Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BD6041

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
11-06-2008
Datum publicatie
02-07-2008
Zaaknummer
169324
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres is met gedaagde geen concurrentie-, relatie- en/of geheimhoudingsbeding overeengekomen. In beginsel handelt Kool daardoor niet onrechtmatig jegens zijn voormalige werkgever Boromat als hij in dienst van Nuvex gebruikmaakt van de kennis, ervaring en de persoonlijke goodwill die hij bij Boromat heeft verworven. Bijkomende omstandigheden, zoals stelselmatig optreden, direct na beëindiging van het dienstverband, dat erop is gericht klanten van de vroegere werkgever te bewegen hun relatie met de voormalige werkgever te verbreken door het doen van extra-voordelige aanbiedingen, kunnen evenwel ertoe leiden dat het gebruik van de opgedane kennis en verkregen goodwill in strijd is met ongeschreven zorgvuldigheidsnormen (vgl. HR 9 december 1955, NJ 1956, 157 (Boogaard/Vesta)). Boromat stelt dat die situatie zich hier voordoet. Boromat doet in dat verband een beroep op de onder 2.6. tot en met 2.8. genoemde feiten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2008-0429
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 169324 / KG ZA 08-276

Vonnis in kort geding van 11 juni 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

BOROMAT HANDELSONDERNEMING B.V.,

gevestigd te Dodewaard,

eiseres,

advocaat en procureur mr. J.L.J.J. Nelissen,

tegen

[gedaagde],

wonende te Epe,

gedaagde,

advocaat en procureur mr. L.J. Steenbergen.

Partijen zullen hierna Boromat en [gedaagde] worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Boromat, tevens aanvulling van haar eis

- de pleitnota van [gedaagde]

- De brief van de raadsman van Boromat van 6 juni 2008.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Boromat is leverancier van automaterialen en -accessoires aan grossiers,

auto-importeurs en accessoirezaken in Nederland, de branche die ‘automotive’ wordt genoemd.

2.2. [gedaagde] is als hoofd binnendienst/inkoop in 1983 in dienst getreden van de rechtsvoorganger van Boromat. De arbeidsovereenkomst die [gedaagde] destijds is aangegaan, bevatte geen concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding.

2.3. In 2007 heeft de nieuwe eigenaar van Boromat voorgesteld om een concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. [gedaagde] heeft dat voorstel niet aanvaard.

2.4. Op 28 september 2007 heeft [gedaagde] per 1 november 2008 de arbeidsovereenkomst met Boromat opgezegd. [gedaagde] is vervolgens in dienst getreden van Nuvex, een vennootschap die eveneens actief is in de automotive.

2.5. Begin november 2007 heeft [gedaagde] een toeleverancier van Boromat, Ventec, benaderd voor toelevering aan Nuvex van ‘krimpkous’, een product dat ook Boromat verkoopt.

2.6. [gedaagde] heeft ook I.P.M. Solutions benaderd, een vennootschap die eveneens toeleverancier van Boromat is, voor toelevering aan Nuvex van het product ‘leak-lock’ dat in het assortiment van Boromat zit.

2.7. Nuvex biedt adapters en zogenoemde ‘marterverjagers’ aan voor een veel lagere verkoopprijs dan Boromat.

2.8. De raadsman van Boromat heeft [gedaagde] geschreven dat hij Boromat onrechtmatig beconcurreert. [gedaagde] is daarbij gevraagd om schriftelijk te verklaren dat hij twee jaar geen zaken zal doen met relaties van Boromat. [gedaagde] heeft de gevraagde verklaring niet gegeven.

3. Het geschil

3.1. Na haar eis aangevuld te hebben met de navolgende bedragen voor de dwangsom, vordert Boromat om bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis [gedaagde] te verbieden zich gedurende twee jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst te onthouden van het doen van zaken met relaties van Boromat, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 ineens doch te vermeerderen met € 1.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde] nalaat aan de veroordeling te voldoen, dan wel een andere boete door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen. Boromat legt aan haar vorderingen ten grondslag dat [gedaagde] in strijd handelt met de ongeschreven rechtmatigheidsnormen door met behulp van de bij Boromat opgedane kennis van de automotive en verworven goodwill bij relaties van Boromat, stelselmatig relaties van Boromat te benaderen voor de toelevering van producten die Boromat in haar assortiment heeft en klanten van Boromat onderbiedingen te doen, teneinde via Nuvex Boromat in de automotive te beconcurreren. Boromat stelt dat zij door deze onrechtmatige concurrentie schade lijdt, die zij met dit kort geding wil beperken.

3.2. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang bij de vordering blijkt voldoende uit de stellingen van Boromat.

4.2. Het verweer van [gedaagde] tegen de aanvulling van de eis wordt verworpen.

Ter zitting kan een eis nog worden gewijzigd. De aanvulling is daarom niet in strijd met de eisen van een goede procesorde. Ook is [gedaagde] door de eiswijziging niet geschaad in zijn verdediging. De aanvulling bestaat immers slechts daaruit dat Boromat ter zitting de dwangsom die al onderdeel was van het petitum in de dagvaarding, met bedragen heeft gepreciseerd.

4.3. De voorzieningenrechter begrijpt de vordering in de dagvaarding aldus, dat Boromat - samengevat - een verbod vordert voor [gedaagde] om gedurende twee jaar zaken te doen met relaties van Boromat. Naar de letter genomen staat dat niet in het petitum, maar gelet op de overige tekst in de dagvaarding en het verhandelde ter zitting houdt de voorzieningenrechter het er voor dat er sprake is van een verschrijving in het petitum.

4.4. Borormat is met [gedaagde] geen concurrentie-, relatie- en/of geheimhoudingsbeding overeengekomen. In beginsel handelt [gedaagde] daardoor niet onrechtmatig jegens zijn voormalige werkgever Boromat als hij in dienst van Nuvex gebruikmaakt van de kennis, ervaring en de persoonlijke goodwill die hij bij Boromat heeft verworven. Bijkomende omstandigheden, zoals stelselmatig optreden, direct na beëindiging van het dienstverband, dat erop is gericht klanten van de vroegere werkgever te bewegen hun relatie met de voormalige werkgever te verbreken door het doen van extra-voordelige aanbiedingen, kunnen evenwel ertoe leiden dat het gebruik van de opgedane kennis en verkregen goodwill in strijd is met ongeschreven zorgvuldigheidsnormen (vgl. HR 9 december 1955, NJ 1956, 157 (Boogaard/Vesta)). Boromat stelt dat die situatie zich hier voordoet. Boromat doet in dat verband een beroep op de onder 2.6. tot en met 2.8. genoemde feiten.

4.5. Het is aannemelijk dat [gedaagde] met de verkoop van krimpkousen, leak-locks, adapters en marterverjagers Boromat beconcurreert en dat hij daarbij gebruikmaakt van de kennis en goodwill die hij heeft verworven als gevolg van zijn jarenlange dienstbetrekking met Boromat. Mogelijk lijdt Boromat door de concurrentie van Nuvex ook schade, zoals zijzelf stelt, maar nu Boromat niet een daartoe strekkend beding met [gedaagde] is overeengekomen, kan het [gedaagde] niet verboden worden werkzaam te zijn in dezelfde branche als waarin Boromat actief is, waarbij hij ook in dienst van Nuvex zijn netwerk en kennis gebruikt, opgebouwd tijdens zijn dienstverband met Boromat. Uit het hiervoor weergegeven toetsingskader volgt dat dit niet onrechtmatig is, zolang het maar niet gebeurt op stelselmatige wijze. Voor de aanname van een dergelijke stelselmatige handelwijze van [gedaagde] is het enkele feit dat [gedaagde] Ventec en I.P.M.Solutions heeft benaderd voor de toelevering van krimpkous en leak-lock onvoldoende grond, nu gesteld noch gebleken is dat het assortiment van Boromat uit niet veel meer dan die producten bestaat, of dat haar onderneming grotendeels drijft op de verkoop van ervan. Ook uit de scherpe aanbiedingen van adapters en marterverjagers volgt onvoldoende dat [gedaagde] op dusdanig stelselmatige wijze zijn bij Boromat opgedane kennis en goodwill gebruikt, dat dit onrechtmatig is jegens Boromat, nu Boromat tegenover de betwisting van [gedaagde] niet aannemelijk heeft gemaakt dat de adapters en marterverjagers die Nuvex tegen scherpe prijzen aanbiedt, dezelfde zijn als die zij in haar assortiment heeft.

4.6. Het vorenstaande leidt ertoe dat de vorderingen zullen worden afgewezen.

4.7. Boromat zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:

- vast recht € 254,00

- salaris procureur 816,00

Totaal € 1.070,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Boromat in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 1.070,00,

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.D.A. den Tonkelaar en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.J. Daggenvoorde op 11juni 2008.