Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2005:AT4794

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
28-04-2005
Datum publicatie
28-04-2005
Zaaknummer
05/099000-01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis in de zaak K.A. De rechtbank is tot de conclusie gekomen dat het onderzoek niet compleet is geweest en wil derhalve getuigen horen. Zaak aangehouden voor bepaalde tijd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector strafrecht

Meervoudige Kamer

Parketnummer : 05/099000-01

Datum zitting : 14 en 15 april 2005

Datum uitspraak : 28 april 2005

TUSSENVONNIS

TEGENSPRAAK

In de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem

tegen

naam : [verdachte],

geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats],

adres : [adres],

plaats : [woonplaats]

Raadslieden: mr. G.G.J. Knoops, advocaat te Amsterdam en

mr. L.P.H. Hameleers, advocaat te Roermond.

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is, na een door de rechtbank toegelaten vordering wijziging tenlastelegging, tenlastegelegd dat:

1.

(wanneer in de onderstaande tekst verwijzingen zijn opgenomen naar documenten betreft dit documenten die zijn gevoed in het Fiod-dossier met als nummer HA2078)

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 1998 tot en met 30 september 1998,

te Arnhem en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, meermalen, een of meer geschriften, te weten een contract voor meerderjarige beroepsspelers en/of the first appendix belonging to players-employment contract (opgesteld in de Engelse taal) (D/22), die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/ of zijn mededaders valselijk - immers opzettelijk in strijd met de waarheid op dat contract of die appendix het volgende vermeld en/of doen vermelden:

(in de Engelse taal) "het salaris van de speler gedurende deze periode zal bedragen: voor het seizoen 1998/1999: f 500.000,= (zegge vijfhonderduizend gld) netto zonder aftrek van belasting jaarlijks voor het seizoen 1999/2000: f 500.000,= (zegge vijfhonderduizend gld) netto zonder aftrek van belasting jaarlijks voor het seizoen 2000/2001: f 500.000,= (zegge vijfhonderduizend gld) netto zonder aftrek van belasting jaarlijks", zulks (telkens) met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

(zaak [naam])

2.

(wanneer in de onderstaande tekst verwijzingen zijn opgenomen naar documenten betreft dit documenten die zijn gevoed in het Fiod-dossier met als nummer HA2078)

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 1998 tot en met 30 september 1998,

te Arnhem en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een valse of vervalste, in de Griekse taal opgesteld, contract opgemaakt op 17 september 1998, tussen [naam] gevestigd te [[adres]] (hierna te noemen: "de Firma"); en de heer [naam], adres [adres] (hierna de noemen: "de Voetballer")(D/37),

zijnde een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, als

ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) dat contract ter ondertekening aan [naam] heeft voorgelegd en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in dat contract het navolgende onder punt 3 was opgenomen, "De Firma is gemachtigd door de sportvereniging (SV) [naam] (hierna de

noemen: "de club"), waartoe de Voetballer behoort, danwel waarmee hij

geassocieerd is, om zakelijke betrekkingen aan te gaan met elke, en/of alle

spelers van deze club, met als doel het veiligstellen en het gebruik van de

naam/namen van deze voetballer(s), alsmede van/zijn hun foto(s),

handtekening(en), op ieder willekeurig sportkledingstuk, artikel, produkt en

object";

(zaak [naam])

3.

(wanneer in de onderstaande tekst verwijzingen zijn opgenomen naar documenten betreft dit documenten die zijn gevoed in het Fiod-dossier met als nummer HA2078)

de besloten vennootschap [naam], op of omstreeks 20 mei 1999, in ieder

geval in het jaar 1999, te Eerbeek en/of te Arnhem en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, meermalen,

althans eenmaal, opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte, te weten de aangifte Loonbelasting/Volksverz. betreffende het tijdvak maand april 1999 (D/15 en D/125), onjuist en/of onvolledig heeft doen doen,

immers heeft de besloten vennootschap [naam] in die aangifte

· f 1.615.041, een onjuist -immers te laag- bedrag aan 'Brutoloon sociale

verzekeringen' (vraag 1a) en/of

· f 1.312.564, een onjuist -immers te laag- bedrag aan 'Totaal' (vraag 1d)

en/of

· f 617.808, een onjuist -immers te laag- bedrag aan 'Totaal LB/PVV over het

aangiftetijdvak' (vraag 2s)

vermeld en/of doen vermelden, terwijl dat feit (telkens) ertoe strekte dat te

weinig belasting werd geheven, tot welk feit hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

(zaak [naam])

4.

