Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2006:BD7471

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
17-01-2006
Datum publicatie
17-07-2008
Zaaknummer
AWB 05/727
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Inkomstenbelasting. Activiteiten van distributeur van voedingssupplementen vormen geen bron van inkomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer

Registratienummer: AWB 05/727

Uitspraakdatum: 17 januari 2006

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

[X],

wonende te [Z], eiser,

gemachtigde [gemachtigde],

en

de inspecteur van de Belastingdienst Oost, kantoor Enschede

verweerder,

gemachtigde [gemachtigde].

1. Ontstaan en loop van het geding

Verweerder heeft aan eiser voor het jaar 2000 een aanslag opgelegd in de inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) berekend naar een belastbaar inkomen van f. 65.460.

Na daartegen gemaakt bezwaar heeft verweerder bij de uitspraak op bezwaar het belastbare inkomen van eiser nader vastgesteld op f. 67.871. Eiser heeft daartegen beroep ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 oktober 2005 te Arnhem.

Partijen zijn daar verschenen.

De rechtbank heeft vervolgens het onderzoek ter zitting gesloten.

2. De feiten

Op grond van de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting staat, als tussen partijen niet in geschil, dan wel door een van hen gesteld en door de wederpartij niet of niet voldoende weersproken, het volgende vast.

Eiser is in 2000 gestart met zijn activiteiten als distributeur bij [A] Ltd (hierna: [A]). [A] brengt voornamelijk voedingssuplementen op de markt door middel van een organisatie van distributeurs.

De werkzaamheden van eiser bestonden voornamelijk uit het werven van nieuwe klanten. Hij richtte zich daarbij op artsen en niet op de uiteindelijke consument.

In 2003 heeft eiser zijn activiteiten gestaakt. Tot het moment van staken heeft eiser met zijn activiteiten de volgende resultaten bereikt:

2000 f. 49.199 -/-

2001 € 7.749 -/-

2002 € 2.554 -/-

2003 € 443 -/-

Bij de stukken is de resultatenrekening over het jaar 2000 gevoegd. Hierop is f. 17.091,90 aan omzet Provisie vermeld. Dit zijn de provisies die eiser heeft ontvangen over de verkopen van de door hem geworven distributeurs. Aan omzet Wholesale is een bedrag van f. 11.774,96 in de resultatenrekening opgenomen. Deze heeft betrekking op de verkoop van de eigen voorraad van eiser. Voor het overige is door eiser geen omzet behaald. Het totale bedrag aan kosten bedroeg (afgerond) f. 78.000. Van dit bedrag heeft f. 11.774,96 betrekking op inkopen, f. 17.387,15 op overige algemene kosten (invoerrechten), f. 16.190,15 op reclamekosten (sampling) en f. 7.164,12 op vreemde valuta resultaten (koersverliezen).

Eiser doet over het jaar 2000 aangifte voor de IB/PVV naar een belastbaar inkomen van f. 689 negatief. Hierbij heeft eiser de resultaten van de activiteiten voor [A] aangemerkt als (negatieve) winst uit onderneming.

Verweerder heeft bij de aanslagregeling de volgende correcties aangebracht:

Correctie winst uit onderneming f. 49.199

Correctie zelfstandigenaftrek f. 13.110

Correctie startersaftrek f. 3.840

Totaal correcties f. 66.149

Het belastbare inkomen is door verweerder vastgesteld op f. 66.149 minus f. 689 is f. 65.460. Eiser is f. 25.993 aan IB/PVV verschuldigd.

Na daartegen door eiser gemaakt bezwaar heeft verweerder het belastbare inkomen van eiser bij zijn uitspraak op bezwaar hoger vastgesteld, op f. 67.871 (f. 65.460 + f. 2.411), wegens een correctie op de buitengewone lasten. Het te betalen bedrag aan IB/PVV is verlaagd naar f. 22.937. Dit in verband met de verhoging van de algemene aftrek van f. 427 tot f. 8.950 en de aanpassing van de drempel voor de buitengewone lasten.

[A] is sedert ongeveer de jaren 1994/1995 actief in Nederland via Nederlandse distributeurs. In een stuk gedateerd 9 november 1996, copyright [A], Ltd, is het [A]-systeem als volgt uiteengezet (voorzover hier van belang):

`[A]-Beloningsplan

Het [A]-Beloningsplan werd met een enkel doel ontworpen:

eerlijkheid aan u, de `Independent Marketing Associate (IMA)` (Onafhankelijke marketingAssociate). Alhoewel veel netwerkmarketing- beloningsplannen in de huidige branche royale percentages over de verkoopomzet lijken te betalen, nagenoeg alle betalen heel wat minder uit dan dat zij zeggen vanwege iets dat bekend staat als `breakage' (breuk). Eenvoudig gezegd, breuk vindt plaats als de organisatie van één persoon niet groot genoeg is om uit alle beschikbare percentages in het plan voordeel te trekken en waarbij het verschil door het bedrijf wordt ingehouden.

Om in onbuigzame eerlijkheid aan onze IMA's te voorzien, hebben wij een aantal unieke kenmerken in het [A]-Beloningsplan toegepast die nagenoeg alle mogelijkheden tot breuk elimineren. Een variëteit van andere opwindende elementen in het plan, gecombineerd met de dynamische en exclusieve [A]-produkten, creëren een gelegenheid die nergens anders in de branche van netwerkmarketing wordt aangetroffen ... een gelegenheid die een nieuw tijdperk voor het succes en het professionalisme van netwerkmarketing zal inluiden. (...)

Associates

Nadat de Aanvraag voor Associate door [A] is ontvangen en geaccepteerd, bent u in staat om [A]-produkten te kopen tegen een korting van 10% op de adviesprijs voor de winkelier en [A]-produkten te verkopen tegen de adviesprijs voor de winkelier, waardoor een onmiddellijke winst wordt gemaakt. Bovendien kunt u ook nieuwe IMA's sponsoren in uw [A]-organisatie.

Als u begint met het opbouwen van de verkoop, komt u in aanmerking voor het kopen van [A]-produkten van het bedrijf of van uw Manager in de opgaande lijn tegen een stijgende korting.

15% Korting

Als u eenmaal een Omzet van $1000 in Persoonlijke Groep Winkelverkopen heeft opgebouwd, kunt u beginnen om produkten met 15% korting op de adviesprijs voor de winkelier te kopen, waardoor u uw winkelierswinst verhoogt als het produkt aan winkelklanten wordt verkocht.

25% Korting

Als u eenmaal een Omzet van $3000 in Persoonlijke Groep Winkelverkopen in één omzetmaand heeft opgebouwd, kunt u nu alle produkten over dat bedrag met een permanente korting van 25% kopen.

Beloning

IMA's hebben de gelegenheid om op twee (2) manieren in het [A]-Beloningsplan geld te verdienen:

1) Retail profits (winkelierswinsten) - Als u vooruit gaat naar een hoger niveau en produkten tegen een hogere korting koopt, kunnen de mogelijke winsten van winkelverkopen verhogen van 10% tot 25%.

2) Discount profits (winsten op kortingen)

- Als u nieuwe IMA's in de [A]-organisatie gaat sponsoren, kunt u ook winsten op kortingen verdienen op produkten die door IMA's op het niveau van Associate gekocht en verkocht zijn in uw Persoonlijke Groep die op een lager niveau van kortingen zitten.

Kwalificeren voor Manager

U komt in aanmerking om naar het niveau van Manager te gaan als u een totale Omzet van $3000 in Persoonlijke Groep Winkelverkopen in één (l) omzetmaand heeft bereikt of als u een Omzet van $1000 in Persoonlijke Groep Winkelverkopen heeft bereikt gedurende dezelfde omzetmaand dat een Manager met $3000 zich in uw Persoonlijke Groep kwalificeert. Deze promotie zal door [A] echter niet herkend worden totdat een `New Qualifying Manager Form' (Formulier voor Nieuw Kwalificerende Manager) door het [A]-hoofdkwartier is ontvangen. Dit formulier moet door de eerste Manager in uw opgaande lijn ingevuld en getekend zijn.

Het is belangrijk om te begrijpen dat een minimumomzet van $1000 `New Qualifier' (nieuwe persoon in aanmerking komend voor kwalificatie) in de maand van kwalificatie direkt bij het bedrijf besteld moet worden. Elk formulier voor Nieuw Kwalificerende Manager' dat niet gesubstantieerd kan worden met een nieuwe direkt bij het bedrijf bestelde Kwalificerende Omzet van ten minste $1000 voor elke Nieuwe kwalificerende Manager zal door [A] niet geaccepteerd worden. Een Manager mag geen kwalificerende omzet die uitgaat boven zijn/haar Omzet van opgebouwde Persoonlijke Groep Winkelverkopen rapporteren.

Uw kans op [A]-royalty inkomen

Manager

Als Manager in het [A]-Beloningsplan heeft u niet alleen het privilege om [A]-produkten tegen een korting van 25% op de adviesprijs voor winkeliers van het bedrijf te kopen (waardoor u uw kans op winkelierswinsten maximaliseert op verkopen aan winkelklanten), maar u krijgt ook het recht om een Organisatie van Managers op te bouwen.

