Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2004:AP2221

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
30-03-2004
Datum publicatie
21-06-2004
Zaaknummer
110030
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Strijd met art. 5 Handelsnaamwet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BIE 2005, 36
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 110030 / KG ZA 04-119

Datum vonnis: 30 maart 2004

Vonnis

in kort geding

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LUCAS SCHOOT B.V.,

gevestigd te Elst,

eiseres bij dagvaarding van 5 maart 2004,

procureur mr. J.M. Bosnak,

advocaat mr. F.M.Bus te Utrecht,

tegen

1. de vennootschap onder firma

NATUURSTEENBEDRIJF LUCAS SCHOOT V.O.F.,

gevestigd te Oss,

2. X,

wonende te A,

3. Y,

wonende te A,

gedaagden,

procureur mr. P.C. Plochg,

advocaat mr. M.A. van den Hazenkamp te 's Hertogenbosch.

Het verloop van de procedure

Eiseres heeft gedaagden ter zitting in kort geding doen dagvaarden en gevorderd als weergegeven in de dagvaarding.

Gedaagden hebben geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen.

De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities.

Daarbij hebben zij producties in het geding gebracht.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De vaststaande feiten

1. Eiseres voert sinds 1946 haar onderneming onder de handelsnaam Lucas Schoot, Natuursteenindustrie Lucas Schoot en Lucas Schoot Natuursteenindustrie. Zij handelt in natuursteen en heeft zich gespecialiseerd in grafmonumenten. Haar onderneming is sinds 1946 gevestigd in Elst en bedient vanuit Elst klanten in de regio Arnhem/Nijmegen.

2. Gedaagden voeren sinds 1980 een onderneming onder de handelsnaam Natuursteenbedrijf Lucas Schoot v.o.f. of Lucas Schoot Natuursteen in Oss. Ook gedaagden handelen in natuursteen, waaronder grafstenen.

3. Gedaagden zijn vanaf september 2003 gaan samenwerken met een bevriende relatie, De Haas van Dorsser. Deze relatie heeft een showroom in Bemmel en is gespecialiseerd in het bewerken van natuursteen met waterstraalsnijtechnieken. In de showroom staan door De Haas van Dorsser bewerkte natuurstenen producten, waaronder grafmonumenten, waarvan het natuursteen door gedaagden is geleverd.

In de showroom liggen folders en visitekaartjes van gedaagden, waarop het adres van de vestiging in Oss is vermeld. Ook zijn bij de verschillende natuurstenen producten naam- en prijskaartjes van gedaagden geplaatst.

4. Gedaagden adverteren voor de showroom in het Bemmels huis-aan-huisblad De Betuwe. In de uitgave van 21 januari 2004 is in de betreffende advertentie de naam Lucas Schoot vermeld. In de overige advertenties, die elke week in het blad verschijnen, is de naam Lucas Schoot weggelaten.

Het geschil

1. Eiseres vordert dat gedaagden wordt verboden inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van eiseres, daaronder in ieder geval begrepen ieder gebruik van de handelsnaam Lucas Schoot, al dan niet in combinatie met andere woorden en/of van enig ander daarmee overeenstemmende naam, in de regio Arnhem/Nijmegen, alsmede dat gedaagden wordt bevolen een rectificatie te plaatsen in het Bemmels huis-aan-huisblad, een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen, alsmede dat gedaagden worden veroordeeld aan eiseres een schadevergoeding te betalen van € 2.000,00. Eiseres vordert voorts een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf het moment dat het vonnis in kracht van gewijsde gaat, voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 260 lid 1 Rv.

2. Eiseres legt aan haar vorderingen ten grondslag dat haar bedrijf bijna 60 jaar bestaat en inmiddels een aanzienlijke goodwill heeft verkregen. De naamsbekendheid is de afgelopen jaren sterk gegroeid, mede door het intensieve adverteren. Gedaagden hebben zich al jaren geleden gevestigd in Oss. Omdat gedaagden tot nu toe niet opereerden, althans niet voor zover bij eiseres bekend, in de regio Arnhem/Nijmegen, maar in de regio rondom Oss/'s Hertogenbosch, leverde de handelsnaam van gedaagden geen problemen op voor eiseres. Nu gedaagden zaken doen vanuit een showroom te Bemmel, op 2 kilometer afstand van Elst, en zij eveneens reclame maken voor deze activiteiten, is gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen van eiseres en gedaagden te duchten bij het publiek, aldus eiseres.

Omdat die verwarring zeker heeft kunnen ontstaan door de advertentie van gedaagden van 21 januari 2004, waarin hun naam was opgenomen, is het van belang dat deze mogelijke ontstane verwarring expliciet uit de wereld wordt geholpen door middel van een rectificatie van die advertentie. Dit is des te meer van belang omdat dit soort familieberichten door lezers vaak langere tijd worden bewaard, aldus eiseres.

3. Gedaagden betwisten niet dat zij als handelsnaam Lucas Schoot v.o.f. voeren en dat deze naam op zich overeenkomt met de naam van eiseres, maar gedaagden betwisten dat zij hun onderneming in Bemmel drijven. Zij stellen dat er geen personeel van hen aanwezig is in Bemmel en dat er geen verkoopactiviteiten vanuit dat adres plaatsvinden. Wel liggen ergens op een tafeltje in de showroom folders van gedaagden, maar daarop is enkel als bedrijfsadres het adres van het bedrijf in Oss vermeld. De showroom is telefonisch ook uitsluitend bereikbaar via de telefoon van De Haas van Dorsser.

Gedaagden willen met hun advertenties in De Betuwe de showroom van De Haas van Dorsser bij het publiek onder de aandacht brengen. Geheel onbedoeld is in zo'n advertentie eenmaal de naam van gedaagden vermeld. Dit is echter door gedaagden, al voordat zij daarop door eiseres was gewezen, hersteld in die zin dat in alle latere advertenties hun naam niet meer is vermeld.

De beoordeling van het geschil

1. Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet mag iemand zijn onderneming niet gaan drijven onder een naam die reeds eerder door een ander rechtmatig gevoerd wordt, noch onder een naam die daar slechts in geringe mate van afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

2. Nu weliswaar aan de buitenkant van de showroom van De Haas van Dorsser de naam van gedaagden niet is vermeld, maar in het pand direct bij de ingang deze naam wel groot in natuursteen is gebeiteld, in de showroom folders liggen met daarop de naam van gedaagden, visitekaartjes met de naam van gedaagden worden verstrekt, niet weersproken is dat de ter koop aangeboden producten zijn voorzien van naam- c.q. prijskaartjes van gedaagden en voldoende aannemelijk is geworden dat gedaagden met geen ander belang dan reclame te maken voor hun onderneming adverteren in het huis-aan-huisblad De Betuwe, is daarmee voorshands geoordeeld voldoende komen vast te staan dat de activiteiten van gedaagden in Bemmel verder reiken dan het slechts ter beschikking stellen van natuursteen aan De Haas van Dorsser in ruil voor het doorverwijzen door De Haas van Dorsser van potentiële klanten naar gedaagden in Oss. Dat gedaagden in Bemmel geen werkplaats en/of personeel hebben, doet niet af aan het feit dat gedaagden in Bemmel zodanige activiteiten ontplooien onder dezelfde, dan wel grotendeels dezelfde naam als eiseres, dat daardoor wel degelijk verwarring bij het publiek te duchten is over de ondernemingen van eiseres en gedaagden.

Voorshands geoordeeld handelen gedaagden daarmee in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet. De vordering gedaagden te verbieden inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van eiseres zal daarom worden toegewezen, wat inhoudt dat gedaagden hun handelsnaam dienen te wijzigen dan wel hun activiteiten in de regio Arnhem/ Nijmegen (welk gebied nader is gepreciseerd op het aan dit vonnis aangehechte kaartje) dienen te beëindigen.

De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, maar aan een maximum worden gebonden.

3. Ten aanzien van de gevorderde rectificatie van de door gedaagden op 21 januari 2004 geplaatste advertentie in De Betuwe wordt vooralsnog geoordeeld dat nu deze advertentie al in januari is verschenen en nadien gevolgd is door meerdere advertenties waarin de naam Lucas Schoot niet is vermeld, niet aannemelijk is dat de lezers deze advertentie nog steeds direct zullen associëren met de naam Lucas Schoot. Wellicht zal een enkele lezer de familieberichtenpagina enige tijd bewaren met het oog op een voorziene spoedige aankoop van een grafsteen, zoals eiseres stelt, maar inmiddels zijn er ruim twee maanden verstreken sinds de gewraakte advertentie. Niet aannemelijk is dat potentiële klanten van eiseres zich reeds zolang van te voren oriënteren op de aankoop van een grafsteen, te meer niet daar de familieberichtenpagina elke week verschijnt.

4. Ten aanzien van de gevorderde schadevergoeding heeft eiseres slechts gesteld dat het mogelijk is dat zij door het handelen van gedaagden schade heeft geleden of zal leiden, terwijl gedaagden dit standpunt hebben betwist. Daarmee is deze schadepost onvoldoende aannemelijk geworden om te kunnen worden toegewezen.

5. Eiseres verzoekt ten slotte een termijn van zes maanden als bedoeld in artikel 260 Rv. Dit verzoek wordt ambtshalve afgewezen, omdat procedures inzake de Handelsnaamwet niet vallen onder de verplichting van artikel 260 Rv.

6. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zullen gedaagden in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter

1. verbiedt gedaagden om direct na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van eiseres, daaronder in ieder geval begrepen ieder gebruik van de handelsnaam Lucas Schoot, al dan niet in combinatie met andere woorden, en/of van enig ander daarmee overeenstemmende naam, in de regio Arnhem/Nijmegen zoals aangegeven op het aan dit vonnis gehechte kaartje, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 per dag of per geval, zulks ter keuze van eiseres, van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod, met een maximum van € 50.000,00,

2. veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres bepaald op € 703,00 voor salaris en op € 311,40 voor verschotten,

3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

4. weigert het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.T.G. Roovers en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. I.A. van Gemert op 30 maart 2004.

de griffier de rechter