Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2022:3092

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
02-06-2022
Datum publicatie
18-07-2022
Zaaknummer
C/13/715900 / KG ZA 22-276
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

KG Vordering (aanvullende) rectificatie misleidende vergelijkende reclame toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/715900 / KG ZA 22-276 AB/MB

Vonnis in kort geding van 2 juni 2022

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRIVA BUILDING AUTOMATION B.V.,

gevestigd te De Lier,

eiseres bij dagvaarding van 6 april 2022,

advocaat mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HERO BALANCER B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. B.M. van Werven te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Priva en Hero worden genoemd.

1 De procedure

Voor de aanvang daarvan op 21 april 2022 is de mondelinge behandeling van deze zaak verplaatst naar 12 mei 2022. Ter zitting van 12 mei 2022 heeft Priva de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. Hero heeft aan de hand van een vooraf ingezonden conclusie van antwoord verweer gevoerd. Beide partijen hebben schriftelijke stukken en een pleitnota ingediend.

Ter zitting waren aanwezig, voor zover hier van belang:

aan de kant van Priva: [naam 1] , [functie] van Priva, [naam 2] ,

mr. Overdijk en zijn kantoorgenoot mr. J. Vos;

aan de kant van Hero: [naam 3] , [naam 4] en mr. Van Werven.

Na afloop van de behandeling is de zaak pro forma aangehouden om partijen de gelegenheid te geven in onderling overleg tot een oplossing te komen.
Bij e-mail van 20 mei 2022, met cc aan de advocaat van Hero, heeft de advocaat van Priva meegedeeld dat dit niet is gelukt en gevraagd vonnis te wijzen.

Vonnis is uiteindelijk bepaald op vandaag.

2. De feiten

2.1.

Priva is als werkmaatschappij onderdeel van de Priva Groep, dat zijn ondernemingen die zich richten op de ontwikkeling en levering van producten en oplossingen (waaronder diensten) om het klimaat in gebouwen onder controle te houden. Het brandpunt ligt inmiddels onder meer bij duurzaamheid. Deze producten en diensten worden toegepast in allerlei sectoren, zoals (tuin)kassen, kantoren, openbare gebouwen, hotels en musea. Priva bestaat al 60 jaar, is wereldwijd actief en heeft meer dan 600 medewerkers.

2.2.

Hero is sinds 2017 actief in dezelfde branche als Priva. Hero stelt zich ten doel producten te leveren om gebouwen zo gezond en duurzaam mogelijk te maken, exploitatiekosten van gebouwen te verlagen en de tevredenheid van gebruikers van gebouwen te verhogen.

2.3.

Priva heeft in 2002 het systeem ‘PRIVA Compri-HX’ geïntroduceerd.
Dat systeem omvat vrij programmeerbare regelcomputers ten behoeve van klimaatbehandelingsinstallaties in gebouwen. Het is een zogenoemd ‘flexibel modulair systeem’ en kan worden bediend via touchscreenapparaten.
PRIVA Compri-HX zit inmiddels in de ‘support fase’, wat betekent dat het systeem niet meer beschikbaar is voor nieuwe verkoop.

2.4.

In 2013 heeft Priva “PRIVA BLUE ID’ geïntroduceerd als opvolger van PRIVA Compri-HX. Bestaande PRIVA Compri-HX systemen kunnen worden uitgebreid met nieuwe Priva Blue ID Controllers.

2.5.

Hero levert één systeem, de ‘Hero Balancer’ die is te koppelen aan elk merk

en type klimaatinstallatie.

2.6.

In januari 2022 heeft Hero een e-mail aan een groot aantal relaties toegestuurd, met de volgende inhoud:

Jouw oude Priva is End Of Life

Beste xx,

Vanaf december 2021 zijn Priva Compri HX systemen End Of Life. Dit heeft grote gevolgen voor jou en jouw klanten. Wanneer jouw klant namelijk een defect heeft kun je geen nieuw onderdeel bestellen. Je moet dan een volledig nieuw GBS aanschaffen!

Hoe los je dit op?

Waarom jouw GBS End Of Life is (of wordt)

Ook andere gebouwbeheersystemen verouderen snel. Oude systemen onderhouden en updaten kost enorm veel geld. Deze systemen worden op den duur in de ban gedaan.

Herken je dit ook in jouw huidige regeltechniek?

- Een paar jaar geleden geïnstalleerd en nu al verouderd

- Regeltechnische wijzigingen zijn duur en ingewikkeld

- Uitbreidingen zijn niet altijd mogelijk

- Ontevreden klanten door dure reparaties

Hoe vervang je jouw GBS?

Regeltechniek van Hero

Bij Hero Balancer krijg je Regeltechniek as a service. Zo heb jij voor een vast bedrag per maand altijd de modernste regeltechniek. Wat betekent dit voor jou:

- Je regeltechniek is door over the air updates altijd voorzien van de nieuwste software

- Regeltechnische wijzigingen brengen geen hoge eenmalige kosten met zich mee

- Eenvoudig uit te breiden en aan te passen

- Vervanging van bijvoorbeeld controllers en routers is kosteloos

Bij de ‘verouderde’ regelsystemen staat een afbeelding van een blauwe ‘controller’ die sterk lijkt op die van Priva; bij de oplossingen een afbeelding van het regelapparaatje van Hero.

2.7.

Op haar website had Hero de volgende informatie opgenomen:

Oude gebouwbeheerssystemen, zoals de Priva Compri-HX, worden niet meer ondersteund.

Grote kans dat er bij jou in de technische ruimtes een iconische blauwe controller hangt. Vanaf december 2021 wordt de Priva Compri-HX niet meer ondersteund.

Dit betekent dat onderdelen niet meer worden geproduceerd en dat software ondersteuning stopt. Je moet jouw oude Priva-Compri-HX dus vervangen. Je wilt dat jouw nieuwe GBS toekomstproof is.

Daaronder stond de volgende vergelijking:

2.8.

Bij brief van 27 januari 2022 heeft Priva Hero gesommeerd de hiervoor genoemde mededelingen over Priva en de vergelijkingen met haar eigen producten van haar website te verwijderen en deze (ook per e-mail) te rectificeren.

Vervolgens hebben partijen daarover onderhandeld.

2.9.

Zonder dat de onderhandelingen tot overeenstemming hebben geleid heeft Hero op 11 maart 2022 rectificatieteksten per e-mail aan haar relaties verzonden en een soortgelijke mededeling op haar website geplaatst, met de volgende inhoud:

Onderwerp: Rectificatie

Wij hebben u op 26 januari 2021 [bedoeld is 2022, vzr.] een mail gestuurd met uitlatingen over Priva systemen. Die uitingen waren in verschillende opzichten onjuist en behoeven duiding en rectificatie.

Allereerst hebben wij beweerd ‘dat software updates van Priva “duur” zijn en uitbreidingen niet altijd mogelijk zijn’.

Dat is niet juist. Het Priva-systeem wordt op enkele onderdelen (waaronder bedienings- en beheersonderdelen, alsmede cloud services) van kosteloze updates voorzien. Verder is het wel mogelijk om het Priva-systeem uit te breiden, maar niet met componenten uit de Priva HX-lijn.

Verder hebben wij beweerd ‘dat de nieuwe regeltechniek al verouderd is op de dag van installatie’.

Dit is onjuist. De software in het Priva Compri HX systeem is niet per direct verouderd.

Tot slot hebben wij gesteld ‘dat Priva Compri HX vanaf 2022 niet meer ondersteund wordt en dat het PrivaCompri HX systeem ‘End Of Life’ is en dat een compleet nieuw GBS zou moeten worden aangeschaft’.

Dit is onjuist. Het Priva Compri HX systeem wordt ondersteund en is, zoals hiervoor ook aangegeven, uit te breiden, maar niet met componenten uit de Priva HX-lijn.

Slotwoord van onze directeur

"Onze missie is om gebouwen slimmer te maken. Wij zijn ons bewust van onze disruptieve manier van werken en zijn hier ook trots op. De explosieve toename van blije klanten en installateurs onderstreept de behoefte voor hetgeen wat wij doen.

Priva, ik ben blij dat jullie er zijn. Zonder jullie concurrentie zouden we niet zijn waar we vandaag staan. Of we elkaar nu een box geven op een vakbeurs, concurrerende offertes neerleggen bij dezelfde klant of steggelen over onze uitingen.

Onze dynamiek en concurrentie zorgt voor een betere oplossing voor de gebruikers van onze regelsystemen. En daar wordt iedereen alleen maar beter van!

