Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BC4031

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
06-02-2008
Datum publicatie
12-02-2008
Zaaknummer
143687
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst met Ierse vennootschap i.o..

Vast staat dat de bekrachtiging naar Iers recht een feit is. Volgens de Hoge Raad is voor het eindigen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van degene die namens een op te richten vennootschap heeft gecontracteerd bekrachtiging van de rechtshandeling alléén echter onvoldoende. De Hoge Raad stelt naast bekrachtiging de eis dat de nadien opgerichte besloten vennootschap moet worden aangemerkt als de vennootschap die partijen op het oog hadden toen de overeenkomst tot stand kwam. Er moet een identiteit bestaan tussen de op te richten vennootschap namens wie is gehandeld en de opgerichte vennootschap.

De rechtbank is van oordeel dat uit de omstandigheden van het onderhavige geval voortvloeit dat AH Ltd moet worden aangemerkt als de vennootschap die partijen op het oog hadden bij de totstandkoming van de Master Licence Agreement.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 203
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JRV 2008, 335
JIN 2008/183
JOR 2008/91
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 143687 / HA ZA 06-1366

Vonnis van 6 februari 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUSTRALIAN HOMEMADE INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

eiseres in conventie,

verweerster in voorwaardelijke reconventie,

procureur mr. A.T. Bolt,

advocaat mr. C.E.E.S.M. Spierings te Rotterdam,

tegen

[gedaagde],

voorheen handelend onder de naam [naam vennootschap] in oprichting,

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiser in voorwaardelijke reconventie,

procureur mr. E.A. van der Dussen,

advocaat mr. P.J. Mijnssen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna AHI en [ged.conv./eis.reconv.] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 17 oktober 2007

- het proces-verbaal van comparitie van 20 december 2007.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op 29 augustus 2002 is een “Master Licence Agreement” tot stand gekomen. De overeenkomst is getekend door [XXX] als CEO van AHI en door [ged.conv./eis.reconv.].

Op het voorblad staat onder meer vermeld:

AUSTRALIAN HOME MADE INTERNATIONAL BV

[naam vennootschap].

TO BE ESTABLISHED BY

[gedaagde]

2.2. De overeenkomst bevat onder meer de volgende bepalingen:

1. DEFINITIONS (…)

“Intellectual Property” means the Knowhow, Logo, Trade Name and Trademarks (…)

2.1 The Licensor grants the Licensee, who accepts, a non-transferable, exclusive right to use the Intellectual Property for the purposes of manufacturing and commercialising the Products in the Territory under the terms and conditions of this Agreement (…).

2.3. Het was de bedoeling van partijen dat [ged.conv./eis.reconv.] na de totstandkoming van de Master Licence Agreement een vennootschap naar Iers recht met de naam [naam vennootschap] zou oprichten. Tot oprichting van een vennootschap met deze naam is het echter niet gekomen. Wel heeft [ged.conv./eis.reconv.] op 7 februari 2003 een vennootschap naar Iers recht met de naam Australian Homemade Limited (hierna: AH Ltd) opgericht.

2.4. In een brief van de Ierse “barrister” Eamon Marray aan de “solicitor” van [ged.conv./eis.reconv.] staat onder meer vermeld:

On the day of its incorporation, the Board of Directors of Australian Homemade Ltd ratified the licence agreement in the very first meeting of the Board of Directors and this fact is confirmed by the Board minutes of Australian Homemade Ltd for the 7th March 2003, a copy of which has been briefed to me (…).

In the light of the foregoing, it is clear that the licensor [AHI, rb] cannot credibly deny that the licensee under the agreement is Australian Homemade Ltd as distinct from your client [[ged.conv./eis.reconv.], rb] (…).

Once a contract or other transaction had been validly ratified by the company, the company will become bound by its terms and the company’s agent will normally drop out of the picture. The only requirement is that it must be clear that the particular contract of transaction in question, for it to be ratifiable by the company, was a contract or transaction which was intended to be made by the company had the company been incorporated. As Australian Homemade Ltd on the day of its incorporation, as confirmed by the minutes of the very first meeting of the Board of Directors of Australian Homemade Ltd, ratified the licence agreement, it is clear that this latter requirement (i.e. the requirement that the contract was intended to be made by the company had the company been incorporated) is satisfied in the present case (…).

Having regard to the above considerations and to my instructions, it seems clear that the licensee under the agreement was Australian Homemade Ltd (and not your client) who traded and operated the business subject to the licensee granted by the licensor (…).

[A]s a result of ratification of the agreement by Australian Homemade Ltd, your client under Irish law is not a party to the agreement, the parties to which are Australian Homemade and the licensor. As your client is no party to the agreement as a matter of Irish law, he can have no personal liability under the agreement (…).

2.5. De notulen van voornoemde vergadering van 7 maart 2003 luiden, voor zover van belang, als volgt:

Present: Kevin [ged.conv./eis.reconv.] & Eleanor [ged.conv./eis.reconv.]

Directors of Australian Homemade Ltd

A meeting was convened at the registered offices of Australian Homemade Ltd for the following purposes:

- To formalize the establishment and commencement of the Business of the Master Franchise of Australian Homemade in Ireland.

- To formalize that Australian Homemade Ltd takes over the Master Licence for Australian Homemade as negotiated by Kevin [ged.conv./eis.reconv.].

2.6. AH Ltd heeft twee Australian Homemade-winkels geopend in Dublin, Ierland: één in Abbeystreet en één in Dundrum Shopping Centre. De winkel in Abbeystreet is op 26 december 2005 gesloten.

2.7. Bij de gedingstukken bevindt zich een faxbrief van [ged.conv./eis.reconv.] aan [XXX] van AHI van 15 augustus 2003. Rechts bovenaan de brief staat het logo van Australian Homemade. Daaronder staat de tekst:

Australian Homemade Ltd

[adres]

Blijkens de vermelding “Result OK” op het overgelegde “Transmission verification report” is de brief diezelfde dag succesvol verzonden en ontvangen per fax.

2.8. Daarnaast zit in het dossier een aantal e-mails van [ged.conv./eis.reconv.] aan respectievelijk [XXX], “[XXX]” en “Chris” van AHI, van 9 en 31 juli 2003 en van 5 en 14 augustus 2003. Alle e-mails zijn eindigen met de woorden:

Kevin [ged.conv./eis.reconv.]

Australian Homemade Ltd (…)

2.9. Voorts bevindt zich bij de stukken een faxbrief van [ged.conv./eis.reconv.] aan [XXX] van AHI van 29 oktober 2003. Op deze brief staat, net als op de in r.o. 2.7 genoemde brief, het logo van Australian Homemade, gevolgd door de naam “Australian Homemade Ltd”. Volgens de vermelding “Result OK” op het “Transmission verification report” is de fax diezelfde dag succesvol verzonden en ontvangen.

2.10. Eveneens bevindt zich in het dossier een stuk met het volgende opschrift:

DRAFT FINANCIAL STATEMENTS 12 May 2004 (…)

Australian Homemade Limited

Director’s Report and Financial Statements

for the period commencing 7th February 2003 (Date of Incorporation)

to 31st December 2003

Bovenaan alle volgende bladzijden van dit document staat vermeld: “Australian Homemade Limited”.

2.11. Het dossier bevat verder een “Meeting report”; een verslag van een vergadering van 7 juli 2004 waarbij volgens dat verslag aanwezig waren: Kevin [ged.conv./eis.reconv.] en [XXX], [XXX] en [XXX] van AHI. Het verslag luidt, voor zover van belang, als volgt:

Kevin has sen[t] the figures 2003 on beforehand, with a split of revenues and costs. The overview is not split between master franchise organization and shop. The individual line items are discussed and the costs are split and compared with the costs of the shop in Berlin.

The restatement shows a net result of the shop in 2003 of EUR 48.342,00. The master franchise organization shows a loss of EUR 81.388,00.

2.12. De Master Licence Agreement is opgezegd bij brief van AHI van 6 januari 2006.

2.13. Op 14 februari 2006 heeft (de Ierse advocaat van) AHI aan [ged.conv./eis.reconv.] geschreven:

In relation to the two Irish premises, namely Abbey Street and Dundrum Shopping Centre, we now call on you to immediately remove all signage bearing our client’s trade mark, trade name and/or logo. You must also remove and return all equipment, fixtures and fittings which are designed in accordance with our client’s specifications and unique to their franchise business and all other branded goods (…).