Winkelverkopen door een IMA in uw Organisatie van Managers kunnen extra inkomen voor u opleveren. Het is belangrijk dat u zich herinnert dat het recht tot inkomen over verkopen gemaakt door IMA's in uw Organisatie van Managers alleen dan plaats vindt wanneer produkten werkelijk verkocht worden aan winkelklanten. Omdat [A] een certificaat van elke Manager vereist dat zegt dat 70% van alle [A]-produkten die eerder besteld werden door een winkel verkocht zijn, zal [A] royalty's, extra royalty's en bonusbetalingen vooruit betalen op het tijdstip van de originele verkoop van [A]-produkten door [A]. Deze vooruitbetalingen moeten echter weer aan [A] terugbetaald worden als winkelverkopen van deze produkten niet binnen zes maanden na de originele verkoop door [A] hebben plaatsgevonden. Daarop volgende winkelverkopen van het produkt zullen het betalen van royalty's, extra royalty's en bonussen door [A] tot gevolg hebben.

Wanneer u één van uw persoonlijk gesponsorde IMA's helpt het niveau van Manager te behalen, scheidt zijn/haar Persoonlijke Groep zich af van uw Persoonlijke Groep en dit wordt uw eerste Managersgroep. Vanaf dit moment, zolang u de `Monthly Performance Requirement' (Maandelijkse Prestatievereiste) van een Omzet van $3000 in Persoonlijke Groep Winkelverkopen bereikt, zult u 4% royalty over de Grossiersomzet van deze eerste rang Managersgroep ontvangen. En u kunt zoveel groepen eerste rang Managers hebben als u persoonlijk gesponsorde IMA's heeft! Als Manager heeft u ook het recht om 4 % royalty over de Omzet van de Grossierverkoop van uw tweede en derde rang Managersgroepen te ontvangen!

Managers 1ste rang 4% royalty

Managers 2de rang 4% royalty

Managers 3de rang 4% royalty

Belangrijk... Maandelijkse Prestatievereiste

Om royalty's te ontvangen op elke `royalty positie' in het [A]-Beloningsplan, moet u `Gekwalificeerd' zijn door te voldoen aan een Maandelijkse Prestatievereiste van een Omzet van ten minste $3000 in Persoonlijke Groep Winkelverkopen gedurende de maand waarover de royalty's berekend worden. Dat betekent $3000 door u en alle Associates in uw Persoonlijke Groep bereikt (alle IMA's die het niveau van Manager of hoger niet hebben bereikt).

(...)

Executive

(...)

Compressiekenmerk verzekert maximale extra verdiensten voor u!

Wanneer de [A]-computer het aantal rangen aan het bepalen is om uw royalty's te berekenen, zal deze tot en met ongekwalificeerde Managers betalen (die Managersgroepen die de vereiste Omzet van $3000 in Persoonlijke Groep Winkelverkopen niet bereiken) en zal naar beneden in uw organisatie van Managers zoeken om de niet-kwalificerende rangen met Kwalificerende Managersgroepen te vervangen. Wij noemen dit `compressie' want de computer zoekt net zo diep als nodig is in elke afdeling van uw Organisatie van Managers om Gekwalificeerde Managersgroepen te vinden om rangen te vullen die bezet zijn door ongekwalificeerde Managersgroepen. De [A]-computer vult niet alleen uw rangen met Gekwalificeerde Managersgroepen, maar hij betaalt u ook de royalty's die verdiend zijn door de geproduceerde Grossiersomzet van alle tussenliggende Managersgroepen. Dus, alhoewel deze rangen niet tellen als één van de in aanmerking komende rangen om u te betalen...betaalt [A] u toch uw royalty over elke Grossiersomzet die erbinnen bereikt is! Dit speciale `oprol'-kenmerk van het [A]-Beloningsplan is nog een manier waarop het [A]-Beloningsplan helpt `breakage' te minimaliseren en maximale royalty's voor u en uw Managers in uw [A]-organisatie te verzekeren!

(...)

Regent

U wordt een Regent in het [A]-Beloningsplan als u een Omzet van $30 000 in Persoonlijke Groep Winkelverkopen heeft bereikt in één (1) omzetmaand, een Omzet van $15 000 in Persoonlijke Groep Winkelverkopen heeft bereikt gedurende dezelfde omzetmaand dat een Regent met $30 000 zich kwalificeert in uw Persoonlijke Groep of als u een Omzet van $42 000 in Persoonlijke Groep Winkelverkopen in een rollende periode van drie (3) omzetmaanden heeft bereikt. Als regent komt u nu in aanmerking om de volgende bonussen over uw gehele organisatie te verdienen!

