Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BD6335

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
18-06-2008
Datum publicatie
04-07-2008
Zaaknummer
152265
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Uit het persbericht volgt onomstotelijk dat Crown van Gelder al vóór de overeenkomst van 17 februari 2005 waarin een gecontracteerd vermogen van 5.800 kW is vastgelegd, wist dat er in het jaar 2005 een revisie van de gasturbine van de WCK zou plaatsvinden. Crown van Gelder stelt echter in haar akte van 23 januari 2008 dat zij op dat moment nog dacht dat zij de bestaande turbine zou vervangen door een nieuwe turbine met dezelfde specificaties. Daardoor kon de vervanging samenvallen met het onderhoud en de ombouw van de papiermachines en zou er gedurende deze werkzaamheden geen noodzaak zijn om extra vermogen van het openbare net te betrekken. Dat werd anders toen de provincie bij brief van 4 maart 2007 eiste dat de turbine door een geavanceerder type werd vervangen. De vervanging door dit type vergde een grote mechanische ombouw waardoor, in de woorden van Crown van Gelder, niet tot een één op één vervanging kon worden overgegaan. De rechtbank begrijpt dit aldus dat de vervanging van de turbines zodanig veel tijd zou vergen dat deze niet meer volledig met het onderhoud en de ombouw van de twee papiermachines kon samenvallen. Crown van Gelder stelt verder dat de geavanceerde turbine aanvankelijk pas in 2006 kon worden geleverd en dat pas later bleek, in mei 2005, dat door het annuleren van een order van een andere klant, de turbine alsnog in 2005 geplaatst kon worden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 152265 / HA ZA 07-286

Vonnis van 18 juni 2008

in de zaak van

de naamloze vennootschap

CROWN VAN GELDER N.V.,

gevestigd te Velsen-Noord, gemeente Velsen,

eiseres,

procureur mr. A.T. Bolt,

advocaat mr. M. van de Glind te Velsen-Zuid,

tegen

de naamloze vennootschap

N.V. CONTINUON NETBEHEER,

gevestigd te Arnhem,

gedaagde,

procureur mr. F.J. Boom,

advocaat mr. M.L. Pigmans te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Crown van Gelder en Continuon Netbeheer genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 12 maart 2008

- de akte van Crown van Gelder van 26 maart 2008

- de antwoordakte van Continuon Netbeheer van 23 april 2008.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank blijft bij hetgeen zij in haar vonnis van 12 maart 2008 heeft overwogen en beslist. In het vonnis is Crown van Gelder in de gelegenheid gesteld te reageren op een laatste productie van Continuon Netbeheer, bij haar akte van 16 januari 2008 in het geding gebracht. Het betreft een persbericht van Crown van Gelder van 19 januari 2005 waarin de revisie van de WCK wordt aangekondigd. In het persbericht is, voor zover hier relevant, het volgende vermeld:

De gasturbine van de warmtekrachtcentrale (WKC) heeft na meer dan 20 jaar goed te hebben gefunctioneerd, de technische levensduur bereikt. Crown van Gelder zal daarom in het najaar van 2005 de gasturbine door een gereviseerde gasturbine vervangen (…)

De werkzaamheden aan de WKC zullen in dezelfde periode worden uitgevoerd als de ombouw van de papiermachine 1 in het kader van de IMP II investeringen. Ook de reguliere onderhoudsstop bij papiermachine 2 zal in deze periode worden uitgevoerd. Door combinatie van deze activiteiten kunnen extra stilstanden bij de papiermachines worden voorkomen (…).

2.2. Uit het persbericht volgt onomstotelijk dat Crown van Gelder al vóór de overeenkomst van 17 februari 2005 waarin een gecontracteerd vermogen van 5.800 kW is vastgelegd, wist dat er in het jaar 2005 een revisie van de gasturbine van de WCK zou plaatsvinden. Crown van Gelder stelt echter in haar akte van 23 januari 2008 dat zij op dat moment nog dacht dat zij de bestaande turbine zou vervangen door een nieuwe turbine met dezelfde specificaties. Daardoor kon de vervanging samenvallen met het onderhoud en de ombouw van de papiermachines en zou er gedurende deze werkzaamheden geen noodzaak zijn om extra vermogen van het openbare net te betrekken. Dat werd anders toen de provincie bij brief van 4 maart 2007 eiste dat de turbine door een geavanceerder type werd vervangen. De vervanging door dit type vergde een grote mechanische ombouw waardoor, in de woorden van Crown van Gelder, niet tot een één op één vervanging kon worden overgegaan. De rechtbank begrijpt dit aldus dat de vervanging van de turbines zodanig veel tijd zou vergen dat deze niet meer volledig met het onderhoud en de ombouw van de twee papiermachines kon samenvallen. Crown van Gelder stelt verder dat de geavanceerde turbine aanvankelijk pas in 2006 kon worden geleverd en dat pas later bleek, in mei 2005, dat door het annuleren van een order van een andere klant, de turbine alsnog in 2005 geplaatst kon worden.

2.3. Continuon Netbeheer heeft de hierboven beschreven gang van zaken niet bestreden. Zij stelt echter dat de eisen van de provincie voor Crown van Gelder niet als een verrassing hoefden te komen omdat deze voortvloeien uit duidelijke regelgeving en dat Crown van Gelder daarmee bekend had moeten zijn. Verder stelt zij dat er voor Crown van Gelder verschillende opties bestonden om met de elektriciteitsbehoefte in de periode tijdens de revisie om te gaan, waarbij er opties waren waarbij geen extra transportvermogen nodig was.

2.4. De rechtbank is van oordeel dat Crown van Gelder niet kan worden tegengeworpen dat zij niet bekend was met de door haar bedoelde regelgeving. Bekendheid met de bedoelde regelgeving laat namelijk onverlet de niet door Continuon Netbeheer weersproken stelling van Crown van Gelder dat zij pas in mei 2005 van de leverancier van de geavanceerde turbine vernam dat deze alsnog in 2005 geleverd kon worden in plaats van, zoals aanvankelijk voorzien, 2006. Dat laatste is een omstandigheid waarmee Crown van Gelder ook indien zij van de bedoelde regelgeving op de hoogte was geweest, in redelijkheid geen rekening had hoeven te houden. Derhalve is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 3.7.7. van de Tarievencode hetgeen betekent dat Crown van Gelder eenmalig het gecontracteerde vermogen tussentijds mocht aanpassen. Daaraan doet niet af dat er voor Crown van Gelder andere opties openstonden om tijdelijk in een de extra energiebehoefte te voorzien. Uit artikel 3.7.7. volgt geen verplichting om op een andere wijze in een extra energievraag te voorzien dan door een onttrekking aan het openbare net. Bovendien is Continuon Netbeheer met die onttrekking ook akkoord gegaan.

2.5. Het voorgaande leidt ertoe dat de door Continuon Netbeheer verzonden en door Crown van Gelder betaalde factuur van 16 januari 2006 gecorrigeerd moet worden. Ingevolge rechtsoverweging 4.13 van het tussenvonnis van 19 december 2007 moet daarbij worden uitgegaan van een gecontracteerd vermogen vanaf week 47 van 2005 van 17 MW. Daarvan uitgaande bestaat er tussen partijen in die zin overeenstemming dat de post “gecontracteerd i.v.m. overschrijding” van € 65.736,00 moet vervallen en de post “kW gecontracteerd” op € 27.313,38 gesteld moet worden. Uit hetgeen partijen te dien aanzien verder hebben berekend volgt dat Crown van Gelder van de factuur van 16 januari 2006

€ 74.776,62 exclusief BTW onverschuldigd heeft betaald. Uit de dagvaarding blijkt echter dat Crown van Gelder uitsluitend de post “gecontracteerd i.v.m. overschrijding” van

€ 65.736,00 exclusief BTW vordert en niet een terugbetaling op de post “kW gecontracteerd” zodat zonder eisvermeerdering als hoofdsom maximaal € 65.736,00 kan worden toegewezen. De rechtbank gaat er vanuit dat Crown van Gelder zich hiervan geen rekenschap heeft gegeven. De rechtbank zal Crown van Gelder daarom in de gelegenheid stellen haar eis dienovereenkomstig te vermeerderen. De zaak zal daarvoor naar de rol worden verwezen. Continuon Netbeheer kan op de door Crown van Gelder voor dat doel te nemen akte reageren. De rechtbank overweegt reeds nu dat zij de kosten van deze extra akteronde voor rekening van Crown van Gelder zal laten komen.

2.6. Overeenkomstig de vordering is de wettelijke handelsrente over de hoofdsom toewijsbaar vanaf 2 augustus 2006, reeds omdat Continuon Netbeheer daartegen geen specifiek verweer heeft gericht.

2.7. De gevorderde buitengerechtelijke kosten zullen als gevorderd worden toegewezen nu van aanzienlijke buitengerechtelijke werkzaamheden is gebleken en het gevorderde overeenstemt met het forfaitaire tarief als genoemd in rapport Voorwerk II, van twee punten maal het toepasselijke liquidatietarief, zijnde € 1.788,00 in totaal, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 februari 2007, zijnde de datum van de dagvaarding.

2.8. De rechtbank zal de onder 2.6 en 2.7 vermelde beslissingen vastleggen in het dicum van het te zijner tijd te wijzen eindvonnis.

2.9. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 2 juli 2008 voor het nemen van een akte door Crown van Gelder voor het hiervoor onder 2.5 beschreven doel,

3.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.R. Veerman en in het openbaar uitgesproken op 18 juni 2008.