Since the termination of the Agreement (…) you have had no entitlement to trade under our client’s name and use our client’s knowhow, which you have been doing unlawfully in Dundrum since the beginning of January of this year and continue to do so. You have also been selling other products from your store in Dundrum, which are not Australian Homemade products, causing damage to the goodwill and reputation of our client’s brand. This is a clear infringement of our client’s intellectual property and must cease immediately. Nor do you have any right to use the Dundrum Store which had been specifically fitted out as an Australian Homemade Store to operate a similar ice-cream/confectionary business. Doing so is an attempt to trade off the goodwill built up in our client’s name and brand. Failing to comply with the above, will result in immediate legal actions against you (…).

2.14. Vanaf omstreeks april 2006 verkeert AH Ltd in liquidatie.

2.15. In een brief van 6 april 2006 van de Ierse advocaat van AHI, [XXX], aan de “liquidator” van AH Ltd, [XXX], staat onder meer het volgende:

I refer to the above matter and note that you have been appointed liquidator of the above company [AH Ltd, rb] (…).

I note that within the unsecured creditors listed in the statement of affairs included is our client Australian Homemade International BV in the sum of € 15,879. In fact the amount due and owing to our client is € 84,665.97 (…).

In relation to mention of the company “[naam vennootschap]” this was the name intended to be given to the Irish company to be established by Kevin [ged.conv./eis.reconv.] and this is the basis on which the Master Licence Agreement was signed with Kevin [ged.conv./eis.reconv.] (…). However, due to problems in registering this name, he proceeded to register a company in the name of Australian Homemade Limited instead and our client has been dealing with Mr [ged.conv./eis.reconv.] on this basis (…).

2.16. Het beeldmerk van Australian Homemade staat geregistreerd bij zowel het Europees merkenrechtbureau als het Benelux merkenrechtbureau.

3. Het geschil

in conventie

3.1. AHI vordert – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a) [ged.conv./eis.reconv.] veroordeelt tot betaling aan haar van € 60.000,00, overeenkomend met de onbetaald gebleven derde termijn van de Master Licence Agreement-fee, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 31 december 2004, althans vanaf 31 december 2005, althans vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag van de algehele voldoening;

b) [ged.conv./eis.reconv.] veroordeelt om aan haar te betalen € 18.204,78 ter zake van openstaande facturen, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag van de algehele voldoening;

c) [ged.conv./eis.reconv.] veroordeelt om aan haar te voldoen € 1.081.766,00 ter zake van het niet betaalde, overeengekomen percentage van 6% over de netto-omzet over de jaren 2002 tot en met 2006, althans een in goede justitie te bepalen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag van de algehele voldoening;

d) voor recht verklaart dat [ged.conv./eis.reconv.] jegens AHI aansprakelijk is voor de schade, naar aanleiding van de door [ged.conv./eis.reconv.] gepleegde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van AHI, welke schade nader is op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

e) [ged.conv./eis.reconv.] veroordeelt om aan haar te voldoen een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten van € 6.422,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag van de algehele voldoening;

f) [ged.conv./eis.reconv.] veroordeelt in de proceskosten.

3.2. [ged.conv./eis.reconv.] voert gemotiveerd verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in voorwaardelijke reconventie

3.4. [ged.conv./eis.reconv.] vordert – samengevat en voorwaardelijk, namelijk in het geval de rechtbank zich bevoegd acht van de in conventie ingestelde vorderingen kennis te nemen en AHI ontvankelijk acht in haar vorderingen – dat de rechtbank:

a) AHI veroordeelt om aan hem te voldoen € 557.481,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 februari 2006, althans vanaf de dag van de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie tot aan de dag van de algehele voldoening;

b) de “master franchise overeenkomst” van 29 augustus 2002 vernietigt op grond van artikel 3:44 of 6:228 BW, althans die overeenkomst ontbindt op grond van artikel 6:267 BW;

c) AHI veroordeelt om aan hem te voldoen € 156.800,00, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf de dag van betaling aan AHI van de bedragen waaruit dit bedrag is samengesteld, althans vanaf de dag van de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie tot aan de dag van de algehele voldoening;

d) AHI veroordeelt in de proceskosten.

3.5. [ged.conv./eis.reconv.] legt aan zijn vorderingen – kort samengevat – ten grondslag dat AHI hem heeft bedrogen, althans hem heeft doen dwalen, door hem met betrekking tot het Australian Homemade-concept en de franchiseconstructie onjuiste cijfers voor te spiegelen. Het verstrekken van volstrekt onjuiste informatie en projecties is volgens [ged.conv./eis.reconv.] onrechtmatig. [ged.conv./eis.reconv.] stelt dat hij op basis van te rooskleurige prognoses heeft besloten AH Ltd op te richten en geld heeft gestoken in de vennootschap. Het franchisemodel functioneerde echter niet naar behoren, hetgeen AHI volgens [ged.conv./eis.reconv.] wist of had moeten weten. AHI kwam haar verplichtingen niet na en bood volstrekt onvoldoende ondersteuning, aldus [ged.conv./eis.reconv.].

3.6. Het in r.o. 3.4 onder a) genoemde bedrag betreft de investering van [ged.conv./eis.reconv.] in AH Ltd.

Het bedrag genoemd onder c) bestaat uit het door [ged.conv./eis.reconv.] voor AH Ltd ter zake van het verkrijgen van de master franchise aan AHI betaalde bedrag van € 110.000,00 en de door [ged.conv./eis.reconv.] gedurende de looptijd van de Master Licence Agreement aan AHI afgedragen roalty’s, door [ged.conv./eis.reconv.] vooralsnog begroot op € 46.800,00.

3.7. AHI heeft binnen de daartoe gestelde termijn geen conclusie van antwoord in (voorwaardelijke) reconventie genomen.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

4.1. Het meest verstrekkende verweer van [ged.conv./eis.reconv.] houdt in dat AHI niet ontvankelijk is in haar vordering. [ged.conv./eis.reconv.] voert hiertoe aan dat niet hij in persoon, maar AH Ltd partij is bij de Master Licence Agreement. De rechtbank overweegt hierover het volgende.

4.2. Voorop staat, zoals in r.o. 2.3 staat vermeld, dat het de bedoeling van partijen was dat [ged.conv./eis.reconv.] na de totstandkoming van de Master Licence Agreement een vennootschap naar Iers recht met de naam [naam vennootschap] zou oprichten.

4.3. Niet in geschil is dat [ged.conv./eis.reconv.] geen vennootschap met de naam [naam vennootschap] heeft opgericht. Wel heeft [ged.conv./eis.reconv.] een vennootschap met een andere naam opgericht: Australian Homemade Limited (AH Ltd). In haar eerste aandeelhoudersvergadering, op 7 maart 2003, heeft AH Ltd de Master Licence Agreement bekrachtigd (zie r.o. 2.5). AHI heeft niet betwist de stelling van [ged.conv./eis.reconv.] dat de bekrachtiging hiermee naar Iers recht een feit is, zodat dit vaststaat.

4.4. De vraag die vervolgens rijst, is of [ged.conv./eis.reconv.] dan wel AH Ltd de contractpartij is van AHI. AHI stelt zich op het standpunt dat [ged.conv./eis.reconv.] haar contractpartij is. AHI voert hiertoe ten eerste aan dat zij [ged.conv./eis.reconv.] geen toestemming heeft gegeven voor de oprichting van een vennootschap met de naam Australian Homemade Ltd. Voorts stelt AHI dat zij steeds in de veronderstelling heeft verkeerd dat [ged.conv./eis.reconv.] een vennootschap met de naam [naam vennootschap] had opgericht. AHI stelt dat zij pas ná de opzegging van de Master Licence Agreement, die plaatsvond op 6 januari 2006, heeft vernomen dat [ged.conv./eis.reconv.] niet [naam vennootschap], maar Australian Homemade Ltd had opgericht.

4.5. Aangezien de hiervoor vermelde vraag de uitleg van de overeenkomst betreft, moet zij – zoals in het incidenteel vonnis is overwogen – worden beantwoord naar Nederlands recht.

4.6. Vast staat dat de bekrachtiging naar Iers recht een feit is. Volgens de Hoge Raad (arrest van 8 juli 1992, NJ 1993, 116; herhaald in HR 3 november 1995, NJ 1996, 141) is voor het eindigen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van degene die namens een op te richten vennootschap heeft gecontracteerd bekrachtiging van de rechtshandeling alléén echter onvoldoende. De Hoge Raad stelt naast bekrachtiging de eis dat de nadien opgerichte besloten vennootschap moet worden aangemerkt als de vennootschap die partijen op het oog hadden toen de overeenkomst tot stand kwam. Er moet een identiteit bestaan tussen de op te richten vennootschap namens wie is gehandeld en de opgerichte vennootschap. Of daarvan sprake is, hangt volgens de Hoge Raad af van de omstandigheden van het geval, zoals de namen van de vennootschap in oprichting en de opgerichte vennootschap, de bij de beide vennootschappen betrokken personen, de aard van het door de vennootschappen uitgeoefende bedrijf, het kapitaal van de opgerichte vennootschap in het licht van de omvang van de transactie, hetgeen in de akte van oprichting omtrent de vennootschap in oprichting is verklaard en hetgeen omtrent de beide vennootschappen in het handelsregister is ingeschreven.

4.7. De rechtbank is van oordeel dat uit de omstandigheden van het onderhavige geval voortvloeit dat AH Ltd moet worden aangemerkt als de vennootschap die partijen op het oog hadden bij de totstandkoming van de Master Licence Agreement. Zij baseert dit oordeel op het volgende.

4.8. Ten eerste is de bij de op te richten en opgerichte vennootschappen betrokken persoon dezelfde, namelijk [ged.conv./eis.reconv.]. Bovendien heeft AH Ltd het bedrijf uitgeoefend waarop de Master Licence Agreement betrekking heeft. Dit blijkt uit de diverse door [ged.conv./eis.reconv.] overgelegde bescheiden, zoals de in r.o. 2.7-2.10 genoemde, waarop steeds de naam Australian Homemade Ltd voorkomt. Voor zover AHI de ontvangst van deze bescheiden heeft betwist, wordt deze betwisting als onvoldoende gemotiveerd verworpen. De overgelegde verzendrapporten geven immers aan dat de faxberichten succesvol zijn verzonden en ontvangen. In het licht van de in r.o. 2.11 geciteerde inhoud van het gespreksverslag van 7 juli 2004 is de betwisting door AHI van de ontvangst van de jaarstukken (genoemd in r.o. 2.10) naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gemotiveerd. Dat, zoals AHI ter comparitie heeft verklaard, tijdens dat gesprek alleen het “restatement” zou zijn besproken, strookt niet met de tekst van het verslag. Uit één en ander volgt dat voor AHI al vóór de opzegging van de Master Licence Agreement kenbaar was, althans had kunnen zijn, dat AH Ltd het bedrijf uitoefende. Dat AHI geen toestemming had gegeven voor de oprichting van een vennootschap met de naam Australian Homemade Ltd doet hieraan niet af. Evenmin de omstandigheid dat AHI in haar administratie nog steeds uitging van de naam [naam vennootschap]. Anders dan AHI stelt, blijkt uit het feit dat zij haar onderhavige vordering tegen [ged.conv./eis.reconv.] ook heeft ingediend bij de “liquidator” in het faillissement van AH Ltd dat AHI AH Ltd als haar contractpartij beschouwde. De stelling van AHI ter comparitie, dat deze vordering “voor de zekerheid” is ingediend en dat de passage in de brief van haar advocaat Shaw over de naam van de rechtspersoon (r.o. 2.15) moet worden beschouwd als een gelegenheidsargument om de vordering jegens AH Ltd te rechtvaardigen, doet hieraan niet af. De slotsom is dat de opgerichte vennootschap alleen een andere naam heeft gekregen dan in de overeenkomst was vastgelegd. Dit enkele feit brengt echter niet met zich mee dat sprake is van een andere vennootschap dan in de overeenkomst was beoogd.