2% Regentenbonus

Als Regent zult u een extra 2% Regentenbonus over zowel uw Persoonlijke Groep-grossiersomzet als de Grossiersomzet van elke Manager, Executive, Director en Senior Director in uw gehele organisatie ontvangen die niet onder een andere Regent ressorteert.

1% Uitpromoveringsbonus

Als Regent ontvangt u ook een 1% Uitpromoveringsbonus over elke eerste generatie Regent in uw organisatie en over de gehele Grossiersomzet geproduceerd onder die Regent (Managers, Executives, Directors en Senior Directors) naar beneden gaand tot aan (maar niet inclusief) de Grossiersomzet van de tweede generatie Regent.

Belangrijk... Maandelijkse Prestatievereiste

Er moet voor de Regentenbonus zowel als voor de Uitpromoveringsbonus van de Regent Gekwalificeerd worden door het bereiken van de Maandelijkse Prestatievereiste van een Omzet van $3000 in Persoonlijke Groep Winkelverkopen en het voldoen aan de Regel voor Winkelverkopen. (...)

Toekomstige groei met de win-kans

Het beginnen van uw tweede zaak

Dit kenmerk van het [A]-Beloningsplan, alleen beschikbaar voor Regenten, motiveert niet alleen de beste van de beste van [A] om door te gaan met bouwen en te helpen anderen succes te hebben, maar het levert een geweldig extra potentieel voor inkomen -- een niet eerder gezien potentieel vandaag de dag beschikbaar in de netwerkmarketingbranche! Als u eenmaal aan de eenmalige vereiste van het hebben van zeven (7) Afdelingen met Bonus heeft voldaan, komt u nu in aanmerking om te beginnen met het bouwen van een tweede zaak. Dus als u eenmaal de top van het [A]-Beloningsplan heeft bereikt, staat het u in wezen vrij om een tweede organisatie te gaan bouwen waarvan u praktisch tweemaal het normale inkomen zult ontvangen!

Neem een maand vrij

Vrijstellingskwalificatie

Elke omzetmaand dat u ten minste drie (3) of meer afdelingen met ten minste één Manager (of hoger) in elk heeft die een Omzet van $12 000 in Persoonlijke Winkelverkopen heeft bereikt, wordt u vrijgesteld van de Maandelijkse Prestatievereiste. De [A]-computer kwalificeert u automatisch voor alle Extra Royalty's en/of Bonussen die aan u verschuldigd zijn, terwijl hij omhooggaand alle Extra Royalty's en/of Bonussen doorgeeft die verdiend zouden zijn als u de Maandelijkse minimum Prestatievereiste had bereikt. Wat een fantastische gelegenheid voor inkomen om één of zelfs twee zaken te bouwen en u zich uit beide terug te trekken!

Begin vandaag!

De kansen op inkomen met het [A]-Beloningsplan zijn werkelijk voortreffelijk. Maar u moet vandaag beginnen om morgen financieel succes te hebben. Stel een doel voor het bereiken van het niveau van Manager en stel vervolgens doelen voor uw Associates om ook het niveau van Manager te bereiken. Voor u het weet is uw [A]-organisatie sterk en groeiend ...en een groeiende organisatie stelt alle mogelijkheden van dit opwindende plan aan u ter beschikking!

Neem dus uw toekomst in eigen handen...wordt vandaag een [A]ner!'

In bovenaangehaald stuk zijn, blijkens een bijlage daarbij, onder meer de volgende definities gehanteerd:

- Independent marketing associate (IMA) (onafhankelijke marketingassociate) - Elke persoon die een Systeem voor succes van [A] koopt en die een aanvraag voor Associate en formulier van overeenkomst invult dat door het hoofdkantoor van [A] is geaccepteerd. Een IMA is een onafhankelijke contractant ten opzichte van [A].(...)

- Maandelijkse prestatievereiste - De minimale omzet in Persoonlijke Groep Winkelverkopen die een Manager (en hoger) elke omzetmaand moet bereiken teneinde zich te kwalificeren voor alle extra royalty's en bonussen.(...)

- Omzet in persoonlijke groep winkelverkopen - De omzet in winkelverkopen van u en alle IMA's op het niveau van Associate in uw groep die het niveau van Manager in het [A]-beloningsplan niet bereikt hebben en die niet onder een andere Manager ressorteren.(...)

