Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2005:AV0890

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
04-07-2005
Datum publicatie
02-02-2006
Zaaknummer
126336 / FA RK 05-11023
Rechtsgebieden
Civiel recht
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie

Gezamenlijk verzoek adoptie door verzoekers van hetzelfde geslacht; voorbijgaan aan eis van art. 1:228 lid 1 onder f BW; voorts verzoek tot gezamenlijk gezag ex art. 1:253t BW; uit proceseconomische overwegingen en in belang van het kind gelijktijdig beslissen.

art. 1:227 BW; 1:228 BW; 1:253t BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector familierecht

Zaak/rekestnummer: 126336 / FA RK 05-11023

Datum uitspraak: 4 juli 2005

Beschikking adoptie en gezag

in de zaak van

1. [verzoekster sub 1]

en

2. [verzoekster sub 2],

wonende te [woonplaats],

procureur mr. A. Huber te Arnhem;

gezien de stukken, waaronder:

- het verzoekschrift, ingekomen op 22 april 2005;

- de mededeling van het Openbaar Ministerie, gedateerd 2 mei 2005, dat aan haar zijde geen bezwaar bestaat tegen inwilliging van het verzoek;

gehoord ter terechtzitting van 6 juni 2005:

- verzoekers, bijgestaan door hun procureur,

- de vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming;

Overwegende

Het verzoekschrift strekt tot adoptie van het minderjarig kind

[naam] te [plaats] [land] door verzoekster sub 1, tot voornaamswijziging alsmede tot bepaling dat verzoeksters gezamenlijk met het gezag worden belast

Motivering van de beslissing

Uit de stukken blijkt dat voormelde minderjarige als vondeling werd aangetroffen. Een officiƫle geboorte akte ontbreekt. De rechtbank zal de geboortegegevens bij aparte beschikking vaststellen.

In China is op 18 augustus 2003 de adoptie van voormelde minderjarige door verzoekster sub 1 uitgesproken en daarbij is haar naam gewijzigd in: [naam].

Deze adoptie is in de Verenigde Staten van Amerika erkend en zij heeft sinds 3 september 2003 de Amerikaanse nationaliteit.

De rechtbank acht de adoptie in het kennelijk belang van het kind, opdat naar Nederlandse recht familierechtelijke betrekkingen worden geschapen.

Gebleken is dat aan de voorwaarden die de wet aan adoptie stelt is voldaan.

Daarbij gaat de rechtbank voorbij aan de in artikel 1:228 lid 1 onder f van het Burgerlijk Wetboek gestelde eis dat verzoeksters het kind gedurende drie jaren hebben verzorgd op grond van de overweging dat verzoeksters al sinds februari 2002 een ander kind - [naam] - verzorgen en opvoeden, waaruit de bestendigheid van hun relatie en van de opvoedingssituatie kan worden afgeleid. Ook de erkenning van de adoptie in Amerika maakt het stellen van verdergaande eisen in Nederland overbodig.

De verzochte voornaamswijziging wordt in het belang van het kind geacht.

Voorts hebben beide verzoeksters verzocht hen gezamenlijk te belasten met het gezag op grond van artikel 1:253t Burgerlijk Wetboek. Ingevolge lid 1 van dat artikel kan de rechtbank op gezamenlijk verzoek van een ouder, die het gezag heeft, en een ander die in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, hen gezamenlijk met het gezag over het kind belasten. Nu de adoptie van de minderjarige door verzoekster [naam sub 1] wordt uitgesproken moet zij, op het moment dat de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan (zie artikel 1:230 B.W.) als ouder worden aangemerkt, die belast is met het gezag.

Hoewel aangevoerd zou kunnen worden dat het verzoek tot het belasten met het gezamenlijk gezag pas kan worden gedaan als de(ze) adoptie-uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan acht de rechtbank het uit het oogpunt van proceseconomie nuttig en in het belang van de minderjarige wenselijk dat reeds thans daarover wordt beslist. Van de minderjarige zijn geen (natuurlijke) ouders of andere familieleden bekend zodat niet valt in te zien wie als belanghebbende eventueel tegen de uitspraak zou kunnen opkomen.

De rechtbank acht het in het belang van de minderjarige dat verzoeksters gezamenlijk het gezag over hem uitoefenen. Dat zal dan ook worden beslist.

De beslissing

De rechtbank

spreekt uit de adoptie van

[kind] door [verzoekster sub 1].

gelast de wijziging van de voornamen van voormeld kind in dier voege, dat zij thans de volgende voornamen draagt:

[naam].

bepaalt dat verzoekers gezamenlijk worden belast met het gezag over voornoemde minderjarige.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.A.F. Cools-Weebers, kinderechter, in tegenwoordigheid van de griffier en in het openbaar uitgesproken op

De griffier: De rechter: