Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2004:AP0217

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
28-05-2004
Datum publicatie
28-05-2004
Zaaknummer
05/090053-04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

het samen met medeverdachten plegen van diefstallen van (onder meer) cosmetica-artikelen en/of verzorgingsproducten uit winkels en/of het helen van (onder meer) cosmetica-artikelen en/of verzorgingsproducten;

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector strafrecht

Meervoudige Kamer

Parketnummer : 05/090053-04

Datum zitting : 14 mei 2004

Datum uitspraak : 28 mei 2004

VERKORT VONNIS

TEGENSPRAAK

In de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem

tegen

naam : [verdachte],

geboren op : [geboortedatum],

adres : [adres],

plaats : [adres],

thans gedetineerd in P.I. Amsterdam, HvB Demersluis, H.J.E. Wenckebachweg 48 Amsterdam.

Raadsvouw: mr. J.A.M. Kwakman, advocaat te Groningen.

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

001 wijziging tenlastelegging

001a vordering nadere omschrijving

1.

hij in of omstreeks de periode van 5 november 2003 tot en met 2 februari 2004

te Rotterdam, (althans) in de gemeente Rotterdam en/of te Beverwijk, (althans)

in de gemeente Beverwijk en/of elders in Nederland, meermalen, althans

eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, een (grote) hoeveelheid cosmetica-artikelen en/of verzorgingsproducten

en/of parfum (afkomstig van en/of gestolen uit winkelbedrijf Kruidvat gelegen

op/aan het Amsteldiep te Capelle aan den IJssel) heeft verworven en/of

voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn

mededader(s) (telkens) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen

van voornoemde goed(eren) wist(en) dat het (een) door een misdrijf verkregen

goed(eren) betrof(fen);

2.

hij in of omstreeks 12 november 2003 tot en met 02 februari 2004 te Rotterdam,

(althans) in de gemeente Rotterdam en/of te Beverwijk, (althans) in de

gemeente Beverwijk, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, heeft verworven, voorhanden heeft gehad

en/of heeft overgedragen een (grote) hoeveelheid cosmetica-artikelen en/of

verzorgingsproducten en/of parfum (afkomstig van en/of gestolen uit

winkelbedrijf Kruidvat gelegen op/aan de Waterstraat te Tiel en/of

winkelbedrijf Etos gelegen op/aan de Heuvel te Oss en/of

winkelbedrijf Trekpleister gelegen op/aan de Heuvelstraat te Oss en/of

winkelbedrijf V&D gelegen op/aan de Walstraat te Oss en/of

winkelbedrijf Kruidvat gelegen op/aan 't Dorp te Heesch),

terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het

voorhanden krijgen van voormeld(e) goed(eren) wist(en) dat het (een) door

misdrijf verkregen goed(eren) betrof(fen);

3.

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2003 tot en met 2 februari 2004

te Tiel, (althans) in de gemeente Tiel en/of te Geldermalsen, (althans) in de

gemeente Geldermalsen en/of te Apeldoorn, (althans) in de gemeente Apeldoorn en/of Rotterdam, (althans) in de gemeente Rotterdam en/of te Beverwijk, (althans) in de gemeente Beverwijk en/of elders in Nederland, heeft

deelgenomen aan een organisatie (samen met (onder meer) [medeverdachten]), welke

organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het (samen met (onder meer) bovengenoemde personen) plegen van diefstallen van (onder meer) cosmetica-artikelen en/of verzorgingsproducten uit winkels en/of het helen van (onder meer) cosmetica-artikelen en/of verzorgingsproducten;

002 vordering na voorwaardelijke veroordeling

2. Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 14 mei 2004 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. J.A.M. Kwakman, advocaat te Groningen.

003 gevoegde behandeling

004 benadeelde partij

Als benadeelde partij heeft zich schriftelijk in het geding gevoegd:

* B. Tax, gemachtigde van M.H. Slijkhuis.

003 gevoegde behandeling

004 benadeelde partij

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van de tenlastegelegde feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee jaar en zes maanden onvoorwaardelijk, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht alsmede verbeurdverklaring van het onder verdachte inbeslaggenomen Mercedes Benz, type Vito met het kenteken 89-VT-FD en het chassisnummer VSA63809413341717 en teruggave van de overige onder verdachte inbeslaggenomen goederen voorzover daarvan geen afstand is gedaan.

Met betrekking tot de vordering van de benadeelde partij heeft de officier van justitie gevorderd dat deze dient te worden afgewezen nu de in deze vordering genoemde goederen aan de benadeelde partij zijn teruggegeven en de overige kosten, de tien werkuren, op geen enkele wijze zijn gemotiveerd.

005 eis officier van justitie gevangenisstraf en werkstraf en bijz voorwaarde

005a tbs

006 werkstraf

007 verbeurdverklaring/ontrekking/rechthebbende

007a aankondiging ontneming

008 vordering na voorwaardelijke veroordeling (tul)

009 officier van justitie verzoekt toewijzing vordering benadeelde partij

010 officier van justitie verzoekt gedeeltelijke toewijzing en overige niet-ontvankelijk

011 officier van justitie verzoekt gedeeltelijke toewijzing en overige afwijzen

012 officier van justitie verzoekt niet ontvankelijk bp

Verdachte en zijn raadsvrouw hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

013 vrijspraak

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan, waarbij de rechtbank in het sub 2 primair tenlastegelegde in de eerste regel na "in" inleest "de periode van" en in de vierde regel tussen "verworven" en "voorhanden" inleest "en" in verband met een betere leesbaarheid van de tenlastelegging, door welke inlezingen verdachte niet in zijn verdediging wordt geschaadmet dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 5 november 2003 tot en met 2 februari 2004

te Rotterdam, (althans) in de gemeente Rotterdam en/of te Beverwijk, (althans)

in de gemeente Beverwijk en/of elders in Nederland, meermalen, althans

eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, een (grote) hoeveelheid cosmetica-artikelen en/of verzorgingsproducten

en/of parfum (afkomstig van en/of gestolen uit winkelbedrijf Kruidvat gelegen

op/aan het Amsteldiep te Capelle aan den IJssel) heeft verworven en/of

voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn

mededader(s) (telkens) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen

van voornoemde goed(eren) wist(en) dat het (een) door een misdrijf verkregen

goed(eren) betrof(fen);

2.

hij in de periode van of omstreeks 12 november 2003 tot en met 02 februari 2004 te Rotterdam, (althans) in de gemeente Rotterdam en/of te Beverwijk, (althans) in de gemeente Beverwijk, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, heeft verworven en voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een (grote) hoeveelheid cosmetica-artikelen en/of verzorgingsproducten en/of parfum (afkomstig van en/of gestolen uit winkelbedrijf Kruidvat gelegen op/aan de Waterstraat te Tiel en/of winkelbedrijf Etos gelegen op/aan de Heuvel te Oss en/of winkelbedrijf Trekpleister gelegen op/aan de Heuvelstraat te Oss en/of winkelbedrijf V&D gelegen op/aan de Walstraat te Oss en/of winkelbedrijf Kruidvat gelegen op/aan 't Dorp te Heesch), terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voormeld(e) goed(eren) wist(en) dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof(fen);

3.

hij in of omstreeks de periode van 01 mei 2003 tot en met 2 februari 2004

te Tiel, (althans) in de gemeente Tiel en/of te Geldermalsen, (althans) in de

gemeente Geldermalsen en/of te Apeldoorn, (althans) in de gemeente Apeldoorn en/of Rotterdam, (althans) in de gemeente Rotterdam en/of te Beverwijk, (althans) in de gemeente Beverwijk en/of elders in Nederland, heeft

deelgenomen aan een organisatie (samen met (onder meer) [medeverdachten]), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het (samen met (onder meer) bovengenoemde personen) plegen van diefstallen van (onder meer) cosmetica-artikelen en/of verzorgingsproducten uit winkels en/of het helen van (onder meer) cosmetica-artikelen en/of verzorgingsproducten;

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten bewezen zijn verklaard, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben.

