Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BC2835

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
22-01-2008
Datum publicatie
28-01-2008
Zaaknummer
BM3034
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afdoening van een klacht over de wijze waarop een bewindvoerder het beheer voert is een beschikking over de naar aanleiding van de klacht door hem afgelegde verantwoording. De beschikking is vatbaar voor hoger beroep.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Geachte heer [naam bewindvoerder],

In uw brief van 31 december 2007 heeft u een reactie gegeven op de klachten van mevrouw [naam rechthebbende].

In algemene termen geeft u toe dat de communicatie met mevrouw sedert augustus 2006 bijna nihil is geweest. Niet duidelijk is echter wat daarvan de reden is geweest en welke pogingen van uw kant zijn gedaan om het contact te verbeteren.

Uit de bijgevoegde stukken ( mailberichten) blijkt dat door derden (o.a. een sociaal raadsvrouw, [naam ] van het Regionaal Maatschappelijk Adviescentrum "Land van Cuijk") in oktober en november 2006 bij uw medewerker, de heer [naam medewerker], is gesignaleerd dat mevrouw [naam rechthebbende] te weinig uitkering ontving en dat daardoor problemen ontstonden, onder meer met haar huisvesting. Er moest actie worden ondernomen in de vorm van het aanvragen van een extra uitkering bij het CWI.

Omdat ik daarover niets lees, ga ik ervan uit dat dat niet is gebeurd.

Uit de stukken begrijp ik verder dat u met mevrouw [naam rechthebbende] de afspraak had gemaakt dat zij zelf voor haar inkomsten zou zorgen.

Een en ander overziende acht ik de klacht van mevrouw [naam rechthebbende] gegrond.

Uit de genoemde omstandigheden blijkt dat mevrouw [naam rechthebbende] op dat moment niet in staat was ten volle haar vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Het had op uw weg als bewindvoerder gelegen om op dat moment adequate maatregelen te nemen. De eerder - wellicht onder gunstiger omstandigheden - gemaakte afspraak met mevrouw dat zij zelf voor haar inkomsten zou zorgen, kon voor u geen reden meer zijn om niet in te grijpen, omdat u het signaal kreeg dat de inkomensverwerving niet goed ging.

Als bewindvoerder bent u verantwoordelijk voor het volledige beheer van de financi├źn: zowel de inkomsten als de uitgaven.

Deze brief kunt u beschouwen als een ambtshalve door mij genomen beschikking inzake door u afgelegde verantwoording, waartegen u binnen 3 maanden na heden hoger beroep kunt instellen bij het gerechtshof in Arnhem. (artt. 261, eerste lid, Rv jis 358 Rv en 1:445, eerste lid, BW)

Ter informatie heb ik een kopie van deze brief gezonden aan mevrouw [naam rechthebbende].

Naar ik vertrouw, heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd.

Hoogachtend,

mr. P.A. Huidekoper,

kantonrechter