3 Het geschil

3.1.

Priva vordert, samengevat, met veroordeling van Hero in de proceskosten en

€ 10.000,- aan buitengerechtelijke kosten, om Hero op verbeurte van dwangsommen, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, te bevelen om:

I. met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de verspreiding van de onjuist en/of misleidend geoordeelde beweringen, als bedoeld in de paragrafen 4 en 5 van de dagvaarding (en opgenomen in de producties 3 en 4 daarbij) en/of uitingen met dezelfde of in essentie vergelijkbare strekking, te staken en gestaakt te houden;

II. binnen 7 (zeven) dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk opgave te doen aan de advocaat van Priva:

- van de periode waarin de gewraakte beweringen zijn verspreid en/of op haar website (of andere door haar gebruikte websites) gepubliceerd zijn geweest;

- van het aantal geadresseerden van de uitingen die per mail zijn verspreid;

- van de media waarin de uitingen zijn herhaald of waarin daarnaar is verwezen; en

van de schriftelijke reacties of vragen (waaronder reacties per mail) die zij heeft ontvangen naar aanleiding daarvan.

III. binnen zeven dagen na betekening van het te wijzen vonnis alle geadresseerden van de mail met de gewraakte beweringen, een rectificatiemail te sturen, zoals nader omschreven in het petitum van de dagvaarding, met de volgende tekst:

RECTIFICATIE INZAKE PRIVA

Geachte relatie,

Wij hebben u op 26 januari 2021 [2022, vzr.] een mail gestuurd met beweringen over Priva systemen. Deze is in verschillende opzichten onjuist en behoeft daarom een rectificatie.

Wij hadden u hierover reeds een email gestuurd op 11 maart jl.

Dat hebben wij niet handig aangepakt, want ook de inhoud van deze mail schiet tekort, zo is inmiddels geoordeeld door de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam. Ten onrechte hadden wij opmerkingen en commentaar van Priva hierin niet meegenomen en onze eerdere mail is door de rechter onvoldoende beoordeeld om de onjuiste informatie die wij hebben verspreid recht te zetten.

Voor alle duidelijkheid daarom nu nogmaals:

Allereerst hebben wij beweerd 'dat software updates en regeltechnische wijzigingen bij Priva-systemen '"duur" zijn en dat uitbreidingen niet altijd mogelijk zijn·. Dat is niet juist.

Priva biedt kosteloze updates aan voor haar systemen, die voor delen van het systeem ook automatisch worden toegepast. Het is wel degelijk mogelijk om het Priva-systeem uit te breiden, bijvoorbeeld in combinatie met de nieuwe productlijn Priva Blue ID. Ook meer in het algemeen is onze bewering dat Priva-systemen "duur" zouden zijn ongefundeerd.

Verder hebben wij beweerd 'dat de nieuwe regeltechniek al verouderd is op de dag van installatie '.

Ook deze bewering moeten wij terugnemen. De software in het Priva Compri-HX of Blue ID-systeem is niet per direct verouderd. Het is waar dat bij een veranderende wens of installatie de regeltechniek niet automatisch wordt ge-updatet. Als onderdeel van haar building automation aanbod voert Priva echter ook Priva ecoBuilding, een aan het klimaatsysteem te koppelen service, waarmee het gebouwbeheerssysteem continue leert en zich aanpast op het gebruik van het gebouw en veranderende omstandigheden, en zodoende het gebouw doorlopend optimaliseert ten behoeve van een hoger comfort en lager energieverbruik.

Tenslotte is ook de uitlating 'dat Priva Compri-HX vanaf 2022 niet meer ondersteund wordt en dat het PrivaCompri-HX systeem 'End Of Life' is en dat zelfs een compleet nieuw GBS zou moeten worden aangeschaft' onjuist.

Het Priva Compri-HX systeem wordt ondersteund en is, zoals hiervoor ook aangegeven, uit te breiden in combinatie met de nieuwe productlijn Priva Blue ID.

Wij nemen de hiervoor bedoelde onjuiste beweringen volledig terug en hebben hiervoor aan Priva onze verontschuldigingen aangeboden.

Hoogachtend,

Hero Balancer B.V.

[naam]

Directeur

althans een rectificatie met een door de voorzieningenrechter te bepalen andere tekst;

IV. ten behoeve van de verificatie van de door haar verzonden rectificatiemailing:

a. a) binnen 21 dagen na de vonnisdatum aan een door Priva aan te wijzen onafhankelijke accountant of gerechtsdeurwaarder, de navolgende drie lijsten met namen en mailadressen te verstrekken:

i) een volledige lijst met alle namen en mailadressen van alle geadresseerden van de mail met ongeoorloofde vergelijkende reclame die Hero op of omstreeks 26 januari 2021 [2022, vzr.] aan haar relaties heeft verzonden;

ii) een volledige lijst met alle namen en mailadressen van alle geadresseerden van de rectificatiemail die Hero op of omstreeks 11 maart 2022 aan haar relaties heeft verzonden;

iii) een volledige lijst met alle namen en mailadressen van alle geadresseerden van de rectificatiemail die Hero ter uitvoering van dit vonnis aan haar relaties zal hebben verzonden;

b) aan de onder a) door Priva aan te wijzen onafhankelijke persoon opdracht te verstrekken - voor rekening van Hero - de drie lijsten met elkaar te vergelijken en te rapporteren of alle mailadressen op de lijsten i) en ii) ook vermeld zijn op lijst iii), waarbij aan Hero wordt toegestaan dat aan de die persoon de verplichting wordt opgelegd de inhoud van de lijsten vertrouwelijk te behandelen en niet aan Priva of derden ter beschikking te stellen;

c) ingeval uit de in onderdeel b) bedoelde rapportage blijkt dat er verschillen zijn tussen de drie lijsten, aan de onafhankelijke persoon opdracht te geven tevens te rapporteren bij hoeveel mailadressen er verschillen zijn aangetroffen,

V. binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis op de ingangspagina (homepage) van haar website een soortgelijke rectificatie als genoemd onder III, zoals nader omschreven in het petitum van de dagvaarding te publiceren en gedurende twee weken na de eerste publicatie op dezelfde plek raadpleegbaar te houden, zonder verdere toevoegingen in woord of beeld, ook niet op een andere webpagina van haar website, of andere vindplaats op internet, althans een rectificatie met een door de voorzieningenrechter te bepalen andere tekst.

3.2.

Hero voert verweer. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, bij de beoordeling worden ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Partijen zijn het erover eens dat de e-mail die Hero eind januari 2022 aan tal van relaties heeft gestuurd en waarin zij haar product vergeleek met dat van Priva, op een aantal punten onjuist is en in zoverre onrechtmatig tegenover Priva.
In de onderhandelingen over een mogelijke rectificatie, die partijen vervolgens hebben gevoerd, ging het om drie beweringen:
a) dat software updates en regeltechnische wijzigingen van Priva duur zijn en uitbereidingen niet altijd mogelijk.
b) dat de nieuwe regeltechniek al verouderd is op de dag van de installatie.
c) dat Priva Compri HX vanaf 2022 niet meer wordt ondersteund, dat het Priva Compri HX systeem ‘End of life’ is en dat een compleet nieuw GBS zou moeten worden aangeschaft.

4.2.

Toen partijen het niet eens konden worden over de precieze bewoordingen van de rectificatietekst, heeft Hero ervoor gekozen om begin maart 2022 zelf een rectificatie te doen uitgaan. Daarmee heeft zij welbewust het risico genomen dat Priva dit onvoldoende zou vinden, zoals nu inderdaad het geval blijkt te zijn.
De thans alsnog door Priva gevorderde rectificatie ziet op dezelfde drie onjuiste beweringen als waarover partijen eerder hadden gesproken. Hierna zal worden onderzocht of deze drie beweringen begin maart inderdaad onvoldoende zijn gerectificeerd. Daarbij is het enerzijds zo, dat een bepaalde onjuiste mededeling niet altijd voldoende wordt rechtgezet door een daarop volgend bericht dat de eerdere mededeling niet juist was. Het kan nodig zijn daarbij duidelijk te maken hoe het dan wel zit, om te voorkomen dat de geadresseerde in verwarring achter blijft. Anderzijds hoeft van degene die rectificeert niet te worden verwacht dat hij daarbij reclame maakt voor het product van de tegenpartij.

4.3.

Bij haar rectificatie van bewering a) heeft Hero de ‘regeltechnische wijzigingen’ uit haar eerste e-mail niet genoemd. Verder wordt gesproken van kosteloze updates ‘op enkele onderdelen’, terwijl Priva onweersproken heeft gesteld dat gratis updates voor alle componenten en diensten mogelijk zijn, zij het dat deze updates maar op enkele onderdelen automatisch worden toegepast. Ten slotte gaat het er niet om waarmee het Priva-systeem niet is uit te breiden, maar waarmee wel, al hoeft daarbij ook weer niet een bepaalde productlijn te hoeven worden aangeprezen. Dit leidt tot een hierna in het dictum opgenomen rectificatie.

4.4.

Na de onjuiste mededeling dat de nieuwe regeltechniek al verouderd is op de dag van installatie, kan het bericht dat die techniek ‘niet direct’ verouderd is niet als een afdoende rechtzetting worden aangemerkt. Hier is een verduidelijking op zijn plaats.

Ook dit leidt tot een hierna in het dictum opgenomen rectificatie.

4.5.

Ook bij rectificatie van bewering c) gaat het er niet om waarmee het Priva-systeem niet is uit te breiden, maar waarmee wel. Ook hier zal een nadere rectificatie, zoals in het dictum vermeld, moeten komen.

4.6.

Hero heeft meteen na de eerste aanmaning de uitlatingen van de website verwijderd en meegewerkt aan een vorm van rectificatie. Zij lijkt haar lesje te hebben geleerd. Een verbod voor de toekomst met een dwangsom is dan ook niet meer nodig.

4.7.

Priva zal een mogelijkheid tot controle moeten hebben, zodat de vordering onder 4 toewijsbaar is. Daarbij kan worden volstaan met een gerechtsdeurwaarder. Verstrekking van gegevens als gevorderd onder II voert daarnaast te ver.

4.8.

Een zelfde rectificatie als in de e-mail zal ook gedurende twee weken op de website moeten worden vermeld.

4.9.

De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd zoals hierna is vermeld.

4.10.

Priva heeft ook buitengerechtelijke kosten gevorderd.

Hiervoor wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het moet gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De onderhandelingen die voorafgaand aan de eerste rectificatie zijn gevoerd kunnen hieronder vallen. Het gevorderde bedrag is echter in het geheel niet gespecificeerd. Toen Hero deze kosten als buitensporig aanmerkte, leek Priva ook wel te willen volstaan met de kosten die de advocaat van Hero hiervoor aan zijn cliënte in rekening had gebracht, maar zo werkt het niet. Daarom zal het forfaitaire tarief voor een vordering van onbepaalde waarde, van € 975,- worden aangehouden.

4.11.

Als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij wordt Hero veroordeeld in de proceskosten, met dien verstande dat de veroordeling tot voldoening van het griffierecht van Priva beperkt zal blijven tot een bedrag van € 676,-, aangezien de geldvordering waarop het hogere griffierecht is gebaseerd (de buitengerechtelijke kosten) grotendeels wordt afgewezen.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Hero om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis alle geadresseerden van de mail met de beweringen over Priva (geciteerd bij 2.6), een rectificatiemail te sturen, in de Nederlandse taal, voorzien van haar gebruikelijke adressering en 'aftiteling', met de volgende tekst, met invulling van de datum en plaats en zonder verdere toevoegingen in woord of beeld, ook niet in een afzonderlijke mailing die gelijktijdig of binnen een week daarna wordt verzonden:

Rectificatie inzake Priva

Wij hebben u op 26 januari 2022 een mail gestuurd met beweringen over Priva systemen. Deze was in verschillende opzichten onjuist. Wij stuurden u hierover op 11 maart jl ook al een mail. Die tweede mail is volgens een vonnis van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 2 juni 2022 onvoldoende om de onjuiste informatie die wij hadden verspreid recht te zetten.

Voor alle duidelijkheid daarom nogmaals:

Allereerst hebben wij beweerd dat software updates en regeltechnische wijzigingen bij Priva-systemen duur zijn en dat uitbreidingen niet altijd mogelijk zijn. Dat is niet juist.

Priva biedt kosteloze updates aan voor haar systemen, die op enkele onderdelen ook automatisch worden toegepast. Het is wel degelijk mogelijk om het Priva-systeem uit te breiden, namelijk in combinatie met de nieuwe productlijn van Priva.

Verder hebben wij beweerd dat de nieuwe regeltechniek al verouderd is op de dag van installatie. Ook deze bewering moeten wij terugnemen. Priva biedt namelijk ook een aan het klimaatsysteem te koppelen service aan, waarmee het gebouwenbeheerssysteem continu leert en zich aanpast aan het gebruik van het gebouw en veranderende omstandigheden.

Tenslotte is ook de uitlating dat Priva Compri-HX vanaf 2022 niet meer ondersteund wordt en dat het Priva Compri-HX systeem ‘End of life’ is en dat zelfs een compleet nieuw GBS zou moeten worden aangeschaft, onjuist. Het Priva Compri-HX systeem wordt ondersteund en is, zoals hiervoor ook aangegeven, uit te breiden in combinatie met de nieuwe productlijn van Priva.

Hero Balancer B.V.

(naam)

Directeur

5.2.

veroordeelt Hero om ten behoeve van de verificatie van de door haar verzonden rectificatiemailing:

a. a) binnen 21 dagen na de vonnisdatum aan een door Priva aan te wijzen gerechtsdeurwaarder de navolgende drie lijsten met namen en mailadressen te verstrekken:

  1. een volledige lijst met alle namen en mailadressen van alle geadresseerden van de mail met ongeoorloofde vergelijkende reclame die Hero op of omstreeks 26 januari 2022 aan haar relaties heeft verzonden;

  2. een volledige lijst met alle namen en mailadressen van alle geadresseerden van de rectificatiemail die Hero op of omstreeks 11 maart 2022 aan haar relaties heeft verzonden;

  3. een volledige lijst met alle namen en mailadressen van alle geadresseerden van de rectificatiemail die Hero ter uitvoering van dit vonnis aan haar relaties zal hebben verzonden;

b) aan de onder a) door Priva aan te wijzen deurwaarder opdracht te verstrekken - voor rekening van Hero - de drie lijsten met elkaar te vergelijken en te rapporteren of alle mailadressen op de lijsten i) en ii) ook vermeld zijn op lijst iii), waarbij aan Hero wordt toegestaan dat aan de deurwaarder de verplichting wordt opgelegd de inhoud van de lijsten vertrouwelijk te behandelen en niet aan Priva of derden ter beschikking te stellen;

c) ingeval uit de in onderdeel b) bedoelde rapportage blijkt dat er verschillen zijn tussen de drie lijsten, aan de deurwaarder opdracht te geven tevens te rapporteren bij hoeveel mailadressen er verschillen zijn aangetroffen,

5.3.

veroordeelt Hero om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis op de ingangspagina (homepage) van haar website de rectificatie als vermeld onder 5.1

met invulling van de datum en plaats, te publiceren en gedurende twee weken na de eerste publicatie op dezelfde plek raadpleegbaar te houden, zonder verdere toevoegingen in woord of beeld, ook niet op een andere webpagina van haar website, of andere vindplaats op internet, met dien verstande dat de inleiding (eerste alinea, voorafgaand aan het zinnetje: Voor alle duidelijkheid daarom nogmaals) als volgt moet luiden:

Enige tijd geleden hebben wij op deze website een vergelijking gemaakt met beweringen over Priva systemen. Deze waren in verschillende opzichten onjuist.
Wij hadden hierover op 11 maart jl. een mededeling op onze website gepubliceerd. Deze is volgens een vonnis van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 2 juni 2022 onvoldoende om de onjuiste informatie die wij hadden verspreid recht te zetten.

5.4.

bepaalt dat Hero een dwangsom verbeurt van € 5.000,- voor iedere dag of dagdeel dat zij nalaat aan (één van) de veroordelingen onder 5.1 en 5.3 te voldoen, met een maximum van (in totaal) € 75.000,-,

5.5.

bepaalt dat Hero een dwangsom verbeurt van € 500,- voor iedere dag of dagdeel dat zij niet (volledig) voldaan heeft aan het bepaalde onder 5.2, of daarmee in strijd handelt, met een maximum van (in totaal) € 10.000,-,

5.6.

veroordeelt Hero tot betaling van € 975,- aan buitengerechtelijke kosten,

5.7.

veroordeelt Hero in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Priva begroot op:

– € 108,41 € 108,41 aan explootkosten,

– € 108,41 € 676,- aan griffierecht en

– € 108,41 € 1.016,- aan salaris advocaat,

5.8.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 2 juni 2022.1

1 type: MB coll: EB