Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2005:AV0893

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
04-07-2005
Datum publicatie
02-02-2006
Zaaknummer
126336 / FA RK 05-11023 (2)
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie

Verzoek (één-ouder) adoptie buitenlands kind; zodanig sterke band met Nederlandse rechtssfeer dat bepalingen Wobka niet langer van toepassing zijn.

1:227 BW

(tweede beschikking in deze zaak, eerste beschikking zie LJN AV0890)

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 227
Burgerlijk Wetboek Boek 1 228
Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2006/55 met annotatie van PVl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector familierecht

Zaak/rekestnummer: 126336 / FA RK 05-11023 (2)

Datum uitspraak: 4 juli 2005

Beschikking adoptie

in de zaak van

1. [verzoekster sub 1]

en

2. [verzoekster sub 2],

wonende te [plaats],

procureur mr. A. Huber te Arnhem;

gezien de stukken, waaronder:

- het verzoekschrift, ingekomen op 22 april 2005;

- de mededeling van het Openbaar Ministerie, gedateerd 2 mei 2005, dat aan haar zijde geen bezwaar bestaat tegen inwilliging van het verzoek;

gehoord ter terechtzitting van 6 juni 2005:

- verzoekers, bijgestaan door haar procureur,

- de vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming;

Overwegende

Het verzoekschrift strekt tot adoptie van het minderjarig kind [naam] te [plaats] [land] door verzoekster sub 1.

Het verzoekschrift strekt tot adoptie en tevens tot voornaamswijziging.

Motivering van de beslissing

Op 23 juni 2003 is door deze rechtbank de adoptie van voormelde minderjarige door [naam] (verzoekster sub 2) uitgesproken en tevens is bepaald dat beide verzoeksters samen worden belast met het gezag over de minderjarige.

Verzoeksters geven aan dat zij het in het belang van de minderjarige achten dat ook verzoekster sub 1 het kind adopteert nu zij sinds 18 januari 2002 gezamenlijk hem verzorgen en de adoptie door verzoekster sub 2 inmiddels twee jaren een feit is.

In voornoemde beschikking is het primaire verzoek tot adoptie van beide verzoeksters afgewezen en het subsidiaire verzoek van alleen verzoekster [naam sub 2] toegewezen als vermeld. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat adoptie van een buitenlands kind door twee personen van hetzelfde geslacht niet is toegestaan.

De vraag is of aan het huidig verzoek zodanig andere feiten ten grondslag liggen dat thans anders over de adoptie door ook verzoekster [naam sub 2] geoordeeld moet worden. Verzoeksters hebben daartoe aangevoerd dat de minderjarige door de adoptie door verzoekster [naam sub 2] de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen, dat hij al ruim drie jaar in Nederland woont en aldaar door beide verzoeksters wordt verzorgd en opgevoed en aldus de band met het land van herkomst zo zwak is geworden, dat de adoptie niet meer moet worden beoordeeld als een adoptie van een buitenlands maar als adoptie van een Nederlands kind.

De rechtbank is van oordeel dat de in de omstandigheden van de minderjarige in zoverre wijziging is gekomen dat door zijn verblijf in Nederland sinds 2002 en de verkregen Nederlandse nationaliteit door de adoptie door verzoekster [naam sub 2] in 2003 de minderjarige een zodanig sterke band met de Nederlandse rechtssfeer is gegroeid en tegelijk de band met het land van herkomst is verzwakt dat de bepalingen die gelden voor de adoptie van een buitenlands kind, zoals neergelegd in de Wobka niet langer van toepassing zijn.

Er is geen (biologische) ouder die het verzoek tegenspreekt en de adoptie wordt in het kennelijk belang van de minderjarige geacht.

De verzochte voornaamswijziging wordt in het belang van het kind geacht.

De verzoeksters hebben verklaard dat de minderjarige de geslachtsnaam [naam] zal dragen.

De beslissing

De rechtbank

spreekt uit de adoptie van

[naam kind] door [verzoekster sub 1];

gelast de wijziging van de voornamen van voormeld kind in dier voege, dat hij thans de volgende voornamen draagt:

[naam].

Deze beschikking is gegeven door mr. M.A.F. Cools-Weebers, kinderechter, in tegenwoordigheid van de griffier en in het openbaar uitgesproken op 4 juli 2005

De griffier: De rechter: