Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BD1875

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
23-04-2008
Datum publicatie
19-05-2008
Zaaknummer
163437
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Advance Consulting vordert in deze procedure nakoming van de niet betaalde facturen.Gedaagden in conventie verweren zich met de stellingen dat Advance Consulting tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenissen, zodat zij in reconventie ontbinding en ongedaanmaking van de betalingen vorderen, althans dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden, waardoor de overeenkomst moet worden ontbonden of gewijzigd, althans dat betaling van het volledige gevorderde bedrag in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 163437 / HA ZA 07-1896

Vonnis van 23 april 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ADVANCE CONSULTING B.V.,

gevestigd te Ede,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. F.J. Boom,

advocaat mr. J.P.M. Mol te Son en Breugel,

tegen

1. [ged.1conv./eis.1reconv.],

wonende te [woonplaats],

2. [ged.2conv./eis.2reconv.],

wonende te [woonplaats],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

procureur mr. A.T. Bolt,

advocaat mr. H.J. Hulsbergen te Lisse.

Partijen zullen hierna Advance Consulting en [gedn.conv./eis.reconv.] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 30 januari 2008

- het proces-verbaal van comparitie van 9 april 2008.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Advance Consulting verleent onder meer diensten bij het aanvragen van subsidies voor projecten in het buitenland. [gedn.conv./eis.reconv.] exploiteerden als vennoten van een vennootschap onder firma een bloemenkwekerij, Handelskwekerij [handelsnaam] genaamd - hierna: [handelsnaam]. [handelsnaam] had samen met anderen het voornemen om te investeren in een bloemenkwekerij in Servië. Zij heeft daarvoor in 2003 een subsidie aangevraagd in het kader van het Programma voor Samenwerking Oost-Europa bij de dienst Senter Internationaal van het Ministerie van Economische Zaken, thans geheten de Economische Voorlichtingsdienst - hierna: Senter of EVD. Dat had zij overigens ook al in 2002 gedaan, maar toen was de subsidie afgewezen. In verband met de subsidieaanvraag 2003 hebben Advance Consulting en [handelsnaam] op 25 februari 2003 een overeenkomst van opdracht gesloten onder de benaming “Terms of Assignment”. Uit deze overeenkomst worden de volgende bepalingen geciteerd:

“The parties (...)

in consideration that:

a) [handelsnaam] in cooperation with other Dutch investors and GIT-J from Belgrade, Yugoslavia, is intending to make joint investment in floriculture production in Yugoslavia for which [handelsnaam] intends to apply for financial support from PSO (Programma voor Samenwerking Oost-Europa, administered by Senter Internationaal) in the tender closing on 31 March 2003.

a) [handelsnaam] is aware of the general scope of PSO and criteria for selection. [handelsnaam] has received a copy of the Senter’s Tender Instructions and General Conditions for PSO 2003.

b) A project proposal including a business plan must be developed according to the format and criteria of Senter Internationaal and a presentation/interview at Senter Internationaal are part of the selection procedure. Selected proposals result in award of a contract to the applicant for the implementation of the project.

c) Funding by Senter Internationaal is expected to be 100% of the project budget.

d) Senter Internationaal will not refund any expenses related to project preparation.

e) Advance Consulting is fully qualified to prepare PSO projects and assist [handelsnaam] in project implementation as per Senter’s requirements.

declare to have come to an agreement as follows:

Article 1 Scope of work

1.1 Advance Consulting will advise [handelsnaam] regarding all matters related to PSO project development and visit the project location as necessary.

1.2 Advance Consulting will undertake, in close cooperation with [handelsnaam], preparation of the prequalification proposal and the qualification proposal.

1.3 Advance Consulting will assist [handelsnaam] preparing the site visit by Senter Internationaal as well as the presentation/interview at Senter Internationaal.

1.4 Advance Consulting will assist [handelsnaam] in project execution, at least with regard to project coordination and administration as per Senter’s requirements. The scope of this assistance will be determined in the course of project preparation and is not covered by the Terms of Assignment but will be governed by a separate contract between [handelsnaam] and Advance Consulting.

1.5 [handelsnaam] will timely make available all information required by Advance Consulting as required by the tender instructions and as needed to prepare the project proposals.

