Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BD9853

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
13-08-2008
Datum publicatie
13-08-2008
Zaaknummer
05/900221-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen (15 maanden/drie voorwaardelijk en 9 maanden/vijf voorwaardelijk) voor gewoonteheling van voornamelijk navigatie-apparatuur, die uit auto’s was gestolen. Bewezen zijn ongeveer vijftien zaken gedurende ongeveer 3 maanden. De dader die de zwaarste straf kreeg was al vaker veroordeeld voor vermogensdelicten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector strafrecht

Meervoudige kamer

Promis II

Parketnummer : 05/900221-08

Datum zitting : 30 juli 2008

Datum uitspraak : 13 augustus 2008

Tegenspraak

In de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem

tegen:

naam : [verdachte],

geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats],

adres : [adres],

plaats : [woonplaats].

Raadsman : mr. S. Schuurman, advocaat te Tiel.

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 18 januari 2008 t/m 15 april 2008 te Culemborg en/of elders in Nederland, een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling, hierin bestaande dat verdachte op meerdere tijdstippen in voormelde periode telkens heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen navigatiesystemen en/of PDA's (met route-navigatie), doordat hij:

- in of omstreeks de periode van 18 januari 2008 t/m 31 januari 2008 te Culemborg en/of Nieuw Buinen, gemeente Borger-Odoorn en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk Garmin (type streetpilot C330) (zaakdossier 14);

- in of omstreeks de periode van 2 februari 2008 t/m 8 februari 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk Mio Digiwalker (zaakdossier 27);

- in of omstreeks de periode van 26 februari 2008 t/m 28 februari 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk TomTom (type Navi One Euro) (zaakdossier 37);

- in of omstreeks de periode van 27 februari 2008 t/m 10 maart 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een PDA van het merk Asus (type A636N) (zaakdossier 39);

- in of omstreeks de periode van 19 februari 2008 t/m 10 maart 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een PDA/navigatieapparaat van het merk HP (type Ipaq 6515)(zaakdossier 41);

- in of omstreeks de periode van 11 maart 2008 t/m 13 maart 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk TomTom (zaakdossier 60);

- in of omstreeks de periode van 12 februari 2008 t/m 23 februari 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk Mutek (zaakdossier 64);

- in of omstreeks de periode van 15 februari 2008 t/m 29 februari 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk Becker (type Traffic Assist) (zaakdossier 66);

- in of omstreeks de periode van 18 maart 2008 t/m 15 april 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk Garmin (type Nuvi 200)(zaakdossier 67);

- in of omstreeks de periode van 3 februari 2008 t/m 5 februari 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk TomTom (type One v2) (zaakdossier 71);

- in of omstreeks de periode van 17 februari 2008 t/m 29 februari 2008 te Culemborg en/of Linde, gemeente Bronckhorst en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk Navman (type ICN 320) (zaakdossier 73);

- in of omstreeks de periode van 3 februari 2008 t/m 29 februari 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een PDA/navigatieapparaat van het merk HP (type Ipaq)(zaakdossier 74);

terwijl hij (telkens) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voormeld(e) goed(eren) wist dat dit/deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf was/waren verkregen;

2. Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 30 juli 2008 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. S. Schuurman, advocaat te Tiel.

Als benadeelde partijen hebben zich schriftelijk in het geding gevoegd:

• [benadeelde partij 1]

• Regiopolitie Gelderland Zuid

• [benadeelde partij 2]

• [benadeelde partij 3]

• [benadeelde partij 4]

• [benadeelde partij 5]

• [benadeelde partij 6]

• [benadeelde partij 7]

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot: een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

De officier van justitie heeft voorts gesteld dat de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 1] niet van zo eenvoudige aard is dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding. De officier van justitie verzoekt daarom dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard in de vordering.

De officier van justitie heeft voorts verzocht dat de vordering van de benadeelde partij Regiopolitie Gelderland-Zuid tot een bedrag van € 184,45 wordt toegewezen en heeft gevorderd dat er een schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht wordt opgelegd tot dit bedrag, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 3 dagen hechtenis. Voor het overige heeft de officier van justitie verzocht dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard in de vordering.

De officier van justitie heeft voorts verzocht dat de vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde partij 3], [benadeelde partij 4], [benadeelde partij 5], [benadeelde partij 6] en [benadeelde partij 7] niet-ontvankelijk zullen worden verklaard in de vorderingen nu deze niet zien op zaken die aan verdachte ten laste zijn gelegd.

Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de onder verdachte in beslaggenomen radardetector; een doos, zijnde lege doos ploertendoder; traangas, zijnde pepperspray; een wapen, zijnde een stroomstootwapen; een wapen, zijnde een ploertendoder, moeten worden onttrokken aan het verkeer en het onder verdachte in beslaggenomen telefoontoestel, zijnde een nokia mobieltje; een computer zijnde een Compac Imac; en een fiets Heren, zijnde een Koga Miyata Herenfiets, moeten worden bewaard voor degene die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt.

Verdachte en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Ten aanzien van het ten lastegelegde met uitzondering van zaakdossier 27 en zaakdossier 37 :

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering. Er wordt derhalve volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen. De bewijsmiddelen zijn:

- De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2008;

- Het procesverbaal van aangifte van [aangever 1], met bijgevoegde goederenbijlage, p.1567-1569;

- Het procesverbaal van aangifte van [aangever 2], p. 2591-2592;

- Het procesverbaal van aangifte van [aangever 3], met bijgevoegde goederenbijlage,p 2753-2757;

- Het procesverbaal van aangifte van [aangever 4],met goederenbijlage, p. 3889-3891;

- Het procesverbaal van aangifte van [aangever 5], met goederenbijlage, p. 4080-4082;

- Het procesverbaal van aangifte van [benadeelde partij 1], met goederenbijlage, p. 4168-4170;

- Het procesverbaal van aangifte van [aangever 6], met goederenbijlage, p. 4207-4209;

- Het procesverbaal van aangifte van [aangever 7], met goederenbijlage, p. 4295-4297;

- Het procesverbaal van aangifte van [aangever 8], met goederenbijlage, p. 4386-4388;

- Het procesverbaal van aangifte van [aangever 9], met goederenbijlage, p. 4412-4414.

Ten aanzien van het ten lastegelegde met betrekking tot zaakdossier 27

De feiten. Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

Op zaterdag 2 februari 2008 wordt uit een auto welke geparkeerd staat op het erf van de aangever een autoruit ingeslagen en een navigatieapparaat, zijnde een Mio Digiwalker, weggenomen. In de Mio zat een Benelux kaart met beperkt Europa waarin enkel de hoofd/snelwegen worden aangegeven. Uit tapgesprekken en sms-berichten vanaf 5 februari 2008 tussen [medeverdachte] en verdachte blijkt dat verdachte een Mio in zijn bezit heeft welke hij waarschijnlijk heeft ontvangen van [medeverdachte]. Het betreft een Mio met de grote snelwegen van Europa. Verdachte krijgt dit navigatieapparaat niet verkocht waarna het apparaat door [medeverdachte] opgehaald wordt bij de ouders van verdachte.

Verweren

De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat niet wettig en overtuigend bewezen is dat het navigatieapparaat dat verdachte in zijn bezit heeft gehad het navigatieapparaat is geweest dat volgens de aangifte van 2 februari 2008 is gestolen uit een auto op het erf van de aangever, nu de telefoontaps dateren vanaf 5 februari 2008 en het navigatieapparaat niet is terug gevonden.

Beoordeling van de verweren

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman en overweegt hiertoe het volgende.

Op grond van hetgeen hiervoor is opgenomen bij de feiten, in onderling verband en samenhang bezien, staat het volgende vast.

Verdachte heeft binnen het korte tijdsbestek van drie dagen na de aangifte met een ander contact over een navigatieapparaat. Verdachte heeft het in zijn verklaringen en in de sms-berichten en de tapgesprekken over eenzelfde navigatieapparaat als waarvan sprake is in de aangifte.

Conclusie

Op grond van hetgeen hierboven is overwogen met betrekking tot de gevoerde verweren, in onderling verband en samenhang bezien met de vaststaande feiten en omstandigheden, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het uit de auto van aangever gestolen navigatieapparaat, zijnde een Mio, heeft verworven en voor handen heeft gehad.

Ten aanzien van het ten lastegelegde met betrekking tot zaakdossier 37

De feiten. Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

Op 26 februari 2008 wordt uit de auto van aangever een navigatieapparaat zijnde een TomTom NAVI ONE EURO gestolen. Op 27 februari 2008 biedt verdachte aan verschillende mensen een navigatiesysteem aan. Verdachte verkoopt vervolgens op 28 februari 2008 een TomTom met een versie Europa aan [betrokkene 1].

