Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BC2736

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
10-01-2008
Datum publicatie
25-01-2008
Zaaknummer
164976
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Eiseres stelt dat gedaagde 2 op internet verschillende uitlatingen over haar en haar dierenpension heeft gedaan die grove onwaarheden bevatten in onnodig grievende bewoordingen. Zij stelt door deze uitlating aangetast te worden in haar eer en goede naam; zij voert dan ook aan dat gedaagde 2 jegens haar een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW gepleegd heeft / pleegt. Eiseres vordert op grond hiervan enerzijds dat gedaagde 2 verplicht wordt een (rectificatie)bericht over haar en haar pension te verspreiden, waarbij zij tevens een verzendlijst vordert met de namen van alle personen en websites waar dit bericht heen is gezonden en anderzijds dat het gedaagde 2 verboden wordt om onjuiste, kwetsende of anderszins aan haar danwel haar bedrijf schadetoebrengende publicaties te doen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 164976 / KG ZA 08-6

Vonnis in kort geding van 10 januari 2008

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

procureur mr. F.J. Boom,

advocaat mr. H.C.J. Coumou te Apeldoorn,

tegen

1. de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

VERENIGING PITBULLBELANGEN NEDERLAND,

statutair gevestigd te Arnhem,

gedaagde,

vertegenwoordigd door haar bestuurder [gedaagde 2],

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

verschenen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE TELEGRAAF B.V.,

statutair gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. A.A.A.C.M. van Oorschot te Amsterdam,

4. de Private Limited Company

STARTPHONE LIMITED,

statutair gevestigd te Cardiff (United Kingdom),

handelende onder de naam Hyves te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. Th. T. van Essen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ook [eiseres], VPBN, [gedaagde 2], UMT en Hyves genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met bijbehorende producties,

- de bij brief van 8 januari 2008 door mr. A.A.A.C.M. Van Oorschot namens UMT ingediende producties,

- de mondelinge behandeling,

- de pleitnota van [eiseres],

- de pleitnota van UMT,

- de pleitnota van Hyves.

1.2. Tijdens de mondelinge behandeling is van de zijde van eiseres aangegeven dat de dagvaarding tegen de oorspronkelijk bij concept-dagvaarding als sub 4 aangemerkte gedaagde [XXX] voorafgaand aan de zitting is ingetrokken.

1.3. Van de zijde van de vrijwillig in het geding verschenen gedaagde UMT is betoogd dat de als sub 3 gedagvaarde besloten vennootschap Speurders.nl B.V. ten onrechte is gedagvaard. UMT heeft hiertoe betoogd dat niet Speurders.nl B.V. maar UMT de website www.speurders.nl, waarvan naar het oordeel van eiseres teksten verwijderd zouden moeten worden, danwel waartoe de toegang blijvend onmogelijk gemaakt zou moeten worden, exploiteert. Met instemming van UMT en eiseres is de procedure voortgezet tegen UMT als gedaagde sub 3.

1.4. Tijdens de mondelinge behandeling is namens eiseres dat deel van de vordering dat in de dagvaarding was opgenomen onder punt 11 en dat - kort gezegd - zag op het gelasten van een ieder die zich zonder toestemming op het erf van eiseres danwel in de omgeving daarvan zou ophouden met het kennelijke doel om op enigerlei actie te voeren zich te verwijderen en zich verwijderd te houden, ingetrokken.

1.5. Namens eiseres is tijdens de mondelinge behandeling het onder punt 10 in de dagvaarding opgenomen gedeelte van de vordering, welke gedeelte van de vordering zich richt tot Hyves, gewijzigd in die zin dat hieraan een subsidiaire vordering is toegevoegd. Gevorderd is Hyves, in het geval Hyves inderdaad, zoals zij stelt, niet beschikt over de namen en adressen van alle gebruikers van haar website, subsidiair te gelasten een volledige uitdraai te geven van alle bij haar bekende gegevens van de gebruikers van de website met betrekking tot teksten over en betreffende de persoon en het bedrijf van eiseres.

Voorts is namens eiseres het onder punt 12 in de dagvaarding opgenomen gedeelte van de vordering gewijzigd in die zin dat de gevorderde hoofdelijke veroordeling van alle gedaagden in de kosten van het geding is ingetrokken en dat daarvoor in de plaats een veroordeling van alle gedaagden afzonderlijk in de kosten van het geding is gevorderd. Bovenstaande wijzigingen hebben plaatsgevonden met instemming van alle partijen, zodat op de gewijzigde vordering zal worden beslist.

1.6. Na afloop van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter vanwege de grote spoedeisendheid van de zaak de mondelinge uitspraak van het - beknopte- vonnis bepaald op 10 januari 2008 om 10:00 uur. Dit tijdstip is aan de aanwezige partijen en raadslieden medegedeeld. Het beknopte vonnis wordt aan dit vonnis, waarin de motivering van de beslissing op schrift is gesteld en waarvan de datum is bepaald op 16 januari 2008, gehecht.

2. De feiten

2.1. [eiseres] drijft een pension voor dieren te [woonplaats]. [eiseres] biedt in dit kader onder andere pension en verzorging aan honden die op grond van de regeling agressieve dieren (RAD) in opdracht van het Ministerie van Justitie in beslag zijn genomen. Daarnaast schouwt [eiseres], onder meer in opdracht van de algemene inspectiedienst (AID), honden waarvan vastgesteld dient te worden of zij op basis van hun uiterlijke kenmerken onder de RAD vallen.

2.2. VPBN is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid gericht op de belangen van Pitbull’s in Nederland. [gedaagde 2] is voorzitter van de VPBN en eigenaar en beheerder van de website www.ukce.nl (verder: ukce). Ukce staat voor United Kennel Club Europe.

UMT is beheerder van de website www.speurders.nl en Hyves is beheerder van de website www.hyves.nl.

2.3. VPBN, [gedaagde 2] en UKCE komen op voor de rechten van door het Ministerie van Justitie in het kader van de RAD in beslag genomen honden. Zij plaatsen hiertoe onder andere redactionele teksten en fotomateriaal op verschillende websites. Hierbij vragen zij aandacht voor naar hun mening bestaande misstanden op het gebied van het welzijn van in beslag genomen honden.

2.4. Ook de “Anti Rad club” en “Tegen de R.A.D. hyves”, twee clubs waarvan niet duidelijk is geworden welke personen er achter zitten, komen op voor de rechten van in beslag genomen honden en plaatsen daartoe teksten en foto’s op verschillende websites.

2.5. Het Ministerie van Justitie althans de met handhaving van de RAD belaste instanties pogen de namen van pensions waar in beslag genomen honden verblijven geheim te houden. De naam en het adres van eiseres en haar pension zijn echter toch bekend geworden (omdat deze opgenomen waren in een brief die het Openbaar Ministerie naar aanleiding van een zitting voor de rechtbank te Zutphen heeft verstuurd).

2.6. Vanaf het moment dat de naam en het adres van eiseres en haar pension bekend zijn geworden, verschijnen met enige regelmaat berichten over eiseres en haar pension op diverse websites.

2.7. Als productie 3 bij de dagvaarding is onder andere een uitdraai van de website ukce.hotforum.nl in het geding gebracht. Deze uitdraai is blijkens de datumvermelding onderaan de pagina op 29 juni 2007 van internet gehaald. In deze uitdraai is onder meer een op 25 juni 2007 te 12:27 uur op de ukce-site geplaatst bericht van de auteur “krav maga” opgenomen met de titel “wat een heerlijke droom”. De inhoud van het bericht is als volgt:

“ik had me toch een heerlijke droom mensen

dat ik (ookal weet ik niet hoe ze eruit ziet) [eiseres] tegen kwam ergens op

een kantoor, en dat ik haar geconfronteerde met alle leed wat ze uitvreten, en dat ze

begon ik ben haar niet, blablabla maar ik heb haar in mijn droom toch heerlijk

toegetakeld zeg

helemaal geweldig. en ze was zoooo bang, en ik maar rennen achter haar

aan. superrrrrrrrrrr

wie weet breekt die dag ooit aan dat ik haar te grazen kan nemen.”

2.8. Uit de hierboven genoemde uitdraai van de website ukce.hotforum.nl van 29 juni 2007 blijkt voorts dat op deze site op 25 juni 2007 om 13:51 uur, in reactie op het hierboven genoemde bericht, een bericht is geplaatst dat is ondertekend door “John (webmaster ukce)”. In dit bericht reageert John op de volgende wijze op het bericht van “krav maga”:

“Laten we het hopen hahaha

gr John (webmaster ukce)”

2.9. Uit de uitdraai van de website ukce.hotforum.nl van 29 juni 2007 blijkt vervolgens dat op deze site op 25 juni 2007 om 23:04 uur een bericht is geplaatst met als auteur “Sylvia”. De inhoud van dit bericht is als volgt:

“VANGSTOK om die kippennek van die [eiseres] ook

En met d’r kinnebak over het asfalt trekken

Net zoals die gewetenloze laffe tante !

Bij al die stumpers heeft uitgespookt in het geniep

ZO JE DOET

ZO JE ONTMOET ”

2.10. Uit de uitdraai van de website ukce.hotforum.nl van 29 juni 2007 blijkt dat op deze site op 25 juni 2007 om 23:27 uur, in reactie op het hierboven genoemde bericht, wederom een bericht is geplaatst dat is ondertekend door “John (webmaster ukce)”. In dit bericht reageert John op de volgende wijze op het bericht van “Sylvia”:

“Go Sylvia, heb er niks meer aan toe te voegen

Groetjes John (webmaster ukce)”

2.11. [gedaagde 2] is op 24 augustus 2007 door de politierechter te Zwolle-Lelystad veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van € 2.500,00, subsidiair 42 dagen hechtenis, met een proeftijd van twee jaren wegens smaad en eenvoudige belediging.

