Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BC7667

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
25-03-2008
Datum publicatie
26-03-2008
Zaaknummer
08/160
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Dwangregeling ex artikel 287a Fw. Verzoek toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

rekestnummer: 08/160 rg

uitspraakdatum: 25 maart 2008

Verzoek gedwongen schuldregeling artikel 287a Faillissementswet

In de zaak van: [verzoeker],

wonende te [woonplaats],

nader te noemen [verzoeker],

op 1 februari 2008 heeft [verzoeker] een verzoek ingediend tot toepassing van de schuldsaneringsregeling. Daarbij is tevens verzocht om voorafgaand aan de behandeling van voornoemd verzoek de Woningstichting Vitalis en tandarts [schuldeiser], die weigeren mee te werken aan de door verzoeker aangeboden schuldregeling , te bevelen in te stemmen met deze schuldregeling als bedoelt in artikel 287 a van de Faillissementswet.

[verzoeker] is door de rechtbank gehoord ter terechtzitting van 10 maart 2007. Tevens zijn gehoord [betrokkenen] van het Budget Advies Centrum (BAC) van de gemeente Arnhem. De weigerachtige schuldeisers Woningstichting Vitalis en tandarts [schuldeiser] (hierna te noemen [schuldeiser]) zijn hoewel behoorlijk opgeroepen niet verschenen. Woningstichting Vitalis heeft de rechtbank bij brief van 22 februari 2008 bericht dat zij alsnog instemt met het aangeboden akkoord tegen finale kwijting. Het verzoek betreft derhalve nog enkel tandarts [schuldeiser].

De feiten

[verzoeker] heeft de schuldeisers een aanbod gedaan van 9,37 % van hun totaal openstaande vordering tegen finale kwijting. Dit aanbod is volgens het BAC het uiterste waartoe [verzoeker] financieel in staat kon worden geacht. [verzoeker] heeft sedert 1991 een bijstandsuitkering en kampt met lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen. Hij is ondermeer chronisch depressief. De kans dat [verzoeker] aan betaalde arbeid zal komen, is gezien het vorenstaande erg klein.

De totale schuld bedraagt € 15.640,66 en er zijn acht schuldeisers.

Er zijn thans zeven van de acht schuldeisers akkoord gegaan met het aangeboden betalingsvoorstel. Zij vertegenwoordigen 87,5 % van de schuldeisers en 93,49 % van de totale schuld. De vordering van [schuldeiser] bedraagt € 1.020,77.

De gemeente Overbetuwe heeft zich borggesteld voor het door het BAC te verstrekken saneringskrediet.

De schuldeisers zullen per direct worden betaald.

De beoordeling van het verzoek

De schuldenregeling is door het BAC van de gemeent Arnhem voorbereid en getoetst, dit betreft derhalve een onafhankelijke en deskundige partij. Het verzoek is verder goed onderbouwd.

Het alternatief van een wettelijke schuldsaneringsregeling biedt de weigerachtige schuldeiser in dit geval geen hogere uitkering. Gelet op de kosten (bewindvoerderssalaris en advertentiekosten) die samenhangen met deze regeling zal bij het doorlopen van de schuldsaneringsregeling aan de schuldeisers minder worden uitgekeerd dan hen nu wordt aangeboden. De schuldeisers zullen bovendien per direct worden betaald en geen drie jaar op een eventuele uitkering hoeven te wachten. Daarmee verkrijgen de schuldeisers een hogere uitkering en een snellere aflossing dan in het wettelijke traject te verwachten is. Er zijn verder, gelet op de persoonlijke omstandigheden van [verzoeker], geen reële vooruitzichten dat er meer zal worden gespaard tijdens de wettelijke schuldsaneringsregeling dan thans wordt aangeboden.

Gelet op vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat [schuldeiser] in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen het belang dat hij heeft bij uitoefening van de bevoegdheid tot weigeren en de belangen van [verzoeker] en de overige schuldeisers, die door weigering worden geschaad.

Het verzoek om [schuldeiser] te bevelen in te stemmen met de schuldregeling zal derhalve worden toegewezen.

Het verzoek van [verzoeker] om te worden toegelaten tot de wettelijk schuldsaneringsregeling kan, gelet op toewijzing van de schuldregeling, onbesproken bijven.

De beslissing

De rechtbank:

- beveelt [schuldeiser] in te stemmen met de door verzoeker aangeboden regeling.

Dit vonnis is gewezen door mrs. J.A. Verspui als voorzitter, B.J. Engberts, en F.M.T. Quaadvliet en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 maart 2008.

de griffier de voorzitter