De bewijsmiddelen zullen worden uitgewerkt in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist en zullen dan in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.

4. De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van de feiten 1 en 2 telkens:

Het medeplegen van het misdrijf: opzetheling, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van feit 3:

Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

De feiten zijn strafbaar.

5. De strafbaarheid van verdachte

014 rapport PBC

015 multidisciplinair rapport

Er is geen omstandigheid of feit aannemelijk geworden waardoor de strafbaarheid van verdachte wordt opgeheven of uitgesloten. Verdachte is dus strafbaar.

6. De motivering van de sanctie(s)

Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon en de persoonlijke en financiële omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

- het uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte, gedateerd 4 februari 2004 en

- een voorlichtingsrapport van de Stichting Reclassering Nederland, gedateerd 31 maart 2004, betreffende verdachte.

016 ad info feiten

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het plegen van strafbare feiten. Het was verdachte die zijn naam beschikbaar stelde om op de markt in Beverwijk kramen te verkrijgen en met zekere regelmaat in binnen- en buitenland gesloten zaken ophaalde.

Daarnaast maakte verdachte deel uit van een criminele organisatie. Het was verdachte die, samen met anderen, veelvuldig zaken verkocht waarvan hij wist dat deze van diefstal afkomstig waren.

Gelet op de grote regelmaat van de door verdachte gepleegde feiten alsmede de schade welke daaruit voortvloeide, waarbij de rechtbank in het bijzonder doelt op het feit dat de winkelwaarde van de inbeslaggenomen gestolen goederen alleen al ruim ? 700.000,-- bedroeg, is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf, gelijk aan de eis van de officier van justitie hier op zijn plaats is.

Met betrekking tot de verbeurdverklaring van de onder verdachte inbeslaggenomen Mercedes Benz, type Vito overweegt de rechtbank als volgt.

De rechtbank zal de verbeurdverklaring gelasten nu vast staat dat de bewezenverklaarde feiten met behulp van de bedrijfsbus zijn begaan. De stelling van verdachte dat de auto voor een deel is gekocht met legale middelen, zonder dit overigens op enigerlei wijze ter zitting met stukken te onderbouwen doet daar niets aan af.

Met betrekking tot de overige onder verdachte inbeslaggenomen voorwerpen zal de rechtbank de teruggave aan verdachte gelasten voorzover verdachte daar geen afstand van gedaan heeft en deze niet inmiddels aan hem zijn teruggegeven.

6a. De beoordeling van de civiele vorderingen

De benadeelde partij heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave gedaan van de inhoud van de vordering, strekkende tot vergoeding van geleden schade.

De rechtbank zal de vordering van de benadeelde partij afwijzen. De goederen welke benadeelde partij opvoert zijn, zo blijkt uit een op 24 november 2003 door M.H. Slijkhuis ondertekende ontvangstbevestiging aan haar geretourneerd. Daarbij komt dat de vordering tot vergoeding voor de 10 werkuren a ? 35,-- niet nader is gemotiveerd en onderbouwd.017 recidive

018 motivering oplegging tbs

018a voorbeeld motivering SOV-maatregel

018b voorbeeld motivering voorwaardelijke SOV-maatregel

019 motivering afwijzing werkstraf na aanbod

020 motivering opleggen reclasseringstoezicht (+ ambulante behandeling)

020a motivering opleggen reclasseringstoezicht + klinische opname

021 motivering opheffing voorlopige hechtenis

022 overweging ten aanzien van de vordering na voorwaardelijke veroordeling

023 bij Tul omzetting gevangenisstraf in onbetaalde arbeid

024 overweging ontrekking aan het verkeer

025 overweging verbeurdverklaring

026 voorbeeld bewaring gelasten van het beslag

027 voorbeeld teruggave beslag

028 beoordeling civiele vorderingen

029 toewijzing civiele vordering

030 toewijzing immateriële schade

031 vordering bp gedeeltelijke toewijzing, overige niet ontvankelijk

032 vordering bp gedeeltelijke toewijzing, overige of niet ontvankelijk of afgewezen