Uit een zich bij de stukken bevindende aantekening van het mondeling vonnis blijkt dat aan [gedaagde 2] voorts de bijzondere voorwaarde is opgelegd dat hij binnen twee weken na het ingaan van de proeftijd alle beledigende teksten waar hij verantwoordelijk voor was van zijn internetsites afgehaald moest hebben. Ten aanzien van wie de smaad en de belediging zijn gepleegd blijkt niet uit de aantekening van het mondeling vonnis; evenmin blijkt om welke beledigende teksten het gaat.

2.12. Uit een als productie 5 bij de dagvaarding ingediend verslag van de rechtzitting op 24 augustus 2007, waarvan de status onduidelijk is, blijkt dat de dagvaarding tegen [gedaagde 2] zowel zag op beledigende en bedreigende teksten ten aanzien van eiseres als op beledigende teksten ten aanzien van dierenarts Poppens.

2.13. Als productie 8 bij dagvaarding is onder meer een uitdraai van de website www.ukce.nl in het geding gebracht. Op pagina 19 van deze uitdraai, welke blijkens de datumvermelding op 4 januari 2008 van internet is gehaald, is de volgende mededeling opgenomen:

“Vanavond [XXX] aan de lijn gehad. Hij is druk bezig met de laatste dingen voor te bereiden en is steun aan het zoeken voor zijn motie! (…) Ook hij stoort zich over de belangenverstrengeling die de AIDer [eiseres] heeft met haar ‘dierenhotel’ en kaart dit een dezer dagen aan door middel van kamervragen, of zoals hij het treffend verklaarde ‘dan keurt de slager zijn eigen vlees…’ (…).”

2.14. Als productie 13 bij dagvaarding is onder andere een uitdraai van de website www.ukce.nl in het geding gebracht. Op pagina 4 van deze uitdraai, welke blijkens de datumvermelding op 4 januari 2008 van internet is gehaald, is een oproep tot een demonstratie op 12 januari 2008 door De Anti Rad club en Tegen de R.A.D. hyves opgenomen waarbij een foto van een hond is geplaatst. In de oproep staat onder meer vermeld:

“ Beste mensen,

Afgelopen week kregen we onderstaande foto binnen wat voor ons de druppel was.

Zwaar geschokt door het leed wat deze hond is aangedaan hebben we besloten dat het tijd wordt dat iedereen in Nederland zoet wat er met onschuldige honden in sommige dierenasiels wordt gedaan!

Bij bovenstaande hond is duidelijk te zien dat ze verbrand is. Verschillende experts waaronder een dierenarts denken dat het een brandwond is die opzettelijk door mensen is toegebracht. Op welke manier dit gebeurd is, is niet te achterhalen daar ze het lichaam “helaas” niet hebben.

Naar aanleiding van al deze verschrikkelijke mishandelingen hebben we besloten om bij de desbetreffende laserasiels te gaan demonstreren. Het gaat hier om de 2 grootste lasers van Nederland en waar de mishandelingen verzwegen worden door de overheid ondanks al het bewijs. De overheid wil geen onderzoek instellen in deze 2 lasers en wij willen op deze mandier aandringen om tot actie over te gaan en een onderzoek in te stellen. Dierenhotel Tolhuis wordt geleid door iemand die voor de AID werkt en der eigen vleeswaren keurt in opdracht van de Overheid en verwaarlozing niet schuwt. Wij Nederlanders betalen mee via de belasting om goed voor honden te zorgen en niet voor mishandelingen en verwaarlozing.

Deze mishandelingen moeten gestopt worden en aangezien de honden zelf niet kunnen praten, gaan wij dat voor ze doen! Geef ze een stem mensen dit hebben ze niet verdiend en denk aan die tientallen honden die NU in de lasers zitten en mishandeld worden voor hun dood.

De demonstratie vindt plaats op 12 januari 2008 om 15:00 uur bij de volgende 2 laserasiels:

[naam+adres] te [woonplaats]

[naam+woonplaats]

Wij willen jullie verzoeken om hier zoveel mogelijk mensen voor op te trommelen en ons mee te helpen. (…)

Met vriendelijke groeten,

De Anti Rad club

Tegen de R.A.D. hyves”

2.15. Als productie 13 bij dagvaarding is nog een uitdraai van de website www.ukce.nl in het geding gebracht. Op pagina 2 van deze uitdraai, welke blijkens de datumvermelding op 4 januari 2008 van internet is gehaald, staat onder meer vermeld:

“DEMONSTRATIE WORDT OVERGENOMEN DOOR UKCE

Zoals jullie weten is de Demonstratie opgestart door Anti-Rad. Helaas zijn er een aantal dingen misgegaan waardoor er misverstanden zijn ontstaan. Ukce neemt de taak over zodat alles normaal geregeld en georganiseerd wordt.”

