente Sittard-Geleen (telkens) een gegevensdrager, bevattende afbeelding(en) - van seksuele gedragingen waarbij personen zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, in bezit heeft gehad, bestaande die afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) uit (een) geheel of gedeeltelijk ontklede minderjarige(n) die

- vaginaal wordt/worden gepenetreerd en/of

- een penis betast(en) en/of vastpakt/vastpakken en/of in de mond neemt/nemen en/of

- (een) (andere) seksuele handeling(en) van (een) volwassene(n) ondergaat/ondergaan en/of

- op een dusdanige wijze poseert/poseren dat zijn/haar/hun geslachtsdeel nadrukkelijk in beeld wordt/worden gebracht, welke wijze van poseren kennelijk bedoeld is om seksuele prikkeling op te wekken,van welke afgebeelde seksuele gedraging(en) een selectie - zakelijk weergegeven - als volgt is omschreven (pag. 106 t/m 109):

- (12yo son and pedo Mom; Leeftijd afgebeelde: 12-14 jaar) Een minderjarige naakte jongen wordt oraal bevredigd door een volwassen naakte vrouw;

- (0-Kiddy-Pthc Bw 026-Fucking My 5Yo Daughter (2); Leeftijd afgebeelde: 6-8 jaar) Minderjarig naakt meisje ligt voorovergebogen op een kast. Zij wordt gepenetreerd door een volwassen naakte man;

- (Amy childlover pedo kiddy porn pthc 088; Leeftijd afgebeelde: 12-14 jaar) Minderjarig naakt meisje zit op haar knieën op een stoel waarbij er duidelijk zicht is op haar vagina;

- (goorlapperij2; Leeftijd afgebeelde: 12-14 jaar) Een volwassen vrouw heeft de stijve penis van een naakte minderjarige jongen in haar hand. Een minderjarig meisje heeft de penis in haar mond;

- (FILE0021; Leeftijd afgebeelde: 10-12 jaar) Minderjarig naakt meisje ligt op een rood kleed met haar benen gespreid. Hierdoor is er duidelijk zicht op haar vagina,

en zijnde voornoemde seksuele gedragingen vastgelegd op een harddisk (goednummer DE 2006-278) ;

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten bewezen zijn verklaard, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben.

De bewijsmiddelen zullen worden uitgewerkt in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist en zullen dan in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.

4a. De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

“Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in zijn bezit hebben, meermalen gepleegd”

4b. De strafbaarheid van het feit

Het feit is strafbaar.

5. De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten. Verdachte is dus strafbaar.

6. De motivering van de sanctie(s)

Bij de beslissing over de straf heeft de militaire kamer rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan; en

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op de justitiële documentatie betreffende verdachte, gedateerd 22 juli 2008.

De militaire kamer overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft gedurende een periode van ruim 3 maanden kinderporno van het internet gedownload en de bestanden vervolgens op de harde schijf van zijn computer opgeslagen. Om dergelijk pornografisch materiaal te vervaardigen worden minderjarigen ernstig misbruikt. Verdachte heeft door het in bezit hebben van deze afbeeldingen de vraag naar dergelijk materiaal in stand gehouden. Hiermee heeft hij indirect bijgedragen aan het in stand houden van deze vorm van misbruik. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan.

Niettemin acht de militaire kamer de door het Openbaar Ministerie gevorderde straf geen passende strafrechtelijke reactie. Verdachte heeft geen justitiële documentatie, het betreft een beperkte periode waarin is gedownload en een beperkte hoeveelheid aan bestanden. Gelet op het voorstaande acht de militaire kamer een onvoorwaardelijke werkstraf van na te melden uren geboden. Voorts acht zij, als stok achter de deur en om de ernst van het feit te benadrukken, een voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een gepaste strafrechtelijke reactie.

De rechtbank is van oordeel dat de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven

laptop toebehoort aan de verdachte en aan verdachte zal moeten worden

teruggegeven, nu niet is komen vast te staan dat verdachte het door hem gepleegde

feit met behulp van de inbeslaggenomen laptop heeft gepleegd

7. De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 240b van het Wetboek van Strafrecht.

8. De beslissing

De militaire kamer, rechtdoende:

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

Een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) maanden.

Bepaalt dat deze gevangenisstraf niet tenuitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.

Veroordeelt verdachte voorts tot:

Het verrichten van een werkstraf gedurende 240 ( tweehonderdveertig) uren.

Bepaalt dat deze werkstraf binnen één (1) jaar na het onherroepelijk worden van dit vonnis moet worden voltooid.

De termijn binnen welke de werkstraf moet worden verricht, wordt verlengd met de tijd dat de veroordeelde rechtens zijn vrijheid is ontnomen alsmede met de tijd dat hij ongeoorloofd afwezig is.

Beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast.

Stelt deze vervangende hechtenis vast op 120 (honderdtwintig) dagen.

Beveelt de teruggave van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerp, te weten een een laptop (merk Dell) aan de veroordeelde.

Aldus gewezen door:

mr. A.G. Broek de Stigter, rechter, als voorzitter,

mr. J.H.M. Westenbroek, rechter,

kapitein ter zee van administratie mr. H.T. Wagenaar, als militair lid,

in tegenwoordigheid van S.P. Visser, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 8 september 2008.