Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BC2763

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
11-01-2008
Datum publicatie
25-01-2008
Zaaknummer
165157
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De vraag is of de bondscoach de vrijheid heeft om te besluiten eiseres niet te selecteren voor het EQT Istanbul, bijvoorbeeld op grond van de fysieke en sportmedische prestatiegeschiktheid van de atleet of in verband met het al of niet naleven van het vastgelegde voorbereidingsprogramma voor de toernooien.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2008, 105
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 165157 / KG ZA 08-24

Vonnis in kort geding van 11 januari 2008

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

procureur mr. J.M. Bosnak,

advocaat mr. B.A.M. van Kleef te Amsterdam,

tegen

de vereniging

TAEKWONDO BOND NEDERLAND,

gevestigd te Arnhem,

gedaagde,

advocaat mr. F.C. Kollen te Bussum.

Partijen zullen hierna [eiseres] en TBN worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de mondelinge behandeling

1.2. Vanwege de spoedeisendheid van de zaak is daarin op 11 januari 2008 vonnis gewezen waarbij de motivering waarop de beslissing steunt eveneens is weergegeven. Hierna zullen de weergave van de feiten en het geschil van dat vonnis worden gegeven.

2. De feiten

2.1. [eiseres] beoefent al jarenlang de taekwondosport op nationaal en internationaal niveau. Zij heeft zich ten doel gesteld om mee te doen aan de Olympische Spelen 2008 te Beijing te China. De laatste mogelijkheid om zich hiervoor te kunnen kwalificeren dient zich aan tijdens het Europees Kwalificatietoernooi te Istanbul, Turkije, op 26 en 27 januari 2008.

2.2. TBN is verantwoordelijk voor de inschrijving van de Nederlandse deelnemers aan laatstgenoemd toernooi. De inschrijvingstermijn sluit vrijdag 11 januari 2008 om 24.00 uur.

2.3. Om aan het Europees Kwalificatietoernooi te kunnen deelnemen, dient te zijn voldaan aan de kwalificatienormen die zijn opgesteld door TBN. De heer H.M. [XXX], bestuurslid van TBN, heeft in juni 2007 namens TBN in samenwerking met NOC*NSF de “selectieprocedure voor het Wereld Olympisch Kwalificatietoernooi Taekwondo in Manchester 2007 en/of het Europees Olympisch Kwalificatietoernooi in Istanbul 2008 en/of de Olympische Spelen in Beijing 2008” opgesteld. In dit document is onder meer het volgende opgenomen.

“De sporters die de Taekwondo Bond Nederland zullen vertegenwoordigen tijdens het Wereld Olympisch Kwalificatie Toernooi 2007 en/of het Europese Olympische Kwalificatie toernooi 2008 en/of de Olympische Spelen Beijing 2008 zullen worden geselecteerd op basis van de volgende normen:

Kwalificatiewedstrijden en kwalificatiecriteria

Voldoen aan de kwalificatie-eisen en deelnamevoorwaarden van de WTF en NOC*NSF. (zie bijlagen)

Tijdens een of meer van de onderstaande wedstrijden voldoen aan de kwalificatienorm:

• World Cup, Thailand, 2006, ½ finale, top 4

• Europese Kampioenschappen 2006, ½ finale, top 4

• Wereld Kampioenschappen, Beijing 2007, ¼ finale, top 8

• Europese kampioenschappen, Italië 2008, ½ finale, top 4

• Open Nederlandse Kampioenschappen, 2008, 1e plaats

De in bovengenoemde wedstrijden behaalde resultaten zullen worden gewogen op basis van de volgende criteria:

- De omstandigheden waaronder de prestaties geleverd worden;

- Prestaties tegen de directe tegenstanders uit het deelnemersveld;

- Zwaarte van het deelnemersveld in de betreffende gewichtsklasse.

In alle gevallen zal de Bondscoach de sterkte van het deelnemersveld toetsen op representativiteit. Uiterlijk twee weken na afloop van het toernooi zal het voldoen aan een kwalificatienorm en toetsing door de Taekwondo Bond Nederland schriftelijk worden bevestigd.

Selectie en uitzending Olympische Kwalificatie Toernooien en Olympische Spelen

Bij het voldoen aan de kwalificatie norm door meerdere sporters, bepaalt de Bondscoach wie voorgedragen wordt voor deelname aan de Olympische Kwalificatie Toernooien en, na behaalde quotumplaatsen, aan de Olympische Spelen. De voordracht wordt onderbouwd op basis van:

- Indeling gewichtklasse tijdens de Olympische Spelen;

- Internationale concurrentieanalyse in de betreffende gewichtsklasse;

- Weging van de geleverde prestaties tijdens de kwalificatiewedstrijden c.q. Olympische

Kwalificatietoernooien;

- Geleverde prestaties en kwaliteit van partijen tijdens mondiale titeltoernooien

(EK, WK, WC en OS) gedurende de laatste vier jaar, in verband met het

aantoonbaar kunnen omgaan met stressvolle wedstrijd- en toernooisituaties;

- Geleverde prestaties en kwaliteit van partijen tijdens overige wedstrijden;

- De fysieke en sportmedische prestatiegeschiktheid van de atleet;

- Het vooraf met de bondscoach en topsportcoördinator overeengekomen en schriftelijk

vastgelegde voorbereidingsprogramma voor de betreffende toernooien.

Indien er minder sporters dan het maximaal toegestane aantal voor uitzending naar een Olympisch Kwalificatie Toernooi hebben voldaan aan de kwalificatienorm, kan de bondscoach een voordracht doen voor uitzending, onderbouwd door prestaties op andere wedstrijden of toernooien die het vereiste prestatieniveau aantonen en alle overige in deze procedure vastgelegde voorwaarden en grondslagen. (…)

Toetsing en voordracht bestuur Taekwondobond Nederland

Het bestuur van de Taekwondobond toetst de onderbouwde schriftelijke voordracht van de bondscoach op het juist toepassen van de door het bestuur vastgestelde procedure. Bij het niet juist toepassen van de procedure wordt na overleg met de bondscoach een onderbouwde heroverweging gevraagd.

Indien het bondsbestuur van mening is de voordracht van de bondscoach niet over te kunnen nemen wordt een tweede, door het bestuur onderbouwde voordracht gedaan. Beide voordrachten, zowel betreffende de Olympische Kwalificatie Toernooien en Olympische Spelen, worden in dat geval voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van drie personen, bestaande uit een door het bestuur aangewezen deskundige, een door de sporters aangewezen deskundige en de prestatiemanager van NOC*NSF. De keuze van de commissie is bindend. (…)”

2.4. [eiseres] is tijdens de wereldkampioenschappen 2007 te Beijing als vierde geëindigd.

2.5. In de door de heer [XXX] (bondscoach) en de heer [XXX] (topsportcoördinator) op 9 januari 2008 aan het bestuur van TBN overhandigde ‘voordracht deelnemers EQT Istanbul 26 + 27 januari 2008’ is onder meer het volgende opgenomen.

“(…)

Dames

Twee dames hebben aan de kwalificatienorm voldaan; [XXX] en [eiseres].

De eerste voordracht voor de dames is:

- + 67 kg [XXX]

(…)

Met [voornaam eiseres] (en haar persoonlijke trainer) is op 22 december 2007 een gesprek geweest tussen dhr. [XXX] (met behulp van een tolk), dhr. [XXX] en dhr. [XXX] (NOC*NSF). Hierbij zijn voorwaarden gesteld aan het voorbereidingsprogramma. Dit is een van de voorwaarden gesteld in de kwalificatieprocedure. De bondscoach heeft hierbij de eis gesteld dat er alleen goedkeuring van het voorbereidingsprogramma volgt als er fulltime op Papendal onder leiding van de bondscoach getraind wordt.

In het beperkte aantal trainingen die [voornaam eiseres] gevolgd heeft bij de bondscoach is geconstateerd dat [voornaam eiseres] onvoldoende voorbereid is om uitgezonden te worden. Hierbij zijn 2 aspecten van belang:

1 [voornaam eiseres] is regelmatig afwezig geweest,

2 De bondscoach heeft geconcludeerd dat de trainingstoestand van [voornaam eiseres] maakt dat er geen reële kans is voor [voornaam eiseres] om zich te kwalificeren.

Bovenstaande betekent dat er minder sporters dan het maximaal toegestane aantal voor uitzending naar het EQT hebben voldaan aan de kwalificatienorm.

Daarom is de tweede speler die voorgedragen wordt:

- onder 57kg [XXX]

(…)”

2.6. Voornoemde voordracht is op 10 januari 2008 aan de verschillende atleten bekend gemaakt.

2.7. Het bestuur van TBN heeft vervolgens een tweede, door haar onderbouwde voordracht gedaan. Hierin is [eiseres] voorgedragen om naar het Europees Kwalificatietoernooi te Istanbul te gaan.

2.8. Op donderdagavond 10 januari 2008 heeft een onafhankelijke commissie, zoals bedoeld in het hiervoor onder 2.3. genoemde document en bestaande uit de heer [XXX], de heer [XXX] en mevrouw [XXX], onder meer het volgende besloten.

“Bij totstandkoming van de uitspraak heeft de commissie het volgende in overweging genomen:

1. Op basis van de door het bondsbureau van de TBN vastgestelde selectieprocedure (d.d. juni 2007) stelt de commissie vast dat

• De bondscoach bevoegd is een atleet die heeft voldaan aan de kwalificatienorm al dan niet voor te dragen voor deelname aan een kwalificatietoernooi.

• Ter onderbouwing van de voordracht richtlijnen zijn opgenomen in bovengenoemde selectieprocedure.

2. De voordracht door de bondscoach is onderbouwd volgens de in de selectieprocedure genoemde richtlijnen.

3. De voordracht van de bondscoach door het bondsbestuur deels wordt overgenomen en deels wordt afgewezen.

4. Er geen voordracht met onderbouwing is ontvangen van het bondsbestuur.

5. Door de vertegenwoordiger van het bondsbestuur wordt mondeling aangegeven dat naar oordeel van het bestuur de selectieprocedure niet juist is toegepast.

Op basis van het bovenstaande oordeelt de commissie dat de voordracht van de bondscoach conform de beschreven selectieprocedure tot stand is gekomen en derhalve wordt overgenomen.”

3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert dat TBN op straffe van een dwangsom wordt veroordeeld tot tijdige inschrijving van [eiseres] voor het EQT in Instanbul en haar in staat te stellen namens Nederland voor dit toernooi uit te komen.

Tevens vordert [eiseres] dat TBN wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure.

3.2. [eiseres] legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. [eiseres] heeft voldaan aan de kwalificatienorm, aangezien zij als vierde is geëindigd tijdens de Wereldkampioenschappen 2007 te Beijing. In zo’n geval kan uitzending naar het EQT slechts worden tegengehouden indien er meerdere atleten hebben voldaan aan de kwalificatienorm. Dan bepaalt immers de bondscoach wie voorgedragen wordt voor deelname. In dit geval hebben bij de dames twee vrouwen (Van Deursen en [eiseres]) voldaan aan de kwalificatienorm terwijl er ook twee plaatsen beschikbaar zijn voor het EQT. Volgens [eiseres] betekent dit dat de voordracht van de bondscoach achterwege had dienen te blijven nu hij op basis van de selectiecriteria van TBN geen keuzebevoegdheid had. Bovendien heeft [XXX] in tegenstelling tot [eiseres] geenzins voldaan aan de kwalificatienorm. De voordracht voldoet derhalve niet aan de vastgestelde selectieprocedure en had nooit mogen worden genomen. Het besluit is vernietigbaar op grond van artikel 2:15 lid 1 sub b en/of c BW.

Daarnaast is de voordracht onzorgvuldig (niet tijdig) en niet gemotiveerd genomen en bevat zij tegenstrijdigheden. Eerst op 9 januari 2008 is de beslissing aan het bestuur van TBN bekendgemaakt en op 10 januari 2008 aan de atleten zelf. Dit terwijl de heer [XXX] reeds op 26 november 2007 per e-mail heeft aangegeven dat de beslissing in de week van 18 december 2007 zou worden gemaakt, of indien nodig eerder. Voorts is [eiseres] slechts tweemaal en met toestemming van de bondscoach afwezig geweest en heeft zij gedurende de enkele dagen dat zij een griepje had wel gewoon doorgetraind. De beslissing van de bondscoach is dan ook te laat genomen en slechts gebaseerd op enkele trainingen in plaats van wedstrijdresultaten.

De onafhankelijke commissie heeft volgens [eiseres] niet gekeken naar de selectiecriteria, maar naar het oordeel van de bondscoach, welke echter nooit genomen had mogen worden. De commissie had niets anders kunnen doen dan vast te stellen dat [XXX] niet had mogen worden voorgedragen en dat [eiseres] zou moeten worden ingeschreven voor het EQT te Instanbul.

3.3. TBN voert gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de stellingen van [eiseres].

4.2. Het gaat om de vraag of TBN op goede gronden heeft besloten om naast Van Deursen niet [eiseres] maar [XXX] op te geven voor deelname aan het Europese Kwalificatietoernooi te Istanbul op 26 en 27 januari 2008 - hierna: het EQT Istanbul. Relevant voor het antwoord op die vraag is het door het Bondsbestuur in juni 2007 vastgestelde document “Selectieprocedure voor het Wereld Olympisch Kwalificatietoernooi Taekwondo in Manchester 2007 en/of het Europees Olympisch Kwalificatietoernooi in Istanbul 2008 en/of de Olympische Spelen in Beijing 2008” - hierna: Selectieprocedure.