Verweren

De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat niet bewezen is dat het navigatieapparaat dat verdachte in zijn bezit heeft gehad het navigatieapparaat is geweest dat volgens de aangifte op 26 februari 2008 is gestolen uit de auto van de aangever, nu het uiteindelijke systeem niet is teruggevonden. Daarnaast heeft degene die de TomTom heeft gekocht verklaard dat er als thuisadres in het apparaat was ingevoerd een adres in IJsselstein terwijl aangever in Culemborg woont.

Beoordeling van de verweren

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman en overweegt hiertoe het volgende.

Op grond van hetgeen hiervoor is opgenomen bij de feiten, in onderling verband en samenhang bezien staat het volgende vast.

Verdachte heeft binnen het zeer korte tijdsbestek van een dag na de diefstal van het navigatieapparaat met anderen contact over een navigatieapparaat en verkoopt deze binnen twee dagen door aan [betrokkene 1]. Verdachte spreekt in zijn verklaringen en in de tapgesprekken over eenzelfde navigatieapparaat als waarvan blijk is gegeven in de aangifte.

Dat het thuis adres in de door [betrokkene 1] gekochte TomTom IJsselstein zou zijn blijkt enkel uit de verklaring van koper [betrokkene 1], zegt niets over het type TomTom dat is geleverd en sluit geenszins uit dat het het navigatieapparaat van aangever betreft.

Conclusie

Op grond van hetgeen hierboven is overwogen met betrekking tot de gevoerde verweren, in onderling verband en samenhang bezien met de vaststaande feiten en omstandigheden, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het uit de auto van aangever gestolen navigatieapparaat, zijnde een TomTom Navi One Europa heeft verworven en voor handen heeft gehad en heeft overgedragen.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

hij in of omstreeks de periode van 18 januari 2008 t/m 15 april 2008 te Culemborg en/of elders in Nederland, een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling, hierin bestaande dat verdachte op meerdere tijdstippen in voormelde periode telkens heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen navigatiesystemen en/of PDA's (met route-navigatie), doordat hij:

- in of omstreeks de periode van 18 januari 2008 t/m 31 januari 2008 te Culemborg en/of Nieuw Buinen, gemeente Borger-Odoorn en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk Garmin (type streetpilot C330) (zaakdossier 14);

- in of omstreeks de periode van 2 februari 2008 t/m 8 februari 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk Mio Digiwalker (zaakdossier 27);

- in of omstreeks de periode van 26 februari 2008 t/m 28 februari 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk TomTom (type Navi One Euro)(zaakdossier 37);

- in of omstreeks de periode van 27 februari 2008 t/m 10 maart 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een PDA van het merk Asus (type A636N)(zaakdossier 39);

- in of omstreeks de periode van 19 februari 2008 t/m 10 maart 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een PDA/navigatieapparaat van het merk HP (type Ipaq 6515)(zaakdossier 41);

- in of omstreeks de periode van 11 maart 2008 t/m 13 maart 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk TomTom (zaakdossier

60);

- in of omstreeks de periode van 12 februari 2008 t/m 23 februari 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk Mutek (zaakdossier 64);

- in of omstreeks de periode van 15 februari 2008 t/m 29 februari 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk Becker (type Traffic Assist) (zaakdossier 66);

- in of omstreeks de periode van 18 maart 2008 t/m 15 april 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk Garmin (type Nuvi 200)(zaakdossier 67);

- in of omstreeks de periode van 3 februari 2008 t/m 5 februari 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk TomTom (type One v2) (zaakdossier 71);

- in of omstreeks de periode van 17 februari 2008 t/m 29 februari 2008 te Culemborg en/of Linde, gemeente Bronckhorst en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een navigatieapparaat van het merk Navman (type ICN 320) (zaakdossier 73);

- in of omstreeks de periode van 3 februari 2008 t/m 29 februari 2008 te Culemborg en/of (elders) in Nederland, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een PDA/navigatieapparaat van het merk HP (type Ipaq) (zaakdossier 74);

terwijl hij (telkens) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voormeld(e) goed(eren) wist dat dit/deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf was/waren verkregen;

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

4a. De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Een gewoonte maken van opzetheling, meermalen gepleegd

4b. De strafbaarheid van het feit

Het feit is strafbaar.

5. De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten.

6. De motivering van de sanctie(s)

Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

• de justitiële documentatie betreffende verdachte, gedateerd 25 juni 2008; en

• een voorlichtingsrapport van Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, gedateerd 21 juli 2007, betreffende verdachte.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft ongeveer gedurende 3 maanden er een gewoonte van gemaakt om goederen te verwerven, waarvan hij wist dat deze door misdrijf waren verkregen. Hij heeft de goederen vervolgens weer verkocht aan familie, mensen in zijn kennissenkring en anderen. Dit is een ernstig feit. Helers houden, terwijl zij minder risico lopen dan stelers en op de achtergrond blijven, het circuit van diefstallen in stand. De diefstal van navigatiesystemen brengt niet alleen forse financiële schade, maar ook overlast toe aan de eigenaars ervan.

Verdachte maakte deel uit van een groep personen in de wijk Terweijde in Culemborg die maanden lang in de wijk diefstallen pleegde en de verworven goederen vervolgens verkocht. Verdachte was de heler waar de spullen in tweede instantie naar toe gingen als ze in eerste instantie niet werden verkocht door een mededader. Verdachte heeft verklaard dat hij mee deed om stoer te doen, niet vanwege het geld.

De rechtbank is van oordeel dat helers ondanks dat zij meestal op de achtergrond blijven en daardoor minder risico lopen, net zo zwaar gestraft moeten worden als zij die de diefstal plegen, omdat zij het circuit van diefstallen in stand houden. Dit komt ook tot uiting in de maximum straffen die het Wetboek van Strafrecht stelt op diefstal en heling. De rechtbank acht gelet op de omvang en de lange periode van de heling een gevangenisstraf dan ook passend en gewenst.

Ten voordele van verdachte houdt de rechtbank er rekening mee, dat hij voluit heeft meegewerkt aan het onderzoek en niet eerder is veroordeeld. Gezien het feit dat verdachte een vaste baan heeft en gezien voornoemd voorlichtingsrapport waaruit blijkt dat verdachte verder geen problemen heeft wordt een groot deel van de straf voorwaardelijk opgelegd.

De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat de zaak van verdachte los moet worden gezien van het Cuma IV onderzoek omdat er van georganiseerd samenwerken geen sprake is. Voorts zou verdachte een taakstraf opgelegd moeten krijgen gezien voornoemd voorlichtingsrapport.

De rechtbank oordeelt dat het verweer van de raadsman gezien het hiervoren overwogene verworpen dient te worden.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting mede gelet op de navolgende door de officier van justitie - onder toezegging van afzonderlijke strafvervolging terzake te zullen afzien - ad informandum gevoegde zaken welke door verdachte zijn erkend, voorzien van het parketnummer 05/900221-08, te weten:

1. 13-18 februari 2008, ,Culemborg, gem. Culemborg, opzetheling van een fiets, (Gazelle Medeo) (zaakdossier 33);

2. 1-13 maart 2008, , Culemborg, gem Culemborg, Opzetheling van een dvd speler (Akai) (zaakdossier 40);

3. 15 maart 2008 t/m 15 april 2008, , Culemborg, gem Culemborg, Opzetheling van een fotocamera (Samsung I5) (zaakdossier 55);

4. 15 april 2008, , Culemborg, Gem. Culemborg, voorhanden hebben wapen cat II ond. 6 pepperspray (zaakdossier 68);

5. 15 april 2008, , Culemborg, gem Culemborg, Voorhanden hebben wapen van cat II ond. 5 (stroomstoowapen) (zaakdossier 68);

6. 15 april 2008, , Culemborg, Gem Culemborg, voorhanden hebben wapen van cat. I (ploertendoder) (zaakdossier 68)

De na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen te weten een radardetector; een doos, zijnde lege doos ploertendoder; traangas, zijnde pepperspray; een wapen zijnde een stroomstootwapen en een wapen zijnde een ploertendoder, met betrekking tot en met behulp waarvan het onder ad info feit 4 tot en met 6 tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

Ten aanzien van de inbeslaggenomen nog niet teruggegeven voorwerpen te weten een telefoontoestel, zijnde een nokia mobieltje; een computer zijnde een Compac Imac en een fiets Heren, zijnde een Koga Miyata Herenfiets overweegt de rechtbank dat zij niet in staat is een persoon als rechthebbende van die goederen aan te merken en daarom zal zij de bewaring van die voorwerpen ten behoeve van de rechthebbende bevelen.

6a. De beoordeling van de civiele vordering(en), alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partijen hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave gedaan van de inhoud van de vordering, strekkende tot vergoeding van geleden schade.

