Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2005:AV0896

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
06-07-2005
Datum publicatie
02-02-2006
Zaaknummer
126315 / FA RK 05-11019
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie

Verzoek adoptie buitenlandse kinderen door pleegmoeder/voogdes. Gelet op omstandigheden verzoek beoordelen als verzoek adoptie van Nederlandse kinderen.

Niet bevoegd kennis te nemen van verzoek geslachtsnaamwijziging.

art. 1:227 BW; 1:5 BW

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 5
Burgerlijk Wetboek Boek 1 227
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2006/56 met annotatie van PVl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector familierecht

Zaak/rekestnummer: 126315 / FA RK 05-11019

Datum uitspraak: 6 juli 2005

Beschikking adoptie

in de zaak van

[verzoekster]

wonende te Ede,

procureur mr. A. Huber te Arnhem,

advocaat mr. V. Kuit te Amsterdam;

gezien de stukken, waaronder:

- het verzoekschrift, ingekomen op 22 april 2005;

- de mededeling van het Openbaar Ministerie, gedateerd 28 april 2005, dat aan haar zijde geen bezwaar bestaat tegen inwilliging van het verzoek;

gehoord ter terechtzitting van 6 juni 2005:

- verzoekster, bijgestaan door haar advocaat,

- de vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming;

hoewel behoorlijk opgeroepen zijn de ouders van na te melden minderjarigen niet ter zitting verschenen.

Overwegende

Het verzoekschrift strekt tot adoptie en tevens tot geslachtsnaamswijziging van de minderjarige kinderen:

1. [kind sub 1];

2. [kind sub 2].

Motivering van de beslissing

Beide voormelde kinderen zijn geboren uit het huwelijk van [naam] en [naam].

Voorts is gebleken dat de moeder van de kinderen de Nederlandse nationaliteit heeft. Verzoekster heeft eveneens de Nederlandse nationaliteit.

[kind sub 1] verblijft sinds november 2001 in het gezin van verzoekster en [kind sub 2] verblijft daar sinds april 1997. De beide kinderen zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bij beschikking van 13 juli 2004 van de rechtbank Haarlem zijn beide ouders ontheven uit het gezag over genoemde minderjarigen en is de pleegmoeder, verzoekster, benoemd tot voogdes over de kinderen.

Het betreft een verzoek tot adoptie van buitenlandse kinderen die niet ter adoptie in Nederland zijn gekomen. Gezien de omstandigheid dat de kinderen wel in Nederland zijn geboren, en altijd in Nederland hebben gewoond, zal het verzoek worden beoordeeld als een adoptie van Nederlandse kinderen.

De kinderen zijn reeds een aantal jaren bij verzoekster, die familie is van de vader van de kinderen. Ze zijn daar geplaatst nadat een ondertoezichtstelling was uitgesproken met benoeming van de Stichting Nidos tot gezinsvoogdij-instelling. De ontheffing van de ouders uit het gezag is vervolgens uitgesproken, waarbij met instemming van De Stichting Nidos en de Raad voor de Kinderbescherming verzoekster tot voogdes is benoemd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat verzoekster aan de eisen die aan een ouder kunnen worden gesteld, voldoet.

De ouders hebben zich niet verzet tegen de adoptie. Uit de rapportages van de Stichting Nidos, in samenhang met de omstandigheid dat de ouders niet ter zitting zijn verschenen om zich over het verzoek tot adoptie uit te laten, kan worden geconcludeerd dat redelijkerwijs is te voorzien dat de kinderen nu en in de toekomst niets meer van hen te verwachten hebben.

Aan de overige vereisten voor adoptie, neergelegd in de artikelen 227 en 228 van Boek I Burgerlijk Wetboek is voldaan, de rechtbank acht de adoptie in het kennelijk belang van de minderjarigen, opdat naar Nederlands recht familierechtelijke betrekkingen worden geschapen, zodat het verzoek zal worden toegewezen.

Met betrekking tot de geslachtsnaam overweegt de rechtbank als volgt.

Volgens artikel 1:5 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek verkrijgt de minderjarige de geslachtsnaam van verzoekster en behoort de wijziging in de geslachtsnaam [naam], zijnde die van haar kind [naam], niet tot de bevoegdheid van de rechtbank. Op grond van artikel 1:7 van het Burgerlijk Wetboek kan een dergelijk verzoek "aan de Koning" worden gericht.

De beslissing

De rechtbank

spreekt uit de adoptie van

1. [kind sub 1],

2. [kind sub 2],

door [verzoekster];

verklaart zich onbevoegd om van het verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam kennis te nemen.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.A.F. Cools-Weebers, kinderechter, in tegenwoordigheid van de griffier en in het openbaar uitgesproken op 6 juli 2005

De griffier: De rechter: