Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2022:6121

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-09-2022
Datum publicatie
16-11-2022
Zaaknummer
9988534/ CV 22-9143
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Mondelinge uitspraak
Proces-verbaal
Inhoudsindicatie

consumentenrecht, mondelinge vonnis, ontbinden koopovereenkomst vanwege niet leveren duofiets binnen redelijke termijn

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

proces-verbaal mondeling vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 9988534 CV EXPL 22-9143

vonnis van: 30 september 2022

func.: 480

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak in de zaak van

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eiser

nader te noemen: [eiser]

gemachtigde: M.T.M. Fluitman , LLB

t e g e n

de besloten vennootschap [gedaagde] B.V.

gevestigd te [vestigingsplaats]

gedaagde

nader te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon bij de heer [naam] (eigenaar)

De processtukken

Bij dagvaarding van 30 juni 2022, met producties, heeft [eiser] kort gezegd gevorderd dat er voor recht wordt verklaard dat hij de koopovereenkomst van 24 augustus 2022 met betrekking tot een duofiets op 14 juni 2022 buitengerechtelijk heeft ontbonden en dat [gedaagde] veroordeeld wordt tot terugbetaling van het aankoopbedrag van € 12.121,63, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf de datum van verzuim alsmede tot betaling van de buitengerechtelijke kosten van
€ 1.084,42 en de proces- en nakosten.

[gedaagde] heeft een conclusie van antwoord ingediend waarin zij kort gezegd aangeeft dat de levering van de duofiets helaas op zich laat wachten vanwege het ontbreken van de naven voor de voorwielen. Dit is overmacht, omdat de leverancier deze naven nog niet kan leveren.

De mondelinge behandeling

  1. De mondelinge behandeling is gehouden op 30 september 2022 2022. Voor mr. B.T. Beuving, kantonrechter, bijgestaan door mr. M.B.C. Gevers, griffier, zijn ter zitting verschenen: [eiser] (digitaal), bijgestaan door de gemachtigde en [naam] namens [gedaagde] .

  2. Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht en vragen beantwoord van de kantonrechter. De gemachtigde van [eiser] heeft ter zitting een nadere productie overgelegd en pleitaantekeningen voorgelezen en overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van hetgeen ter zitting besproken is. Daarna heeft de kantonrechter de behandeling van de zaak gesloten en de volgende mondelinge uitspraak gedaan.

De gronden van de beslissing

3. De kantonrechter stelt vast dat er tussen [gedaagde] en [eiser] als consument een koopovereenkomst met betrekking tot een duofiets tot stand is gekomen, waarin niets is vastgelegd over de levering van de fiets. [gedaagde] heeft ter zitting aangegeven dat de levering meestal tussen de vier tot zes weken duurt. De fiets is echter thans na ruim 13 maanden nog steeds niet geleverd. De fiets is zodoende niet geleverd binnen een redelijkerwijs te verwachte termijn. [eiser] heeft [gedaagde] nog een fatale termijn geboden waarbinnen geleverd kon worden, maar ook dat is niet gebeurd. Het stond [eiser] daarom vrij de koop te ontbinden. Door deze ontbinding bestaat de overeenkomst niet meer en dient [gedaagde] de volledige koopsom aan [eiser] terug te betalen, inclusief de kosten voor het hierbij aangegane servicecontract. [gedaagde] dient ook de wettelijke rente hierover vanaf de dag van verzuim te betalen.

4. Ook de buitengerechtelijke kosten zijn toewijsbaar, nu er kosten zijn gemaakt om het bedrag terug te krijgen en er diverse correspondentie over heeft plaatsgevonden. Het bedrag is berekend conform de hiervoor geldende staffel.

5. Dat het voor [gedaagde] niet mogelijk is geweest de fiets te leveren door overmacht is vervelend maar maakt het voorgaande niet anders in het consumentenrecht.

6. [gedaagde] wordt ook in de proces- en nakosten van dit geding veroordeeld.

BESLISSING

De kantonrechter:

verklaart voor recht dat de koopovereenkomst tussen [eiser] en [gedaagde] is ontbonden;

veroordeelt [gedaagde] om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan [eiser] te betalen een bedrag van:
- € 12.121,63 als hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente hierover vanaf de datum van verzuim tot aan algehele voldoening;
- € 1.084,42 aan buitengerechtelijke kosten;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiser] begroot op:

exploot € 130,11
salaris € 746,00
griffierecht € 693,00
-----------------
totaal € 1.469,11
voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt [gedaagde] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op
€ 62,00 aan salaris gemachtigde, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier De kantonrechter