2.16. Als productie 8 van de zijde van UMT is onder andere een uitdraai van Hyves.nl in het geding gebracht. Op pagina 1 van deze uitdraai, welke blijkens de datumvermelding op 7 januari 2008 van internet is gehaald, is het grootste gedeelte van de oproep tot de demonstratie zoals hiervoor onder 2.12 opgenomen weergegeven. De oproep is op deze site ondertekend door De Anti Rad club, Tegen de R.A.D. hyves en UKCE.

2.17. Als productie 1 van de zijde van UMT is onder meer een uitdraai van speurders.nl in het geding gebracht. Op pagina 2 van deze uitdraai waarop geen datumvermelding is opgenomen is een op 6 april 2007 om 17:24 uur door channel_911 geplaatst bericht opgenomen. In dit bericht worden de adresgegevens van het dierenpension van [eiseres] genoemd. In een bij deze adresgegevens geplaatste tekst, waarvan gedeeltes zijn weggevallen op de uitdraai, is onder meer vermeld:

“Vanavond onthullen wij weer een Laser - Asiel namelijk dierenhotel

Niewleusen.

Deze Hel voor Stafford/Pitbull typen is eigendom van Anita [eiseres]

AID’er die al honderden honden op d’r geweten heeft. Zij als eigenares

een z.g. eenmanszaak die sinds 2004 geregistreerd staat bij de Kamer van

Koophandel.

Nu is dit al twijfelachtig maar het wordt nog fraaier! Nadat zij de honden

geschouwd heeft, komen deze dieren terecht in haar eigen asiel, wa..

nog eens 15 tot 20 euro per dag aan ze verdient! Als dit geen belangenverstrengeling is, dan weet ik het niet meer.”

3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert in kort geding samengevat -

1. VPBN en [gedaagde 2] te gelasten dat zij binnen 24 uur na uitspraak van dit vonnis een (rectificatie)bericht met een door eiseres aangegeven inhoud sturen aan eenieder, leden en niet-leden van de vereniging van gedaagden met plaatsing van dit bericht op alle websites van derden aan wie zij na 1 oktober 2007 eerder hebben bericht over eiseres,

2. VPBN en [gedaagde 2] te gelasten dat zij binnen 24 uur na de betekening van dit vonnis eiseres een verzendlijst sturen met namen en adressen van de personen aan wie bovenstaande bericht is verzonden en met internetadressen van de websites waarop dit bericht is geplaatst, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag of dagdeel dat zij in gebreke blijven,

3. VPBN en [gedaagde 2] te verbieden onjuiste, kwetsende of anderszins aan eiseres of haar bedrijf schadetoebrengende publicaties te doen, op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 per overtreding,

4. VPBN en [gedaagde 2] te gelasten dat zij onmiddellijk na uitspraak van dit vonnis elke oproep tot actie, direct of indirect gericht tegen de persoon of het bedrijf van eiseres publiekelijk intrekken, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per uur of gedeelte van een uur dat zij in gebreke blijven,

5. VPBN en [gedaagde 2] te gelasten dat zij onmiddellijk na uitspraak van dit vonnis hun medewerking aan het voeren van iedere actie direct of indirect gericht tegen de persoon of het bedrijf van eiseres staken en gestaakt houden, op straffe van een dwangsom van € 15.000,00 per keer dat zij in gebreke blijven,

6. VPBN en [gedaagde 2] te gelasten dat zij binnen vier uur na de uitspraak op de door hen beheerde websites en op alle overige websites waarop zij een oproep tot actie hebben gedaan of hebben laten doen een bericht plaatsten en de leden van hun vereniging individueel een bericht sturen dat zij de oproep tot acties ter plaatse van dierenpensions zoals dat van eiseres intrekken, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per uur of gedeelte van een uur dat zij in gebreke blijven,

7. VPBN en [gedaagde 2] te gelasten dat zij binnen vier uur na de uitspraak op de door hen beheerde websites en op alle overige websites waarop zij een oproep tot actie hebben gedaan of hebben laten doen een bericht plaatsten en de leden van hun vereniging individueel een bericht sturen dat zij de oproep tot acties ter plaatse van de woonplaats en het dierenpension van eiseres intrekken, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per uur of gedeelte van een uur dat zij in gebreke blijven,

8. VPBN en [gedaagde 2] te gelasten dat zij eiseres binnen 24 uur na de uitspraak een afschrift sturen van het op de websites geplaatste bericht van intrekking van hun oproep en het aan de leden van hun vereniging gestuurde bericht, vergezeld van verzendlijsten met de adressen van de websites waarop dit bericht is geplaatst en de namen en adressen van de personen aan wie het bericht is verzonden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per uur of gedeelte van een uur dat zij in gebreke blijven,

9. [gedaagde 2], UMT en Hyves te gelasten dat zij na betekening van het vonnis prompt alle teksten over en met betrekking tot de persoon en het bedrijf van eiseres verwijderen van hun websites dan wel de toegang daartoe volledig en blijvend onmogelijk maken, op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 per dag of dagdeel dat zij in gebreke blijven,

10. Primair: Hyves te gelasten dat zij na betekening van het vonnis prompt schriftelijk opgave doet van alle namen en adressen van de gebruikers van de website met betrekking tot de teksten over en betreffende de persoon en het bedrijf van eiseres, op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 per dag of dagdeel dat zij in gebreke blijft, Subsidiair: Hyves te gelasten dat zij na betekening van het vonnis prompt een volledige uitdraai geeft van alle bij haar bekende gegevens van de gebruikers van de website met betrekking tot teksten over en betreffende de persoon en het bedrijf van eiseres, op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 per dag of dagdeel dat zij in gebreke blijft,

12. Veroordeling van alle gedaagden afzonderlijk in de proceskosten.

3.2. VBPN, [gedaagde 2], UMT en Hyves voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang bij de onderhavige vorderingen dat overigens niet is betwist, vloeit behoudens voorzover hierna anders wordt aangegeven, voldoende uit de stellingen van [eiseres] voort.

4.2. Gesteld noch gebleken is dat sprake is (geweest) van zelfstandige gedragingen van VPBN die [eiseres] aantasten in haar eer of goede naam dan wel verband houden met acties jegens [eiseres]. Het enkele feit dat [gedaagde 2] voorzitter is van VPBN maakt niet dat deze vereniging aansprakelijk gehouden kan worden voor door [gedaagde 2] persoonlijk danwel op de in zijn beheer zijnde website www.ukce.nl gedane uitlatingen of oproepen. Gelet hierop wordt [eiseres] niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen jegens VPBN, althans worden aan haar alle vorderingen jegens VPBN ontzegd.

4.3. De gewijzigde vordering van [eiseres] valt uiteen in 11 onderdelen, welke, los van het verzoek tot proceskostenveroordeling, zijn onder te verdelen in drie hoofdthema’s.

De vorderingen sub 1 tot en met 3 zien op de vermeende onrechtmatige uitlatingen van [gedaagde 2] met betrekking tot eiseres en haar pension. De vorderingen sub 4 tot en met 8 richten zich tegen de door [gedaagde 2] gedane oproep om te demonstreren tegen dierenleed en de vorderingen sub 9 en 10 richten zich tegen de beheerders van de websites waarop berichten over eiseres en haar pension zijn geplaatst. De voorzieningenrechter zal de verschillende onderdelen van de vordering van [eiseres] hierna per thema behandelen.

vorderingen sub 1 tot en met 3:

4.4. [eiseres] stelt dat [gedaagde 2] op internet verschillende uitlatingen over haar en haar dierenpension heeft gedaan die grove onwaarheden bevatten in onnodig grievende bewoordingen. Zij stelt door deze uitlating aangetast te worden in haar eer en goede naam; zij voert dan ook aan dat [gedaagde 2] jegens haar een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW gepleegd heeft / pleegt. [eiseres] vordert op grond hiervan enerzijds dat [gedaagde 2] verplicht wordt een (rectificatie)bericht over haar en haar pension te verspreiden, waarbij zij tevens een verzendlijst vordert met de namen van alle personen en websites waar dit bericht heen is gezonden en anderzijds dat het [gedaagde 2] verboden wordt om onjuiste, kwetsende of anderszins aan haar danwel haar bedrijf schadetoebrengende publicaties te doen.

4.5. [gedaagde 2] erkent dat op de door hem beheerde website www.ukce.nl in het verleden beledigende en derhalve onnodig grievende uitlatingen zijn gedaan over [eiseres]. Hij stelt echter dat hij de berichten met deze uitlatingen na en op grond van het vonnis van de politierechter te Zwolle-Lelystad van 24 augustus 2007 heeft verwijderd. [gedaagde 2] betwist dat er op dit moment onware danwel onnodig grievende uitlatingen met betrekking tot [eiseres] en haar dierenpension op zijn website staan. Hij erkent wel dat [eiseres] wordt genoemd op zijn website maar beroept zich ten aanzien van de inhoud van de berichten over eiseres en haar pension op zijn vrijheid van meningsuiting.

