Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BD2510

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
15-05-2008
Datum publicatie
27-05-2008
Zaaknummer
541578 BM VERZ 08-531
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

In geval rechthebbende door zijn houding het bewind frustreert is volgens het actus contrarius beginsel art 1:431, eerste lid, BW de grondslag om het bewind op te heffen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM RECTIFICATIE

Sector kanton

Locatie Arnhem

Zaaknummer 541578 BM VERZ 08-531

Kenmerk PH/RvH

Beschikking opheffing bewind

De kantonrechter geeft de volgende beschikking op een verzoek van de Gelderse Stichting tot Beheer en Bewindvoering ter Bescherming van Meerderjarigen, Postbus 60118, 6800 JC Arnhem.

Het verzoek en de beoordeling daarvan:

1. De Gelderse Stichting, voornoemd, heeft de kantonrechter verzocht haar te ontheffen als bewindvoerder over de goederen die (zullen) toebehoren aan [rechthebbende], geboren te Arnhem op [dag en maand] 1989, wonende te [adres]

2. Hoewel de benoemingsbeschikking al op 26 november 2007 is gegeven, lukte het pas om in februari 2008 een gesprek te hebben waarbij [rechthebbende] met een begeleider van MEE is verschenen. Gedurende dat gesprek heeft hij aangegeven dat hij niet mee wenste te werken aan het bewind. Zijn gedrag was zeer onaangenaam. Door zijn verbale agressie en fysiek dreigende houding was een normaal gesprek niet mogelijk. De medewerker die het intakegesprek heeft gehouden, wil in de toekomst geen gesprekken meer hebben met [rechthebbende]. De Stichting wenst haar medewerkers te beschermen tegen dit soort gedrag van cliënten. Zij acht een verantwoord beheer van het vermogen niet mogelijk.

3. Aan rechthebbende is verzocht te reageren op het verzoek van de Gelderse Stichting. Daarop heeft hij niet gereageerd. Vervolgens is hij opgeroepen voor de zitting van 15 mei 2008. Daar is hij zonder bericht niet verschenen.

4. De kantonrechter is van oordeel dat het verzoek kan worden toegewezen. De kantonrechter is van mening dat de houding van rechthebbende, zoals hiervoor is weergegeven, het ontslag van de bewindvoerder op eigen verzoek rechtvaardigen. (artikel 1:448, eerste lid, sub e, jo tweede lid BW ) Het ontslag zal daarom worden verleend.

Daarnaast overweegt de kantonrechter ambtshalve het volgende.

Meerderjarigenbewind is een rechtsfiguur waarbij de rechthebbende beschikkingsbevoegd blijft tot het aangaan van rechtshandelingen. Dit impliceert dat hij bevoegd is om het financiële beheer van de bewindvoerder te frustreren door financiële verplichtingen aan te gaan, die zijn draagkracht te boven gaan. Indien zich omstandigheden voordoen waaruit redelijkerwijs kan worden afgeleid dat de rechthebbende zich niets gelegen zal laten liggen aan het beheer van de bewindvoerder, ontbreekt de basis voor een vruchtbaar bewind. Het doel waarvoor de beschermingsmaatregel is gegeven, is niet bereikbaar. De kantonrechter is van oordeel dat de bevoegdheid om een bewind in te stellen (atikel 1:431, eerste lid BW) impliceert dat hij het bewind onder deze omstandigheden kan opheffen. Het bewind zal daarom worden opgeheven.

Beschikkende

ontslaat de Gelderse Stichting tot Beheer en Bewindvoering ter Bescherming van Meerderjarigen, voornoemd als bewindvoerster;

heft het bewind met ingang van 1 juli 2008 op;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Gegeven en in het openbaar uitgesproken op 15 mei 2008 door de kantonrechter

mr. P.A. Huidekoper in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld:

door de verzoeker(s) en door degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden binnen drie maanden na de dag van de uitspraak

door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening ervan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroep dient te worden ingesteld door de indiening van een beroepschrift ter griffie van het gerechtshof te Arnhem, welk beroepschrift opgesteld dient te worden door een procureur (advocaat).