Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BC5978

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
21-02-2008
Datum publicatie
06-03-2008
Zaaknummer
166706
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De kernvraag die in dit geding dient te worden beantwoord is, of TRM en een artiest het op 23 februari 2008 geplande optreden bij Wunderland Kalkar terecht hebben geannuleerd. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 166706 / KG ZA 08-115

Vonnis in kort geding van 21 februari 2008

in de zaak van

1. de besloten vennootschap naar Duits recht

KERNWASSER WUNDERLAND GMBH,

h.o.d.n. Wunderland Kalkar,

gevestigd te Kalkar, Duitsland,

2. de besloten vennootschap naar Duits recht

H.D.R. MUSIC & SHOW MANAGEMENT GMBH,

gevestigd te Meppel-Versen, Duitsland,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

procureur mr. J.M. Bosnak,

advocaat mr. A.W. van Odijk te Utrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TOTAL ROCKET MANAGEMENT B.V.,

gevestigd te Zaltbommel,

gedaagde,

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

procureur mr. H. van Ravenhorst,

advocaat mr. W.A.J. Hagen te Arnhem.

Partijen zullen hierna respectievelijk Wunderland Kalkar, HDR, TRM en [gedaagde 2] worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de producties van TRM en [gedaagde 2]

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Wunderland Kalkar en HDR

- de pleitnota van TRM en [gedaagde 2]

- de reconventionele vordering van [gedaagde 2].

1.2. Vanwege de spoedeisendheid van de zaak is daarin op 21 februari 2008 vonnis gewezen. Hierna zullen de overwegingen van dat vonnis worden gegeven.

2. De feiten in conventie en in reconventie

2.1. Wunderland Kalkar vormt een in de voormalige kerncentrale te Kalkar gevestigd entertainment park. Zij beschikt onder meer over ongeveer 450 hotelkamers, diverse restaurants, een ruim aanbod aan sportfaciliteiten en een caféstraat met diverse bars.

2.2. TRM verzorgt boekingen voor een groot aantal bekende Nederlandse artiesten, waaronder [gedaagde 2], gedaagde sub 2.

2.3. De heer [XXX], directeur van HDR, heeft in oktober 2007 TRM benaderd met de bedoeling [gedaagde 2] te boeken voor een optreden bij Wunderland Kalkar. Het verzoek voor deze boeking is via een door TRM gehanteerd boekingsformulier gedaan. In dit formulier is onder meer het volgende opgenomen.

“Aanvraag formulier optreden [gedaagde 2]:

Gegevens aanvrager H.D.R. Music & Showmanagement GmbH

[XXX]

(…)

Gegevens klant Wunderland Kalkar Freizeitpark

(…)

Datum aanvraag 23 februari 2008

Datum optreden

Lokatie Wunderland Kalkar

Soort feestavond Besloten feest voor Grolsch

Tijd van het optreden Ongeveer 23.00 uur

Aantal bezoekers 800-900

Openbaar of besloten Besloten

Gage voorstel € 13.950,--“

2.4. Naar aanleiding van voormeld verzoek zijn HDR en TRM in overleg getreden. Dit overleg heeft uiteindelijk geresulteerd in een tweetal op 16 oktober 2007 gesloten overeenkomsten (betrekking hebbende op [gedaagde 2] en zijn begeleidingsband [XXX]). In de overeenkomst die betrekking heeft op het optreden van [gedaagde 2] is onder meer het volgende opgenomen.

“(…)

Op 04-10-2007 werd tussen Contractant I: H.D.R. Music & Show Management

(…)

en Contractant 2 Total Rocket Management BV

in deze vertegenwoordigd door: [XXX]

(…)

het navolgende overeengekomen, Contractant 2 zal zorgdragen dat

artiest(en)orkest/item: [gedaagde 2]

zal (zullen) optreden op datum: zaterdag 23 februari 2008

tussen 22:30 en 23:15 uur.

Duur van het optreden: 1 x 45 minuten

In locatie: Freizeitspark Wunderland

(…)

Contractant 1 betaalt voor dit optreden een bedrag ad:

Uitkoopbedrag: EU 13950.00

(…)

Bijgaande rider maakt deel uit van dit contract en dient derhalve mede te worden ondertekend.

BETREFT BESLOTEN FEEST!!!!!!!

Beg. [XXX]. Aantal gasten 500. Besloten feest.”

2.5. In de bij de overeenkomst behorende ‘rider’ is onder meer het volgende opgenomen.

“Deze rider maakt deel uit van het contract

nummer: 107940

Datum optreden: zaterdag 23 februari 2008

Artiest/groep: [gedaagde 2]

Optreden: Freizeitspark Wunderland te Kalkar

Rider/bijzondere bepalingen optredens [gedaagde 2]

Besloten optreden

Onder een besloten optreden wordt verstaan; een optreden zonder openbare verkoop van toegangsbewijzen en / of het maken van publiekelijke reclame of bekendmaking. Indien het optreden van de artiest bekend wordt gemaakt op uitnodigingen, is dit slechts toegestaan op de volgende wijze; bv. ‘optreden van [gedaagde 2]’. Enige andere vorm van bekendmaking dient contractueel overeengekomen te zijn. Het niet naleven van bovenstaande kan een annuleren van het optreden tot gevolg hebben zonder financiële gevolgen voor Contractant II en onverminderd de betalingsverplichting van Contractant I van de totale contractueel overeengekomen gage. (…)”

2.6. Wunderland Kalkar heeft haar gasten voor het weekend van 23 februari 2008 een hotelarrangement aangeboden, die voorziet in een muziekavond waarin [gedaagde 2] met de [XXX] optreedt. Wunderland Kalkar heeft via Freetime Company - het bedrijf dat Wunderland Kalkar ondersteunt bij de promotie van haar arrangementen - aan supermarkt Coop de mogelijkheid geboden om op 23 februari 2008 de lege plaatsen in de feestzaal op te vullen. Supermarkt Coop heeft daartoe haar clubkaarthouders de mogelijkheid gegeven om tegen betaling van € 20,00 de muziekavond met [gedaagde 2] bij Wunderland Kalkar bij te wonen.

2.7. Bij e-mail van 12 februari 2008 heeft [XXX] onder meer het volgende aan de heer [XXX], directeur van TRM, bericht.

“Als iedereen op 23 februari komt, dan zitten ze tussen de 700/800 gasten plus de aanhang dus zeg maar totaal van ongeveer 1500/1600 gasten.”

2.8. In reactie op voornoemde e-mail heeft [XXX] op 13 februari 2008 onder meer het volgende aan [XXX] bericht.

“Ik vind jou reaktie uitermate vreemd.

1 Je hebt een formulier ingestuurd van 800-900 personen met een bod van 13.950,00 euro.

2 Op het getekende contract staat aantal personen 500 (er is nergens sprake van 1500-1600 personen!!!!!!!!!!)

3 Vervolgens neem je mij kwalijk dat JIJ een prijs voor FB aangeboden hebt incl. de [XXX].

Bij deze laat ik je dan ook weten akkoord te gaan met jou aanvraag die door mij ondertekend is, dus 800-900 personen voor 13.950,00 euro. Indien er 1500-1600 personen komen, wil ik je vragen om een nieuw formulier in te sturen met een nieuwe gage.”

2.9. Bij e-mail van 14 februari 2008 heeft [XXX] onder meer het volgende aan [XXX] bericht.

“Naar aanleiding van ons telefoongesprek van heden, donderdag 14 februari 2008, bevestig ik hierbij dat wij het optreden van [gedaagde 2] en de [XXX] op 23 februari 2008 in Kalkar annuleren.

Dit omdat het een openbaar optreden met kaartverkoop blijkt te zijn (€ 20,00 zie site www.coop.nl).

Derhalve zien wij dit als contractbreuk en annuleren, met behoud van alle financiële verplichtingen, de overeenkomsten.”

2.10. Bij e-mail van 15 februari 2008 heeft de heer [XXX], directeur van Wunderland Kalkar, onder meer het volgende aan [XXX] bericht.

“(…)

Na diverse malen persoonlijk met [XXX] gesproken te hebben is het gelukt om eindelijk [gedaagde 2] naar Wunderland te krijgen. De intentie was een leuk optreden voor onze hotelgasten te realiseren, welke niet op winst bejag is gebaseerd (een volledig all in arrangement incl. [gedaagde 2]!)

Deze arrangementen worden meegenomen door derden zoals world wide bookers, bookit, freetime company en meerdere boekingssites.

Ze hebben strikte orders meegekregen betreffende de boekingsmogelijkheden.

Helaas gaat de creativiteit van sommige boekingssites ver. Hierdoor is het probleem betreffende de openbare verkoop ontstaan. Dit kunnen we helaas niet allemaal controleren.

Neemt u van mij aan dat we passende maatregelen naar deze organisatie nemen.

Per aangetekende brief heb ik een ieder gesommeerd alle correspondentie m.b.t. [gedaagde 2] van de site te halen.

Daarnaast zijn er irritaties tussen u en [XXX] ontstaan, waar eerlijkheidshalve, maar te goeder trouwe handelende medewerkers van Wunderland misschien ook niet vrij uit gaan.

Al met al heeft dat geleid tot uw standpunt om het optreden te annuleren.

Zoals ik vanochtend al meldde heb ik daar grote problemen mee. De van der Most organisatie is een gerenormeerde partij, welke haar naam hoog moet houden. Dit doen we door kwaliteit, service en gastgerichtheid in een hoog vaandel te houden en al onze afspraken na te komen.

We willen absoluut niet dat onze naam, dus ook de naam van Wunderland Kalkar te grabbel wordt gegooid.

We zullen deze kwestie dan ook met alle partijen evalueren.

Ik vraag u nogmaals om een coulance naar Wunderland Kalkar in acht te nemen.

Desnoods annuleren we het contract van [gedaagde 2] via Artiesten Bureau [XXX] en zetten we hem om naar Total Rocket management.”

2.11. Het optreden van [gedaagde 2] op 23 februari 2008 is zowel via de website van Omroep Gelderland als in een advertentie in de weekkrant Oost Gelre van 7 februari 2008 openbaar aangekondigd, waarbij in de weekkrant gewezen is op de mogelijkheden voor meer informatie via de website van Wunderland Kalker.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Wunderland Kalkar en HDR vorderen dat TRM en [gedaagde 2] tezamen, dan wel hoofdelijk, op straffe van een dwangsom worden veroordeeld tot nakoming van de met Wunderland Kalkar gesloten overeenkomst, door ervoor te zorgen dat op zaterdag 23 februari 2008 de [XXX] tussen 20.00 en 01.00 uur en [gedaagde 2] tussen 22.30 en 23.15 uur het in de met Wunderland Kalkar gesloten overeenkomst bedongen optreden zullen verzorgen in Freizeitpark Wunderland aan Griether Strasse 110-120, D 47546 Kalkar, Duitsland.

Voorts vorderen Wunderland Kalkar en HDR dat TRM en [gedaagde 2] in de kosten van het geding worden veroordeeld.

3.2. Wunderland Kalkar en HDR leggen het volgende aan hun vordering ten grondslag.

Ten onrechte meent TRM dat zij tot anulering van het optreden kan overgaan. Onder de gegeven omstandigheden mogen Wunderland Kalkar en HDR er redelijkerwijs van uitgaan dat zij hebben voldaan aan de criteria die het beding ‘besloten optreden’ in de gesloten overeenkomst stelt.

Subsidiair voeren zij aan dat het beroep van TRM en [gedaagde 2] op het beding betreffende het ‘besloten optreden’ naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Verder stellen zij dat een eventuele tekortkoming onvoldoende ernstig is om een annulering te rechtvaardigen.

Wunderland Kalker en HDR onderbouwen hun stellingen door aan te voeren dat Freetime Company zich aan het beslotenheidscriterium heeft gehouden. Het aanbod is immers beperkt tot clubkaarthouders van Coop. Voorts is de tekst op het aanmeldingsformulier op de website www.coop.nl beperkt gebleven tot de vermelding ‘[gedaagde 2] (€ 20,00)’. Daarmee blijft de vermelding binnen de definitie van een ‘besloten optreden’. Bovendien is de respons op de Coop-actie niet erg groot geweest. Het bij Coop-clubkaarthouders geplaatste aantal kaarten is maximaal 67 stuks.

Voor zover geoordeeld mocht worden dat Wunderland Kalkar en HDR toch in strijd met het criterium ‘besloten optreden’ gehandeld hebben, dan is deze overtreding niet zodanig ernstig dat deze kan worden aangemerkt als een gewichtige reden in de zin van artikel 7:408 BW.

Wunderland Kalker en HDR stellen verder dat TRM en [gedaagde 2] onrechtmatig jegens Wunderland Kalkar handelen door haar als gevolg van het annuleren van het optreden willens en wetens met een enorme schadeclaim te confronteren. De voorlopige schade is begroot op € 191.197,50. Daarnaast dreigt voor Wunderland Kalkar en HDR schade in de vorm van reputatieverlies.

in reconventie

3.3. [gedaagde 2] vordert dat Wunderland Kalkar en HDR op straffe van een dwangsom hoofdelijk worden veroordeeld om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis alle (rechts)personen die een toegangsbewijs hebben gekocht of gereserveerd voor het optreden van [gedaagde 2] en [XXX] op 23 februari 2008 bij Wunderland Kalkar, een brief te zenden met de navolgende inhoud:

Geachte heer/mevrouw,

U heeft toegangsbewijzen gekocht of gereserveerd voor het optreden dat [gedaagde 2] en [XXX] zouden geven in Wunderland Freizeitspark op 23 februari 2008. Dit optreden zal geen doorgang vinden op grond van het feit dat Kernwasser Wunderland niet gerechtigd was om een dergelijk optreden te organiseren en daarvoor kaarten te verkopen.

Indien u de door u bestelde kaarten al heeft betaald, zullen wij het van u ontvangen bedrag vanzelfsprekend terugbetalen.

Met welgemeende excuses,

Freizeitspark Wunderland

althans een brief met een soortgelijke door de voorzieningenrechter vast te stellen inhoud en strekking en met de bepaling dat Wunderland Kalkar gehouden is om deze brief binnen de hiervoor genoemde termijn van 24 uur na betekening van dit vonnis te publiceren op haar website www.kernwasser-wunderland.de.

Voorts vordert [gedaagde 2] dat Wunderland Kalkar en HDR in de kosten van het geding worden veroordeeld.

3.4. [gedaagde 2] legt het volgende aan zijn vordering ten grondslag. TRM en [gedaagde 2] waren op grond van de gesloten overeenkomst gerechtigd het optreden van 23 februari 2008 te annuleren. Voor [gedaagde 2] levert het feit dat hij ondanks de aankondiging niet zal optreden schade op. Diverse van zijn fans hebben immers kaarten voor dat optreden gekocht en de kans is groot dat, nu het optreden niet doorgaat, [gedaagde 2] door hen daarop zal worden aangekeken. Hierdoor wordt [gedaagde 2] in zijn belangen, met name zijn reputatie geschaad. [gedaagde 2] heeft dan ook een recht en een belang om zijn (imago)schade zoveel mogelijk te beperken.

in conventie en in reconventie

3.5. TRM en [gedaagde 2] en Wunderland Kalkar en HDR voeren op de vordering(en) van de ander(en) gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de stellingen van partijen.

in conventie

4.2. De kernvraag die in dit geding dient te worden beantwoord is, of TRM en [gedaagde 2] het op 23 februari 2008 geplande optreden van [gedaagde 2] en de [XXX] bij Wunderland Kalkar terecht hebben geannuleerd. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.3. Vaststaat dat tussen partijen is overeengekomen dat [gedaagde 2] een besloten optreden zou geven. Dit blijkt onmiskenbaar uit het door TRM gehanteerde en door HDR ingevulde boekingsformulier, alsmede uit de op 16 oktober 2007 gesloten overeenkomst. De vraag wat onder een besloten optreden wordt verstaan, wordt beantwoord in de ‘rider’, behorende bij de overeenkomst. Een besloten optreden wordt daarin omschreven als een ‘optreden zonder openbare verkoop van toegangsbewijzen en/of het maken van publiekelijke reclame of bekendmaking.’

Overwogen wordt dat TRM en [gedaagde 2] onweersproken hebben gesteld dat TRM alleen bemiddelt bij besloten optredens van [gedaagde 2]. Openbare optredens met bijbehorende kaartverkoop worden door [gedaagde 2] in eigen beheer, in de vorm van concerten, uitgevoerd.

De reden dat [gedaagde 2] openbare optredens niet via TRM laat lopen, is dat hij de kwaliteit van de openbare optredens van een gelijk niveau wil houden, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan zijn imago. [gedaagde 2] en TRM voeren aan dat HDR wist dat [gedaagde 2] alleen besloten optredens via TRM laat lopen (zoals blijkt uit een e-mailwisseling van 10 januari 2008 tussen [XXX] en [XXX] met betrekking tot een (eventueel) ander optreden van [gedaagde 2]).

4.4. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter hebben Wunderland Kalkar en HDR op verschillende punten in strijd gehandeld met de hiervoor weergegeven voorwaarde. Allereerst kan de verkoop van kaarten voor het optreden van [gedaagde 2] via de website www.coop.nl worden beschouwd als zijnde in strijd met de voorwaarde “optreden zonder openbare verkoop van toegangsbewijzen”. Uit door TRM en [gedaagde 2] in het geding gebrachte stukken kan immers genoegzaam worden afgeleid dat op de website van Coop is geadverteerd met ‘Laatste kaarten, [gedaagde 2] € 20,-‘. Het feit dat de mogelijkheid tot aankoop van deze kaarten is voorbehouden aan Coop-clubkaarthouders maakt niet dat er sprake is van een besloten karakter. Blijkens de website van Coop zijn er in Nederland ruim 600.000 bezitters van een dergelijke kaart en bovendien is zo’n kaart op eenvoudige wijze gratis aan te vragen.

4.5. Daarnaast hebben TRM en [gedaagde 2] aangetoond dat ook via andere kanalen losse kaarten konden worden gekocht voor het optreden van [gedaagde 2] op 23 februari 2008. Overgelegd is een print van de website van Omroep Gelderland. Daaruit blijkt dat op de homepage een banner is aangebracht van [gedaagde 2] met de woorden ‘[gedaagde 2]’ en ‘€ 20,-‘. Wanneer via deze banner wordt doorgeklikt dan verschijnen zogenaamde images in beeld als ‘[gedaagde 2], € 20,-‘, ‘Wunderland Kalkar, a.s. zaterdag 23 februari’ en ‘Bestel nu!, klik hier’. Daarnaast hebben TRM en [gedaagde 2] het resultaat van enkele zoekopdrachten aan Google in het geding gebracht. Het betreft een weergave uit het cachegeheugen van Google van 16 januari 2008. Een van de resultaten luidt als volgt: ‘[gedaagde 2] Concertkaarten Wunderland Kalkar, Kalkar. Op 23 februari bij Wunderland Kalkar: [gedaagde 2]!

€ 22,50.” Deze voorbeelden kunnen niet anders gezien worden als een openbare verkoop van toegangsbewijzen voor het optreden van [gedaagde 2] op 23 februari 2008.

4.6. De hiervoor genoemde uitingen op de website van Coop en Omroep Gelderland, het resultaat van de zoekopdracht bij Google en de advertentie in de weekkrant Oost Gelre, duiden naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorts onmiskenbaar op het maken van publiekelijke reclame of bekendmaking, hetgeen volgens de overeenkomst van partijen evenmin is toegestaan.

4.7. Een en ander leidt voorshands geoordeeld tot de conclusie dat Wunderland Kalkar en HDR op verschillende punten in strijd hebben gehandeld met de in de overeenkomst (‘rider’) opgenomen voorwaarde ten aanzien van een besloten optreden. Dit betekent ook dat TRM en [gedaagde 2] het op 23 februari 2008 geplande optreden van [gedaagde 2] en de [XXX] bij Wunderland Kalkar terecht hebben geannuleerd. De vordering van Wunderland Kalkar en HDR zal dan ook worden afgewezen.

4.8. Een belangenafweging kan niet tot een ander oordeel leiden. Enerzijds hebben Wunderland Kalkar en HDR meerdere malen op een hen toe te rekenen wijze de beperkende bedingen overtreden die verband houden met het besloten karakter van het optreden; zij hebben het niet doorgaan van dat optreden dan ook volledig aan zichzelf te wijten.

Zou deze schending van de gemaakte afspraak alleen al niet voldoende zijn de vordering af te wijzen, dan komt daarbij dat TRM en [gedaagde 2] voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat [gedaagde 2] er alle belang bij heeft openbare optredens in eigen beheer te organiseren.