4.6. Met betrekking tot de berichten die op 29 juni 2007 van internet zijn gehaald, wordt als volgt overwogen. Van de zijde van [eiseres] is een uitdraai van de website ukce.hotforum.nl in het geding gebracht waarop enkele berichten staan vermeld die op 25 juni 2007 op deze site zijn geplaatst. Zowel het door “krav maga” als het door “Sylvia” geplaatste bericht, welke berichten respectievelijk onder 2.7 en 2.9 zijn aangehaald, zouden als een aantasting van de eer en goede naam van [eiseres] en derhalve als onrechtmatig jegens haar gezien kunnen worden. Voor de berichten van “John (webmaster ukce)” aangehaald onder 2.8 en 2.10, waarin door de webmaster positief wordt gereageerd op het doen van dergelijke uitlatingen over [eiseres], geldt het zelfde. Hier staat echter tegenover dat de uitdraai dateert van 29 juni 2007. [gedaagde 2] heeft aangevoerd dat hij de berichten na het vonnis van de politierechter van 24 augustus 2007 van zijn website heeft gehaald. Deze stelling van [gedaagde 2] is tijdens de behandeling niet dan wel onvoldoende door [eiseres] weersproken. Nu niet vaststaat dat de hiervoor vermelde mogelijk als onrechtmatig aan te merken berichten nog op de bij [gedaagde 2] in beheer zijnde website www.ukce.nl zijn blijven staan en evenmin is aangetoond dat na verloop van zoveel tijd een spoedeisend belang bij verwijdering bestaat, zal de voorzieningenrechter deze berichten buiten beschouwing laten bij de beoordeling van het onderhavige kort geding.

4.7. De voorzieningenrechter houdt dan ook bij de beoordeling van de vraag of [gedaagde 2] op internet uitlatingen over eiseres danwel haar dierenpension heeft gedaan die een aantasting van de eer of goede naam van eiseres opleveren, enkel rekening met de in het geding gebrachte uitdraaien van internetsites van de periode na het veroordelend vonnis van de politierechter. Het betreft hier onder meer de onder 2.13, 2.14 en 2.15 aangehaalde uitdraaien van de bij [gedaagde 2] in beheer zijnde website www.ukce.nl van 4 januari 2008 en de onder 2.16 aangehaalde uitdraai van Hyves.nl van 7 januari 2008, omdat op deze site de mede door ukce ondertekende oproep tot het houden van de demonstratie is verschenen.

4.8. In de hierboven genoemde berichten wordt [eiseres] aangemerkt als een medewerkster van de AID, wordt haar belangenverstrengeling verweten en wordt in het kader van een oproep tot een demonstratie aangegeven dat in Nederland in beslag genomen honden worden mishandeld en dat [eiseres] verwaarlozing van in beslag genomen honden niet zou schuwen.

4.9. [eiseres] geeft ter onderbouwing van het feit dat de over haar en haar pension gedane uitlatingen onwaar en onnodig grievend zouden zijn aan dat zij niet in dienst is bij de AID en dat zij weliswaar honden schouwt maar dat de door haar geschouwde honden niet in haar pension terechtkomen, zodat van belangenverstrengeling geen sprake is. Eiseres betwist daarnaast dat in haar dierenpension sprake is van de misstanden op het gebied van dierenwelzijn.

4.10. De voorzieningenrechter overweegt dat de kort geding procedure zich niet leent voor een uitvoerig onderzoek naar feiten over de vraag of de door [gedaagde 2] als voorzitter van ukce gedane danwel ondersteunde uitlatingen over [eiseres] en haar pension op waarheid berusten. Tijdens de mondelinge behandeling is vast komen te staan dat [eiseres] weliswaar niet in dienst is bij de AID, maar wel in opdracht van de AID honden schouwt. Gezien het feit dat [eiseres] in elk geval werkzaamheden verricht voor de AID, kan niet gezegd worden dat de bewering dat [eiseres] als AID-er honden zou schouwen grovelijk onwaar is.

Ten aanzien van de vraag of door [eiseres] geschouwde honden in haar pension terechtkomen en de vraag of in het pension van [eiseres] sprake is van misstanden op het gebied van dierenwelzijn is tijdens de mondelinge behandeling geen duidelijkheid verkregen. Wat echter het antwoord op de vraag welke honden in het pension komen en hoe de feitelijke situatie in het pension van [eiseres] ook is, niet beslist kan worden dat de uitlatingen van [gedaagde 2], zelfs al zou dit antwoord positief voor [eiseres] zijn, op voorhand als zo grievend en beledigd aangemerkt moeten worden dat zo verstrekkende geboden en verboden als gevorderd, toegewezen kunnen worden. Gesteld noch gebleken is dat [gedaagde 2] zich na het vonnis van de politierechter te Zwolle-Lelystad op 24 augustus 2007 anderszins aantoonbaar onrechtmatig heeft uitgelaten over eiseres en haar dierenpension. In de uitlatingen die hij heeft gedaan, waarin hij het dierenleed in het algemeen wilde aankaarten en waarvan in het kader van het kort geding niet vastgesteld kan worden dat ze grovelijk onwaar zijn, is niet in onnodig grievende bewoordingen over eiseres danwel haar dierenpension gesproken. Er zijn dan ook geen termen aanwezig om [gedaagde 2] op voorhand een verbod op te leggen dat zijn vrijheid van meningsuiting aantast danwel om hem te verplichten een (rectificatie)bericht met betrekking tot eiseres en haar pension te plaatsen.

4.11. De onder sub 1 en sub 3 gevorderde voorzieningen worden gelet op bovenstaande, afgewezen, nog daargelaten dat de vordering met betrekking tot het (rectificatie)bericht onvoldoende concreet is geformuleerd om toegewezen te kunnen worden nu verzending van dit bericht aan een ieder is gevorderd. Aangezien [gedaagde 2] niet verplicht kan worden een rectificatiebericht te verzenden, kan hij ook niet verplicht worden een verzendlijst te verstrekken met betrekking tot dit (rectificatie)bericht. De onder sub 2 gevorderde voorziening wordt derhalve eveneens afgewezen.

vorderingen sub 4 tot en met 8:

4.12. [eiseres] stelt dat de (mede) door de ukce, waarvan [gedaagde 2] voorzitter is, gedane oproep tot het houden van een demonstratie ter hoogte van haar pension op 12 januari 2008 onrechtmatig is jegens haar. [eiseres] voert daarvoor in de eerste plaats aan dat gedaagde, doordat de oproep mede is gebaseerd op de onwaarheden die eiseres en haar bedrijf aantasten in haar goede naam, met de oproep tot de demonstratie in wezen oproept tot onrechtmatig handelen jegens eiseres. Voorts stelt eiseres dat door een betoging ter hoogte van haar woonadres op onredelijk bezwarende wijze de aandacht wordt gevestigd op haar persoon en haar pension. Ook stelt zij te vrezen dat individuele betogers onrechtmatig zullen handelen tegen bezoekers en personeel van haar bedrijf door deze aan te klampen, te bedreigen of hen de doorgang te verhinderen. [eiseres] vordert dat het [gedaagde 2] verplicht wordt zijn oproep tot en zijn steun aan de reeds geplande demonstratie in de omgeving van haar pension in te trekken. Voorts vordert zij dat het [gedaagde 2] verplicht wordt een bericht te verspreiden waarin hij zijn steun aan elke actie direct of indirect gericht tegen eiseres of haar pension danwel gericht tegen soortgelijke dierenpensions intrekt, onder verstrekking van de verzendlijst betrekking hebbende op dit bericht.

4.13. [gedaagde 2] heeft opgeworpen dat de geplande demonstratie op 12 januari 2008 bedoeld is om aandacht te vragen voor de stelselmatige mishandeling van in beslag genomen honden door de Dienst Laser van het Ministerie van Justitie. Hij stelt dat de demonstratie in de nabijheid van het pension van [eiseres] wordt gehouden omdat vast staat dat in het pension honden zitten of gezeten hebben die in beslag zijn genomen door de Dienst Laser. Het pension van eiseres vertegenwoordigt derhalve voor (ex-)hondenbezitters een plaats waar zij hun afgenomen honden kunnen gedenken en de misstanden kunnen overdenken. [gedaagde 2] wijst er uitdrukkelijk op dat [eiseres] geen kwaad zal worden gedaan tijdens de demonstratie.

4.14. De voorzieningenrechter overweegt dat een ieder in Nederland op grond van

artikel 9 van de Grondwet (en artikel 11 van het EVRM) in beginsel het recht heeft om te demonstreren ter nastreving van zijn of haar doelen. De voorzieningenrechter overweegt voorts dat een demonstratie in beginsel gehouden mag worden op de plaats waar deze, ter nastreving van het beoogde doel, het meest effectief is. Nu niet aannemelijk is geworden dat er strafbare feiten zullen plaatsvinden tijdens de, ter hoogte van het pension van eiseres geplande demonstratie, is deze niet op voorhand onrechtmatig jegens eiseres te noemen. Hierbij komt dat ook de burgerlijke rechter uiterst terughoudend dient te zijn waar het gaat om preventieve toetsing bij een beroep op grondrechten. Zolang niet vaststaat dat de demonstratie op 12 januari 2008 verboden zal worden door de burgemeester van de gemeente Dalfsen, kan het [gedaagde 2] niet verboden worden op te roepen tot deze demonstratie dan wel zijn medewerking te verlenen aan deze demonstratie. Om dezelfde reden kan [gedaagde 2] niet verplicht worden een bericht uit te laten gaan waarin de oproep tot de demonstratie wordt ingetrokken. De onder sub 4, sub 5, sub 7 en sub 8 gevorderde voorzieningen worden gelet op bovenstaande afgewezen.