De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat het causaal verband tussen het tenlastegelegde feit en de vorderingen ontbreekt nu er geen direct verband is. De rechtbank overweegt hieromtrent dat verdachte heeft erkend dat hij wist dat de aangeboden goederen van diefstal afkomstig waren. Binnen een kort tijdsbestek kwamen er opdrachten binnen voor het zoeken van een koper. Onderhavig delict is geen incident maar er was sprake van gewoonteheling. Verdachte heeft meegewerkt aan een systeem. Er was sprake van een grote groep mededaders die aan dit systeem meewerkte en allen wisten zij van het stelen van de goederen. De gedragingen van verdachte en de bewezenverklaarde gewoonteheling staan in zodanig nauw verband met de diefstallen (met braak) dat daardoor rechtstreeks schade is toegebracht aan de aangevers. Het verweer van de raadsman faalt derhalve.

De rechtbank zal de benadeelde partij [benadeelde partij 1] niet ontvankelijk verklaren nu het navigatieapparaat, een Beckers Traffic Assist weer in zijn eigendom is en de schade aan de bedrijfsbus is vergoed door de verzekering. De schade ten aanzien van de gestelde inkomstenderving is niet van zo eenvoudige aard dat die zich leent voor behandeling in het strafgeding. Mogelijk kan de benadeelde partij de schade verhalen via de burgerlijke rechter.

De verdachte heeft de vordering van de benadeelde Regiopolitie Gelderland-Zuid weerspro¬ken. De rechtbank acht de vordering - nu het tenlastegelegde bewezen is verklaard en de vordering voldoende is onderbouwd - toewijsbaar. De vordering zal dan ook in zijn geheel worden toegewezen.

De rechtbank zal de benadeelde partijen [benadeelde partij 2], [benadeelde partij 3], [benadeelde partij 4], [benadeelde partij 5], [benadeelde partij 6] en [benadeelde partij 7] niet-ontvankelijk verklaren in de vordering omdat de door hen geleden schade niet rechtstreeks is toegebracht door het jegens verdachte bewezenverklaarde feit nu deze zaken niet aan hem tenlaste zijn gelegd.

7. De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 36b, 36c, 36f, 57, 417 van het Wetboek van Strafrecht.

8. De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

Een gevangenisstraf voor de duur van 9 (negen) maanden.

Bepaalt dat van deze gevangenisstraf 5 (vijf) maanden niet tenuitvoer zullen worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.

Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

een radardetector; een doos, zijnde lege doos ploertendoder; traangas, zijnde pepperspray; een wapen zijnde een stroomstootwapen en een wapen, zijnde een ploertendoder.

Gelast de bewaring van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen te weten: een telefoontoestel, zijnde een nokia mobieltje; een computer zijnde een Compac Imac en een fiets Heren, zijnde een Koga Miyata Herenfiets, ten behoeve van de rechthebbenden.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij Regiopolitie Gelderland-Zuid.

Wijst de vordering van de benadeelde partij toe.

- Veroordeelt de veroordeelde - met dien verstande dat indien en voorzover mededaders betalen ook veroordeelde daardoor tegenover Regiopolitie Gelderland-Zuid zal zijn gekweten - tegen kwijting aan Regiopolitie Gelderland-Zuid, Postbus 9109, 6500 HL Nijmegen, te betalen € 184,45 (zegge honderdvierentachtig euro en vijfenveertig cent).

- Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden vooralsnog begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

Maatregel van schadevergoeding ad € 184,45, subsidiair 3 dagen hechtenis.

- Legt op aan veroordeelde - met dien verstande dat indien en voorzover mededaders betalen ook veroordeelde daardoor tegenover Regiopolitie Gelderland-Zuid zal zijn gekweten - de verplichting aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer Regiopolitie Gelderland-Zuid, Postbus 9109, 6500 HL Nijmegen, te betalen € 184,45, (zegge honderdvierentachtig euro en vijfenveertig), bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 3 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

- Bepaalt daarbij dat voldoening van de ene betalingsverplichting de andere doet vervallen.

De beslissing op de vordering van benadeelde partijen [benadeelde partij 1], wonende te [adres]; [benadeelde partij 2], wonende te [adres]; [benadeelde partij 3], wonende te [adres]; [benadeelde partij 4], wonende te [adres]; [benadeelde partij 5], wonende te [adres]; [benadeelde partij 6], wonende te [adres]; [benadeelde partij 7], wonende te [adres].

Verklaart de benadeelde partijen niet-ontvankelijk in de vorderingen.

Aldus gewezen door:

mr. G. Perrick, rechter als voorzitter,

mr. E.G. Smedema, vicepresident,

mr. J.A.P. Bakker, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. drs. A.M. Zeeman, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 13 augustus 2008.