4.3. Tussen partijen is niet in geschil dat [eiseres] voldoet aan de kwalificatienorm, zoals omschreven in de Selectieprocedure. Zij is op het WK 2007 in Beijing geëindigd bij de laatste acht.

4.4. De vraag is of de bondscoach de vrijheid heeft om te besluiten [eiseres] niettemin niet te selecteren voor het EQT Istanbul, bijvoorbeeld op grond van de fysieke en sportmedische prestatiegeschiktheid van de atleet of in verband met het al of niet naleven van het vastgelegde voorbereidingsprogramma voor de toernooien.

4.5. [eiseres] stelt dat die vrijheid er niet is, nu er precies zoveel atleten de kwalificatienorm hebben gehaald als er plaatsen beschikbaar zijn voor Nederlandse atleten op het EQT Istanbul. In zo’n geval moet het bondsbestuur de twee atleten die de kwalificatienorm hebben gehaald, uitzenden. Zij baseert zich daarbij vooral op de onderstreepte woorden in de volgende zin uit de Selectieprocedure: “Bij het voldoen aan de kwalificatienorm door meerdere sporters, bepaalt de Bondscoach wie voorgedragen wordt voor deelname aan de Olympische Kwalificatie Toernooien …”. Omdat er dus maar twee atleten voldoen aan de kwalificatienorm, moeten die atleten worden uitgezonden en komt de bedoelde bevoegdheid niet toe aan de bondscoach. Tijdens de zitting is deze uitleg van de Selectieprocedure bevestigd door mw. A.M.P. [XXX], bestuurslid van TBN.

4.6. Een en ander neemt echter niet weg dat TBN ook los van de inhoud van een reglement als de Selectieprocedure de bevoegdheid heeft te besluiten een atleet die aan de kwalificatienorm voldoet, niettemin niet uit te zenden naar een kwalificatietoernooi. Maar als het om zo’n atleet gaat, moet TBN wel toereikend motiveren, waarom uitzending niet opportuun is. In dit geval is daaraan niet voldaan. [XXX] is pas sinds november/december 2007 fungerend bondscoach van TBN. Hij heeft nog maar enkele trainingen van de atleten bijgewoond. Hij heeft zijn negatieve oordeel over de uitzending van [eiseres] erop gebaseerd dat [eiseres] regelmatig afwezig is geweest en dat haar trainingstoestand geen reëel uitzicht biedt op kwalificatie voor de Olympische Spelen. Ter zitting heeft [eiseres] onbetwist gesteld dat zij slechts twee dagen afwezig is geweest: een dag voor de levering bij de notaris van haar nieuwe woning en een dag in verband met verplichtingen op school. Zij heeft ook onbetwist gesteld dat zij daarvoor toestemming heeft gekregen van de bondscoach. Verder heeft zij onbetwist gesteld dat zij twee dagen last heeft gehad van griep, maar niettemin heeft doorgetraind en in sparringpartijen van iedereen heeft gewonnen. Gezien deze stellingen, waartegenover TBN niets concreets heeft aangevoerd, is het in strijd met de redelijkheid en de billijkheid als bedoeld in art. 2:8 BW dat de bondscoach heeft besloten om [eiseres] in weerwil van haar kwalificatie niet voor te dragen voor het EQT Istanbul. Het is daarom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar in de zin van art. 7:904 lid 1 BW dat TBN [eiseres] houdt aan de beslissing van de toetsingscommissie van 10 januari 2007 om de keuze van de bondscoach over te nemen. Daarbij speelt ook mee dat de beslissing van de toetsingscommissie geen motivering bevat die de beslissing kan dragen.

4.7. Dit betekent dat de gevraagde voorzieningen zullen worden toegewezen.

4.8. TBN zal worden veroordeeld in de kosten van het geding.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. veroordeelt TBN tot tijdige inschrijving van [eiseres] voor het Europees Kwalificatie Toernooi in Istanbul en haar in staat te stellen namens Nederland voor dit toernooi uit te komen;

5.2. veroordeelt TBN om ingeval zij na betekening van dit vonnis in gebreke mocht blijven aan bovenstaande veroordeling te voldoen, aan [eiseres] een eenmalige dwangsom te betalen van € 10.000,00;

5.3. veroordeelt TBN in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 1.155,42;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en, wat de motivering en beslissing (paragrafen 4 en 5) betreft, in het openbaar uitgesproken op 11 januari 2008 in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren, terwijl de weergave van de feiten en van het geschil (paragrafen 2 en 3) afzonderlijk zijn vastgelegd op 18 januari 2008.