Article 2: No-cure, no-pay conditions

2.1 In the event that Senter should decide to cancel the tender as a result of political tension or other reasons, Senter will pay [handelsnaam] for costs up to EUR 7,000 for an accepted proposal. [handelsnaam] will pay the amount paid by Senter for project formulation to Advance Consulting.

2.2 In case the contract for project execution is awarded by Senter Internationaal to [handelsnaam], [handelsnaam] will pay an acquisition fee of 10% (excl. VAT) over the part of the project budget funded by Senter Internationaal, as referred to under d) above.

Article 3: Terms of payment

3.1 In case of award of contract for project implementation, [handelsnaam] pays the acquisition fee (2.2 above) unconditionally.

3.2 Payment of the acquisition by [handelsnaam] to Advance Consulting is due immediately upon award of the contract by Senter to [handelsnaam]. [handelsnaam] can delay payment of the acquisition fee until funds have been received from Senter. In that case [handelsnaam] pays every time 12½% of the funds received from Senter.

(..)

Article 4: General conditions

4.1 The assignment will commence upon signing of this agreement by the two parties and will be terminated at the end of project implementation or beforehand should the proposal be rejected or the project be halted at an earlier time.”

2.2. [handelsnaam] heeft bij brief van 24 maart 2003 het Project Proposal, “Development of floriculture in Dobanovci, Serbia” aan Senter gestuurd. In hoofdstuk 2 (Business Plan), § 2.4 (Operational Plan), sub§ 2.4.2 (Technical Assistance Programme) staat bij “Position 6, Project Manager & Business Advisor” de heer [naam bestuurder], bestuurder van Advance Consulting, vermeld. De werkzaamheden zijn als volgt omschreven:

“Time in NL: 28

Time in Serbia: 9

The Project Manager/Business Advisor will:

• manage and administrate the project in the Netherlands

• monitor project progress in terms of work plan, results and purpose

• provide coordination and information to consortium members regarding progress, findings, problems and issues

• prepare the inception report, quarterly reports and completion report

• assist in developing and updating joint venture’s business plan”.

2.3. In het budget van het projectvoorstel is voorzien in een vergoeding van kosten van Advance Consulting.

2.4. [handelsnaam] heeft besprekingen gehouden met Senter. Advance Consulting is niet bij die gesprekken geweest. Senter heeft aan het project subsidie toegekend, maar niet voor het geheel van de door [handelsnaam] opgevoerde kosten. Zo is het subsidiabele bedrag voor de eerste fase verlaagd van € 62.968 naar € 30.000 of € 24.000.

2.5. [naam bestuurder] heeft bij e-mail aan de heer [XXX] van 27 oktober 2003 gevraagd om een update van de projectvoortgang. [XXX] heeft daarop bij e-mail van 28 oktober 2003 gereageerd door [naam bestuurder] een uitgebreid overzicht te sturen van de voortgang van het project. [naam bestuurder] heeft daar dezelfde dag als volgt op gereageerd:

“Dank voor deze rapportage. Dat dhr [XXX] als directeur volledig bevoegd is van de JV waarvan GIT-J ook nog eens meerderheidsaandeelhouder is, lijkt me bepaald niet ideaal. Ik neem aan dat jullie dit op enige wijze hebben ondervangen en ook keiharde afspraken hebben gemaakt voor de toekomstige verhoudingen. Het kan raar lopen.

Mocht ik in dit stadium nog iets voor jullie kunnen betekenen, laat het me dan weten.”

2.6. De subsidie is voor 80% uitbetaald. Advance Consulting heeft facturen gestuurd tot een bedrag van € 81.158,50. [handelsnaam] heeft daarvan € 41.070,00 betaald.

2.7. Dat 20% van de subsidie niet is uitbetaald, heeft te maken met het feit dat het project nooit in “de spin-off fase” is geraakt, de fase waarin voldoende omzet met het project werd gehaald. De partners in het project zijn verwikkeld in conflicten en procedures. Het project is gestaakt. (De VOF) [handelsnaam] is beëindigd en bevindt zich in de fase van vereffening.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Advance Consulting vordert samengevat - veroordeling van [gedn.conv./eis.reconv.] tot betaling van EUR 48.673,66, vermeerderd met rente en kosten.