4.15. De onder sub 6 gevorderde voorziening wordt afgewezen alleen al omdat [eiseres] geen eigen belang heeft bij deze vordering die betrekking heeft op de voorkoming van acties bij soortgelijke dierenpensions als dat van eiseres, derhalve niet bij [eiseres] zelf.

vorderingen sub 9 en 10

4.16. [eiseres] vordert onder sub 9 dat [gedaagde 2], UMT en Hyves verplicht worden alle teksten over en met betrekking tot de persoon en het bedrijf van eiseres te verwijderen van hun websites, danwel dat zij verplicht worden de toegang daartoe volledig en blijvend onmogelijk te maken. Onder sub 10 vordert eiseres voorts primair dat Hyves verplicht wordt schriftelijke opgave te doen van de namen en adressen van de gebruikers van haar website met betrekking tot de teksten over en betreffende de persoon en het bedrijf van eiseres. En subsidiair dat Hyves verplicht wordt de bij haar bekende gegevens van deze gebruikers te verstrekken.

4.17. Ten aanzien van dat gedeelte van de vordering dat betrekking heeft op [gedaagde 2] overweegt de voorzieningenrechter dat hierboven reeds is overwogen dat in het kader van dit kort geding niet vast is komen te staan dat de op de website www.ukce.nl geplaatste berichten over eiseres onrechtmatig jegens haar zijn. Er is derhalve geen grond aanwezig om de gevorderde voorziening ten aanzien van [gedaagde 2] toe te wijzen.

4.18. Ten aanzien van dat gedeelte van de vordering dat betrekking heeft op Hyves overweegt de voorzieningenrechter dat hierboven reeds is overwogen dat er geen grond is om de oproep tot de op 12 januari 2008 geplande demonstratie in de nabijheid van het pension van eiseres te verbieden. Hyves kan derhalve niet verplicht worden dit bericht, laat staan alle berichten met betrekking tot de persoon en het bedrijf van eiseres te verwijderen van haar websites dan wel de toegang daartoe volledig en blijvend onmogelijk te maken. Hyves kan gelet op bovenstaande ook niet verplicht worden gegevens over gebruikers van haar site te verstrekken. Hierbij komt nog dat Hyves gezien het bepaalde in artikel 6:196 c lid 4 BW niet aansprakelijk gehouden kan worden, omdat de onrechtmatigheid van het bericht niet vaststaat en niet is aangetoond dat Hyves van onmiskenbare onrechtmatigheid van het bericht zou moeten zijn uitgegaan.

4.19. Ten aanzien van dat gedeelte van de vordering dat betrekking heeft op UMT overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Op de door UMT beheerde website speurders.nl is op 6 april 2007 het onder 2.17 aangehaalde bericht over [eiseres] geplaatst waarin in eerste instantie ook haar bedrijfsgegevens waren opgenomen. Uit de door UMT als productie 6 in het geding gebrachte uitdraai van 8 januari 2008 van de site speurders.nl blijkt dat het bericht nog steeds op deze website staat, maar dat de bedrijfsgegevens van eiseres zijn geblokkeerd. In het op speurders.nl geplaatste bericht wordt een geanonimiseerde persoon aangemerkt als medewerkster van de AID en wordt haar belangenverstrengeling verweten omdat honden die zij zelf geschouwd zou hebben in haar eigen asiel terecht zouden komen. Nu onder 4.9 reeds is overwogen dat in het kader van dit kort geding niet vastgesteld kan worden dat deze uitlatingen grovelijk onwaar zijn en nu niet in onnodig grievende bewoordingen over eiseres danwel haar dierenpension is gesproken, is geen grond aanwezig om de gevorderde voorziening ten aanzien van UMT toe te wijzen. Hetgeen hiervoor onder 4.18 is overwogen omtrent het bepaalde in artikel 6:196 c lid 4 BW geldt onverkort ook voor UMT.

kosten

4.20. [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten aan de zijde van elke gedaagde gevallen worden veroordeeld.

4.21. De kosten aan de zijde van VPBN worden begroot op:

- vast recht € 251,00

Totaal € 251,00

4.22. De kosten aan de zijde van [gedaagde 2] worden begroot op:

- vast recht € 251,00

Totaal € 251,00

4.23. De kosten aan de zijde van UMT worden begroot op:

- vast recht € 251,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.067,00

4.24. De kosten aan de zijde van Hyves worden begroot op:

- vast recht € 251,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.067,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verklaart eiseres niet-ontvankelijk in haar vorderingen althans wijst de gevorderde voorzieningen af,

5.2. veroordeelt eiseres in de proceskosten aan de zijde van elke gedaagde gevallen en bepaald op: voor gedaagden VPBN en [gedaagde 2] elk € 251,00 en voor gedaagden UMT en Hyves elk € 1.067,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.L.J.C van Emden-Geenen en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. J.M. Graat op 10 januari 2008, terwijl de motivering van voormelde beslissing afzonderlijk op schrift is gesteld op 16 januari 2008.