(wanneer in de onderstaande tekst verwijzingen zijn opgenomen naar documenten betreft dit documenten die zijn gevoed in het Fiod-dossier met als nummer HA2078)

Stichting Betaald Voetbal [naam] en/of de besloten vennootschap [naam] BV,

op of omstreeks 30 oktober 1998 en/of 4 februari 1999, in ieder geval in de

jaren 1998 en 1999, te Eerbeek en/of te Arnhem en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal, als degene die ingevolge de Belastingwet verplicht was tot het verstrekken van inlichtingen, gegevens en/of aanwijzingen danwel opzettelijk onjuiste of onvolledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen heeft verstrekt, terwijl het feit ertoe strekte dat te weinig belasting werd geheven,

immers heeft/hebben Stichting Betaald Voetbal [naam] en/of de besloten

vennootschap [naam] BV en/of haar mededader(s) - op of omstreeks 30 oktober 1998 aan één of meer medewerkers van de belastingdienst verklaard dat er slechts sprake is van één contract en dat is de herziene arbeidsovereenkomst tussen [naam] en [naam] waarin zijn netto beloning met f 50.000 per jaar wordt verhoogd en/of van een andere overeenkomst in verband met [naam] was en is geen sprake (D/3 17/23) en/of - op of omstreeks 4 februari 1999 aan één of meer medewerkers van de belastingdienst verklaard dat met [naam] geen andere beloningsvorm is overeengekomen dan in zijn spelerscontract met [naam] is vermeld (D/3 21/23), tot welk feit hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

(zaak [naam])

5.

(wanneer in de onderstaande tekst verwijzingen zijn opgenomen naar documenten betreft dit documenten die zijn gevoed in het Fiod-dossier met als nummer HA2078)

de besloten vennootschap [naam] in of omstreeks de periode van 1 juni 1999

tot en met 28 juli 1999, te Eerbeek en/of te Arnhem en/of Den Haag, en/of

elders in Nederland en/of te Engeland en/of te Monaco, tezamen en in

vereniging met een ander en/of anderen, althans alleen, een geschrift, te weten een financiële overeenkomst (opgesteld in de Engelse taal), registratietransfer van [naam], (D/8), zijnde een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/ of zijn mededaders valselijk - immers

opzettelijk in strijd met de waarheid op die financiële overeenkomst het

volgende vermeld en/of doen vermelden:

onder punt 3

1,8 miljoen pond sterling op of vóór 1 juli 1999

1,5 miljoen pond sterling op of vóór 1 juli 2000

500.000,00 pond sterling op of vóór 1 juli 2001,

in ieder geval -zakelijke weergegeven- in totaal een transfersom van £ 3.8

miljoen, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, tot welk feit hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

(zaak [naam])

6.

(wanneer in de onderstaande tekst verwijzingen zijn opgenomen naar documenten betreft dit documenten die zijn gevoed in het Fiod-dossier met als nummer HA2078)

hij op of omstreeks 12 augustus 1994, althans in of omstreeks augustus 1994,

althans in het jaar 1994, te Arnhem en/of Eerbeek en/of Apeldoorn en/of Den

Haag en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals(e) of vervalst(e), opgesteld in de Engelse taal, een contract voor meerderjarige beroepsspelers (D/120 p.10-15/18 en D/103 p.1-6/27), - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) dat contract ter beschikking heeft (doen) stellen aan het Ministerie van Economische Zaken en/of het Ministerie van Financiën (D/120) om ontheffing van het Sanctiebesluit betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro aan te vragen, danwel om zodoende toestemming te verkrijgen om onder de heersende economische boycot van Servië en Montenegro [naam] aan te kunnen kopen en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in dat contract was opgenomen: -zakelijk weergegeven- dat SBV [naam] niet verplicht is een transfersom te betalen aan Partizan Beograd";

(zaak [naam])

7.

(wanneer in de onderstaande tekst verwijzingen zijn opgenomen naar documenten betreft dit documenten die zijn gevoed in het Fiod-dossier met als nummer HA2078)

hij in of omstreeks de periode van juni 1994 tot en met augustus 1994, althans

in het jaar 1994, te Arnhem en/of Eerbeek en/of Apeldoorn en/of Den Haag en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, een geschrift, te weten een, in de Engelse taal opgestelde, verklaring, (D/120 p.15/18) die bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, door in immers heeft/hebben hij,

verdachte, en/ of zijn mededaders valselijk - immers opzettelijk in strijd met

de waarheid op die verklaring het volgende vermeld en/of doen vermelden:

-zakelijke weergegeven- dat de SBV [naam] geen transfersom verschuldigd is aan Partizan Beograd, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

(zaak [naam])

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

en/of

hij op of omstreeks 12 augustus 1994, althans in of omstreeks augustus 1994,

althans in het jaar 1994, te Arnhem en/of Eerbeek en/of Apeldoorn en/of Den

Haag en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met en ander of

anderen, althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals(e) of vervalst(e), een in de Engelse taal opgestelde, verklaring (D/120 p.15/18), - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) die verklaring ter beschikking heeft (doen) stellen aan het Ministerie van Economische Zaken en/of het Ministerie van Financiën (D/120) om ontheffing van het Sanctiebesluit betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro aan te vragen, danwel om zodoende toestemming te verkrijgen om onder de heersende economische boycot van Servië en Montenegro [naam] aan te kunnen kopen

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in die verklaring was

opgenomen: -zakelijk weergegeven- dat de SBV [naam] geen transfersom verschuldigd is aan Partizan Beograd, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

(zaak [naam])

8.

(wanneer in de onderstaande tekst verwijzingen zijn opgenomen naar documenten betreft dit documenten die zijn gevoed in het Fiod-dossier met als nummer HA2078)

hij in of omstreeks de periode van 21 augustus 1997 tot en met 31 augustus

1997, althans in of omstreeks de periode van augustus 1997 tot en met

september 1997, in elk geval in het jaar 1997, te Eerbeek en/of te Arnhem

en/of elders in Nederland en/of te Cyprus, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, en/of althans alleen, een geschrift, te weten, een in de Engelse taal opgestelde, factuur, nummer 1970010 (ZW/85), zijnde een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/ of zijn mededaders valselijk - immers opzettelijk in strijd met de waarheid op die factuur het volgende vermeld en/of doen vermelden:

(in de Engelse taal) "adviesdiensten" en/of "eindtotaal: vijfhonderd

tweeënvijftigduizend US dollars" en/of "552.000",

zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of

door anderen te doen gebruiken;

(zaak [naam]/[naam])

2. Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 14 en 15 april 2005 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. G.G.J. Knoops, advocaat te Amsterdam, en mr. L.P.H. Hameleers, advocaat te Roermond.

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het onder

7 primair tenlastegelegde feit zal worden vrijgesproken en vervolgens ter zake van de onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subsidiair en 8 tenlastegelegde feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd voor de duur van twee jaar, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

2a. Preliminaire verweren

De beslissing ter zake van de door de raadslieden gevoerde preliminaire verweren zal - onder verwijzing naar punt 3. van het vonnis - worden aangehouden, nu de rechtbank die verweren ter terechtzitting van

14 april 2005 ontijdig heeft verklaard, omdat zonder onderzoek van de zaak zelf niet inhoudelijk over de verweren kan worden beslist.

3. Overwegingen

Tijdens de beraadslaging is de rechtbank tot de conclusie gekomen dat het onderzoek in de onderhavige zaak niet compleet is geweest. De rechtbank wil daarom, voordat zij over de verweren en/of de feiten 1 t/m 4 en 8 kan beslissen, de volgende getuigen ter terechtzitting horen:

- [getuige1], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres];

- [getuige2], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [adres], en

- [getuige3], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [adres].

De rechtbank zal dientengevolge het onderzoek heropenen en de stukken in handen van de officier van justitie stellen, opdat voornoemde getuigen dan ter terecht-zitting kunnen worden gehoord na hiertoe door de officier van justi-tie te zijn opgeroepen.

Tevens gelast de rechtbank de oproeping van een tolk in de Franse taal.

4. De beslissing

De rechtbank, beslissende:

Heropent het onderzoek en schorst dit tot de terechtzitting van 26 mei 2005, te 10.00 uur.

Stelt de stukken in handen van de officier van justitie, teneinde de volgende getuigen tegen voornoemde terechtzitting te doen oproepen:

- [getuige1], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres];

- [getuige2], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [adres], en

- [getuige3], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [adres].

Beveelt de oproeping van verdachte met afschrift aan de raadslieden tegen voornoemde terechtzitting.

Gelast de oproeping van een tolk in de Franse taal tegen voornoemde terechtzitting.

Aldus gewezen door:

mr. R.J.J. van Acht, rechter als voorzitter,

mr. M. Keppels, rechter,

mr. M. Jurgens, rechter,

in tegenwoordigheid van mrs. B.J.M. Vermulst en M.S. de Vries, griffiers,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 28 april 2005.