3.2. [gedn.conv./eis.reconv.] voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.3. [gedn.conv./eis.reconv.] vorderen samengevat - ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst, primair wegens een tekortkoming van Advance Consulting, subsidiair wegens gewijzigde omstandigheden, meer subsidiair wijzigingen van de overeenkomst, met veroordeling van Advance Consulting tot betaling van EUR 41.070,00, althans EUR 33.570,00, vermeerderd met rente en kosten.

3.4. Advance Consulting voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Advance Consulting vordert in deze procedure nakoming van de niet betaalde facturen. [gedn.conv./eis.reconv.] verweren zich met de stellingen dat Advance Consulting tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenissen, zodat zij ontbinding en ongedaanmaking van de betalingen vorderen, althans dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden, waardoor de overeenkomst moet worden ontbonden of gewijzigd, althans dat betaling van het volledige gevorderde bedrag in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

4.2. De verwijten van [gedn.conv./eis.reconv.] spitsen zich toe op twee punten: (1) Advance Consulting heeft [handelsnaam] onvoldoende bijgestaan in de fase van de aanvraag van de subsidie, als gevolg waarvan de subsidie lager is uitgevallen; (2) Advance Consulting heeft [handelsnaam] niet bijgestaan in de uitvoeringsfase van het project. De rechtbank zal eerst het tweede verwijt bespreken.

De uitvoeringsfase

4.3. [gedn.conv./eis.reconv.] stellen dat de opdracht aan Advance Consulting ook inhield dat zij [handelsnaam] zou bijstaan bij de uitvoering van het project. Zo staat in het projectvoorstel dat Advance Consulting projectmanager/business advisor zou zijn en daarvoor 28 dagen in Nederland en 9 dagen in Servië werkzaam zou zijn. Ook volgt uit de overeenkomst dat Advance Consulting zich had verbonden deze taken uit te voeren. In de aanhef onder e) staat vermeld dat Advance Consulting “fully qualified” is om te assisteren bij de projectimplementatie, in art. 1.1 dat Advance Consulting [handelsnaam] zal assisteren met betrekking tot alle zaken van “project development” en in art. 1.4 dat zij betrokken zal zijn bij de uitvoering van het project. Alleen de scope van de nadere werkzaamheden zou moeten worden vastgelegd in een nadere overeenkomst. [ged.1conv./eis.1reconv.] heeft ter comparitie aangegeven dat hij had begrepen dat Advance Consulting ook haar diensten zou verlenen gedurende de uitvoeringsfase van het project. Andere, met Advance Consulting vergelijkbare bureaus doen dat ook. Hij heeft Advance Consulting verschillende keren opgebeld met de vraag of zij hem zou willen helpen bij de gerezen problemen bij de uitvoering. Advance Consulting gaf echter niet thuis.

4.4. Advance Consulting betwist dat een dergelijke afspraak is gemaakt. Zij wijst op art. 1.4 van de overeenkomst, waarin duidelijk is vastgelegd dat inschakeling van Advance Consulting in de uitvoeringsfase niet in die overeenkomst is geregeld, maar dat daarvoor een nadere overeenkomst is vereist. Het woord “not” is zelfs onderstreept in het artikel. Verder is zij niet in de uitvoeringsfase ingeschakeld. Zij had dat graag willen doen, enerzijds omdat dat een aanvullende opdracht zou zijn geweest en anderzijds omdat zij zo invloed had op het succes van het project. Van dit succes was haar beloning afhankelijk. [handelsnaam] heeft er echter de voorkeur aangegeven om [XXX] te benoemen tot projectmanager. Die heeft de taken op zich genomen, die in § 2.4 van het projectvoorstel staan omschreven bij de projectmanager/business advisor. [handelsnaam] heeft Advance Consulting feitelijk ook niet betrokken bij de uitvoering van het project. Zij betwist dat [handelsnaam] regelmatig met haar contact heeft opgenomen. Zíj moest regelmatig vragen naar de voortgang van het project om te weten of zij weer een volgende termijn kon declareren. Zij verwijst naar haar e-mail van 27 oktober 2003.

4.5. Partijen twisten over de uitleg van de tussen hen gesloten overeenkomst, met name of zij daarin hebben afgesproken dat Advance Consulting voor het overeengekomen honorarium ook haar diensten zou verlenen tijdens de uitvoeringsfase van het project. [gedn.conv./eis.reconv.] beroepen zich op deze ruime variant van de verplichtingen van Advance Consulting als vertrekpunt voor hun stelling dat Advance Consulting deze verplichtingen niet is nagekomen. Zij hebben daarom stelplicht en bewijslast van deze uitleg.

4.6. Het in de procedure overgelegde schriftelijke bewijsmateriaal wijst sterk in de richting van de door Advance Consulting verdedigde uitleg van de overeenkomst. Art. 1.4 van de Terms of Assignment (“Advance Consulting will assist [handelsnaam] in project execution, at least with regard to project coordination and administration as per Senter’s requirements. The scope of this assistance will be determined in the course of project preparation and is not covered by the Terms of Assignment but will be governed by a separate contract between [handelsnaam] and Advance Consulting.”) houdt in dat Advance Consulting aan [handelsnaam] haar diensten zal aanbieden voor de uitvoeringsfase van het project, maar dat dit niet is geregeld in dit contract en dat daarvoor een aanvullende overeenkomst nodig is. Vooral door de onderstreping van het woord “not” wordt dit een en ander indringend onder de aandacht van de lezer gebracht, te weten de wederpartij van Advance Consulting, welke laatste de opsteller is van de tekst van het contract. De door [gedn.conv./eis.reconv.] verdedigde tekstuele uitleg, dat in de nadere overeenkomst alleen de “scope” van de werkzaamheden zouden worden vastgelegd, maar niet nadere financiële afspraken, overtuigt niet. Die scope van werkzaamheden, die partijen nader overeenkomen, kan sterk variëren. Daarom is niet aannemelijk dat Advance Consulting haar honorarium voor de uitvoeringsfase al bij voorbaat zou vastleggen op hetgeen in de Terms of Assignment zou zijn afgesproken. Daar wijst de benaming van het honorarium van Advance Consulting als een “acquisition fee” ook niet op.

4.7. Ook de e-mail van Advance Consulting van 27 oktober 2003 wijst duidelijk in de richting van de door Advance Consulting verdedigde uitleg. Het geeft inzicht hoe partijen de overeenkomst hebben uitgevoerd. Uit de vraag van Advance Consulting aan [XXX] naar een update van de projectvoortgang en het uitgebreide antwoord van [XXX] aan Advance Consulting blijkt dat Advance Consulting daarvan niet op de hoogte was, zelfs niet van de hoofdlijnen. Daaruit valt af te leiden dat Advance Consulting toen bij de uitvoering van het project niet betrokken was.

4.8. De tekst van de schriftelijke overeenkomst is in een commerciële context als hier wel belangrijk, maar niet doorslaggevend. Het gaat er om wat partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten toekennen, hebben afgeleid en van hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij is van belang tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van de partijen kan worden verwacht. Ook spelen de redelijkheid en de billijkheid hierbij een rol. In dit geval moeten [gedn.conv./eis.reconv.] voldoende feiten en omstandigheden stellen die, indien bewezen, tot de vaststelling kunnen leiden dat Advance Consulting zich in de Terms of Assignment heeft verbonden voor het daarin overeengekomen honorarium [gedn.conv./eis.reconv.] ook bij te staan in uitvoeringsfase van het project.

4.9. De omstandigheid dat Advance Consulting in het projectvoorstel staat vermeld als projectmanager is in het licht van het schriftelijke bewijsmateriaal onvoldoende basis om de door [gedn.conv./eis.reconv.] verdedigde uitleg te aanvaarden. Uit art. 1.4 Terms of Assignment volgt dat daarvoor een aparte overeenkomst was vereist. Uit de e-mailwisseling tussen Advance Consulting en [XXX] van oktober 2003 volgt dat Advance Consulting in ieder geval op dat moment niet projectmanager was, omdat zij zelfs niet op de hoogte was van de hoofdlijnen van het project en [XXX] wel. Deze e-mailwisseling sluit goed aan bij het verweer van Advance Consulting, dat het de bedoeling was dat zij projectmanager zou worden, maar dat [handelsnaam] uiteindelijk de voorkeur heeft gegeven aan [XXX].

4.10. De stelling van [gedn.conv./eis.reconv.] dat zij ervan uitgingen dat Advance Consulting hen ook zou bijstaan in de uitvoeringsfase, is in het licht van het schriftelijke bewijsmateriaal onvoldoende uitgewerkt. [gedn.conv./eis.reconv.] hebben geen feiten of omstandigheden gesteld, anders dan de hierboven geschetste maar verworpen analyse van de bepalingen van de Terms of Assignment, op basis waarvan zou kunnen worden vastgesteld dat bij hen dat vertrouwen is gewekt. De enkele door [gedn.conv./eis.reconv.] opgeworpen, maar door Advance Consulting betwiste stelling dat [ged.1conv./eis.1reconv.] [naam bestuurder] van Advance Consulting in de uitvoeringsfase van het project meerdere malen telefonisch om assistentie heeft verzocht, is dan onvoldoende om daarop het oordeel te baseren dat partijen in februari 2003 hadden afgesproken dat Advance Consulting [handelsnaam] ook in de uitvoeringsfase zou bijstaan. Wat er is aan feiten en omstandigheden uit de fase van de totstandkoming van de overeenkomst is bepaald onvoldoende en daar verandert de stelling dat [handelsnaam] later meermalen contact met Advance Consulting heeft willen opnemen niets aan. Om dezelfde reden kan de stelling dat andere adviesbureaus hun dienstverlening ook laten uitstrekken tot de uitvoeringsfase van het project, niet tot een andere conclusie leiden. De rechtbank gaat daarom aan die stellingen voorbij. Dit betekent dat niet is komen vast te staan dat Advance Consulting zich in de Terms of Assignment heeft verbonden [handelsnaam] ook in de uitvoeringsfase van het project bij te staan.

De dienstverlening in de fase van subsidieaanvraag

4.11. [gedn.conv./eis.reconv.] verwijten Advance Consulting verder dat zij afwezig was bij de budgetbesprekingen met Senter. [naam bestuurder] van Advance Consulting heeft deze bespreking afgezegd, omdat hij een afspraak in Afrika had. Door deze afzegging heeft [handelsnaam] het projectvoorstel onvoldoende kunnen verdedigen en is bijvoorbeeld het subsidiabele bedrag voor fase 1 van de aangevraagde € 62.968 teruggebracht tot € 24.000, een bedrag waarmee zij niet is uitgekomen. Het gaat om de kosten van juridische en financiële dienstverlening in de fase van oprichting van de joint venture. Volgens [gedn.conv./eis.reconv.] heeft Advance Consulting aangegeven dat het belangrijk was dat deze kosten reëel zouden worden begroot, omdat Senter deze kosten meer dan eens te laag taxeerde. Volgens [gedn.conv./eis.reconv.] ging het niet om het eerste “interview”, wat Senter graag voert met de subsidieaanvrager alleen, dus zonder consultants, maar om een uitgebreide bespreking van de subsidieaanvraag en de daarin vermelde budgetten.

4.12. Advance Consulting heeft aangegeven zich niet te kunnen herinneren bij de bewuste bespreking aanwezig te zijn geweest, en evenmin daarvoor een uitnodiging te hebben ontvangen. Senter pleegt “interviews” te houden met de subsidieaanvragers en wil niet dat daarbij consultants aanwezig zijn. Verder heeft zij aangegeven dat een dergelijke bijstelling van het subsidiabele budget door Senter gangbaar is. Zij had daar niets aan kunnen veranderen, als zij de bespreking wel had bijgewoond. Volgens haar is het budget voor fase 1 verlaagd naar € 30.000.

4.13. Advance Consulting heeft de opdracht op zich genomen om voor [handelsnaam] het projectvoorstel te schrijven en haar te adviseren in de subsidieprocedure. Daarvoor heeft zij een “acquisition fee” bedongen van 10/12,5% van het gesubsidieerde bedrag, indien de subsidie zou worden toegekend. Uiteindelijk heeft zij facturen gestuurd tot een bedrag van € 81.158,50. Dat is in het licht van de verleende diensten een fors honorarium, ook indien men daarin het no-cure-no-pay-element betrekt. Voor dat honorarium mag worden verwacht dat de dienstverlening aan hoge maatstaven voldoet. Het past dan niet om afwezig te zijn bij de bespreking met Senter van het projectvoorstel, wetende dat in dat gesprek de opgevoerde bedragen moeten worden verdedigd en wetende dat Senter in het bijzonder moet worden overtuigd van de noodzaak van de initiële financiële en juridisch kosten van het project. Advance Consulting heeft onvoldoende betwist dat er behalve het interview ook uitgebreide budgetbesprekingen met Senter zijn geweest, waaraan externe consultants kennelijk wel mochten deelnemen. Het is in het licht van dit een en ander verder onvoldoende dat Advance Consulting stelt zich niet te kunnen herinneren bij die bespreking te zijn geweest of daarvoor een uitnodiging te hebben ontvangen. Zij had haar dienstverlening zo moeten inrichten dat zij op de hoogte was van het tijdstip van die budgetbespreking en dat zij daarbij aanwezig kon zijn.

4.14. Dit betekent dat Advance Consulting in zoverre toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenissen. Omdat nakoming van die verplichting niet meer mogelijk is, zijn de regels omtrent verzuim en ingebrekestelling niet van toepassing. De in reconventie gevorderde ontbinding is daarom toewijsbaar. Omdat Advance Consulting slechts in een gedeelte van de nakoming van haar verplichtingen is tekortgeschoten, wordt die vordering slechts gedeeltelijk toegewezen en aldus dat [gedn.conv./eis.reconv.] worden ontheven om € 15.000,00 inclusief BTW van het honorarium aan Advance Consulting te betalen. Dit brengt mee dat het honorarium wordt teruggebracht tot € 66.158,50. Gezien dit verlaagde honorarium, kan niet worden gezegd dat de overeenkomst wegens gewijzigde omstandigheden moet worden ontbonden of gewijzigd en kan evenmin worden gezegd dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Advance Consulting aanspraak maakt op het nog niet betaalde gedeelte van het honorarium.

4.15. Door de gedeeltelijke ontbinding zijn [gedn.conv./eis.reconv.] met ingang van vandaag bevrijd van de verplichting tot betaling van € 15.000,00 van het honorarium. Advance Consulting heeft onbetwist gesteld dat [gedn.conv./eis.reconv.] op 30 juni 2005 € 48.673,66 schuldig waren en dat de contractuele debetrente 1% per maand of gedeelte daarvan bedraagt. Dit betekent dat de vordering in conventie aldus zal worden toegewezen dat [gedn.conv./eis.reconv.] zullen worden veroordeeld tot betaling aan Advance Consulting van een bedrag van € 33.673,66, vermeerderd met de contractuele rente over € 48.673,66 in de periode van 30 juni 2005 tot 23 april 2008 en met de contractuele rente over € 33.673,66 vanaf vandaag.

4.16. [gedn.conv./eis.reconv.] zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie worden veroordeeld. Omdat een deel van het gevorderde bedrag wordt afgewezen, begroot de rechtbank de proceskosten aan de zijde van Advance Consulting op basis van het toegewezen bedrag op:

- dagvaarding EUR 73,57

- overige explootkosten 0,00

- vast recht 1.385,00

- getuigenkosten 0,00

- deskundigen 0,00

- overige kosten 0,00

- salaris procureur 1.158,00 (2,0 punten × tarief EUR 579,00)

Totaal EUR 2.616,57

4.17. In reconventie zal de gedeeltelijke ontbinding worden uitgesproken, in dier voege dat het honorarium van Advance Consulting wordt verminderd met € 15.000,00 inclusief BTW. Het meer of anders gevorderde zal worden afgewezen.

4.18. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten in reconventie worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. veroordeelt [gedn.conv./eis.reconv.] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan Advance Consulting te betalen een bedrag van EUR 33.673,66 (drieëndertig duizendzeshonderddrieënzeventig euro en zesenzestig eurocent), vermeerderd met de contractuele rente van 1% per maand over € 48.673,66 in de periode van 30 juni 2005 tot 23 april 2008 en over EUR 33.673,66 vanaf 23 april 2008 tot de dag van volledige betaling,

5.2. veroordeelt [gedn.conv./eis.reconv.] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Advance Consulting tot op heden begroot op EUR 2.616,57,

5.3. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.5. ontbindt de tussen partijen op 25 februari 2003 gesloten overeenkomst gedeeltelijk, in dier voege dat het aan Advance Consulting toekomende honorarium wordt verminderd met EUR 15.000,00 inclusief omzetbelasting,

5.6. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 23 april 2008.