Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2003:AO2177

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
23-12-2003
Datum publicatie
22-01-2004
Zaaknummer
107019 / KG ZA 03-806
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Overeenkomstenrecht; op grond van de tussen partijen geldende overeenkomst moet X betalen voor de door Nuon aan het perceel van X geleverde electriciteit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 107019 / KG ZA 03-806

Datum vonnis: 23 december 2003

Vonnis

in kort geding

in de zaak van

X,

wonende te A,

eiser bij dagvaarding van 11 december 2003,

procureur mr. C. van Zalingen,

tegen

de naamloze vennootschap

N.V. NUON CUSTOMER CARE CENTER,

gevestigd te Arnhem,

gedaagde,

advocaat mr. K.M. Kole te Arnhem.

Het verloop van de procedure

Eiser -hierna te noemen: X- heeft gedaagde -hierna te noemen: Nuon- ter terechtzitting in kort geding doen dagvaarden en gevorderd zoals is weergegeven in de dagvaarding. Nuon heeft geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen. De raadslieden van partijen hebben de zaak bepleit overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities. Zij hebben daarbij producties in het geding gebracht. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

De vaststaande feiten

1. X is eigenaar en bewoner van de woning aan de B-laan 0 te A. X heeft de kelder in de woning verhuurd aan de heer C.

2. X heeft met Nuon een overeenkomst gesloten op grond waarvan Nuon elektriciteit levert in de woning.

3. Op 4 november 2003 is door de politie in aanwezigheid van Nuon in de kelder van de woning een hennepkwekerij aangetroffen. Geconstateerd is dat in de woning vóór de elektriciteitsmeter illegaal de mogelijkheid is gecreëerd om elektriciteit van het elektriciteitsnet af te nemen. De hennepkwekerij met toebehoren is door de politie in beslag genomen. Nuon heeft de woning afgesloten van het elektriciteitsnet.

4. Nuon weigert heraansluiting van de woning op het elektriciteitsnet, tenzij X een voorschot betaalt op de verbruikskosten van elektriciteit die niet door de elektriciteitsmeter in de woning is geregistreerd. Nuon heeft die kosten inmiddels onder meer op basis van de in de kelder aangetroffen apparatuur voor de hennepkwekerij en de beschikbare gegevens over de periode waarin de kwekerij heeft bestaan, begroot op ruim € 40.000,00 (exclusief BTW en kosten).

De vordering

1. Kort weergegeven vordert X hervatting van de elektriciteitsleveranties aan de woning, op verbeurte van een dwangsom, en met veroordeling van Nuon in de proceskosten.

2. Nuon voert gemotiveerd verweer tegen het gevorderde, waarop hierna voor zover nodig zal worden ingegaan.

De motivering van de beslissing

1. Nuon voert in de eerste plaats als verweer aan dat X bij het gebruik van diens kelder als hennepkwekerij door C betrokken was, althans daarvan op de hoogte was of heeft moeten zijn. Voorshands echter is niet onaannemelijk dat X niet alleen niet bij het gebruik betrokken was, maar ook van dat gebruik niet op de hoogte was of behoefde te zijn.

2. De voorzieningenrechter volgt Nuon wél in haar tweede verweer, dat X degene is die haar moet betalen voor de energielevering ten behoeve van de kwekerij. Op grond van de tussen partijen geldende overeenkomst betaalt X Nuon voor de elektriciteit geleverd aan het perceel B-laan 0 te A. Daarbij is voor de inhoud van de verplichtingen van partijen, leverancier en koper, slechts de perceelsaanduiding bepalend. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gebruik door X en zijn gezin, logé’s, huurders, dieven of wie dan ook. Nu voldoende aannemelijk is dat elektriciteit voor een kwekerij in het perceel is gebruikt, is daarmee Xs aansprakelijkheid voor de daarmee gemoeide kosten gegeven.

3. Xs betoog dat Nuon geen gebruik van haar opschortingsrecht behoort te kunnen maken als zij haar vordering baseert op een ruwe, en bovendien hoog uitgevallen, schatting van het elektriciteitsgebruik ten behoeve van de kwekerij, wordt verworpen. Er is geen sprake van een schatting, maar van een beredeneerde begroting van het gebruik, waarvan vooralsnog niet is gebleken dat zij niet bij benadering het juiste bedrag aan kosten van geleverde elektriciteit aangeeft. Het bedrag is dermate aanzienlijk dat Nuon geen misbruik van haar bevoegdheid maakt als zij op grond hiervan de levering opschort.

4. Het voorgaande betekent dat de vordering moet worden afgewezen met veroordeling van X als in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van de procedure.

De beslissing

De voorzieningenrechter

1. weigert de gevorderde voorzieningen;

2. veroordeelt X in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Nuon bepaald op € 205,00 voor griffierecht en op € 454,00 voor salaris procureur.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.D.A. den Tonkelaar en in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.J. Daggenvoorde uitgesproken op 23 december 2003.