- Omzet in winkelverkopen - De winkel-adviesprijs van alle verkochte [A]-produkten in iemands organisatie. Winkelierswinsten, winsten op kortingen, promotie en maandelijkse kwalificatie in het [A]-beloningsplan zijn gebaseerd op de omzet in winkelverkopen.(...)

- Rang - Voor doeleinden van het berekenen van royalty-inkomen moeten Managers en hoger een omzet van tenminste US$ 3000.00 in Persoonlijke Groep Winkelverkopen per omzetmaand hebben om geteld te worden als een `rang' in de organisatie.

- Grossiersomzet - De grossiersomzet wordt berekend met het kortingstarief van 65%. Extra royalty's, productiebonussen, bouwersbonussen en bonussen voor zakenontwikkeling in het [A]-beloningsplan zijn gebaseerd op de grossiersomzet.

In een Engelstalig stuk, gedateerd 17 mei 1996, copyright [A], Ltd, en getiteld Five Step Program, is het volgende vermeld:

`Step 1. Use the products.

Talk to people, listen to their results, get on the conference calls, use [A] AccessTM, go to meetings and read the [A] Today magazine. Take advantage of every opportunity to speak or hear from others who are using our products! Start using the products and experience results for yourself.

Step 2. Share the benefits of the products.

Always share the benefits of the products with everyone you come in contact with. Share what products you're using, how you're using them and the results you're having. Tell them success stories of other people who are using the products. You'll find that people get excited about the success that you and others are having with the [A] products.

Step 3. Share the products.

How many times have you heard people say:

D stressed out D overweight

D have no energy D sick of diets

D not motivated D water tastes terrible

D wake up tired D need to save money

D feel lethargic D need to earn money

When you talk to people, match the products to the person.

- overweight person `I've lost .......... pounds. These products are great!' `Use these samples the next few days. I know you 'll be just as excited as I am!'

- tired, lethargic person `I used to drag around all the time. Now I feel great.' `Here, drink this, you'll see what I'm talking about. I just love these products!'

- bottled water drinker `My family used to never drink water, but now it tastes so good, the kids even ask for it.' `I 'II hook one up and leave it for you to use for a few days. You 'II love the difference it will make in your coffee and tea.'

Step 4. Share the opportunity to purchase products at retail or wholesale.

After you have shared products, and they are absolutely sold on the products, what's the next question they ask? `How much does it cost?' `Well. Tom and Mary, it depends. Do you want to purchase at retail or wholesale? The reason why I am saying this is because there's an opportunity here for you to purchase these products at an immediate discount if you are interested.' Well, what do you think they are going to say. `No. John. I like to pay full price for everything.' You know that they are not going to say that. They will say, `Sure, tell me all about it'' Just what you're waiting to hear, right?

Step 5. Share the opportunity.

Just relax and have fun. These need not be formal presentations (although they may be). Each may be as informal as telling someone about the opportunity at lunch one day or even around your kitchen table: or an invitation to join in on a three-way call. Or it may be as formal as taking someone to dinner or a business seminar. Just tell them about the [A] opportunity!

Product Tracking Sheets

[A] Product Tracking Sheets have been specifically designed for you to follow up with your target market. These sheets provide a record keeping system. A system for you to keep up with follow-up information such as when:

1) sample product was given out.

2) additional marketing information was given,

3) prospect came to an opportunity meeting, etc.'

Het verkoopsysteem van [A] gaat uit van het geven van `samples' (gratis monsters) aan potentiële afnemers met de bedoeling dat zij daardoor enthousiast worden voor de producten en hetzij producten voor eigen gebruik gaan bestellen, hetzij zelf distributeur van de producten willen worden. De samples bestaan uit een doosje met daarin monsters van vier verschillende [A]-producten. De samples worden door de distributeurs gekocht bij [A] in de Verenigde Staten.

Gebruikers van [A] producten kunnen deze producten direct kopen bij een [A] distributeur of bij [A] in de Verenigde Staten. In dat laatste geval moeten zij zich aanmelden als `associate' via een [A]-distributeur in Nederland. Om associate te worden, dienen afnemers buiten de Verenigde Staten een bedrag van $ 59 te betalen. Vervolgens krijgen zij 10% korting op de winkelprijzen van de [A] producten. De korting kan oplopen tot 15% zodra een maandomzet van $ 1000 is bereikt.

Indien de afnemer tevens distributeur van [A]-producten wil worden, dient hij te voldoen aan een van de eenmalige afname-eisen zoals vermeld in het onder 2.2 opgenomen [A] beloningsplan. Bij een eenmalige eerste afname met een winkelwaarde van $ 3000 wordt hij manager, bij een eenmalige eerste afname met een winkelwaarde van $ 9000 wordt hij executive, bij een eenmalige eerste afname met een winkelwaarde van $ 15 000 wordt hij director en bij een eenmalige eerste afname met een winkelwaarde van $ 30 000 wordt hij regent. Vervolgens krijgt de distributeur een korting op de volgende aankopen bij [A] van tenminste 25% welke korting kan oplopen tot maximaal 43,2% voor een distributeur met de rang van regent. Indien de distributeur een of meer associates werft, ontvangt hij tevens een vergoeding voor de afnamen van die associates, gelijk aan het verschil tussen de voor hem geldende korting en de door de associate zelf genoten korting van - in het algemeen - 10%.

Indien een distributeur een andere nieuwe distributeur werft, ontvangt hij eenmalig een provisie. Deze provisie wordt het directe inkomen genoemd. Die provisie wordt berekend over de eerste afname van die nieuwe distributeur. De provisie is in alle gevallen 15% van de winkelwaarde van die eerste afname. Is de aanbrenger een director of regent met een hoger kortingspercentage dan 25%, dan wordt een extra provisie gegeven ter grootte van dat meerdere, berekend over gemiddeld 65% van de eerste afname. Vervolgens ontvangt de aanbrengende distributeur maandelijks een royalty van 4% over de inkoopwaarde (zijnde gemiddeld 65% van de winkelwaarde; de royalty is derhalve 2,6% van de winkelwaarde) van de afnamen van de door hem aangeworven distributeurs, mits de aanbrengende distributeur, tezamen met de door hem aangeworven associates, in de desbetreffende maand zelf producten heeft afgenomen met een winkelwaarde van tenminste $ 3000. In de stukken wordt deze minimaal vereiste afname per maand aangeduid als de `Persoonlijke Groep Winkelverkopen'. Zodra een associate de rang van distributor (bijvoorbeeld manager) heeft behaald, tellen de door hem gerealiseerde afnames niet meer mee als Persoonlijke Groep Winkelverkopen van de distributeur die hem heeft aangeworven.

Het recht op royalty's bestaat niet alleen voor de afnamen van de direct door een distributeur aangeworven nieuwe distributeurs, maar ook voor de afnamen van door die nieuwe distributeur aangeworven (sub)distributeurs. Een regent heeft recht op royalty's over afnamen door maximaal zes opeenvolgende lagen van (sub)distributeurs. Voor een regent kan de royalty worden verhoogd met 2% regentenbonus (effectief 2% x 65% inkoopwaarde = 1,3% van de winkelwaarde).

Indien een distributeur in een maand niet voldoet aan de eis van $ 3000 Persoonlijke Groep Winkelverkopen, heeft hij die maand geen recht op royalty's over de afnamen van door hem aangeworven (sub)distributeurs. De royalty's worden dan toegekend aan de eerste distributeur hoger in de organisatie die in die maand wel aan de eis van $ 3000 Persoonlijke Groep Winkelverkopen heeft voldaan.

Afhankelijk van de afnamen van de door een distributeur aangeworven (sub)distributeurs, kan de distributeur in aanmerking komen voor extra bonussen. Kosten van invoer, inclusief douanerechten en omzetbelasting, komen voor rekening van de distributeur.

3. Het geschil

In geschil is of de activiteiten als distributeur van [A] voor eiser een bron van inkomen vormen.

Eiser is van oordeel dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. Verweerder is de tegenovergestelde opvatting toegedaan.

Partijen doen hun standpunten steunen op de gronden welke daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukken, van al welke stukken de inhoud als hier ingevoegd moet worden aangemerkt.

Ter zitting hebben zij hieraan nog het volgende, zakelijk weergegeven, toegevoegd:

Eiser: Ik kan mij vinden in hetgeen in rechtsoverweging 2.2. tot en met 2.10 is vermeld van de uitspraak van Hof Amsterdam van 31 januari 2003, FED 2003/111. Hierin is een goede weergave gegeven van de organisatie van [B]. Alleen het uitbetalingsplan is anders in het jaar 2000, het jaar dat ik begon. Ik was regent en kreeg 40% korting op de consumer base. Ik heb de volle overtuiging dat ik een eigen bedrijf had. Ik heb er veel tijd in gestopt en heb me, anders dan de andere deelnemers in [B], gericht op artsen en niet op de uiteindelijke consument. De in de Resultatenrekening vermelde omzet Wholesale heeft betrekking op de verkoop van mijn eigen voorraad. Voor het overige heb ik geen producten direct verkocht. Ik richtte me op het werven van nieuwe klanten voor [B]. De nieuwe klanten worden dan mijn downline. In februari 2002 besloot ik te stoppen. Ik ben toen bij [C] gaan werken.

Verweerder: Ik bestrijd niet dat sprake is van deelname aan het economisch verkeer. Ook aan het subjectieve criterium is voldaan. Er is echter geen sprake van een bron van inkomen wegens het ontbreken van een redelijkerwijs te verwachten voordeel. Eiser doet niet essentieel iets anders dan de andere deelnemers in [B]. Het systeem is hetzelfde.

Eiser concludeert tot gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de uitspraak op bezwaar en vermindering van de aanslag.

Verweerder concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep.

4. Beoordeling van het geschil

Uit de hiervoor onder 2. Feiten aangehaalde stukken leidt de rechtbank af, dat vanuit [A] bij het werven van distributeurs een grote nadruk wordt gelegd op de bijzondere winstmogelijkheden die het marketingconcept van [A] met zich brengt. Ter zitting is in dat verband van de zijde van eiser benadrukt dat hij zich met name bezighield met het werven van nieuwe klanten/distributeurs die vervolgens zijn downline werden. Weliswaar wordt in de hiervoor genoemde stukken ook enige aandacht besteed, met name in het hiervoor aangehaalde Five Steps Program, aan de feitelijke verkoop van [A]-producten, maar ook in dat stuk is de verkoop klaarblijkelijk slechts een aanloop tot het werven van (sub)distributeurs. De vijfde en laatste stap behelst immers het informeren van gebruikers van [A]-producten over de [A]-opportunity waarmee, naar de rechtbank aannemelijk acht, wordt gedoeld op het participeren in het systeem van (sub)distributeurs.

Het [A]-concept sluit niet uit dat de distributeur zich in betekenende mate kan richten op (directe) verkoop van [A]-producten aan afnemers. Indien een klant [A]-producten koopt bij een [A]-distributeur, kan de distributeur een winst genereren ter grootte van het verschil tussen de winkelwaarde van het product na aftrek van transportkosten, invoerrechten en BTW enerzijds en de door hem betaalde inkoopprijs na aftrek van de aan hem verstrekte afnamekorting anderzijds, welke korting afhankelijk is van zijn rang als distributeur in de [A]-organisatie. In dat geval is er naar het oordeel van de rechtbank in elk geval een uiterlijk met het drijven van een onderneming overeenkomende activiteit. Het zal dan onder meer afhangen van de hoogte van de kosten van het verkoopkanaal van de distributeur of en in hoeverre met deze verkoopactiviteit redelijkerwijs een voordeel valt te verwachten.

Echter, het [A]-systeem als zodanig is niet zozeer gericht op directe verkoop door aangeworven distributeurs van [A]-producten, maar veeleer op het werven van subdistributeurs en de mogelijkheid voor distributeurs daardoor royaltyinkomsten te verwerven. In dat systeem is de mogelijkheid om royaltyinkomsten te verwerven, na de eerste royalty die wordt genoten bij het aanwerven van de subdistributeur door de distributeur, afhankelijk van de activiteiten van die subdistributeur. Als de subdistributeur geen omzet in [A]-producten realiseert en/of geen associates of sub-subdistributeurs weet te werven, heeft dit direct gevolgen voor de door de distributeur te ontvangen royaltyinkomsten. De rechtbank acht niet aannemelijk dat de distributeur op de activiteiten en inspanningen van de door hem aangeworven subdistributeurs wezenlijke invloed kan uitoefenen. Hij heeft immers geen dwangmiddelen om de subdistributeur tot activiteiten aan te zetten en, zo er al sprake is van enige poging tot beïnvloeding, kan de subdistributeur zich daar zonder consequenties aan onttrekken.

Het al dan niet ontvangen van royaltyinkomsten is niet alleen afhankelijk van de activiteiten van de subdistributeurs. Een distributeur dient immers, tezamen met de door hem aangeworven associates, per maand een minimumomzet van $ 3000 te realiseren om in die maand gerechtigd te zijn tot royalty's in verband met afnamen van [A] producten door zijn subdistributeurs. Nu de activiteiten van een distributeur conform het [A] concept niet of niet in betekenende mate zijn gericht op directe verkoop van [A]-producten, is de distributeur voor het halen van de drempel van $ 3000 geheel, althans in hoge mate, afhankelijk van de afnamen door de door hem aangeworven associates.

De afnamen van door eiser aangeworven associates zijn voor eiser niet alleen van belang voor het halen van de omzetdrempel van $ 3000 per maand. De distributeur heeft immers ook recht op een royalty ter grootte van het verschil tussen de korting waarop hij zelf recht heeft bij afname van [A]-artikelen en de korting waarop de associate recht heeft (in het algemeen 10%).