033 vordering bp niet ontvankelijk

034 vordering bp afgewezen

035 schadevergoedingsmaatregel

036 vervangende hechtenis bij schadevergoedingsmaatregel

037 hoofdelijkheid

7. De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is, behalve op de hiervoor genoemde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 10, 27, 33, 33a, 47, 57, 140, 416 van het Wetboek van Strafrecht.

8. De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

038 vrijspraak

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

een gevangenisstraf voor de duur van twee (2) jaar en zes (6) maanden.

Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart verbeurd het onder veroordeelde inbeslaggenomen Mercedes-Benz, type Vito met het kenteken 89-VT-FD en het chassisnummer VSA63809413341717.

Gelast de teruggave aan de veroordeelde van de overige onder hem inbeslaggenomen voorwerpen voorzover daarvan door hem geen afstand is gedaan en deze niet inmiddels zijn teruggegeven.

039 geheel onvoorw. gev.str

040 deels voorw. (VV) gev.str

041 reclasseringscontact

041a bijz. vw: klinische opname + reclasseringscontact

042 SOV-maatregel

042a voorwaardelijke SOV-maatregel

043 binnenproeftijd vergoeding betalen

044 aftrek inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis

044a aftrek ivs + vh bij oplegging geheel vw gevangenisstraf

045 oplegging werkstraf

046 oplegging deels onvoorwaardelijke geldboete

11 termijnbetaling

beslissing op de vordering van de benadeelde partij:

Wijst de vordering van de benadeelde partij M.H. Slijkhuis af.047 oplegging TBS

047 oplegging TBS met voorwaarden

048 opheffing voorlopige hechtenis

049 OBM

050 onttrekking aan het verkeer

051 verbeurdverklaring

052 gelast bewaring

053 gelast teruggave

Benadeelde partijen

01 toewijzing 1 verdachte

02 toewijzing meer verdachten

03 gedeeltelijke toewijzing 1 verdachte

04 gedeeltelijke toewijzing meer verdachten

05 1 verdachte gedeeltelijk toegewezen, afgewezen voor het overige

06 meer verdachten gedeeltelijk toegewezen, afgewezen voor het overige

07 1 verdachte gedeeltelijk toegewezen, niet ontvankelijk voor het overige

08 meer verdachten gedeeltelijk toegewezen, niet ontvankelijk voor het overige

09 1 verdachte, gedeeltelijk toegewezen, gedeeltelijk afgewezen en gedeeltelijk n.o.

10 meer verdachten, gedeeltelijk toegewezen, gedeeltelijk afgewezen en gedeeltelijk n.o.

11 termijn betaling in schadevergoedingsmaatregel

12 afwijzing vordering bp

14 geen straf of maatregel opgelegd bp niet ontvankelijk

15 schade niet door tll feit, niet ontvankelijk

16 vordering niet eenvoudig van aard, niet ontvankelijk

19 betaling aan schadefonds geweldsmisdrijven

054 gelaste Tul

055 Tul gevangenisstraf omzetting in o.a.

039 geheel onvoorw. gev.str

040 deels voorw. (VV) gev.str

041 reclasseringscontact

041a bijz. vw: klinische opname + reclasseringscontact

042 SOV-maatregel

042a voorwaardelijke SOV-maatregel

043 binnenproeftijd vergoeding betalen

044 aftrek inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis

044a aftrek ivs + vh bij oplegging geheel vw gevangenisstraf

045 oplegging werkstraf

046 oplegging deels onvoorwaardelijke geldboete

Aldus gewezen door:

mr. J.P. Bordes, rechter, als voorzitter,

mr. M. Jurgens, rechter,

mr. M. Jansen, rechter,

in tegenwoordigheid van R. van Dijk, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 28 mei 2004.