4.9. Uit het voorgaande volgt dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van [ged.conv./eis.reconv.] uit de Master Licence Agreement is geëindigd met de bekrachtiging van de Master Licence Agreement door AH Ltd. AHI is dan ook niet ontvankelijk in haar vordering tegen [ged.conv./eis.reconv.], althans voor zover het de vordering tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Master Licence Agreement betreft (r.o. 3.1 sub a), b) en c)).

4.10. Voor de beoordeling van de vordering van AHI die is gegrond op de gestelde inbreuk door [ged.conv./eis.reconv.] op de intellectuele eigendomsrechten van AHI (r.o. 3.1 sub d)) is niet uitsluitend bepalend of [ged.conv./eis.reconv.] partij is bij de Master Licence Agreement. In zoverre kan AHI dan ook in haar vordering worden ontvangen. De rechtbank overweegt over deze vordering het volgende.

4.11. AHI stelt zich op het standpunt dat [ged.conv./eis.reconv.] inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Daartoe voert zij – samengevat – aan dat [ged.conv./eis.reconv.] na de opzegging van de Master Licence Agreement ondanks sommatie (zie r.o. 2.13) het handelsmerk (handelsnaam en logo) van Australian Homemade is blijven gebruiken. AHI stelt dat zij als gevolg van deze inbreuk schade heeft geleden en nog steeds schade lijdt en dat haar imago en goede naam door de handelwijze van [ged.conv./eis.reconv.] zijn en worden aangetast.

4.12. [ged.conv./eis.reconv.] beroept zich er niet op dat AHI in haar vordering niet-ontvankelijk is omdat niet hij, maar AH Ltd de gestelde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten zou hebben gepleegd, maar voert inhoudelijk verweer. [ged.conv./eis.reconv.] stelt dat hij zo snel als mogelijk was alle verwijzingen naar de merknaam/handelsnaam Australian Homemade uit de beide winkels heeft verwijderd, maar dat hij hierbij werd opgehouden doordat hij niet zonder toestemming van de eigenaren wijzigingen aan de panden mocht aanbrengen. Volgens [ged.conv./eis.reconv.] is dan ook sprake van overmacht.

4.13. De rechtbank overweegt dat naar Nederlands internationaal privaatrecht de gestelde inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming van dat recht wordt ingeroepen. Aangezien AHI zich beroept op een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten in Ierland, is daarop dan ook Iers recht van toepassing.

Partijen hebben zich er niet expliciet over uitgelaten hoe de kwestie van de gestelde inbreuk naar Iers recht moet worden beoordeeld. De rechtbank heeft behoefte aan inlichtingen op dit punt en zal partijen daarom in de gelegenheid stellen zich hierover uit te laten. De zaak zal daartoe op de rol worden geplaatst voor akte aan de zijde van AHI. [ged.conv./eis.reconv.] zal vervolgens daarop kunnen reageren.

4.14. De rechtbank geeft partijen in overweging om – nu zij zich heeft uitgesproken over de ontvankelijkheid van AHI en het geschil als gevolg daarvan aanzienlijk in omvang is beperkt – alsnog te trachten ten aanzien van het resterende deel van de vordering tot een minnelijke schikking te komen.

4.15. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

in reconventie

4.16. [ged.conv./eis.reconv.] heeft zijn vordering in reconventie voorwaardelijk ingesteld, namelijk – voor zover nog van belang – voor het geval de rechtbank AHI ontvankelijk zou verklaren in haar vordering in conventie. De rechtbank begrijpt de reconventionele vordering aldus, dat deze uitsluitend betrekking heeft op financiële aspecten van de Master Licence Agreement en geen verband houdt met de gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Gelet hierop en gelet op de beoordeling in conventie is de voorwaarde waaronder de reconventionele vordering is ingesteld niet vervuld, zodat op deze vordering niet wordt ingegaan.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 19 maart 2008 voor het nemen van een akte door AHI over hetgeen is vermeld onder 4.13,

5.2. verstaat dat [ged.conv./eis.reconv.] vervolgens op termijn van vier weken na de akte van AHI daarop zal kunnen reageren,

5.3. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.M. Vanhommerig en in het openbaar uitgesproken op

6 februari 2008.