Een associate verkrijgt de status van associate door betaling van $59 aan de [A]-organisatie. De rechtbank acht aannemelijk dat een associate in het algemeen tenminste voor een zodanig bedrag aan [A]-producten zal afnemen, dat hij door het genieten van de korting van 10% het inkoopbedrag van $ 59 dollar zal terugverdienen. Van elke associate kan derhalve worden aangenomen dat hij ten minste producten zal afnemen ter waarde van $ 590. De distributeur kan dan in elk geval een royalty per associate verwachten van ten minste 15% x $ 590 = $ 88,50. Voor een distributeur met de rang van regent kan dat oplopen tot 43,2% of $ 255. Zoals uit het Five Step Program blijkt, gaat het [A]-systeem ervan uit dat potentiële associates worden geworven door hen gratis monsters van [A]-producten aan te bieden, welke monsters door de distributeur gekocht zijn voor $ 29 per stuk. Na aftrek van de kosten van het gratis verstrekte monster resteren dan voor een distributeur per geworven associate redelijkerwijs te verwachten inkomsten van tenminste $ 59,50 tot maximaal $ 226. Daarbij is nog geen rekening gehouden met door de distributeur te maken overige kosten zoals reiskosten, kosten voor het meenemen van de potentiële associate naar een trainingscentrum en dergelijke. In aanmerking nemend dat dergelijke kosten zeker niet te verwaarlozen zijn kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden gezegd dat het voordeel dat een distributeur kan behalen door het werven van een of meer associates zodanig is, dat daardoor uit de deelname in het [A]-systeem als geheel redelijkerwijs voordeel is te verwachten.

De rechtbank acht niet aannemelijk dat de distributeur enige invloed kan uitoefenen op het koopgedrag van de associates. Hij heeft immers geen dwangmiddelen om de associate tot afname aan te zetten en, zo er al sprake is van enige poging tot beïnvloeding, kan de associate zich daar zonder consequenties aan onttrekken. De distributeur is immers op geen enkele wijze betrokken bij de beslissing van associates tot aanschaf van de producten over te gaan. Dat geldt zowel voor de voorbereidende fase als voor het moment van aanschaf.

Op basis van het hiervoor overwogene, komt de rechtbank tot het oordeel dat de mogelijkheid om als deelnemer in het [A]-systeem royaltyinkomsten te verwerven in het algemeen zozeer afhankelijk is van onvoorspelbare factoren die bovendien door de distributeur zelf niet te beïnvloeden zijn, dat een eventueel gunstig resultaat van die deelname speculatief is.

Eiser heeft zich niet in betekenende mate gericht op de verkoop van [A]-producten, maar op het werven van nieuwe distributeurs en het daardoor verwerven van royaltyinkomsten zoals dat past in het [A]-concept. Er zijn geen bijzondere omstandigheden gesteld of gebleken waaruit volgt dat eiser, in afwijking van de algemene situatie, invloed heeft kunnen uitoefenen op de activiteiten van door hem geworden associates of subdistributeurs en aldus hun afnamen van [A]-produkten en daarmee zijn inkomsten uit het systeem heeft kunnen beïnvloeden.

Op grond van het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de activiteiten van eiser voor [A] geen bron van inkomen vormden.

5. Proceskosten

De rechtbank acht geen termen aanwezig voor het uitspreken van een proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 8:75 van de Awb.

6. Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is vastgesteld door mr. M.C.G.J. van Well, voorzitter, mr. A.J.H. van Suilen en mr. M.M. Bijker-Veen, rechters. De beslissing is op 17 januari 2006 in het openbaar uitgesproken, in tegenwoordigheid van mr. J.J. Gankema, griffier.

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum:

- hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Arnhem (belastingkamer), Postbus 9030, 6800 EM Arnhem;

dan wel

- beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag, mits de wederpartij daarmee schriftelijk instemt.

N.B. Bij het bestuursorgaan berust de bevoegdheid tot het instellen van beroep in cassatie niet bij de ambtenaar die de procedure voor de rechtbank heeft gevoerd.

Bij het instellen van hoger beroep dan wel beroep in cassatie dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep dan wel het beroep in cassatie is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep dan wel het beroep in cassatie.

Bij het instellen van beroep in cassatie dient daarnaast in acht te worden genomen dat bij het beroepschrift een schriftelijke verklaring van de wederpartij wordt gevoegd, inhoudende dat wordt ingestemd met het instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van de rechtbank.