Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BE7740

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
28-07-2008
Datum publicatie
18-08-2008
Zaaknummer
550230 BM Verz 08-3072
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

RECHTER VAN GELIJKE RANG IS GEBONDEN AAN VERWIJZING DOOR COLLEGA, OOK ALS DEZE OP ONJUISTE GRONDEN IS GESCHIED (74, derde lid, laatste volzin, Rv)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Tiel

Zaaknummer 550230 BM VERZ 08-3072

Kenmerk SD

Beschikking onderbewindstelling

De kantonrechter,

gezien het verzoekschrift dat op 5 juni 2008 is ingediend door:

[verzoekster], wonende te [Kesteren]

tot instelling van een bewind over goederen die (zullen) toebehoren aan de rechthebbende:

[naam rechthebbende], geboren [dag en maand] 1960 te Kesteren , wonende te [[Rhenen]], thans verblijvende bij haar zuster, [naam zuster], [adres zuster]

In verband met de woonplaats van de rechthebbende, Rhenen, is het verzoekschrift bij beschikking van de kantonrechter te Tiel van 10 juni 2008 ter behandeling verwezen naar de bevoegde kantonrechter te Amersfoort.

Bij beschikking van 8 juli 2008 heeft de kantonrechter te Amersfoort het verzoek ter behandeling terugverwezen naar Tiel.

Uit de stukken blijkt dat de rechthebbende wegens (ernstige) ziekte verblijf houdt bij haar zuster in Ochten. Wegens de ziekte kan zij volgens de schriftelijke verklaring van de huisarts ook niet ter zitting verschijnen. Meer gegevens zijn er niet.

Hoe ernstig de situatie van de rechthebbende moge zijn, uit de stukken kan, naar de mening van de kantonrechter, niet worden afgeleid dat is uitgesloten dat zij op enig moment terug zal keren naar haar woonplaats, waar zij is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Omdat bevoegdheid een kwestie van openbare orde is, moet hier strikt worden geïnterpreteerd.

Daarmee blijft – voor de bepaling van de bevoegdheid van de kantonrechter – de woonplaats Rhenen in beginsel maatgevend. (Vgl artt. 266 Rv jo 1:10 BW)

De vraag komt aan de orde of de kantonrechter de zaak nu moet terugverwijzen naar de kantonrechter in Amersfoort. Het antwoord is ontkennend.

Om te voorkomen dat rechters naar elkaar blijven verwijzen, bevat de wet de regel dat een rechter gebonden is aan de verwijzing door een collega elders van gelijke rang. De kantonrechter in Amersfoort was dus gebonden aan de verwijzing door de kantonrechter in Tiel. Hij is namelijk niet “een hogere rechter”als bedoeld in artikel 74, derde lid, laatste volzin Rv.

Nu de kantonrechter in Amersfoort niettemin heeft terugverwezen, moet de kantonrechter in Tiel de zaak behandelen.

Zijn bevoegdheid is gebaseerd op de (terug-)verwijzingsbeschikking van de kantonrechter in Amersfoort d.d. 8 juli 2008 in samenhang met genoemd wetsartikel.

Op grond van de stukken, waaronder de verklaring van de huisarts, is er voldoende grond om aan te nemen dat de rechthebbende niet doorlopend in staat is haar vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen.

Beschikkende

stelt een bewind in over goederen die (zullen) toebehoren aan de rechthebbende:

[naam rechthebbende], voornoemd;

benoemt tot bewindvoerster(s):

[naam verzoekster], voornoemd;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. P.A. Huidekoper en in het openbaar uitgesproken op 28 juli 2008.

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld:

door de verzoeker(s) en door degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden binnen drie maanden na de dag van de uitspraak

door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening ervan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroep dient te worden ingesteld door de indiening van een beroepschrift ter griffie van het gerechtshof te Arnhem, welk beroepschrift opgesteld dient te worden door een procureur (advocaat).