Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BC5590

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
03-03-2008
Datum publicatie
04-03-2008
Zaaknummer
08/19 S/rd
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

--

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Insolventienummer: 08/19 S / rd

Datum beschikking: 3 maart 2008

Beschikking voorlopige surseance van betaling (tevens akkoord)

op het verzoek tot verlening van de voorlopige surseance van betaling aan

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Vitesse, statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te 6841 HN Arnhem, Batavierenweg 25, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09102466,

nader te noemen de schuldenares, procureur mr. F.J. Boom.

De beoordeling

Bij verzoekschrift van 29 februari 2008 ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 3 maart 2008 heeft de schuldenares de rechtbank verzocht om haar surseance van betaling te verlenen en daarbij tegelijk een ontwerp van akkoord ter griffie neergelegd.

De rechtbank neemt in aanmerking de bij het verzoekschrift overgelegde staat als bedoeld in artikel 96 van de Faillissementswet en

de artikelen 215, 216, 223a, 255 en 256 van de Faillissementswet en

overweegt dat het een hoofdinsolventieprocedure betreft (artikel 3 lid 1 IVO).

De beslissing

De rechtbank:

verleent aan de schuldenares voorlopig surseance van betaling;

benoemt tot rechters-commissarissen de leden van deze rechtbank mrs. B.J. Engberts en F.M.T. Quaadvliet;

benoemt tot bewindvoerders om met de schuldenares het beheer over haar zaken te voeren:

mrs. C.G. Klomp en J.M.A.J. Thielen, beiden kantoorhoudende te Tiel, Lingedijk 58;

bepaalt dat de in artikel 218 lid 1 van de Faillissementswet bedoelde behandeling van het verzoek niet zal plaats hebben;

bepaalt dat de schuldvorderingen, ten aanzien waarvan de surseance van betaling werkt, uiterlijk bij de bewindvoerders moeten worden ingediend op 18 maart 2008;

bepaalt dat over het aangeboden ontwerp van akkoord ten overstaan van een van de rechters-commissarissen zal worden geraadpleegd en beslist, op 3 april 2008 te 11.00 uur;

bepaalt dat de bewindvoerders uiterlijk veertien dagen voor laatstgenoemde datum hun verslag bij deze rechtbank zullen deponeren ter kosteloze inzage van schuldeisers gedurende acht dagen voorafgaand aan die datum;

bepaalt dat de bewindvoerders daarnaast van een en ander bij brieven kennis zullen geven aan alle bekende schuldeisers, conform artikel 256 van de Faillissementswet;

bepaalt dat deze beschikking onmiddellijk door de griffier wordt aangekondigd in de Staatscourant.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Boon, rechter, op 3 maart 2008, om 14.50 uur.

de griffier de rechter