Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2004:AP3400

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
14-04-2004
Datum publicatie
23-06-2004
Zaaknummer
104477
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Algemene voorwaarden: redelijkheid en billijkheid verzetten zich niet tegen het beroep op de algemene voorwaarden en het stond X op 5 juni 2003 niet meer vrij te klagen over de geleverde partij bieten. Daarop reeds strandt zijn vordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 104477 / HA ZA 03-1596

Datum vonnis: 14 april 2004

Vonnis

in de zaak van

X,

handelend onder de naam S&A Export Import Business,

wonende te A,

eiser,

procureur mr. B.F.M. Bos,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN GELDER FRUIT B.V.,

gevestigd te Beneden Leeuwen,

verweerster,

procureur mr. J.A.M.P. Keijser,

advocaat mr. R.J. Borghans te Nijmegen.

Het verloop van de procedure

Voor het verloop van de procedure tot het tussenvonnis van 3 december 2003 wordt naar dat vonnis verwezen. Ter uitvoering van dit tussenvonnis is een comparitie van partijen gehouden. Het proces-verbaal daarvan bevindt zich bij de stukken. Ten slotte is vonnis bepaald.

De vaststaande feiten

1. S&A heeft van Van Gelder gekocht elfduizend kilo bieten (kroten A) à € 0,24 per kilo en dertienduizend kilo bieten (kroten A) à € 0,26 per kilo. S&A heeft de terzake verzonden factuur voldaan. De bieten zijn door S&A doorverkocht aan een afnemer in Rusland.

2. Van de overeenkomst maken deel uit de Algemene voorwaarden van Van Gelder, onder meer inhoudend: “Indien de koper wenst te reclameren is hij gehouden dit aan (van Gelder) te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 8 uur na aflevering.”

3. De herkomst van de door Van Gelder geleverde bieten kroten A is als volgt: de teler Stam-Schaap heeft de bieten verkocht aan Hiemstra Groothandel B.V., deze aan Impex Heemskerk B.V. en deze aan Van Gelder. Van Gelder heeft ‘af adres teler’ (in Ursem) aan S&A geleverd.

4. S&A heeft op 20 mei 2003 in Vlissingen steekproefsgewijs de voor verlading gereed staande bieten gecontroleerd.

5. Op 5 juni 2003 heeft S&A bij Van Gelder gereclameerd. Hij heeft aangevoerd dat niet alleen kroten A, maar ook medios en kroten B waren afgeleverd in Rusland.

Het geschil

S&A stelt dat hem niet alleen kroten A geleverd zijn, maar ook grotere bieten met de classificaties medios en kroten B. Bij brief van 4 en/of 12 juni 2003 heeft zijn Russische afnemer hem dit laten weten. Deze heeft daarbij aangegeven een schade van € 8.020,- te hebben geleden omdat hij de te grote bieten, waar geen afzetmogelijkheid voor bestond, moest vernietigen. Deze afnemer heeft S&A verzocht de helft van deze schade te vergoeden. S&A vordert nu een verklaring voor recht dat Van Gelder jegens hem toerekenbaar te kort geschoten is in de uitvoering van de koopovereenkomst(en) alsmede een veroordeling tot vergoeding van schade die S&A heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van deze tekortkoming, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Hij stelt daartoe dat de geleverde bieten kroten B en medios niet voldoen aan de bij de koop overeengekomen kwaliteit; dit zou hem schade opleveren in de vorm van aansprakelijkstelling door zijn Russische afnemers en verlies van klanten.

Van Gelder heeft de vordering betwist op voor zover nodig hierna te noemen gronden.

De beoordeling van het geschil

Allereerst beroept Van Gelder zich op haar algemene voorwaarden, die bepalen dat tekortkomingen uiterlijk binnen acht uur na levering dienen te worden gemeld, wat in dit geval niet gebeurd is. Tussen partijen staat wel vast dat het steekproefsgewijs uitgevoerde onderzoek in Vlissingen binnen acht uur na levering plaatsvond.

S&A voert aan dat Van Gelder zich in redelijkheid niet op de algemene voorwaarden kan beroepen, omdat hij de bieten alleen maar steekproefsgewijs, terwijl hij de plastic verpakking moest verwijderen en terwijl de belader kennelijk haast had, heeft kunnen bekijken. Direct bij aankomst in Sint Petersburg deed zich vervolgens een vertraging voor in de controlemogelijkheid omdat het schip een week moest wachten tot de haven vrijgegeven werd.

De rechtbank is van oordeel dat S&A’s betoog niet opgaat. Vast staat dat S&A in Vlissingen de gelegenheid heeft gehad te controleren. Dit heeft hij zelf ter comparitie aangevoerd. Hij heeft toen geen afwijkende maten bieten aangetroffen. Als hij door de verpakking en de haast van de belader werd belemmerd in de controle waartoe de algemene voorwaarden, die van de overeenkomst deel uitmaakten, hem verplichtten, had het op zijn weg gelegen dit aan Van Gelder te melden. Hetzelfde geldt, als de algemene voorwaarden al ruimte lieten voor controle in Rusland, voor het oponthoud in de haven. Als S&A het zonder meer bij de wellicht korte steekproef in Vlissingen liet, komt dit voor zijn risico.

De slotsom is dus dat redelijkheid en billijkheid zich niet tegen het beroep op de algemene voorwaarden verzetten en dat het S&A op 5 juni 2003 niet meer vrij stond te klagen over de geleverde partij bieten. Daarop reeds strandt zijn vordering.

S&A zal als in het ongelijk gestelde in de kosten worden verwezen.

De beslissing

De rechtbank

wijst de vordering af,

veroordeelt S&A in de kosten van deze procedure; deze kosten worden, voorzover tot op heden aan de zijde van Van Gelder gevallen, bepaald op € 205,00 wegens verschotten en € 662,00 voor salaris procureur),

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door mr J.D.A. den Tonkelaar en in het openbaar uitgesproken door de rolrechter in tegenwoordigheid van de griffier op woensdag 14 april 2004.

de griffier de rechter