4.9. Wunderland Kalkar en HDR zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van TRM en [gedaagde 2] worden begroot op:

- vast recht € 254,00

- salaris advocaat € 816,00

Totaal € 1.070,00

in reconventie

4.10. [gedaagde 2] vordert in reconventie kort gezegd een gebod aan Wunderland Kalkar en HDR om ervoor zorg te dragen dat alle personen en/of bedrijven die een toegangsbewijs hebben gekocht of gereserveerd voor het optreden van [gedaagde 2] op 23 februari 2008 op de hoogte worden gebracht van het feit dat het optreden geen doorgang zal vinden op grond van het feit dat Wunderland Kalkar niet was gerechtigd een openbaar optreden te organiseren.

4.11. Voorop wordt gesteld dat, zoals hiervoor reeds in conventie is overwogen, Wunderland Kalkar en HDR op verschillende punten in strijd hebben gehandeld met de in de overeenkomst (‘rider’) opgenomen voorwaarde ten aanzien van een besloten optreden en dat TRM en [gedaagde 2] mitsdien terecht het op 23 februari 2008 geplande optreden van [gedaagde 2] en de [XXX] bij Wunderland Kalkar hebben geannuleerd.

De voorzieningenrechter acht de kans dat [gedaagde 2] door het niet doorgaan van het optreden op 23 februari 2008 (reputatie)schade lijdt, alleszins reëel. Zowel fans van [gedaagde 2] als anderen hebben kaarten gekocht voor het optreden bij Wunderland Kalkar. Het is zeer wel mogelijk dat zij [gedaagde 2] het niet doorgaan van het optreden kwalijk zullen nemen waardoor de reputatie van [gedaagde 2] wordt geschaad.

[gedaagde 2] heeft dan ook een gerechtvaardigd belang bij de gevorderde voorziening. Mitsdien zal de vordering tot berichtgeving over het annuleren van het optreden op 23 februari 2008 worden toegewezen op de wijze zoals hierna aan te geven, waarbij in het bericht tot uiting moet worden gebracht dat het niet doorgaan van het optreden gebaseerd is op een rechterlijke uitspraak.

Voorts bestaat aanleiding de ten behoeve van deze vordering gevorderde eenmalige dwangsom te matigen tot een bedrag van € 50.000,00.

4.12. Wunderland Kalkar en HDR zullen als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde 2] worden begroot op:

- salaris procureur € 408,00

Totaal € 408,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

5.1. wijst de vordering af;

5.2. veroordeelt Wunderland Kalkar en HDR in de proceskosten, aan de zijde van TRM en [gedaagde 2] tot op heden begroot op € 1.070,00;

in reconventie

5.3. veroordeelt Wunderland Kalkar en HDR om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis alle (rechts)personen die een toegangsbewijs hebben gekocht of gereserveerd, al dan niet in combinatie met een hotelarrangement, voor het optreden van [gedaagde 2] en [XXX] op 23 februari 2008 bij Wunderland Kalkar door middel van publicatie op de website www.kernwasser-wunderland.de, dan wel anderszins (bijvoorbeeld door het zenden van een brief dan wel door het plaatsen van een advertentie in een dagblad) het volgende te berichten:

“U heeft toegangsbewijzen gekocht of gereserveerd voor het optreden dat [gedaagde 2] en [XXX] zouden geven in Wunderland Freizeitspark op 23 februari 2008. Dit optreden zal geen doorgang vinden op grond van het feit dat Wunderland Kalkar naar het oordeel van de voorzieningenrechter d.d. 21 februari 2008 niet gerechtigd was om een dergelijk optreden op de wijze als heeft plaatsgevonden te organiseren en daarvoor kaarten te verkopen.

Freizeitspark Wunderland”

5.4. veroordeelt Wunderland Kalkar en HDR om, ingeval zij na betekening van dit

vonnis in gebreke mochten blijven aan de onder 2.3. genoemde veroordeling te voldoen, aan [gedaagde 2] een eenmalige dwangsom te betalen van € 50.000,00;

5.5. veroordeelt Wunderland Kalkar en HDR in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde 2] tot op heden begroot op € 408,00;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.L.J.C van Emden-Geenen en in het openbaar uitgesproken op 21 februari 2008 in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren, terwijl de overwegingen waarop de beslissing stoelt afzonderlijk zijn vastgelegd op 29 februari 2008.