Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2004:AO9657

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
18-05-2004
Datum publicatie
18-05-2004
Zaaknummer
111053 / KG ZA 04-175
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maakt SIDN geen misbruik van haar machtspositie door de uitgifte van de domeinnaam X te weigeren. Door niet af te willen wijken van de regelgeving waarop haar bevoegdheden zijn gestoeld - het reglement- en van de gebruikelijke wijze waarop aanpassingen in het reglement worden doorgevoerd - in overleg met de lokale internetgemeenschap- handelt SIDN als monopolist juist zorgvuldig, omdat zij in de besluitvorming over de toelaatbaarheid van domeinnamen de lokale internetgemeenschap en niet slechts individuele gebruikers/aanvragers betrekt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 111053 / KG ZA 04-175

Datum vonnis: 18 mei 2004

Vonnis

in kort geding

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

REISINFORMATIEGROEP B.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres bij dagvaarding van 29 maart 2004,

procureur mr. J.C.N.B. Kaal,

advocaten mrs. A.P. Meijboom en M. de Koning te Amsterdam,

tegen

de stichting

STICHTING INTERNET DOMEINREGISTRATIE NEDERLAND,

gevestigd te Arnhem,

gedaagde,

procureur mr. J.M. Bosnak,

advocaat mr. K. Gilhuis te Amsterdam.

Het verloop van de procedure

Eiseres -hierna te noemen: Reisinformatiegeroep- heeft gedaagde -hierna te noemen: SIDN- ter terechtzitting in kort geding doen dagvaarden en gevorderd als hierna vermeld. SIDN heeft geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen. De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities. Zij hebben daarbij producties in het geding gebracht. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

De vaststaande feiten

1. Reisinformatiegroep verstrekt actuele reisinformatie over openbaar vervoer aan reizigers. De reisinformatie kan telefonisch en via het internet worden verkregen.

2. SIDN heeft als doel het op aanvraag tegen kostendekkende tarieven verzorgen van de uitgifte en registratie van .nl-(persoons)domeinnamen en de afstemming daarvan op nationaal en internationaal niveau.

3. Reisinformatiegeroep is houder als bedoeld in de Beneluxmerkenwet (BMW) van het merk X. Bij SIDN heeft Reisinformatiegroep verscheidene domeinnamen geregistreerd met daarin het merk X, waaronder Y.

4. SIDN weigert de uitgifte van X aan Reisinformatiegroep.

Het geschil

1. Kort weergegeven vordert Reisinformatiegroep veroordeling van SIDN om aan Reisinformatiegroep de X te verstrekken, dan wel dat te doen zodra de technische belemmeringen daarvoor zijn weggenomen.

2. Reisinformatiegroep legt aan haar vorderingen het betoog ten grondslag dat SIDN in strijd met het mededingingsrecht misbruik maakt van haar machtspositie, door te weigeren om de X aan Reisinformatiegroep te verstrekken. Volgens Reis-informatiegroep is er voor SIDN geen enkele objectieve rechtvaardiging voor de weigering om aan haar de X toe te kennen. Reisinformatiegroep stelt dat SIDN ten onrechte haar eigen reglement, dat thans een volledig numerieke domeinnaam verbiedt, niet op dat punt wil aanpassen. Daarbij stelt Reisinformatiegroep dat SIDN discrimineert omdat zij toestaat dat persoonsdomeinnamen volledig numeriek zijn.

3. Hoewel het technisch inmiddels mogelijk is om een volledig numerieke domeinnaam te verstrekken, vindt SIDN het niet wenselijk om in strijd met haar eigen reglement, op grond waarvan minimaal één letterteken in een domeinnaam moet staan, een volledig numerieke domeinnaam uit te geven, omdat het reglement is vastgesteld in overleg met de zogenoemde lokale internetgemeenschap waartoe (onder meer) behoren de rijksoverheid, de Raad van deelnemers, OPTA, DGTP, VNO-NCW en het CBP). SIDN staat in beginsel niet onwelwillend tegenover het toekennen van volledig numerieke domeinnamen. Wel wil ze daarover eerst de lokale internetgemeenschap raadplegen en met instemming daarvan het reglement aanpassen.

De motivering van de beslissing

1. SIDN heeft een machtspositie op de markt voor het uitgeven en registreren van .nl-(persoons)domeinnamen. Waar SIDN een privaatrechtelijke rechtspersoon is, kan zij die positie misbruiken in de zin van artikel 3:13 BW. De vraag is derhalve of SIDN haar positie misbruikt door te weigeren de X te verstrekken aan Reisinformatiegroep.

2. De uitgifte en registratie van domeinnamen door SIDN geschiedt aan de hand van het Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen. Het huidige reglement is van 29 januari 2003. Niet in geschil is dat het reglement in de weg staat aan uitgifte aan SIDN van de X. Evenmin is in geschil dat het reglement en eerdere reglementen zijn vastgesteld door SIDN zelf na (uitgebreide) consultatieprocedures met de lokale internetgemeenschap.

3. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maakt SIDN geen misbruik van haar machtspositie door de uitgifte van de X te weigeren. Daartoe wordt het volgende overwogen. SIDN heeft verklaard dat de mogelijke invoering van volledig numerieke domeinnamen binnenkort aan de orde zal komen in een bestuursvergadering. Zij heeft verder aangegeven dat dit vervolgens, net als het onderzoek naar het misbruik van de persoons-domeinnamen meegenomen zal worden in een consultatieronde met de lokale internetgemeenschap. De voorzieningenrechter verstaat dit aldus dat er binnen afzienbare tijd over volledig numerieke domeinnamen een consultatieronde zal worden georganiseerd. Dat deze voorgenomen handelwijze van SIDN voor Reisinformatiegroep in ieder geval oponthoud betekent, is evident, maar dat maakt de handelwijze niet onrechtmatig. Door niet af te willen wijken van de regelgeving waarop haar bevoegdheden zijn gestoeld -het reglement- en van de gebruikelijke wijze waarop aanpassingen in het reglement worden doorgevoerd -in overleg met de lokale internetgemeenschap- handelt SIDN als monopolist juist zorgvuldig, omdat zij in de besluitvorming over de toelaatbaarheid van domeinnamen de lokale internetgemeenschap en niet slechts individuele gebruikers/aanvragers betrekt. Dat het hierdoor veroorzaakte oponthoud in de besluitvorming Reisinformatiegroep onevenredig zwaar treft in haar belangen -het verstrekken van informatie aan reizigers en het daarbij genereren van reclame-inkomsten- is niet, althans onvoldoende aannemelijk geworden. Dit zou anders geweest kunnen zijn wanneer bijvoorbeeld aannemelijk was geworden dat zij (vrijwel) de enige was die een volledig numerieke domeinnaam prefereert, of dat haar huidige domeinnamen haar onvoldoende onvindbaar maken, of dat anderen ten nadele van Reisinformatiegroep bevoordeeld worden. Van deze of dergelijke omstandigheden is echter onvoldoende gebleken. Het vorenstaande leidt er toe dat de vorderingen afgewezen zullen worden.

4. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Reisinformatiegroep in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter

weigert de gevraagde voorzieningen;

veroordeelt Reisinformatiegroep in de kosten van dit kort geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van SIDN bepaald op € 241,00 voor griffierecht en op € 703,00 voor salaris procureur;

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.D.A. den Tonkelaar en in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.J. Daggenvoorde uitgesproken op 18 mei 2004.