Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BD5845

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
27-06-2008
Datum publicatie
01-07-2008
Zaaknummer
537193 CV Expl. 08-1539
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Artt. 130, 111 lid 2 sub d en 21 Rv. Wijziging grondslag eis tardief. Substantiëringsplicht. Waarheidsplicht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

zaakgegevens 537193 \ CV EXPL 08-1539 \ 199 jt

uitspraak van 27 juni 2008

Vonnis

in de zaak van

de stichting Stichting Portaal

gevestigd te Baarn

eisende partij

gemachtigde mr. L.M. Jongerius

tegen

[gedaagde partij]

wonende te Arnhem

gedaagde partij

gemachtigde mr. L.K. de Ronde

toevoegingsnummer [nummer]

Partijen worden hierna Portaal en [gedaagde partij] genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit

- het tussenvonnis van 25 april 2008

- de fax van de gemachtigde van Portaal van 30 mei 2008 met producties

- het proces-verbaal van de comparitie van 2 juni 2008.

De feiten

1. Portaal heeft aan [gedaagde partij] verhuurd de woning [straat en nummer] te Nijmegen (hierna: de woning).

De vordering en het verweer

2. Portaal vordert dat [gedaagde partij] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling van € 2.518,50, vermeerderd met rente en proceskosten.

Zij voert daartoe in de dagvaarding aan dat [gedaagde partij] achterstallige huurpenningen tot en met 11 mei 2007 verschuldigd is van € 2,448,00, te vermeerderen met rente ad € 117,50 en buitengerechtelijke kosten ad € 357,00, waarop in mindering € 404,- is ontvangen.

3. Bij antwoord voert [gedaagde partij] onder meer aan dat op geen enkele wijze door Portaal inzicht wordt gegeven in de wijze waarop de vordering is opgebouwd, waardoor Portaal niet voldoet aan haar substantiëringsplicht. [gedaagde partij] voegt bij haar antwoord een brief van 12 maart 2008 van haar gemachtigde aan de gemachtigde van Portaal bij. Hierin stelt de gemachtigde van [gedaagde partij] dat zij uitstel voor antwoord heeft verzocht en verzoekt zij de gemachtigde van Portaal: “de producties die aan de vordering ten grondslag liggen zo spoedig mogelijk tot te sturen, zodat ik in de gelegenheid wordt gesteld namens mijn cliënte verweer te kunnen voeren”.

4. Portaal wijzigt op de comparitie de gronden van haar eis, in die zin dat zij deze thans baseert op mutatieschade bij einde van de huurovereenkomst tussen partijen. Portaal beroept zich daarbij op stukken die op 30 mei 2008 om circa 10.39 uur zijn verzonden aan de kantonrechter en de wederpartij.

5. [gedaagde partij] verzet zich op de comparitie tegen de inbreng van de stukken per fax van 30 mei 2008, omdat dat volgens haar veel te laat is en deze stukken al eerder in het geding hadden moeten en kunnen worden gebracht. Voorts voert zij verweer tegen de gewijzigde (grondslag van de) vordering.

De beoordeling

6. De kantonrechter is het met [gedaagde partij] eens dat de stukken die door de gemachtigde van Portaal per fax van vrijdag 30 mei 2007 om circa 10.39 uur zijn verzonden naar de kantonrechter en de gemachtigde van [gedaagde partij] voor de comparitie van maandag 2 juni 2008 te laat zijn verzonden, zodat ze buiten beschouwing worden gelaten. [gedaagde partij] en haar gemachtigde hebben door deze (veel) te late toezending namelijk niet of nauwelijks gelegenheid gehad om deze stukken te bespreken en nader onderzoek te doen, zodat [gedaagde partij] onredelijk bemoeilijkt is in haar verweer.

De kantonrechter neemt hierbij in aanmerking dat de stukken een ingrijpende wijziging van de grondslag van de eis impliceren, namelijk mutatiekosten in plaats van huurachterstand, alsmede dat de gemachtigde van [gedaagde partij] reeds per brief van 12 maart 2008 aan de gemachtigde van Portaal verzocht heeft om producties die aan de vordering ten grondslag liggen. Bovendien wijst de kantonrechter op de volgende rechtsoverweging in het tussenvonnis van 25 april 2008: “Een partij die zich tijdens de zitting wil beroepen op stukken die nog niet zijn overgelegd, moet die stukken uiterlijk acht dagen voor de zitting aan de kantonrechter en aan de (gemachtigde van de) tegenpartij toesturen”. De stelling van de gemachtigde van Portaal dat hij de stukken niet eerder kon overleggen, hoewel daarom al in maart 2008 door hem was gevraagd aan Portaal, kan Portaal uiteraard niet baten.

Dit brengt met zich dat de – betwiste – vordering van Portaal als niet (voldoende) feitelijk geadstrueerd zal worden afgewezen. Daargelaten kan dan ook worden wat de consequenties zouden moeten zijn van het feit dat gebleken is dat de dagvaarding niet voldoet aan de substantiëringsplicht (art. 111 lid 2 sub d Rv) en de waarheidsplicht (art. 21 Rv), nu de vordering in de dagvaarding wordt gebaseerd op een huurachterstand terwijl Portaal wist dat er in werkelijkheid geen huurachterstand was.

7. Portaal zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

De beslissing

De kantonrechter

wijst de vordering af;

veroordeelt Portaal in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van [gedaagde partij] begroot op € 350,- en bepaalt dat Portaal dat bedrag moet betalen aan de griffier van de rechtbank te Arnhem, waarvoor een acceptgirokaart wordt toegestuurd;

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. J.W.M. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 27 juni 2008.